Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konec éry bílého muže… – Vladimír Veselý

22. 10. 2015

Při sledování zpráv v českých sdělovacích prostředcích na mne padá tíseň. Z valné většiny se na nás z nich se sypou jen zprávy o neštěstích z lidské nedbalosti, lhostejnosti nebo únavy, či osobní chamtivosti. Zneužití pravomoci, korupce a jiné nešvary se stávají nedílnou součástí našeho života, bohužel ne trestanou, ale (těm pomazaným) stále tolerovanější. Neschopnost těch, kteří mají vést naši společnost je běžná a už ani neudivuje. Občané jsou právem nazýváni ovčané, neboť jsouce do toho vmanévrováni se jako ovce chovají. Tento článek je tím vyprovokován, ale není to výzva ke vzpouře, ta by byla stejně neúčinná. Jen osobní postesknutí nad tímto stavem.

Ta tam je euforie po zániku oficiální totality a naděje na lepší život. Nastupující řád zavedl místo vlády lidu těžkooděné policajty na likvidaci občanských projevů nesouhlasu a sankce na jiný názor, než mají ti “pomazaní“. A tvrdou cenzuru na internetu na odlišné názory. Bohužel ale také tvrdou zákulisní diktaturu na zvolení „volených“ funkcionářů, vedoucí až k dosazování lidí ochotných vládnout v neprospěch těch, kteří si je mají zvolit. Doslova ke kolaboraci s onou zákulisní mocností, kterou bohužel (a nejspíš i bohudík) neznám. Rozborem událostí poslední doby však lze vysledovat, že je zaměřena proti obecným lidem. Dokonce rasisticky proti bílým lidem a územně proti Evropanům. A to už je velice závažné.

Napříč světem se objevují v poslední době snahy rozpoutat válečný konflikt, který by mohl oddálit kolaps současného totalitárního superkapitalismu. Ten vysává svět, zejména jeho pracovní síly a přírodní zdroje. Vše přeměňuje na majetek a zisk, který je jeho bohem. Ve skrytu však může být ještě i jiný zájem, který nelze zatím definovat. Jistý náznak lze vytušit z existence desatera na Georgijských kamenech, ale to je jen spekulace. Zcela reálný je ale hlad po zisku, zejména plynoucího z přírodního bohatství a energetických zdrojů. Odtud pak zřejmě plyne ta režie světových událostí.

Ta se v poslední době soustředila na vytvoření světové nadvlády. Kromě NWO jak ve válečné technice, tak v diktování světu, kdo smí a nesmí mít atomové zbraně a jaké režimy mají vládnout v zemích, majících velké přírodní bohatství. Kromě nevelkých úspěchů vůči srovnatelnému Rusku a Číně se Americe podařilo zabodovat na blízkém východě a zlikvidovat Kadáfího i Sadáma Huseina. Dráždí ji ale Sýrie. Spory Palestiny a Izraele raději vynechám, i když se tam rozhořívají spory Aškenázů se Séfardy. Stále však Amerika zlobí Rusko nejen manévry v jeho okolí, ale provokováním národnostních sporů v ruské sféře zájmů. Což je pochopitelně Afghánistán, Gruzie, Ukrajina a Krym. V současné době ruská vojenská pomoc Sýrii Americe její snahy komplikuje.

Relativně nové jsou vlny uprchlíků ze zemí, kde Amerika uplatnila své zájmy a proměnila je na permanentní bojiště bojůvek národnostního a náboženského typu. Zejména islámu. Obyvatelé těchto zemí utíkají před válečnými hrůzami, případně hladomorem. To je celkem pochopitelné. Má to však svá specifika, která naznačují, že tento útěk je zneužit a organizován nejen pro právě humanitní cíle, jak se na první pohled zdá, nebo to má vypadat. Je to natolik rozsáhlá akce, že bez cílevědomé podpory by už dávno musela zkolabovat. Ondřej Hӧppner na PROTPROUDU to velmi trefně přirovnal k taktice trojského koně – podvodného propašování bojovníků do dobývaného prostoru. A ti skutečně postižení tomu vytvářejí živý štít.

