Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco pod stromeček… – Ing. Vladimír Veselý

18. 12. 2014

Vánoce jsou přede dveřmi a dárky žádné. Tedy pokud nepočítáme ty od našich i jiných milovaných vlád, ale to lze většinou zařadit do kategorie nevhodný dárek. Nebudu vypočítávat mnohokrát použité argumenty pro to, co se nám nelíbí, ale přece jen nemohu tak jednoduše přejít výrok, tuším, Martina Luthera Kinga, který pravil zhruba to, že nastalá situace není ani tak zaviněna tím, co špatní lidé napáchali, ale tím, že dobří lidé mlčeli. Problém však je v tom, že ti dobří lidé mlčí již příliš dlouho a ti zlí měli dost času vytvořit si tak důmyslný systém, pomocí něhož mohou sledovat prakticky každého, co si myslí, a nahradit to tím, co chtějí, abychom si mysleli. A sypat nám cosi na hlavy, abychom se nebouřili.

A tak nepromýšlíme, co bychom měli dělat proti tomu, aby lidstvo bylo beztrestně znázorňováno jako dělená pyramida s dolní částí těch, kteří pracují, a odděleným vrškem oligarchie, která to rozhazuje a cpe do vlastních kapes. S láskou vzpomínám na vyprávění Františka Ringo Čecha, jak jej lákali, když se dostal do Parlamentu, aby si také zařídil nějakou „bokovku“, aby se nelišil tolik od ostatních. Nebo jak Petra Nečase přezdívali na „Pana Čistého“, i když se nakonec ukázalo, že tam nějaké ušmudlanosti byly. To nejsou jen pomluvy. Vzpomeňte si na Grossovu průzračnost, čistší než křišťál. Tak to dopadne vždy. Je známo, že „dřív, než člověk změní funkci, změní funkce člověka“.  Je těžké pracovat se spoustou dobrot a neuštípnout si pro ochutnání. Nepodařilo se to dosud snad nikomu. Volba mezi odříkáním a mlsáním je přetěžká.

Přetěžká je ale i volba těch podřízených, kteří i rádi pracují, ale rádi by za to měli slušné živobytí. Ne nezasloužený přepych, ale život bez starosti, co budu jíst zítra a co na stáří, když inflace užírá to, co si na něj člověk střádá. Lidská práce je velice produktivní a není třeba se dřít, pracují-li všichni. To by ovšem nesměli být vykukové, snažící se žít bez přičinění, a ti, kteří okrádání druhých mají za své životní krédo. Nebudu vypočítávat to, co jsem o tom psal už mnohokrát. Použiji povídku, která k nám došla cestou přes protinožce. V ní se malý kudrnatý chlapec ptá otce, co je to demokracie. Je mu odpovězeno, že demokracie je, když si oni mohou chodit pro peníze bez zásluhy a žít si. I tomu malému chlapci se to nezdá a ptá se, nejsou-li ti, co ty peníze vydělávají, naštvaní a nenadávají na to. To víš, chlapče, že se jim to nelíbí a nadávají na nás, ale to je rasismus a ten je zakázaný. Tak dnes žije svět…

Uvedená satira je jen malou ukázkou toho, jak je běžný občan v současné době diskriminován. Vše, co jej omezuje a trápí, je dovoleno. Solidnost se nevyplácí a podpora vykukům je očividná. Nedávno si na mé chalupě udělal soused do mého dvora normální otevírací plastové okno. Já to považuji za vlámání se do mého soukromí. Policie, honosící se mottem „Pomáhat a chránit“, ale prý nemůže zasáhnout, dokud nechytím souseda na svém pozemku, nebo nedokáži, že něco ukradl. O tom, že banky lichvaří, je zbytečné ztrácet slova a že k zubaři, pracujícímu pro vaši pojišťovnu, nemůžete jít bez plné peněženky, se dovíte v praxi. A že z odborných lékařů se mnozí rekvalifikovali na mnohdy ne příliš zdatné obsluhy drahých přístrojů, se přesvědčíte, pokud se vám podaří, aby vás některý vzal do svého harému. Zbytek iluzí ztratíte v lékárnách, které jsou často na výhodných místech až po třech nedaleko sebe, až budete doplácet na předražené léky. To vše je jen malou ukázkou tortury svobodného občana, má-li ovšem to štěstí, že má zaměstnání. Poslanci si přidají a chvíli bude klid. Nám přidají dávkované lživé polopravdy o mimozemšťanech a nálezech záhadných předmětů na Marsu, abychom byli hodní a nebouřili se. Funguje to lépe než strašení Satanem, když satanismus se stal výhodnou praxí. Lepší už to beztak nebude. Už bylo…

