Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínka na Dr. Bohumila Koblihu – František Růžička

16. 8. 2015

První zpráva, kterou jsem si na IT mohl přečíst, byla velice smutná. Článek Dr. Jarošíka z 20. 7. svým čtenářům oznámil, že v Londýně zemřel velký vlastenec a dlouholetý spolupracovník SN Euring. Dr. Bohumil Kobliha. Uvědomil jsem si v tom okamžiku, kdy jsem přišel domů po dosti závažné operaci a několikatýdenním pobytu v nemocnici, jak náš život na této zemi neúprosně ubíhá až k danému okamžiku, kdy naše svíčka dohoří.

„On člověk míní a Pán Bůh mění…, tak zřejmě Vám to nevyšlo“. Tato slova mi v dopise z července loňského roku napsal právě pan doktor Kobliha. Reagoval totiž na můj dopis, kterým jsem mu oznamoval, že odlétám do Londýna a velice rád bych se s ním sešel. Připojil jsem podrobný program s časovým rozpisem a návštěvou míst. Bohužel, předpokládal jsem, že budeme ubytováni přímo v Londýně, ale CK nám zajistila hotel poněkud dále od hlavního města. V dalším dopise jsem mu mohl pouze oznámit, co vše jsme při okružní jízdě mohli navštívit. Ještě se zmínil o radosti, kterou nám Petra Kvitová udělala ve Wimbledonu. Poslední větou pak ironicky vyjádřil své znepokojení: „Tak vesele do další bídy s přáním všeho dobrého“.

Ke svému poslednímu dopisu přiložil článek „Strachy a fobie“. Domnívám se, že Dr. Jarošík ve svém krátkém článku dostatečně obrazně vystihl myšlení i skutky tohoto vlastence.

Přiznám se, že bylo i pro mne překvapením, jak plný byl šuplík mého psacího stolu, kam jsem odkládal jeho zásilky. Přiznám se, že už si nevzpomenu, jak jsme spolu navázali spojení. Velkou část své korespondence jsem již předal do Brna pro Muzeum československého exilu… Ve svém dopise z ledna 2006 děkuje za zasílané výtisky našeho Hlasu svědomí a chválí článek „Vepři v Letech“ slovy, že tak se má psát – po Havlíčkovsku. Jen stručně podotýkám, že právě toho si on sám byl velice dobře vědom a činil tak každým svým článkem. Rozhodně jich nebylo málo.

Čest jeho památce, rád se znovu vrátím k jeho knize „Konec věku příběhů“.

František Růžička, České Budějovice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

vědci signatáři Anticharty štvou v petici o uprchlících aneb známí staří komunisté:

(Charta 77 po 25 letech, 22. 8. 2015 1:30)

Pánové Putno, Romancove, Gále, Halíku, Nováku, Blažku, Hořejší a další zachránci světa, což tak jít příkladem lidskosti a vzít si k sobě pro začátek naplňování vaší výzvy do nájmu každý cca deset běženců…? Publikováno 19.8.2015 Vědci vyzývají a mluví o důsledku, aniž by jako špičky české vzdělanosti pomysleli napřed na příčinu. Vskutku vědecké jednání, plné smysluplnosti, nebo snad jen plané kecy, jak se zviditelnit „Výzvou proti strachu a lhostejnosti“?
Výzvu prý zatím podepsalo přes 6 300 vědců a dalších pracovníků akademických institucí, kteří patrně přes svá lukrativní pracovní místa myslí na dobro svých rodin. Jako kdysi ti, jež podepisovali Antichartu, aby si zachránili dobré korýtko… Ve společném prohlášení na webu www.vyzvavedcu.cz společně odmítli vyvolávání strachu a nenávisti v souvislosti s přílivem uprchlíků do Evropy. Pro začátek; 1 300 krát 10 je slušný úspěch mladého akvaristy… http://votyy.tumblr.com/post/37828720759/známí-signatáři-anticharty
známí signatáři anticharty Josef Kemr, Rudolf Hrušinský, Jan Hrušínský, Radovan Lukavský, Oldřich Nový, Josef Bek, Vlastimil Brodský, Marie Rosůlková, Vladimír Menšík, Vlastimil Harapes, Ljuba Hermannová, Miloslav Horníček, Miroslav Zounar, Vítězslav Jandák, Otakar Vávra, Jan Werich, Karel Höger, Ladislav Pešek, Bohumil Bezouška, Viktor Preiss, Hana Maciuchová, Josef Vinklář, Josef Somr, Stella Zázvorková, Josef Zíma, Miloš Kopecký, Eva Trajtnarová-Hudečková, František Filipovský, Luděk Kopřiva, Iva Janžurová, Petr Haničinec, Zdeněk Řehoř, Vladimír Brabec, Jiří Vala, Jan Tříska, František Němec, Jiří Štěpnička, Václav Postránecký (pronesl smuteční řeš na rozloučení s J. Kemrem), Svatopluk Beneš, František Laurin, Věra Galatíková, Radoslav Brzobohatý, Jiřina Bohdalová, Ljuba Skořepová, Jiří Adamec, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Jaromír Hanzlík, Jana Štěpánková, Otakar Brousek, Lubomír Lipský, Pavlína Filipovská, Boris Rösner, Helena Růžičková, Miroslav Moravec, Ladislav Frej, Ladislav Chudík, Zdena Hadrbolcová, Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Rudolf Pellar, Bronislav Poloczek, Jiří Lábus, Zdeněk Svěrák, Jan Přeučil, Karel Augusta, Jan Kanyza, Oldřich Vlach, Jana Brejchová, Jiřina Jirásková, Magda Vašáryová, Milan Kňažko, Pavel Soukup, Daniela Kolářová, Dagmar Veškrnová, Josef Karlík, Ota Sklenčka, Jiří Adamíra, Jaroslav Drbohlav, Ladislav Potměšil, Zdeněk Podskalský, Tomáš Töpfer, Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Marta Vančurová, Libuše Šafránková, Petr Nárožný, Ladislav Rychman, Václav Vorlíček, František Vláčil, Jaroslav Satoranský, Zdeněk Mahler, Jiří Hubač, Milan Lasica, Július Satinský, Stanislav Zindulka, Jan Skopeček, Raoul Schránil, Jan Faltýnek, Josef Laufer, Hana Hegerová, František Ringo Čech, Karel Gott, Yveta Simonová, Marie Rottrová, Jiří Korn, Petr Janda, Karel Vágner, Felix Slováček, Ladislav Štaidl, Václav Neckář, Waldemar Matuška, Olga Blechová, Helena Vondráčková, Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Eva Pilarová, Karel Černoch, Jaroslav Uhlíř, Petr Eben, Jan Klusák...
iProf. PhDr. Petr Koťátko, CSc. Filosofický ústav AV ČR , Prof., PhDr. Marek Blatný, DrSc. Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. Masarykova universita Brno Prof. RNDr. František Marec, CSc.
Biologické centrum AV ČR prof, PhDr František Čermák, DrSc
Filozofická fakulta UK Prof. Pavel Kolář, PhD. Evropská univerzita ve Florencii Prof. Dalibor Volny Université de Rouen prof. PhDr. Antonín Přidal JAMU Brno Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. Katedra historie, FF OU prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc FSV UK Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. FF UKF Nitra Prof Ivan Leudar University of Manchester Associate Professor Josef Pallas, PhD Department of Business Studies, Uppsala University RNDr. Marie Fojtíková Kancelář České konference rektorů
prof.PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc. 1.LF UK a FF UK

Proč nepodporuji výzvu Vědci proti strachu a lhostejnosti -Absolutně nesouhlasím s jejím zněním!!!