 Někomu se zřejmě vyplatí nést náklady na exodus původních obyvatel zemí bohatých na přírodní zdroje tak, aby jim prostřednictvím kolaborujících vlád spadly ty zdroje do klína. Počet původních obyvatel, kteří na ně mají nárok, se tím zmenší a ti navíc oslabují Evropu svými nároky na solidaritu a podporu jejich touhy po „sladkém životě“, jaký měli za petrodolary, než jim je Američané zkonfiskovali. Je to velmi promyšlená akce hazardující s lidskou solidaritou i utrpením těch, ze kterých je tvořen ten lidský štít pro nekalé plány agresorů. Ti se neštítí ničeho. Emigranti, jsouce ze zemí, kde lidský život má mnohem menší cenu než u útlocitných Evropanů, neváhají riskovat nejen životy své a svých spoluobčanů, ale i svých dětí, jen aby se do Evropy dostali.

Nahnat většinou nepříliš gramotné lidi vidinou snadného života v bohaté Evropě, kde každý má prý nárok na pro ně pohádkové životní minimum, bydlení i možnost modlit se po svém je zdánlivě malá daň za strastiplnou cestu po moři, zejména je-li někým dotována. Že je to jen chiméra za službu komusi, kdo se k nim přilepí jako jejich otec, aby se dostal do Evropy, a pomohl ji zničit, si neuvědomují. V situaci nezákonného překročení hranic bez dokladů a praktické nemožnosti ověřit, zda imigrant ovládá pracovní schopnosti jiné, než jen používání kalašnikova je soucit hazardem s budoucností vlastního národa. Vyhrůžky, že nás všechny podřežou, jsou z větší míry nadsázka, nicméně i to napovídá, co je účelem akce. A to, že mnozí pohrdají pomocí pro skutečně potřebné, ale mají drahé telefony s instrukcemi také (těm opravdu potřebným se omlouvám).

Suma sumárum je celá záležitost migrační vlny podezřelá. O to víc pak tím, že se plošně začínají objevovat zmínky o zatím jen verbálních útocích na bílou rasu jako celek, nabádající k její likvidaci. Nebo podle neuvěřitelné a neověřené zprávy, že podle Ivana Fernanda (Diverzity Chronicle) jistý profesor Ignatěv na Massachusetts College prý před odchodem do důchodu měl nabádat své bílé žáky, aby při přednášce spáchali sebevraždu, protože si prý nezaslouží žít.

Není ovšem sám. Kolaborantsky mu přizvukují i jiní, dokonce i bílí „mouřeníni“ kteří zatím z tohoto trendu profitují. Nějak zapomínají, že mouřenín, který splnil svou úlohu, se stává přebytečným. Je pravda, že bílý muž vlastně ukradl domorodcům Ameriku a má na svědomí mnoho nedobrého, ale díky své touze po zisku a občas i workoholismu některé jiné rasy v prospěšnosti evidentně převyšuje. Podobné nabádání je proto nechutné, ba i trestné. Bohužel vývoj událostí k takovému jednání lavinovitě spěje. Asi zákonitě, protože to předpověděla už i Sybila,

Zajímavé a poučné je i hodnocení islamistů Šejkem Jusúf al-Karadáví na Hájkově PROTIPROUDU (evidentně tolerovaném cenzurou) o tom, proč jsou jejich země chudé. To také potvrzuje, že běženci pro naši ekonomiku většinou přínosem nebudou. Jen další přítěží. V Německu i jiných zemích se již začínají vyskytovat značné problémy. „Ovčané“ ale, zpracovávaní mediálními kampaněmi a „umravňovacím“ sprejováním i vlastní pohodlností potáhnou za vydatné pomoci některých našich politiků dále do chomoutu otroctví a vlastní neexistence.

Šťastnou cestu, ale pokud možno bez nás!

Vladimír Veselý, 11. 10. 2015

P.S.: Stejně jako imigranti se do našeho života vkrádá matriarchát. Všimli jste si, kolik vládních postů zastávají po celém světě najednou ženy? To je na jednu stranu dobře, ale v současné situaci je potřeba spíše tvrdého chlapa a ne někoho, jako paní Merkelová. I když mnozí „chlapi“ stejně selhávají, byť jsou i ve velmi vysokých funkcích.