Ovšem v celosvětovém měřítku je to ještě komplikovanější. Svět dnes řídí klub dvanácti mamonu a vládychtivých samozvanců, kteří sedí za větrem jako dvanáct měsíčků kolem ohně WTO a řídí svět prostřednictvím loutek na provázku prakticky ve všech vládách. Ty pak vykonávají tu nepopulární práci na příkaz svých principálů. Dnes mají za úkol zmenšit počet lidí v tomto přelidněném světě jen na nutný počet pro zajištění obsluhy těch mocných. Chystají se na to válkou, která je z jejich hlediska tím nejúčinnějším řešením. Dodáme jim na to zbraně, pošleme vojáky, abychom byli právoplatnou válčící stranou a poskytneme azyl ohroženým civilistům z míst bojů v našich těžko prodejných nových bytech, které jim jako gesto z našich peněz zaplatíme. Pro naše bezdomovce postavíme v mrazech stany, nebo je necháme přespávat ve vestibulech metra. Ty, pro které je bezdomovectví výsledkem přeliberalizovaného demokratického kapitalismu, i ty bezdomovce z povolání.

Pro oligarchy to není třeba, ti nevědí, co s penězi. Saúdský princ si kupuje přepychový Boeing za 500 milionů dolarů, v koupelnách mají jistě zlaté vany, jako měl náš „gunar“ (kterou lidový Dubček obrečel). Auto za milion má už i u nás leckterý bankovní úředník nebo „šmejd“, ani osobní letadlo není výjimkou. Naší demokracií rozdělená společnost už jenom čeká ne Sodomu a Gomoru, protože to je snad jediné efektivní řešení. Nám neexponovaným už zbývá jen přát si pod stromeček, abychom byli v této fázi našeho života co nejméně trápeni a aby se ten holocaust slušných lidí nerozlil po celém světě. To není strašení. Následky celosvětové atomové války by mohly být nedozírné. A to vám ani sobě nepřeji. 

17. 12. 2014

Ing. Vladimír Veselý

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

stavové rovnice popisující vnitřek neutronových, kvarkových a hybridních hvězd.

(Re, 21. 1. 2015 23:13)

Dokážeme-li experimentálně určit aha, tak prozatím nedokázali, pouze hypotézy na papíře…to umím taky tvořit hypotézy. (pozorováním) povrchovou teplotu a stáří neutronových hvězd, kupříkladu zbytků supernov, můžeme fitovat teoretické ochlazovací křivky (pro různé vnitřní struktury) na pozorovací data (okrajové podmínky), a získat informace o vnitřní struktuře. Když můžete, tak fajn, už jste tedy „mohli“ ?? a kde to je ? Rychlost ochlazování ("termální evoluce") hvězdy nám může poskytnout informace fajn, kde to je ? a už jste ty experimenty udělali a výsledky také máte ? Né ? ale peníze z grantů máte … ( nezapomněli jste si je vyzvednout ? ) o teplotě a tepelné kapacitě, a tím o možné existenci různých "exotických" fází hmoty uvnitř neutronové hvězdy. takže jste matematicky předvedli že různá rychlost ochlazování hvězdy ( z čehokoliv ) vede k >exotickým< fázím hmoty. Už jste ty fáze pozorovali ? A co to je „fáze hmoty“ … popsali jste tu „fázi hmoty“ ? Kde si to přečtu ? V extrémně kompaktních hvězdách, umožňujících záchyt neutrin extremně silným gravitačním polem lze očekávat vliv polapených neutrin na proces ochlazování, případně na strukturu hvězdy. Významné informace o struktuře kompaktních hvězd přináší rovněž studium oscilačních modů těchto hvězd [].

[1] N.K. Glendenning Compakt Stars: Nuclear Physics, Particle Physics, and General Relativity Springer-Verlag, New York 1997
[2] F. Weber, Pulsars as Astrophysical Laboratories for Nuclear and Particle Physics IoP Publishing, Bristol and Philadelphia 1999

ROČENKA -a 100x jeden od druhého do svých prací přepsali-opsali

(prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., 21. 1. 2015 23:27)


http://www.physics.cz/index.php?option=com_listconf&view=listconf&Itemid=23&lang=cs

ROČENKA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY V OPAVĚ
ZA ROK 2008
Vědeckovýzkumná činnost

Mezinárodní programy

FPF je spolunositelem/spoluřešitelem projektu
Participace na projektu sledování vysokoenergetického kosmického záření CZELTA/ALTA.
P. Lichard, J. Juráň, M. Vojík, P. Kovačíková (spoluřešitelé).