(Jan Werner, 22. 8. 2015 1:18)

Jan Werner: Proč nepodporuji výzvu Vědci proti strachu a lhostejnosti 20. 8. 2015 12:53
Chtěl bych se na tomto místě veřejně a důrazně distancovat a vymezit proti aktuálně přetřásané petici „Vědci proti strachu a nenávisti“ (http://www.vyzvavedcu.cz/). Absolutně nesouhlasím s jejím zněním. Bohužel jsme svědky toho, kdy se jádro celé věci, tedy problematika islámu, obchází, a dělá se, že hlavním důvodem proti-imigračních myšlenek není islám, ale strach, xenofobie, primitivismus, odpor k imigraci obecně atp. Avšak to, že je v české společnosti přítomný primitivismus a xenofobie ve vztahu k současné imigrační krizi je stejným faktem, jako to, že samotný islám jako nikoliv pouze náboženství, ale jako určitý „návod k životu“, je taktéž zdrojem xenofobie, nesnášenlivosti a netolerance ke kulturním odlišnostem (a tedy zdrojem navýsost anti-multikulturních myšlenek). Když to řeknu jinak: řada lidí dnes v České republice správně protestuje proti přijímání uprchlíků, avšak ze špatných důvodů. Důvodem pro nepřijetí uprchlíků by neměla být etnicita, rasa, země původu atd., nýbrž pouze to, vyznává-li daný člověk ideologii, která je založená na absolutní etice, která hlásá nadřazenost, xenofobii, netoleranci, nesnášenlivost, potlačování odlišných kulturních prvků atp
Kromě všeho jiného je tato petice velice matoucí

Považuji za směšné a absurdní, hovoří-li se v textu petice o nesouhlasu s tím, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a NÁBOŽENSKÁ nesnášenlivost, přičemž to vše na obranu ideologie, která je nesnášenlivá již ve svém základu. Je to jako bránit nacismus před komunismem, či komunismus před nacismem.

Cítil jsem jistou morální povinnost se od této petice veřejně distancovat. Kromě všeho jiného je totiž tato petice velice matoucí. Přestože se výzva jmenuje „Vědci proti strachu a lhostejnosti“ a začíná slovy „My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí“, mezi petenty lze spatřit i řadu bakalářů či lidí, kteří po získání titulu Ing. či Mgr. studium ukončili. Je otázkou, nakolik lze v jejich případě hovořit o „akademických pracovnících“. Osobně nerad kastuji lidi dle titulů, ale sám jsem držitelem dvou magisterských titulů a doktorandem na dvou různých katedrách, proto se domnívám, že jestliže se za akademické pracovníky považují výše zmínění bakaláři atp., mám nejen právo, ale v jistém smyslu skutečně i povinnost se k celé věci vyjádřit. A ukázat, že zdaleka ne každý, kdo má nějaký titul, se musí nutně podílet na současné davové hysterii. A je už úplně jedno, jestli se jedná o hysterii spodiny našeho národa, která si vystačí se svou xenofobií a primitivismem, či o hysterii samozvané elity národa, která na hysterii první zmíněné skupiny reaguje apriorně kontradiktoricky.

Shrnu-li předešlé: Je správné upozorňovat a myšlenkově bojovat proti nízkým lidským pudům, které se zhmotňují na řadě soudobých demonstrací a které vycházejí ze skutečné nevědomosti, strachu a xenofobie. Je však nejen špatné, ale také mimořádně nebezpečné automaticky negovat vše, co z této strany spektra vzejde. Je špatné obhajovat nesnášenlivou ideologii jen proto, že ji kritizuje někdo, kdo by si s vyznavačem této ideologie takřka mohl podat ruku.

Já nejsem! Charlie! -jste česká spodina!

(Srdjan Prtina manažer, politolog , 22. 8. 2015 1:13)

Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci. Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství. Neodvracejme se od cizího neštěstí! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy. Naopak, čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou. Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit.
musí určovat názory lůzy. Pokud se dopouštíme manipulací, pak tak sofistikovaně, že to nikdy nepoznáte, protože jste česká spodina, která pije pivo a jezdí na dovolenou pod stan do Chorvatska. Jsme znepokojeni nárůstem xenofobních nálad ve společnosti, protože pokud si lůza začne na cokoliv vytvářet vlastní názor, aniž by se zeptala nás, elity, kde to potom skončí?

Cílem této výzvy je zamlžit skutečná rizika, plynoucí z imigrace a agitovat za konkrétní kroky nikoliv ve vztahu k uprchlíkům (ti jsou nám volní), ale hlavně k financování a společenské prestiži jejich zastánců (nás). Cílem je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem se neřízeně a nekontrolovaně šíří náboženská osvěta, vedoucí k růstu popularity námi neschválených osobností a hnutí a jak roste šíření zpráv, z nichž téměř každá padesátá je hoax (námi vytvořený pro relativizaci těch 49 pravdivých). Vadí nám, že média nedokážou přes veškerou snahu zajistit ten jediný a správný názor lůzy, a dovolí si občas propustit zprávu o zvěrstvech páchaných ve jménu jisté ideologie, a že následně tuto zprávu (která už se v době internetu nedala úspěšně tajit) nedokáží překrýt desítkami pořadů (včetně těch pro děti), které by tuto ideologii vykreslily co nejrůžověji.

My, zde podepsaní vědci a vědkyně, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti (ač tento pojem používáme „po Orwellovsku“, protože označuje „strach z neznámého“ a bohužel pro nás ti „nácci“ z islámu nemají strach a dokonce jej znají a poznávají). O imigrantech se nepíše jako o našich budoucích voličích a zdrojích pro financování našich neziskovek, ale jako o parazitech, kteří chtějí vysávat náš sociální systém. To, že nebozí imigranti o náš sociální systém nestojí a nemají o něm žádné povědomí, dokazují přeci fotografie vyházených svačin a obědů před uprchlickými tábory a zajištěné brožurky o tom, jak efektivně žádat o azyl. Tito nebozí chlapci s mobilními telefony, platící za převoz částku ve výši průměrného dvouletého důchodu, jsou tak frustrovaní sociálním systémem Itálie a Francie, že se za každou cenu snaží dostat do Anglie a Švédska.

Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme

(Svoboda slova, 22. 8. 2015 1:07)

Apelujeme na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu.

v Arrasu - Francie - vzpomínka na čsl. armádu a dr. Koblihu moderně: začal střílet v rychlovlaku do Paříže

(Reuters, AFP, ČTK, SNCF, France’s Voix du Nord - Arras a američtí mariňáci, 22. 8. 2015 0:32)

U příležitosti vzpomínky na dr. Koblihu je dobré otevřít celé jeho celoživotní dílo, ne jen útržky z posledních měsíců. Ono se toho za dlouhý život pana dr. Koblihy stalo leccos a na začátku bylo nesmyslné obdivování Francie dr. Benešem tam žijícím. Pak francouzští zednáři vtáhli mezi ssebe toho "čsl."politika a začala jeho politická kariéra předělání slušného domova na kolonii Francie, jak se dá nazvat působení Beneše v roli ministra zahraničí TGM. Začátek této cesty byl nenápadný, konec vedl přímo k jednání mezinárodními socialisty A. Hitlera a E. Beneše s výsledkem Mnichov 1938 a pak dále v duchu "velkých událostí" na osmičky. jak bylo dnes připomenuto k událostem komunistické devastace a poroby: 1948 a 1968 s mezistupněm perestrojky: 1988. Jak to vypadá ve Francii, kde ironií osudu zasáhli Američané, vyrostlí v osobní svobodě a nebát se zasáhnou pro vrahům, chráněnými zde "peticemi vědců"? - máme zde:

21. srpna 2015 21:49, aktualizováno 23:25 Lidovky.cz Útočník začal střílet v rychlovlaku do Paříže. Tragédii zabránili spolucestující Američané
Zdroj: http://www.lidovky.cz/v-rychlovlaku-z-amsterodamu-do-parize-doslo-ke-strelbe-utocnika-marockeho-puvodu-zneskodlili-dva-am-i5z-/zpravy-svet.aspx?c=A150821_215845_ln_zahranici_ELE

PAŘÍŽ Tři lidé v pátek utrpěli zranění při střelbě v rychlovlaku Thalys jedoucím z Amsterodamu do Paříže. Šestadvacetiletého útočníka původem z Maroka následně zneškodnili spolucestující - američtí mariňáci. Agentura AFP uvedla, že policie pachatele zadržela v železniční stanici v Arrasu, 185 kilometrů severně od francouzského hlavního města. Muž, který je Maročan nebo Francouz marockého původu, byl kromě automatické pušky vyzbrojený také nožem.
Na tiskové konferenci prohlásil francouzský ministr Bernard Cazeneuve, že muže zneškodnili spolucestující. „Bez jejich odvážného činu bychom nyní čelili velké tragédii,“ řekl Cazeneuve. Podle francouzského listu France’s Voix du Nord tři Američané útočníka přemohli a odzbrojili. Byli to údajně příslušníci amerických námořních sil. Motiv činu není zatím znám. Případ vyšetřuje protiteroristická složka policie, podle níž byl útočník v hledáčku francouzských tajných služeb.Francouzská železniční společnost SNCF informovala, že vlak v jízdě už nepokračoval a byl evakuován. Kvůli zraněným musela na místě zasahovat záchranná služba. Jedním ze zraněných je i francouzský herec Jean-Hugues Anglade. Dalšími zraněnými jsou podle ministra Cazeneuvea Američan a Brit.„Jako vždy, když jde o podezření z teroristického útoku, bude vyšetřování probíhat velmi pečlivě,“ slíbil ministr. Ve Francii platí nejvyšší stupeň bezpečnostních opatření od teroristického útoku, kdy bylo v lednu zabito 17 lidí. Rychlovlak Thalys patří francouzskobelgické společnosti. Podle francouzského prezidenta Francoise Hollanda spolu obě země spolupracují při vyšetřování.„Odsuzuji tento teroristický útok...“ napsal na Twitter belgický premiér Charles Michel. „A vyjadřuji sympatie se zraněnými.“
Vidíme, že podvodná akce islámského státu, která vyprovokovala petici v jejich prospěch, více jako „Petice vědců ČR“ je jen dílem mezinárodního, dobře placeného terorismu – kdo vám co dá, až vás milá veřejnosti postřílí či podřežou nožem islámští teroristé a americká armáda, natož námořníci, a jejich námořní pěchoty nebudou poblíž? Můžete hádat, než vám useknout hlavu, jak je modou v islámském státu či postřílí jako redakci Charlie. Kde? Ve sladké zednářské Francii E. Beneše, přece! Tohle bylo v Arrasu na počest 21.8.2015 jako svatému místo čsl. zahraničního odboje v Arrasu - Ve sladké zednářské Francii E. Beneše, přece! Dr. Kobliha toto věděl a včas varoval! Proč o tom nepsat?
Makedonie nasadila proti tisícům uprchlíků slzný plyn - ODKAZ dr. Koblihy

(BBC, AFP, aktualne.cz, 21. 8. 2015 13:20)

Nerozumím rozčilování se autora jinak pravdivého článku SVOBODNÝCH NOVIN poukazováním na činnost Fedora Gála a jiné komerční aktivity údajných i skutečných vědců, ovšem diletantů v politice a vojenství! Dr. Kobliha jasně popsal okolnosti operace Golgota - tohle do toho patří! Je škoda v této vzpomínce nezmínit i původní dílo dr. Koblihy, tolik obětavého vlastence, který varoval před léty jak se dělají "blbci" z veřejnosti - a proč se přidávat k tomuto proudu politických podvodníků "sametu", asmozřejmě už nejméně 25 let známých z jiných akcí. Je konec sametu a teče krev a slzný plyn proudy: žádné "krev, pot a slzy" let válečné Británie- "ale blábologie" pod řečněním ala petice vědců a přátelství s Fedorem Gálem - v duchu marxistického SSSR - A NIKDY JINAK! Jak je dole hezky shrnuto:

Makedonie nasadila proti tisícům uprchlíků slzný plyn
Dnes 9:43 aktualizováno dnes 11:45
Policie se tak snaží zabránit tisícům lidí překročit hranici z Řecka. Země už ve čtvrtek vyhlásila mimořádný stav
http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/makedonie-nasadila-proti-tisicum-uprchliku-slzny-plyn/r~2a80abe247d911e5b605002590604f2e/
Podle agentury AFP ale v pátek u Gevgelije žádní vojáci vidět nebyli. Kromě jižní hranice platí mimořádný stav také na severu v okolí města Kumanovo.