21. 10. 2015

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vyjádření k situaci na Magistrátu hl. m. Prahy

(Matěj Stropnický, 25. 10. 2015 9:48)

Vyjádření k situaci na Magistrátu hl. m. Prahy
Osobně považuji situaci v koalici za neudržitelnou: změny se nekonají, staré projekty a praktiky pokračují, Trojkoalice je přehlasovávána faktickým spojenectvím přátel starých pořádků ANO a ČSSD a tak pouze přihlížíme politice „zažít město stejně“. Celé vyjádření k situaci s Pražskými stavebními předpisy níže.
Vyjádření náměstka primátorky Matěje Stropnického (Trojkoalice/SZ) k situaci s Pražskými stavebními předpisy a v koalici v hlavním městě Praze. V Praze, dne 11. srpna 2015. Namísto nastavení přísných a jasných pravidel pro výstavbu v hlavním městě, tzv. Pražských stavebních předpisů, které jsem půl roku úspěšně prováděl přípravným procesem, jenž vyvrcholil v létě vypořádáním dvou a půl tisíc připomínek pražských městských částí i Ministerstva pro místní rozvoj, schválila faktická koalice ANO a ČSSD dnes pokoutně spíchnutý návrh předložený primátorkou Adrianou Krnáčovou. Zrušila zároveň veškerá předchozí usnesení ke stavebním předpisům i z éry Tomáše Hudečka, tedy i přechodná ustanovení, která upravovala způsob posuzování stavebních projektů na stavebních úřadech v době změny těchto předpisů, čímž způsobuje naprostý chaos v rozhodování a také obrovské ekonomické ztráty investorům, kteří mohou všechny projekty podané podle Pražských stavebních předpisů až dosud zcela zahodit.
Dnešní výroky primátorky Adriany Krnáčová na mou adresu v souvislosti s Pražskými stavebními předpisy jsou účelové a zcela lživé. Postupoval jsem zcela v souladu s jednomyslně přijatými usneseními Rady hlavního města Prahy. Připravil jsem dohromady s Institutem plánování a rozvoje návrh nového znění předpisů, úspěšně jej přes letní dovolené provedl připomínkovým řízením. Zhruba měsíční skluz v celkově více než ročním procesu schválení nového předpisu vznikl vždy na straně koaličních partnerů, kteří se nebyli schopni s problematikou průběžně seznamovat. Lhůta daná Ministerstvem pro místní rozvoj na zjednání nápravy však ohrožena nebyla. Tu naopak ohrozila Krnáčová tím, že dnes do procesu zcela svévolně zasáhla.
Podle vyjádření Krnáčové v médiích připravil text předpisu odsouhlaseného dnes proti hlasům Trojkoalice „její sekretariát“, což je úplný výsměch odbornosti a transparentnosti. Kdo a s jakými cíli návrh připravoval? Znění je kompilátem splácaným ze všech předešlých verzí i jejich úpravou a řadu otázek řeší zcela neurčitě, čímž vytváří prostor pro svévolný výklad a tím pro korupci. S návrhem nebyli zástupci Trojkoalice předem seznámeni a Krnáčová tak porušila všechna magistrátní pravidla pro předkládání materiálů do Rady hlavního města Prahy. Opakovat se bude připomínkové řízení u městských částí a město nestihne předpis předložit Ministerstvu pro místní rozvoj před zahájením vypořádávání připomínek k novele stavebního zákona, čímž ohrožuje zachování výjimky mít vlastní stavební předpis. Ministerstvo toto ustanovení navrhuje ze zákona vypustit. A možná to je právě cílem celého „zásahu“ primátorky. Neboť předpis, který jsem ve spolupráci s odborníky z Institutu plánování a rozvoje připravil a předložil, byl přísnou, ale jasnou regulací, která nepochybně mnoha developerským záměrům nemohla vyhovovat. Vypuštěny z návrhu jsou tak například tzv. plánovací smlouvy, které měly umožnit zapojení soukromých investorů do výstavby veřejné vybavenosti, jako jsou komunikace, kanalizace, veřejná doprava, parky atp. Toto opatření by zvýšilo náklady soukromých investorů a ušetřilo městu.
Jednání klubu Trojkoalice bezprostředně po skončení Rady hlavního města Prahy se shodlo na dalším postupu. Připravíme výčet sporných otázek ve fungování koalice, který projednáme v následujících dnech ve vedení krajských organizací Strany zelených, KDU-ČSL a STAN v Praze a předložíme koaličnímu jednání K9.
Osobně považuji situaci v koalici za neudržitelnou: změny se nekonají, staré projekty a praktiky pokračují, Trojkoalice je přehlasovávána faktickým spojenectvím přátel starých pořádků ANO a ČSSD a tak pouze přihlížíme politice „zažít město stejně“.
matejstropnicky.cz/texty/vyjadreni-k-situaci-na-magistratu-hl-m-prahy