Národní programy
Výzkumné záměry – FPF je nositelem projektu
Relativistická a částicová fyzika a její astrofyzikální aplikace. MSM 4781305903.
Z. Stuchlík (řešitel).

Centra základního výzkumu – FPF je spolunositelem projektu
Centrum teoretické astrofyziky. LC 06014. Z. Stuchlík (spoluřešitel).
Centrum experimentální jaderné astrofyziky a jaderné fyziky. P. Lichard (spoluřešitel).
Struktura a vlastnosti neutronových hvězd a kvarkových hvězd
Současný stav úrovně poznání a výzkumné činnosti … a kolik z těch poznatků celosvětových patří kosmologické sekci v Opavě ??? coby produktem toho >Výzkumného záměru MSM 4781305903< … ha, ha , ha

(k datu zahájení realizace výzkumného záměru)
Pozorování:
Mezi zcela nedávnými pozorováními velmi kompaktních objektů jevících se jako kandidáti na neutronové hvězdy se objevily případy extrémně kompaktních objektů, u nichž lze vyloučit možnost, že jde o neutronové hvězdy, tato pozorování, že by dělali opavští aktéři grantu MSM 4781305903 ? takže existenci kvarkových hvězd je nutno brát zcela vážně. Lze předpokládat, že v nejkompaktnějších kvarkových hvězdách, tvořených podivnou kvarkovou hmotou musí existovat polapené nulové geodetiky, jistě, ale toto není výsledek vědecké činnosti opavských vědců .. již jsou relevantní pro polapené gravitační vlny i pro polapená neutrina. Je proto potřebné zkoumat no a jak jste „zkoumali“ ? to mě zajímá, ukažte mi to na papíře ! vlastnosti neutronových hvězd i kvarkových a hybridních hvězd a konfrontovat je systematicky s observačními údaji.
Teorie:
Teorie neutronových hvězd a kvarkových hvězd je v současné době velmi dobře propracovaná [1,2].Ovšem propracovaná ve světě, to není zásluhou opavských vědců. Ukazujte co jste propracovávali ( za grant ) vy v Opavě ! Pro studium termální struktury a problému ochlazování potřebujeme čtyři vázané diferenciální rovnice: stavovou rovnici, obecně relativistickou TOV rovnici popisující hydrostatickou rovnováhu v gravitačním poli, rovnici pro zachování hmoty-energie, a rovnici pro popis přenosu energie uvnitř hvězdy. Výborně. Tuto supervědu už ukazujete 10 let ve všech odstínech, ve 100 publikacích, furt na jedno brdo se opakujících, jeden od druhého opisujících a…a to ještě před tímto MSM 4781305903 …; ukažte něco nového v MSM 4781305903 (v závislosti na tepelné kapacitě a emisi fotonů a neutrin). V mladé horké neutronové hvězdě bude ochlazovací proces dominován emisí neutrin, později emisí fotonů. Integrací zmíněných rovnic můžeme získat no a získali jste ? ; získali, ( a 100x jeden od druhého do svých prací přepsali-opsali ), ale už před 10 ti lety před MSM 4781305903 …jenže co je nového v MSM 4781305903 teplotu, tlak, hustotu energie a luminozitu jako funkce stelárního poloměru a času.


Hodili jsme bolid od Opavy na tohle? -opavští vědci už o existenci definitivně vědí

(MSM 4781305903 , 21. 1. 2015 23:06)