V uplynulém měsíci se na průjezdu Makedonií registrovalo asi 39 000 migrantů, což oproti měsíci předcházejícímu představuje zhruba dvojnásobek. Podle agentury AFP v pátek ale makedonské úřady zastavily vydávání dokladů, které migranty opravňovaly k průchodu zemí a k bezplatnému užití veřejných dopravních prostředků k této cestě.

Podle serveru BBC Makedonií za poslední dva měsíce prošlo okolo 44 000 uprchlíků. Řada z nich přichází z válkou rozvrácené Sýrie.

Otřesné zjištění inspekce: jen menšina uprchlíků jsou političtí. Ostatní jsou na organizovaných výletech "cestovek" a IS.

(Stanislav Vrbík, Evropa, 19. 8. 2015 19:27)

Evropští politici, vy nepolepšitelní snílkové multikulturisté!
Zveřejněno 5. 8. 2015 5:55
Otřesné zjištění inspekce: jen menšina uprchlíků jsou političtí. Ostatní jsou na organizovaných výletech "cestovek" a IS. Stovky miliónů Eur pomoci tunelují organizované mafie.

Co jste to udělali s Evropou? Máme tu bezpočet muslimských válečníků, mužů v nejlepších letech pro vedení vyčišťovací operace, na jejímž konci budou naše hromadné hroby - Uvědomte si svůj zločin, že jste dovolili v ohrožení Evropy a Evropanů dojít až do tohoto stádia, kdy záchrana je už téměř nemožná. Dál ve své politice pokračovat nesmíte. Je vražedná!

Vy jste nezaznamenali, že jde o první fázi invaze o dobytí Evropy. Máte pitomé řeči o multikulturalizmu, o ubohých utečencích, co utekli před válečnými útrapami a dopustili jste, aby sem přišly hordy vrahů. A dál je přijímáte a kvótujete. A chcete si mezi nimi vybrat „potřebné“ pracovní síly! Dopustili jste horší situaci, než byla expanze Stalina a Hitlera. Tady dnes nejde o nebezpečí teroru a útlaku, ale o holé životy půl miliardy lidí.

Naivkové mezi vámi začínají mluvit o ponechání si jakéhosi malého počtu agresorů, které „potřebujeme“, a o vrácení ostatních do Afriky. Ale už teď nedokážete nikoho vrátit. Samozřejmě dobrovolně nepůjde ani jeden. Jak je chcete donutit? Násilím? Na to už je pozdě. Nedostanete je do pout a nemáte způsob, jak je přepravit zpět. Teď už můžete jen spakovat svých pět švestek utéct z kontinentu. A my tu, neozbrojení, zpanikaření, zoufalí a nevědomí, neorganizovaní můžeme jen čekat na potupnou smrt.

Zavřeli jste oči před skutečností, že muslimové jsou v mešitách vyzýváni, aby šli do Evropy, vzali si Evropu jako dar od Aláha, zemi příjemného života s dostatkem vody, půdy, lesů, průmyslu, a hloupých lidí, kteří, je ještě rádi přijmou.
Nevarovalo vás, že tato invaze začala na povel, náhle a v obrovském měřítku. Zpočátku chudáci se ženami a dětmi, teď už výhradně bojovníci, poučení, přesvědčení o svém právu na Evropu, muslimskou Evropu.

Nevarovalo Vás, že tito chudáci, utíkající před hladem, zaplatili převaděčům částky, za které by mohli doma rok žít.

Nevarovalo Vás, že naprostá převaha bojeschopných mužů mezi nimi je už při příchodu agresívní, že už na lodích docházelo k vraždám, že si vynucují jídlo podle Kor-ánu, přelézají ploty areálů dočasného ubytování, a že nemají ani stopy chování, jež by naznačovalo jejich radost z dosažení cíle a vděk za to, že je o ně postaráno.
Musíte teď, vy, evropští politici – ještě dříve než utečete z potápějící se lodi - předat další řízení pokusu o záchranu evropské civilizace a obyvatel velení NATO. Protože je nutno urychleně vyrábět ruční zbraně a střelivo a cvičit statisíce mladých lidí, nemuslimů, ve zbrani a taktice, boje proti hordám ozbrojenců, jež potáhnou krajinou, městy a dědinami, vraždíce a ničíce kulturní památky.
Uvědomte si svůj zločin, že jste dovolili v ohrožení Evropy a Evropanů dojít až do tohoto stádia, kdy záchrana je už téměř nemožná. Dál ve své politice pokračovat nesmíte. Je vražedná!
4. srpna 2015 Občan Stanislav Vrbík, Evropa

Výzva vědců a „umění“ pana Kohouta - aneb Anticharta Grygara s Gálem a TV NOVA!

(Chemik proti blbcům a podvodníkům, 19. 8. 2015 14:10)

"motto Své kamarády, známé a spolužáky z akademické obce a VŠ jsem tam nenašel. Znám hlavně chemiky a techniky, tak to bude asi tím." k
Výzva vědců a „umění“ pana Kohouta
Jak se dívám na výzvu vědců? Tak předně jsem si ji přečetl a z mého pohledu se jí dá málo co vytknout. Pak jsem viděl v Událostech, komentářích diskusi s Janem Sokolem. Problém je složitý a řešení není jednoduché.
Souhlasím s tím, že by se diskuse mohla vrátit do věcné roviny, je příliš polarizovaná a zdá se fanatická, něco jako „diskuse“ mezi fanoušky Sparty a Baníku. Připadá mi, že apel platí na obě strany a preferuje slušnost. Je obecně známým faktem, že stačí pár blbů na to, aby ostatním otrávili život, a proto si myslím, že mnoho slušných lidí se takových diskusí ani neúčastní.
Výzvu podepsali lidé, kterých si osobně vážím, jako např. Helena Illnerová, Jan Sokol, Jan Petr. Ale také jsou tam přítomny „známé firmy“ – strážci morálky, kteří bijí na poplach při každé příležitosti: jako Martin C. Putna, Tomáš Halík, Monika Pajerová a další. Přečetl jsem si celý seznam jmen a zjistil zajímavou věc – potřebu vyjádřit se ponejvíc cítili zástupci humanitních oborů, přírodovědců a techniků bylo (včera večer) na seznamu minimum. Své kamarády, známé a spolužáky z akademické obce a VŠ jsem tam nenašel. Znám hlavně chemiky a techniky, tak to bude asi tím.
A teď k tomu, v čem mi petice nesedí. Jednak se vědci vyčleňují jako mluvčí národa a nepřipouštějí (zatím) možnost podpisu lidí z jiných společenských a sociálních vrstev, a jednak islám (především v arabském světě) je náboženství minimálně problematické. Zejména v tom, že část muslimů je odhodlána ho šířit za každou cenu, vč. obětování svého života a náš evropský humanismus považuje za slabost. O tom mj. mluvil teolog Prof. Piťha, video s jeho projevem mi několikrát přistálo v emailu a také na zdejších blozích jsem našel dva až tři odkazy.
Věda je globální a multikulturní svět, komunikují spolu lidé různých národů (i vyznání), předávají si vědecké poznatky, řeší spolu dílčí problémy. Nadaný ochotný arabský student do tohoto prostředí hezky zapadne. Jenže po čase se může stát (to už ze studenta bude renomovaný kolega), že přijde den, kdy u něj jeho víra bude stát vysoko nad vědou a to může mít své důsledky.