Kde jde o peníze, neprojde mi v radě téměř nic (tak se zbavili Stropnického):

(Filip Nachtmann a Matěj Stropnický, 25. 10. 2015 9:44)

Necelý týden po zářijovém jednání pražského zastupitelstva, kde koaliční strany ukazovaly jednotu, se rada opět dostala do slepé uličky. Proti původní dohodě se radní za ČSSD a hnutí ANO postavili proti náměstkovi Matěji Stropnickému (SZ, Trojkoalice). Jak Stropnický řekl v rozhovoru pro deník ECHO24.cz, všude tam, kde jde o peníze, u koaličních kolegů naráží. Nejčastěji u změn územního plánu. Stropnický vidí dvě možnosti: buď koaliční partnery přesvědčí, nebo bude muset většinu v zastupitelstvu hledat jinde.
Stropnický: Kde jde o peníze, neprojde mi v radě téměř nic- Necelý týden po zářijovém jednání pražského zastupitelstva, kde koaliční strany ukazova- ly jednotu, se rada opět dostala do slepé uličky. Proti původní dohodě se radní za ČSSD a hnutí ANO postavili proti náměstkovi Matěji Stropnickému (SZ, Trojkoalice). .... Jednota pražské koalici nevydržela ani týden. V úterý už jste měl u kolegů znovu problém se svými tisky. Jde takto vůbec dál pracovat?-Strategické, koncepční dokumenty mi prošly. Tam, kde přicházím s nějakou novou iniciativou, tak tam teď vidím nějaký prostor. Problém je ale všude tam, kde do toho přicházejí peníze. To jsou všechny ty změny územního plánu. Radní Dolínek navrhl přeřadit všechny nesouhlasy do souhlasů a já jsem věděl, že by to radou prošlo. A já bych musel předkládat něco, s čím vůbec nesouhlasím. Tak jsem ty tisky raději v drtivé většině stáhl. Ze sebezáchov- ných i prahyzáchovných důvodů. -Co s tím hodláte dělat? - Jsou dvě možnosti. Buď to nějakým způsobem projednám v koalici jednotlivě a nad každým bodem si sedneme s mapičkou a výkresem. A pak snad dojdeme k nějakému závěru, který bude třeba ze 70 či 80 procent odpovídat mému návrhu. Nebo prostě budu muset najít jinou většinu v zastupitelstvu, abych ty věci prosadil. Protože v téhle radě to v této podobě neprojde. Nejprve ale půjdu koaliční cestou. -Kolik bodů jste v úterý stahoval? To neměla rada změny územního plánu předjednané?- Stahoval jsem něco přes 20 věcí, ale šlo v podstatě o jednu otázku, jedno téma. Zařazoval jsem to z důvodu, že na operativní poradě byla shoda na tom, že tam, kde budou starostové v souladu s návrhem, který předkládám, tak se bude vedení města řídit návrhem městských částí. V úterý ale bylo všechno jinak. V tuto chvíli paní Kleslová pro ANO znamená kouli na noze. Je jen otázka, kdy se jí ANO zbaví a jestli se jí vůbec zbavit může. - Takže koaliční dohody opět neplatí? - U této oblasti není koaliční shoda. Ona nemůže asi ani nastat. Alespoň si to myslím, jinak by to přeci nebyl takový problém. Mé priority jsou teď ale jiné. Toto jsou věci, které když nebudu předkládat, tak se prostě nepostaví. Takže existuje verze, že se ty změny územního plánu neprojednají, i když by to samozřejmě byla škoda. - Tlak na vaše odstoupe- ní v minulém týdnu polevil. Naopak poměrně bouřlivé dny má za sebou pražská organizace hnutí ANO. Jak vidíte poslední vývoj, kdy chce dokonce stranické vedení mluvit s pražskou šéfkou Radmilou Kleslovou? Všiml jste si nějaké změny u zastupitelů ANO? - Zaznamenal jsem, že bude jednání předsednictva o paní Kleslové. Zdá se mi, že sílí i hlasy uvnitř ANO, které tu situaci chápou podobně jako já. Tedy odmítají ten zákulisní vliv paní Kleslové a jeho míru. ANO možná ani tak nevadí, že dění kolem Radmily Kleslové ovlivňuje negativně chod města, ale že už to škodí i hnutí samotné- mu. Na tom se mimochodem dobře vidí, jak se ANO stává standardní stra- nou. V tuto chvíli paní Kleslová pro ANO znamená kouli na noze. Je jen otázka, kdy se jí ANO zbaví a jestli se jí vůbec zbavit může.
ECHO24.cz 17. září 2015 Filip Nachtmann echo24.cz/a/iN85Z/stropnicky-kde-jde-o-penize-neprojde-mi-v-rade-temer-nic