Teorie neutronových hvězd a kvarkových hvězd je v současné době velmi dobře propracovaná [1,2].Ovšem propracovaná ve světě, to není zásluhou opavských vědců. Ukazujte co jste propracovávali ( za grant ) vy v Opavě ! Pro studium termální struktury a problému ochlazování potřebujeme čtyři vázané diferenciální rovnice: stavovou rovnici, obecně relativistickou TOV rovnici popisující hydrostatickou rovnováhu v gravitačním poli, rovnici pro zachování hmoty-energie, a rovnici pro popis přenosu energie uvnitř hvězdy. Výborně. Tuto supervědu už ukazujete 10 let ve všech odstínech, ve 100 publikacích, furt na jedno brdo se opakujících, jeden od druhého opisujících a…a to ještě před tímto MSM 4781305903 …; ukažte něco nového v MSM 4781305903 (v závislosti na tepelné kapacitě a emisi fotonů a neutrin). V mladé horké neutronové hvězdě bude ochlazovací proces dominován emisí neutrin, později emisí fotonů. Integrací zmíněných rovnic můžeme získat no a získali jste ? ; získali, ( a 100x jeden od druhého do svých prací přepsali-opsali ), ale už před 10 ti lety před MSM 4781305903 …jenže co je nového v MSM 4781305903 teplotu, tlak, hustotu energie a luminozitu jako funkce stelárního poloměru a času.
Stavová rovnice přímo ovlivňuje vnitřní strukturu hvězdy stejně jako její celkovou hmotnost, poloměr, moment setrvačnosti a termální vlastnosti. V neutronových hvězdách lze nalézt no, no, to mě zajímá : jak jste jí nalezli ? … v tomto projektu MSM 4781305903 Před tímto projektem to ještě nikdo nenalezl ? "kosmickou" supratekutost neutronů nebo supravodivost protonů, tj. párování singletů nebo tripletů při různých hustotách. Úúúžasné, kde to máte na papíře ? Anebo je to přísně tajné pro daňového poplatníka ? Supratekutost nebude mít velký vliv na stavovou rovnici a na celkovou hmotnost a na poloměr, ale poměrně silně ovlivní tepelnou kapacitu a ochlazování. V supratekutých oblastech může být také potlačena produkce neutrin. To je ovšem pouze konstatování. Já také umím konstatovat v HDV spoustu věcí. Existence pionové a kaonové kondenzace nebo kvarkové hmoty ve vnitřním jádře neutronové hvězdy také ovlivní stavovou rovnici, tepelnou kapacitu a emisi neutrin. Existence pí a K ovlivní jakousi lidskou rovnici, pozemštěny napsanou na papír a…a tato stavová rovnice neovlivní „existenci“ co si jí vesmír sám vyrobil o čemž on neví, ale opavští vědci už o existenci definitivně vědí ? Pro posouzení možnosti reálné existence takových stavů hmoty uvnitř neutronové (hybridní) hvězdy, musíme nalézt a našli ? našli ? našli ? moji milí rádcové ( říká herec Neuman v pohádce o pyšné princezně ) našli ? určitě !!, protože jste za to dostali grant…; ale neostýchejte se zveřejěním takových výdobytků kritické hustoty pro příslušné fázové přechody.
Silná magnetická pole mohou mít vliv na opacitu a vodivost a jejich prostřednictvím na teplotní gradient a rychlost ochlazování. Dostáváme vy v Opavě anebo ten Vesmír jí vyrábí ? vy jste to už experimentálně zjistili ? v dalekohledech a sofistikovaných přístrojích ? anebo máte jen ty výpočty, což je pouze návrh-vize. Odsouhlasil tu vizi někdo ve vědeckém světě ? A kde ? Je někde k nalezení pochvala, uznání, citace, že právě toto je přínosem pro poznání vesmíru ? např. "válcovou symetrii" a anizotropní efekty v silném dipólovém magnetickém poli.

Existence pí a K ovlivní jakousi lidskou rovnici, pozemštěny napsanou na papír a…

( Re , 21. 1. 2015 23:11)

Existence pí a K ovlivní jakousi lidskou rovnici, pozemštěny napsanou na papír a…a tato stavová rovnice neovlivní „existenci“ co si jí vesmír sám vyrobil o čemž on neví, ale opavští vědci už o existenci definitivně vědí ? Pro posouzení možnosti reálné existence takových stavů hmoty uvnitř neutronové (hybridní) hvězdy, musíme nalézt a našli ? našli ? našli ? moji milí rádcové ( říká herec Neuman v pohádce o pyšné princezně ) našli ? určitě !!, protože jste za to dostali grant…; ale neostýchejte se zveřejěním takových výdobytků kritické hustoty pro příslušné fázové přechody.
Silná magnetická pole mohou mít vliv na opacitu a vodivost a jejich prostřednictvím na teplotní gradient a rychlost ochlazování. Dostáváme vy v Opavě anebo ten Vesmír jí vyrábí ? vy jste to už experimentálně zjistili ? v dalekohledech a sofistikovaných přístrojích ? anebo máte jen ty výpočty, což je pouze návrh-vize. Odsouhlasil tu vizi někdo ve vědeckém světě ? A kde ? Je někde k nalezení pochvala, uznání, citace, že právě toto je přínosem pro poznání vesmíru ? např. "válcovou symetrii" a anizotropní efekty v silném dipólovém magnetickém poli.