Naproti tomu život většiny občanů státu je lokální, odehrává se tam, kde ti lidé žijí a pracují, získávají osobní (přízemní) zkušenosti. Takže tu máme také zkušenosti kuchařek či dozorců z tábora v Bělé pod Bezdězem – Jezové a ty asi budou diametrálně odlišné, než zkušenosti vědců. Tito lidé pak právem považují rady a výzvy vědců za „knížecí rady“. Cítí se podobně „zrazeni“ (politickými a společenskými elitami) jako sousedé romských ghett.
Doufejme, že se situace začne uklidňovat, že se především „lžiuprchlíci“ budou vracet zpět a pomoženo bude zejména těm, kteří to opravdu potřebují.
Co by tomu asi řekl Václav Havel? Myslím si, že by se s peticí nejspíš ztotožnil. Nebo by překvapil jiným postojem? Také mne napadlo, co by asi řekl na „umění“ performera Kohouta v katolickém kostele? Byl by touto „čuňárnou“ nadšen, nebo zhnusen (tento expresivní výraz použil přímo VH, tuším ve slavném Rudolfínském projevu). Snad by byl zhnusen, podobně jako já a pan europoslanec Zdechovský (a jistě většina lidí zdejších). Bude mít pro pana Kohouta jeho čin nějaké následky? Bude se tím nějaká státní instituce u nás, potažmo v Polsku, zabývat? Co na to jeho zaměstnavatel? Přijme příp. pan Kohout zodpovědnost za své činy? Čas ukáže. Očekávám spíše, že se nic nestane a časem se zapomene. Ale co kdyby?
úterý 18.8.2015 15:20

RNDr. Jiří Grygar, CSc. Fyzikální ústav AV- a v zemi rozdmýchávána „etnická a náboženská nesnášenlivost“ ! !

(Zeman - mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, 19. 8. 2015 14:02)


Výzva k toleranci prohlubuje příkopy ve společnosti, napadl Ovčáček vědce

18. srpna 2015 11:47, aktualizováno 14:17
Kriticky se k výzvě stovek vědců vyzývajících k toleranci a odmítajících, jak je v zemi rozdmýchávána „etnická a náboženská nesnášenlivost“, vymezil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Na pravidelné tiskové konferenci začal odpověď slovy, že řekne svůj osobní názor. A pak řekl, že to „prohlubuje příkop“ ve společnosti.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/vyzva-k-toleranci-prohlubuje-prikopy-ve-spolecnosti-napadl-ovcacek-vedce-1r6-/domaci.aspx?c=A150818_114632_domaci_kop
„Já si dovolím se svolením pana prezidenta svůj osobní názor. Nejvýstižnější reakcí na prohlášení vědců je parafráze jejich vlastního prohlášení. Všem, kdo v Evropě žijí, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Dodávám k tomu pouze, že tato aktivita pouze prohlubuje příkop mezi takzvanými elitami a českou společností,“ prohlásil Zemanův mluvčí.

Výzvu už podepsalo přes 1300 lidí, počet podpisů roste
K výzvě se původně připojilo okolo čtyř stovek vědců. K úternímu odpoledni již Výzvu proti strachu a lhostejnosti podepsalo přes 1 300 vědců i dalších pracovníků akademických institucí a jejich počet roste. Ve společném prohlášení na webu www.vyzvavedcu.cz společně odmítli vyvolávání strachu a nenávisti v souvislosti s přílivem uprchlíků do Evropy.

Vědci tvrdí, že politici i média o uprchlících často mluví jako o násilnících, podvodnících či zločincích, aniž by to odpovídalo realitě! Totiž pravdu lez zapomenout, ale ne utajit: Žádné vyvraždění novinářů v redakci novin v Paříži na začátku roku 2015 nebylo, že? Co na to vyvražděný Charlie - to udělali jakové, yakové či Yakovlevové? Ne přistěhovalci do Francie?
http://www.vyzvavedcu.cz
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR a dlaší podvedení.... nové "anticharty" v jejich národním divadle, (pro)tentokrát internetovém!

Jak divoký - doma ve Wikipedii: kráva je prostě kráva! i v nadmořské výšce 3200 m až 5400 m...

(Yak - Jak divoký, 19. 8. 2015 13:48)

Jak divoký
Na tento článek je přesměrováno heslo jak. O skupině enzymů pojednává článek Wikipedie: Jak divoký Stupeň ohrožení podle IUCN Status iucn3.1 VU cs.svg zranitelný
Vědecká klasifikace Říše: živočichové (Animalia) Kmen: strunatci (Chordata) Třída: savci (Mammalia) Řád: sudokopytníci (Artiodactyla)
Čeleď: turovití (Bovidae)
Podčeleď: tuři (Bovinae)
Rod: tur (Bos)
Druh: jak divoký (Bos mutus)
Binomické jméno
Bos mutus
Prez, 1876

Jak divoký (Bos mutus) je jeden ze zástupců pravých turů. Ze smyslových orgánů se spoléhá především na velmi dobře vyvinutý čich, naopak zrak je jeho slabou stránkou. Domestikovanou formou divokého jaka je jak domácí (Bos grunniens).
Popis : Jedná se o mohutné zvíře žijící ve skupině, samec dorůstá přes 2 metry kohoutkové výšky a dosahuje hmotnosti kolem jedné tuny. Samice je ani ne poloviční. Jak se vyznačuje mimořádně dlouhým trupem. Hrudník je tvořen čtrnácti páry žeber (namísto obvyklých třinácti). Hlava je ozdobena mohutnými rohy, které jsou až metr dlouhé a u kořene mohou mít obvod až 50 cm. Srst je hnědočerná až černá, hustá, vlnitá a ve spodní části a končetinách prodloužená, splývající do výrazné hřívy.
Výskyt - Jakové jsou velice plachá zvířata, která žijí v Asii obvykle ve skupině o počtu 10 až 30 zvířat. Obývají bezlesé vrchoviny, kopce, náhorní plošiny a hory v nadmořské výšce 3200 m až 5400 m.

No tak nevím, co je to dole o těch velkých zvířatech!