Statisíce migrantů se snaží integrovat do jiné společnosti. Přičemž nemají vzdělání, neumí řeč,

(A.Beneš, 24. 10. 2015 16:57)

O informační válce: Globální informační prostor je dnes otřásán válkami. Agresivně se vnucuje jediný správný názor a traktováni události, překrucují se a zamlčují určitá fakta. Všichni jsme si zvykli na nálepkování a vytváření obrazu nepřítele. Vlady zemí, které zdá se, vždy apelovaly na hodnoty svobody slova, na volné šíření informace, jak jsme často slyšeli dříve, dnes se snaží bránit šíření objektivní informace. ....О migrační krizi: Dnes, desítky tisíc migrantů se snaží integrovat do jiné společnosti. Přičemž nemají vzdělání, neumí řeč, neznají tradice, kulturu zemí, do kterých se stěhují. A původní obyvatelé podrážděně mluví o cizí naplavě, o zhoršení kriminální situace, o penězích, které se utrácí za utečence z rozpočtů postižených zemí. ..... Ale takový šokující, masový, neřízený střet různých životních kultur může přivést, dokonce už vede, k růstu nacionalismu a nesnášenlivosti, vzniku nepřetržitého konfliktu ve společnosti.
О podpoře terorismu: Během posledních let se situace zhoršovala, počet bojovníků se zvětšoval, a zbraně, které se předávaly “umírněné opozici”, se ocitaly v rukou teroristů. Na jejích stranu přecházeli celými bandami za doprovodu “hudby a orchestru”. Problém není v nedostatku vojenského potenciálu, USA ho mají největší. Ale vždy je těžké hrát dvojí hru:s jedněmi teroristy bojovat, a jiné používat, jako “beranidlo pro svržení nepohodlných režimů”. O “umírněných” teroristech: Není třeba hrát si se slovíčky a dělit teroristy na “umírněné” a neumírněné”. Chtělo by to pochopit, v čem je rozdíl. Asi, dle názorů některých specialistů, umírnění bandité v umírněném množství a jemným způsobem odřezávají lidem hlavy. V jádru, dnes vidíme opravdové klubko teroristických organizací. .... Ale podstatu a metody mají stejné – teror, vraždy, přetvoření lidí ve vystrašenou, a poslušnou masu.
О sankčních válkách: Realita dnešní globální ekonomiky – jsou obchodní a sankční války. Přičemž sankce se zneužívají, jako nástroj nečestné konkurence, který má za cíl vytlačit nebo úplně vyhodit z trhu soupeře. Jako příklad uvedu skutečnou epidemii pokut, mimo jiné i evropských společnosti ze strany Spojených států. ....
O zkouškách PRO: Nedávno proběhly zkoušky PRO USA v Evropě. Znamená to, že když jsme oponovali naším americkým kolegům, měli jsme pravdu. Nejen nás, ale i celý svět se snažili zmást, a jestli říct jednoduše – klamali. .....О činnosti Západu na Blízkém východě: Mezinárodní společnost by se měla zamyslet: nebylo by na čase začít koordinovat svoje úsilí v zónách konfliktů s těmi lidmi, kteří tam žijí… Posledním, kdo se dozvídal o tom, co se děje, byli právě lidé, kteří žijí na Blízkém východě.
О operací Ruska v Sýrii: Na základě žádosti oficiální vlády Sýrie o podpoře, přijali jsme rozhodnutí o začátku vojenské operace v této zemí. Ještě jednou zdůrazním – operace je naprosto legitimní. Jejím jediným cílem je pomoct k nastolení míru.
О uregulování konfliktu na Blízkém východě: Co, dle našeho názoru, se musí udělat, aby podpořit dlouhodobé uregulování v regionu, jeho sociální, ekonomickou a politickou obnovu. Zabezpečit, a především osvobodit území Sýrie a Iráku od teroristů a nedovolit jím přemístit svoji aktivitu do jiných regionů. Pro tento účel je třeba spojit veškeré síly, regulérní armády Iráku a Sýrie, oddíly kurdské domobrany, různé opoziční skupiny, které jsou připravené vnést svůj reálný vklad v porážku teroristů. Zkoordinovat činnost regionálních a okolních zemí, bojujících s terorismem…
О politickém procesu v Sýrii: Je zřejmé, že samotné vítězství nad teroristy nevyřeší všechny problémy. Ale vytvoří podmínky pro hlavní – pro začátek politického procesu za účastí všech zdravých, patrioticky naladěných sil syrské společnosti. Právě Syřané musí rozhodnout o svém osudu při výhradně korektní, uctivé pomoci mezinárodní společnosti, a ne pod tlakem zvenčí, cestou ultimatu, vydírání a hrozeb.

Pětistupňový plán nadvlády Muslimského bratrstva, jsme na třetím stupni 5.10.15

(Jan Šinágl, 24. 10. 2015 16:11)

Anonymní organizace alkoholiků má 12-ti stupňový program jak zvítězit nad démonem pití. Strana Černých panterů má 10-ti stupňový program. Existuji 4, 5 a 10-ti stupňové programy proti kouření a 10-ti stupňový program na zhubnutí. Kam se podíváme tak existují nějaké "stupňové" programy jak dosáhnout nějakého cíle.
Církve také mají své "stupňové" programy. Existuje 9-ti stupňový program jak se obrátit k židovské víře a 13-ti stupňový jak se obrátit ke katolické víře. Dokonce i radikální Islám má svůj "stupňový" program.
Ano, Muslimské Bratrstvo, tvůrce moderního terorismu, ze kterého se zrodil veškerý moderní Islámský teror, má 5-ti stupňový program,.... "Civilizační Džihád". Tento 5-ti stupňový (nebo fázový) plán vytvořil Mohammed Akram, vedoucí představitel Hamasu v USA a člen Muslimského Bratrstva v USA a byl schválený na sněmu Šária v roce 1987.
Jejich poslání-úkol je následující: Proces kolonizace je "Civilizační džihádský proces" v plném smyslu slova. Ikhwan musí pochopit, že jejich práce v USA je Velký Džihád ke zlikvidování Západní civilizace zevnitř a sabotáží jejich hnusné domoviny vlastníma rukama věřících tak, aby byla zničena a Boží církev byla vítězná nad všemi ostatními církvemi. První fáze vyžaduje zdrženlivost, když členové a agenti přicházející do USA (nebo do jakékoliv jiné Západní země). Musí být minimálně nápadní – věnovat se svému podnikání jako majitelé obchodu, studenti a profesionálové. Maji být pokládáni za příkladné občany, získat si respekt v svých povoláních a společenstvích. Roky nebo desetiletí mohou uplynout mezi stupni
Druhá fáze požaduje od Muslimů, aby začínali vycházet ze stínu. Ta muže být docílena jen když je dostatek počtu obyvatelstva. Tehdy mají začít lehce tlačit na uznání práva Šária, ale jen ovlivňovat v okruhu svého společenství, ale přitom být po celou dobu na straně Západu proti radikálnímu Islámu. Musí tvrdit. že Islám je církev míru, mezitím přibírat západní progresivní vůdce v rámci tohoto působení. Musí ujišťovat vůdce, že Šária nikdy nebude použita mimo jejich vlastni společenství.
Třetí fáze je proniknuti a vystupňování. ....
Čtvrtá fáze je, kdy Muslimové, nyní již významná menšinová populace v hostitelské zemi, se stane více agresivní a trvající na zákonu Šária a jeho zařazení do zákonného a politického systému. Násilí údajně nezávislými a zoufalými radikálními skupinami, může být také součástí fáze čtyři.
Pátá fáze je konečný stupeň, když Muslimové mají nyní většinu, nebo alespoň "vedoucí" menšinu. Celou dobu se drželi zpátky, již nepředstírají, nevycházejí s nikým, kdy skončí jakýkoliv neislámsky vliv. Zákon Šária je potom zaveden celostátně.
Myslíte si, že to se zde nikdy nemůže stát? Musíte si stále uvědomovat, že to jsou trpěliví lidé a toto je jejich 100-letý plán. Uběhlo méně než 30 let od První fáze a jsou již ve Třetí fázi.
Více na: http://godfatherpolitics.com/25427/muslim-brotherhoods-five-step-plan-of-domination-and-were-at-step-three/#HtwqyPLxvIP5iHWP.99
Překlad Nina Ingriš (manželka Eduarda Ingriše, známého autora slavné písně Niagara).