(čtenář Wikipedie, 19. 8. 2015 13:45)

Že se lže mezi velkými zvířaty ve velké politice s velkými platy, a malým lidem se předpisovalo ještě před pár měsíci od hodně nenežraných velkých zvířat za každou návštěvu doktora 30 i více korun, podle doby. I o víkendu, svátku, neděli více než stovku... a pak v lékárně 30 kč za položku a v případě marodění 100 Kč za den, což u nejchudších bylo likvidační, je brzo zapomenuto. Že! Za měsíc nemocnice pouhých více než 3000 Kč, kdy političní vězni a šikanovaní minulým režimem se potýkají s důchody na sociálním minimu od 5 000 Kč – kde je něco dorovnáno. Tak z průměrných okolo 10 000 důchodu, když nájem je typicky tak 7-10 000 Kč za byt, moc nezbyde. Oceňuji pane Růžičko povzdech dr. Koblihy o bídě materiální, na podkladě chudoby ducha a morálky. Chudoby charakteru politiků. Kteří ví, co podepsal pan Havel komunistům a jak to pánové Zeman s Klausem realizovali. Dodnes. A jak se tváří, že oni nic, oni jen „muzikanti“. A Vy se toho zastáváte!

Sametový bolševismus převedl dávno po 17.11. 1989 vše na žvanění o neviditelné ruce trhu, o podnikání, ač všichni tito žvanilové Klausem počínaje, žili ze státních peněz na finacování politiky. Financování politiků ze státních peněz a zmanipulovaných státních zakázek, zkorumpovaných úředníků všeho druhu, velkých zvířat, kteří si to umí skrze zákony odsouhlasit a pro sebe!

Dr. Kobliha reprezentoval skupinu lidí, velmi nadaných, pracovitých, vzdělaných a schopných si naopak vydělávat mimo politiku, nikoli jen přepisováním frází, jako zde někdo slušný učinil zmínku. Slušný byl i Miroslav Dolejší, o kterém dr. Kobliha veřejně vyhlašoval, že patří mezi jeho přátele. Tak by se patřilo i toto zde připomenout, navzdory všem kšeftařům jako Fedor Gál, ktrerý patřil k tomu nejhoršímu proudu... co jejich projekt masového zpitomění veřejnosti skrze TV Nova, zaštítěného panem Železným, reprezentoval. Více dějiny sametu. Málokdo zapomíná, kdo není senilní!

No, jsme u těch Yaků, Jaků a jaků! Jak bylo i sovětské letadlo, rozhodně ne velké. Jak jako horská kráva Tibetu a Himalájí, světa tak blízkého úctyhodnému panu Dolejšímu, autoru i knihy na Analyza 17.11. 1989 rozhodně nedorůstá 4 metrů pane Růžičko jako seznamy 666 „vědců“ hrdinů, jako je pan kardinál Vlk, či "vědec Fedor Gál“ s jeho polodebilní napůl hysterickou TV Nova, plnou špíny, ubohosti, krve a zpráv tohoto druhu ovšem uvedenou do nekonečných seriálů „Růžových zahrad"! Tam do „Růžových zahrad“ a jejích „Ordinací“ patří ta Vaše vysněná 4 metrová kráva, 4metroýv jak(!) -že prý tak má vypadat obyčejný chudičký horský jak.... a často chudinka žeroucí často jen a ubohou horskou trávu velehor či jen mech z vysokohorských kamenů, velikosti spíše osla! Divím, že píšete takové osloviny, nesmysly, když jinak máte dobré postřehy z Budějovic u Londýna....

Holt jme světoví, uberte na velkosti jaka a pročtěte si něco o taoismu, o Tao, budhismu, Himalájích, Nepálu a vůbec kořenech indoevropské kultury tak 40 000 let staré, která má teď a nyní (?) skončit stěhováním národů – odkud ví pošlých.... Jak smutné! Nebo yak?

18.8.2015- Davy uprchlíků, kteří přijíždějí z Řecka, zaplňují každý den malou železniční stanici v makedonské Gevgeliji

( Reuters, 19. 8. 2015 12:58)

Nádraží obsadily tisíce uprchlíků. Spěchají, bojí se plotu

Davy uprchlíků, kteří přijíždějí z Řecka, zaplňují každý den malou železniční stanici v makedonské Gevgeliji a pokoušejí se vlakem přes Srbsko dostat do Evropské unie.

Související článek:
Ze světa Reuters

Za dr. Koblihou - Miroslav Dolejší měl pravdu a co se děje i zde! - (2)

(Evropan, 19. 8. 2015 9:27)

Jak? Rychle! Proč? Protože Evropa není ještě Afrika či Asie. Evropa má svou tradici, zejména založenou na řecké antické kultuře a ne na barbarských nájezdech Hanibala a jeho doprovodu slonů před branami Říma. A tedy jeho pokračovatelů – následníků Kartága – a jeho starověké tradice. Tedy o Itálii a tamní mafii nemluvě, která určitě také zaplatila „české vědce“, zčásti hlupáky, z velké části kolaboranty, kteří na písknutí shůry jeden den podpisují v Národním divadle Antichartu 1977, pak jásají s Václavem Havlem po 17.11. 1989 v absurdní frašce na samet. Který je drsný k domácím, zejména zničenému venkovu, sedlákům. Obětem odporného komunismu! Obnovit české země, venkov – viz stav silnic, mostů, přejezdů jako ve Studénce, vůbec dopravy, kultury- kde peníze nejsou – a na islámský džihád ano! Stejní komunisté nyní 17.8. 2015 velebí soudruhy z Afriky, Asie, soudruhy bojovníky proti imperialismu – rozumějme proti antickým základům Evropy reprezentovanými kulturami Řecka a vítězného starověkého Říma. Z Říma jsme měli moderní právo – do nástupu marxismu, bolševismu – komunismu/ havlismu a klausismu! Nyní diktatury Ovčáčka a jeho Halo novin a akcemi „petice vědců za uprchlíky“. Kdy Pan Zeman jako nadává na uprchlíky, a ve skutečnosti organizuje tyto petice „vědců“. Ve prospěch džihádu a komunistů! Sám „arcivědec – obor prognozy. Jako utvořil pan Zeman a jeho Ovčáček v duchu Orwella a jeho 1984 jako Velký bratr přepisuje minulost, prognozu se zpětnou platností! Že Ferdinand Peroutka něco napsal, co nikdy nenapsal a je tady fašista! Vědecky dokázáno. Zemanem a jeho vědci – výčet jmen v petici. Zde někým zmíněné!
Jak zničit římské právo? Opakováním nájezdů punských, kartaginských nájezdníků, v zastoupení skrze „uprchlíky. Obětí těmito zákulisními lotry financovanými válek v Africe, Asii a zejména na Středním Východě, jako podmínek etnického čištění – od vás. Od vás veřejnosti! A z tohoto pohledu ignorování celoživotního díla dr. ing. Koblihy, exulanta, uprchlíka před hnusným komunismem. Varujícího celoživotním dílem včas, před tím vším.... Je tragické ve vzpomínce na tohoto velikána čsl. exilu jeho díla, velké množství varujících článků, nezmínit a necitovat! Alespoň soubor knih, článků nenavrhnout toto sebrat, shrnout a vydat jako souborné celoživotní dílo! Znova! Nezmínit také, že existuje dílo opět celoživotní, opepřené skoro 20leti v bolševických kriminálech Miroslava Dolejšího, hezky shrnutého ve chvíli poznání v Analýze 17.11. 1989. Výborné prognozy - fyzická likvidace cestou sametu staré Evropy. Manipulace neevropskými zájmy. A to k 18.8.2015 velebeno peticí více než 666tiset mudrlantů, jak slušných lidí i z Charty 77, tak jejich komunistických spolubojovníků, co se obrátili na víru „sametu“ svatého! Svatý samet pokračování ostřejšími metodami, než primitivní komunismus hrubého násilí 50. tých let. Nyní kapitola velebení uprchlíků valících se sem v milionech zítra v desítkách milionů za pár měsíců.... a k tomu vytváření informační atmosféry – mlčet o díle odvážných jako byl nezapomenutelný dr. Ing. Kobliha!
A kdo se ozve, že Peroutka oběť nacistického teroru, věznění a šikany a pokračující šikany komunisty později, žádný fašista nebyl. Jen redaktor a pracovník Svobodné Evropy. Pokud někdo upozorní na Zemanovy nesmysly a jím řízených „vědců pro uprchlíky“ - tak je s Peroutkou zase označen jako fašista, jako v padesátých letech. Opsali kruh. Z 50.tých let zase zpátky! Jenže je tu několik milionů vojáků „vyžírajících „špajz“ Evropy“ pro její budoucí nesametové vyhladovění a už zase nesametovou okupaci skrytými silami, co už rozpoutaly řadu velkých válek jako 1. i 2. světové války Včetně tajných dohod s komunisty jako závěr bitvy ve studené válce. A toho co se děje dnes 19.8. 2015!