Poženšťování, feminizace se provádí chemicky! (1)

(Labe, 24. 10. 2015 13:05)

Chci tímto poděkovat za moudrá slova, jinak tak převelice už vzácná. Zejména v novinách přeměněných ve světě už na „média“ vlastně jen elektronická a draze placená (často jen za ty nesmysly a reklamy)! A jako barvotiskové nesmyly, kde typickým příkladem je reklamní panák v reklamách firmy Alza, s vřeštivým hlasem, symbolem „naší doby“. U nás v „ČR“ samozřejmě to platí i pro Slovensko, začalo vše řáděním (za)řízeném klausisty a jejich opozičně zesmluvnělými jak „socany“, tak jejich spektrem „odpůrců“ jako je dobová hra TOP09 s „trojkoalicí“ skrze současné události z konce října 2015 na pražském magistrátu.... Více v těchto hodinách a dnech. Tolik zmínka, co myslím tím světem jen s akcentací na propagaci světa řádění "neviditelné ruky trhu". Světa kde fakticky za vším jsou jen prachy, zisk laciné suroviny. Dělníkům se platí jen a jen fyzickou likvidací. Mouřenín přišel, ANO - mouřenín bude odejit! Navíc také v historické frašce tažení islámců do Evropy na zvací dopis A. Merkel. Svět volně předělaný podle faktického stavu na planetě Zemi po sametu 1989 a realita v Evropě přesně za ¼ století po vyjití Analyzy 17.11.1989 k 29.12. 1990 od pana Miroslava Dolejšího! Co se dozvíme při rychlém průběhu plánovaných událostí majících jít k horké světové válce? Kdy se těm, co nemají „vykradeno pod čepicí“ nechce do ještě větší války, znajíce úděsnou sílu moderních zbraní? Jsou ještě horší zbraně než obří pumy, včetně jaderných a vodíkových? Ano! Jaké?

Projekt Labe, financovaný z Německa hned po 1990 se věnoval dlouholetému zpracování laboratorní kontroly kvality vod Labe, zejména dolního na základě pečlivých prací německých chemiků, otřesených stavem „vody“ v této řece, která se změnila spíše na vodní kaši z trusu všech velkých a obřích měst jako je Praha a prostě všech měst, městeček a vesnic na mapě(!) - a co jich je - pak z nich fekálií i vypouštěných odpadů z továren a zejména chemiček a dárků nejtajnějších a nejzákeřnějších. Neodbouratelných, chemicky stálých léčiv „lidí“ i „polí“. Tedy humánních i veterinárních léčiv pro živočichy a agrochemikálií na pole a do provozů (agro)průmyslové „výroby masa a mléka“ i pekařských výrobků, produkce brambor i zeleniny a ovoce. Výroby. Výroby zisku a šťastných zítřků. Skrze chemii. U nás ne náhodou systém Agrofert a všechny jeho nákupy od kuřat po koblihy......a politiky!

Poženšťování, feminizace se provádí chemicky! (2)

(Labe, 24. 10. 2015 13:03)

2.díl – pokračování:
Jak vypadaly ty šťastné zítřky těsně po 1989 a jak nyní? Základní problém byl zjištěn zkoumáním živočichů žijících v Labi. Nejprve v Německu s německou důkladností! Pro otřesnost zjištění tehdejšího stavu vodní populace ze 70.tých let, byl rozšířen po 1989 na celé Labe na jih do Československa i s jeho přítoky, kde nejvýznamnějším problémem Labe je řeka Vltava! S přítoky, Sázavou i Berounkou! Problémem tehdy zjištěným, že velká část vodního života, zejména ryb, v řekách žije v tak velkém množství tam neustále proudících hormonů, že už se prostě biologicky mění. U expozice ženskými pohlavními hormony ve vodě mizí samci a mění se v samice. I když to byl původně samec! A a co lidé, pojídající tuto „potravu“ a pijící tuto vodu a zalévajíc si to na pole zahrady? Zdroje těchto látek? Ale když například Budějovické ženy (co na to dopisovatel SN z Budějovic?) masově užívají hormonální antikoncepci, tak jí po požití vymočí. A pošlou dál, do světa, po toku řeky. Dále v moči lidí i zvířat jsou přirozené hormony, které mají základní vlastnost, že jsou často stabilní, prochází úpravnou odpadních vod, aby v dalším městě po toku, se staly výbornou pitnou vodou (projdou úpravnou, která je nezachytí(!)), se stopovými koncentracemi látek, ovšem často nepřesahující hygienické limity. A pokud přesahují, kdo to najde?

Chlapi? Poženšťování, feminizace se provádí chemicky! (3)

(Labe, 24. 10. 2015 13:01)

3.díl – dokončení:
Více jako případ otravy pražskou vodou v květnu 2015 v Bubenči a Dejvicích (kde šlo prý „jen“ o viry a bakterie, z běžné odpadní vody, namísené do pitné. Stejně působí řada látek jako třeba DDT, změkčovadla a pomocné látky jako PCB, kde byl prokázán podobný vliv, proto nyní často nazývané„umělé hormony“. DDT a tisíce podobných látek užívaných v zemědělství má tedy „vedlejší“ vliv na reprodukční schopnosti, impotenci u mužů, ztrátu spermií, neplodnost a psychologicky „homo“ či „baby“ a zbabělce. U žen z nich dělá: mužatky, „homo/lesbičky, ztrátu meteřského pudu, i mateřského mléka, neschopnost přirozeně rodit, vymlouvající se, na nutnost porodu „císařským řezem“ a prostě dámy našich všedních dnů. U političek, to co vidíme. Tak se obránci Evropy stávají zženštilými či hermafrodity a musí být modní „homo“ jako jejich program „multikulti“. Je to jen chemie. A následky jejího zneužití a nepochopení, s čím se zachází ve jménu „zisků a rentability. Občas se ještě navíc něco napráší sprejováním „Chemtrails“, něco se dá vody či zubních past, mycích prostředků jako „konzervanty“ záměrně jako problematický fluor či jeho sloučeniny a výsledek je skutečně jako je na těch Georgijských kamenech, kde text je nutné přepsat doslova! Pak jsou látky obecně jedovaté, zejména působící kardiovaskulární onemocnění – tedy srdce nejen orgán pro krevní oběh, sídlo života, ale i citu a cév. Když zkornatí cévy, nastanou alzheimrovské problémy, rozpomenout se, že tu kdysi byla čistá planeta, slušný život. Tvrdý život, ale podle pravidel, kdysi křesťanské Evropy a ve starověku a pravěku podle pospolitosti a vzájemné pomoci. Lidskosti. Ovšem doby také plné válek a okupací, jako bylo tatarské tažení, kterého jsme v modernizované podobě svědky. Ale tehdy se lidé bránili. Buď zemřeli a padli v boji, nebo zvítězili. Chemtrail každý vidí, ale to, co je jejich následkem vidí je i asi 3,5 milionu uprchlíků, na cestě přes ČR a okolí do ČR a okolí – shodou okolností ve stejném počtu, jako byli vyhnáni zdejší Němci z Benešovy ČSR. Lidé pracovití, bílí, civilizovaní, zneužití: propadlí plánovaným válečným událostem 20. století plánovačů válek minulých dob. A co když to pozadí všeho po tisíciletí je mimozemské a jde jen o stadia okupace planety této planety a její změnu v hezky „kvetoucí jako Mars“ podle jejich „gusta“ jako je jimi milovaná typická poušť starého zákona i Koránu? Jako si to předělali na Marsu, kdysi plném vody? Tam také to začalo zjištěním jako ve zdejším projektu Labe, že to někdo záměrně znečišťuje! Prostě planetární devastace! Zbytek se dorazí fyzikou: elektromagnetické záření, každý debil má u ucha mobil a a pak nádory! Pomalu se každý druhý umírá za procítěného seznámení s rakovinou, na onkologická onemocnění, vznešeně lékařsky řečeno, kdy lékař se mění jen výběrčího s kasičkou: „zaplať nebo zemři“. Farmaceutické firmy mají kšefty, lékaři zájezdy do Egypta či Řecka a vše je OK! Nové davy pacientů přicházejí a přijíždějí, původní byli vyléčeni, pohřby žehem přednostně! A paliva je málo, musíme prolomit těžební limity, tento týden vládou odsouhlaseno! O kvalitě ovzduší jindy..... Na Marsu to dopadlo moc hezky, ještě trochu původní idyly je Plutu, ale trochu zima! Výborné místo pro politiky, kteří tohle vymysleli a realizovali! Aby maličko vystydli jejich horké, prázdné, chemicky impregnované hlavy, persony bez srdce a citu.