Za dr. Koblihou - Miroslav Dolejší měl pravdu a co se děje i zde! - (1)

(Evropan, 19. 8. 2015 9:26)

Je divné, že němečtí zákonodárci a podobně v Maďarsku a vlastně v Řecku (tradičního soupeře Řecka, Turecka, odkud se valí statisíce uprchlíků s podstatnou částí aktivistů džihádu! - zatím v dobrém utajení – jak je u vojenských operací podmínkou) se potýkají se stejnými zástupnými nesmysly. Velebením uprchlíků. Ba jejich takřka svatořečením! A to nyní i z kruhů prý křesťanských církví! Paradox! Kdy vojenská operace sil šílených islámců - kdysi zvaných i Al Kajda a islámský džihád, nyní jako operace zaštítěné islámským státem ISIS a jeho financiéry, se potýkají s banalitou: (ne)uzákonit přechod hranic v Evropě jako trestný čin. Kde opravný prostředek v následujícím soudním řízení je přece v souladu s rozsáhlým mezinárodním právem a deklaracemi lidských práv! I domorodci mají lidská práva! Pokud je někdo ekonomický uprchlík, je i voják džihádu. Voják? Ano, starou známou metodou vojsk: metoda spálené země – vyžrat špajz a znásilnit ženy a vypěstovat si generaci jejich dětí ze znásilněných žen jako bastardů okupačních vojáků!

„Tak vesele do další bídy s přáním všeho dobrého“.

(Yak - Fedor Gál, 18. 8. 2015 8:51)

„Tak vesele do další bídy s přáním všeho dobrého“.
Doc. Ing. Fedor Gál, DrSc. je slovenský politik, sociolog, prognostik a podnikatel židovského původu, žijící v České republice. Podnikat se dá zejména s lidským neštěstím, Yako - nahnat miliony chudáků nechat je živit "línými Řeky", kde v Řecku je víc Afričanů než Řeků jako tureckou pomstu, islámské radovánky- ala "já - my (ne)jsme Charlie" - a to na řecký dluh. Řecko zadlužit, populaci nahradit zejména Lybijci. Těmi co přešli přes socialistický, zednářský islám, k ryzímu utilitarismu, pragmatismu - uříznout hlavu po předchozím vyžrání špajzu! - yak to vidíme i v ISIS. Státu ISIS a souseda Státu Izrael - jeho budoucnosti: "Velkého Izraele". Vše na půjčku, na dluh a pak zadlužené prodají do otroctví, i Vás(!) do starého systému otrokářů: vylákat - zajmout - prodat. Prodat do otroctví. A k tomu psát ukolébavky o protestech proti hysterii proti přijímání uprchlíků? Kolik jich přijmete do svého bytu v Budějovicích? Tak 10 - 12 lybijských rodin, typicky 4 manželky na jednoho muže a tak 4- 10 dětí na jednu manželku? Co Vy na to pane autore? A u 10-12 rodin je to kolik osob - zejména křesťanského vyznání a způsobu života? Vezmete si na starost je živit? Vezmete si na chleba pro ně půjčku aby se těch 100 - 150 lidí z jedné rodiny - bratraci tu ze Sýrie i Egypta a Saudské Arabie budou co by dup. Vyklidíte své bytové družstvo, že se odstěhujete do kočárkárny a pak vše v Budějovicích bude už představ Vašeho souseda z parlamentu ČR - místopředsedy po dlouhé roky a tvůrce mnoha zákonů dr. Filipa z KSČ/ KSČM?
Právě i před tím varoval moudrý dr. Kobliha - což jste mohl napsat -nenapsal !!!
Jistě to časem ze šuplíku - zejména z nepublikovaných textů dr. Koblihy opublikujete - máte kulturní poklad a bohužel píšete banality! Nebojte, se islámští teroristé stejně zničí každý svobodný tisk, svobodné noviny také! Ještě že pan Miroslav Dolejší už v létě 1990 začal vše chápat. Včas. Dr. Kobliha byl největším přítelem pana Miroslava Dolejšího a jistě něco z Dolejšího přidáte. Děkuji, že doplníte! Yak!

Re: „Tak vesele do další bídy s přáním všeho dobrého“.

(Fr. Růžička, 18. 8. 2015 16:59)

Děkuji za nápovědu. S čistým svědomí uvádím, že jsem se mohl poznat s dr. Koblihou i ing. M. Hořejším. Rovněž s doc. Fedorem Gálem se setkávám ke spolupráci.
Velice rád se spletu v pravopisu a "YAK" si přeložím jako "jak" - až 4 m dlouhý a 1,8 m vysoký černohnědý horský tur s dlouhými rohy a dlouhou srstí... nejspíše žijící i jinde než v Číně a Tibetu.
FRů - dále již bez nesmyslného komentáře (na to si užijte profil Facebook).

"Jak vložený text souvisí se vzpomínkou na dr. B. Koblihu??" -Vědci proti strachu a lhostejnosti! Miloslav Vlk teolog, kardinál

(Yak (1997) Marie Lesná, 18. 8. 2015 8:14)

Jako autor nosného článku se ptám: "Jak vložený text souvisí se vzpomínkou na dr. B. Koblihu?? Písemná hysterie????
„Sametem“ jsme vstoupili do další fáze marxismu. Ta je horší než fáze předchozí. Je to podobné jako u rakoviny. Člověk je zcela bezostyšně měněn médii a bankovním kapitálem v „jednotlivé mizerné individuum“. Tak totiž nazýval Marx jednotlivce, člověka. Pro toto „individuum“ musí platit ďAnnunziovo „Rozkoš, nebo smrt“. Právě v tomto se shoduje marxismus s fašismem. Shod je ovšem více. Shodují se i v násilných metodách a ve zneužití lidské bídy.
Stojíme před závažnou otázkou: Je hoden takto ve svém lidství ponížený člověk záchrany? Odpověď je jednoznačná: Ano, je. Věčný zákon lásky to nejen připouští, ale žádá. Vždyť zlo, které změnilo tvář země i člověka, může přemoci jen a jen láska. Naděje nemůže být postavena na iluzi. Musí vycházet z biologické a duchovní podstaty člověka, který je součástí přírody a důležitým prvkem vesmírného řádu, zakotveného ve středu všeho bytí – v Bohu. (1997) Marie Lesná
Vědci proti strachu a lhostejnosti. Organizátory jsou Lukáš Novák, Anna Vanclová a Martin Blažek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Fedor Gál
sociolog, prognostik, publicista
Ota Filip
spisovatel

Miloslav Vlk
teolog, kardinál, emeritní arcibiskup pražský

Dalibor Špok
soukromý psycholog

Jaroslav Kulhan
violoncellista Panochova kvarteta, pedagog Pražské konzervatoře

Marek Řezanka
odborný pracovník ve státní správě

Tomáš Hečko
OSVČ

Pavla Hulecova

Martin Vancl
student FA a FIT ČVUT

Matěj Divecký
Student

Natalia Nikitenko
jednatelka firmy

Ivan Pelikán

Rudolf Mládek
manažer

Jan Štern
producent

Jindřich Havlík
člen zastupitelstva města Kralupy nad Vltvou

Lukáš Rehberger
student

Luděk Maryška

J. Kvičera
důchodce

Pavla Hofmeisterová
Nesehnutí Brno

Tomáš Kazmar
informatik, biolog

Tomáš Doruška
FAMU

Šárka Horáčková
pěstounka, instruktorka pro psychomotorický vývoj dětí, pracovnice v administrativě

Josef Montag
na volné noze

Pavla Milcová
hudebník a učitel

MUDr. Blanka Štorková, Ph.D.
neurologická ambulance Praha

Re: "Jak vložený text souvisí se vzomínoku...,

(Fr. Růžička, 18. 8. 2015 16:43)

Jako autor nosného článku musím znovu opakovat stejnou otázku, kterou jsem položil k textu "Martina Bílá s datem 17-08-2015".
Aneb: Já o voze, ty o koze.
FRů

Svědectví zpoza zdí v Bělé: Máme tu hlad, o jídlo se hádáme - a podnikatelé s lidským neštěstím jako pan Gál se smějí:

(" Farid" - Pakistan - autentické zprávy!, 18. 8. 2015 9:39)

Jedním z místních je i Pákistánec Farid, jehož skutečné jméno redakce z bezpečnostních důvodů neuvádí. Zadržený uprchlík svou zemi opustil, protože se tam necítil bezpečně. Rozhodl se vydat do Německa a požádat tam o azyl. Půl roku cestoval, než jej v Česku ve vlaku zadržela cizinecká policie a transportovala do tábora v Bělé-Jezové na Mladoboleslavsku

Svědectví zpoza zdí v Bělé: Máme tu hlad, o jídlo se hádáme
Pákistánec Farid v rozhovoru pro svobodne noviny popisuje šestiměsíční strastiplnou cestu z Pákistánu až do Česka, kde jej zadržela cizinecká policie. - "Jsme tu v obrovském stresu, nikdo moc nechápe, proč jsme tady v České republice drženi. Někdy jsou problémy s výdejem jídla, není ho dost a lidé se o něj hádají, protože mají hlad," popisuje podmínky v Bělé Farid.
Farid: Jsem v detenci v Bělé už skoro 30 dní. Nechápu, proč nás tu Česká republika drží. Vůbec tu nechci zůstat, byl jsem na cestě do Německa. V Pákistánu není bezpečno. Moje matka tam pořád je a mám o ni strach. Od příbuzných vím, že v Německu můžu dostat azyl, proto chci jet tam.

- noviny: Můžete popsat, jak jste se do Bělé dostal?
Už jsem popsal mnoha organizacím, proč a jak jsem přicestoval - například Anně, pracovnici OSN v Řecku a Srbsku. Z Pákistánu jsem odjel před šesti měsíci. Nejprve jsem vyjel autobusem, potom lodí z Pákistánu do Íránu. Pak jsem jel se skupinou lidí v autech přes Írán, odkud jsme pokračovali pěšky asi 10 hodin, bez jídla a vody. To bylo velmi náročné. Překročili jsme tureckou hranici a dostali jsme se do tureckého Izmiru. Odtamtud jsem se plavil lodí až do města Mitilini, což je město na řeckém ostrově Lesbos.
V Řecku jsem byl asi dva a půl měsíce a snažil se dostat dál. Pak se mi podařilo dostat se do Makedonie, odkud nás policie přemístila do Srbska (z písemné odpovědi není jasné, zda Farida policie vezla, nebo jim policisté sdělili, ať jedou do Srbska sami, pozn. red.). Tam se mi dostalo podpory od místních lidí, někdy nám lidé dali jídlo nebo nás nechali přespat. Policie v Srbsku nás nechala projít do Maďarska, kde jsem nasedl na vlak do Německa, ale bohužel jsem byl při vlakovém průjezdu Českou republikou chycen českou policií a umístěn sem do vězení v Bělé.

East Siberian Institute of the Ministry of Interior, Irkutsk -Russia and Eurasia

(Natalia Nikitenko-Fulbright-Kennan Institute Research Scholar, Kennan Institute, 18. 8. 2015 8:24)

Natalia Nikitenko
Fulbright-Kennan Institute Research Scholar, Kennan Institute
Russia and Eurasia
Associate Professor, Department of State and Law, East Siberian Institute of the Ministry of Interior, Irkutsk - Russia and Eurasia
Wilson Center Project(s): "National Interests of State and International Law Standards in Fields of Human Rights and Justice: the Problem of Compatibility"

The purpose of the project is to analyze theoretical and law sources to formulate compatibility criteria between the US national interests and international law standards. - Project Summary :"Jak vložený text souvisí se vzpomínkou na dr. B. Koblihu??" - Russia and Eurasia