Czy ktoś go widział? mam nadzieję że złapała go któraś stacja

(Krawat, 21. 1. 2015 23:20)

Vědci už mají v rukou dva meteority z bolidu, který nad Českem zazářil v úterý 9. prosince 2014 v 17 hod 16 min 46 sec SEČ mezi Opavou a ...
Ok godziny 17:17 obserwowałem z Wrocławia jasny bolid. Jasność pewnie -8 do -10mag, rozpadal się. Leciał kilka sekund w kierunku S/SW. Kolor zielonkawy. Nie widziałem końca lotu, budynek zasłonił. Czy ktoś go widział? mam nadzieję że złapała go któraś stacja.
Pozdrawiam.

vlastnosti neutronových hvězd i kvarkových a hybridních hvězd a konfrontovat je systematicky s observačními údaji.

(Re, 21. 1. 2015 23:13)

Vymezení cílů opavských machrů výzkumného záměru na tomto poli
Efekty silného gravitačního pole a mikrofyziky se přirozeným způsobem mixují při určování vlastností kompaktních hvězd, tj. neutronových hvězd, kvarkových hvězd a hybridních hvězd (neutronových hvězd s kvarkovým jádrem). Obecná relativita určuje rovnice struktury, stavová rovnice hmoty je dána částicovou fyzikou. Testování vlastností kompaktních hvězd tedy znamená testování teoretických částicových modelů. Teorie kompaktních hvězd je v současnosti hluboce propracovaná, zůstává však velmi zajímavá otevřená otázka existence a vlastností extrémně kompaktních hvězd o poloměru R < 3M, jež připouštějí vázané nulové geodetiky. Existenci takových extrémně kompaktních hvězd povolují detailní modely jak neutronových hvězd, tak kvarkových hvězd a naznačují observační data z některých galaktických zdrojů. V takových hvězdách se mohou objevit polapené mody gravitačních vln a polapená neutrina. Existence neutrin polapených silným gravitačním polem extrémně kompaktních hvězd by mohla vést k velmi zajímavým a pozorovatelným efektům. Tento efekt by v první řadě snižoval očekávanou neutrinovou luminozitu. Důležitější efekt je dopad na strukturu hvězdy v průběhu ochlazování. Ten může dokonce vést k "dvouteplotnímu" režimu ochlazovacího procesu, jehož vliv na vnitřní strukturu extrémně kompaktních hvězd by mohl být velmi silný a v určitých vrstvách uvnitř hvězdy by mohly být vytvářeny "samoorganizované" struktury. Chceme podrobně studovat ochlazovací procesy extrémně kompaktních hvězd a zajímavou možnost existence "dvouteplotního" režimu a jeho implikací jak v rovině teoretické, tak observační. Použijeme sofistikované modely vnitřku kompaktních hvězd, založené na různých stavových rovnicích odvozených ze zákonů částicové fyziky, přičemž se zaměříme především na různé formy kvarkové hmoty. V povrchové vrstvě (krustě) je možnost studovat interakce elektronů s mřížkami v extrémních podmínkách metodami kvantové fyziky mnoha částic. Kromě výzkumu zatím hypotetických extrémně kompaktních hvězd budeme zkoumat i strukturu, ochlazování a případné oscilace standardních neutronových hvězd v návaznosti na zpřesňující se modely pro stavové rovnice popisující vnitřek neutronových, kvarkových a hybridních hvězd.

Pozorování:
Mezi zcela nedávnými pozorováními velmi kompaktních objektů jevících se jako kandidáti na neutronové hvězdy se objevily případy extrémně kompaktních objektů, u nichž lze vyloučit možnost, že jde o neutronové hvězdy, tato pozorování, že by dělali opavští aktéři grantu MSM 4781305903 ? takže existenci kvarkových hvězd je nutno brát zcela vážně. Lze předpokládat, že v nejkompaktnějších kvarkových hvězdách, tvořených podivnou kvarkovou hmotou musí existovat polapené nulové geodetiky, jistě, ale toto není výsledek vědecké činnosti opavských vědců .. již jsou relevantní pro polapené gravitační vlny i pro polapená neutrina. Je proto potřebné zkoumat no a jak jste „zkoumali“ ? to mě zajímá, ukažte mi to na papíře ! vlastnosti neutronových hvězd i kvarkových a hybridních hvězd a konfrontovat je systematicky s observačními údaji.

Dávkované lživé polopravdy o mimozemšťanech - MUFON kapitola Billy Meier

(Marcel Vogel , 3. 1. 2015 20:52)

Je dobré argumentovat fakty, ne dojmy. Jedině vědecký postup má cenu, co víme jistě o lžích a polopravdách - tedy lži o mimozemšťanech uvádí hezky organizace MUFON a to v dílu věnovaném podvodům okolo humbuku, kterému se propůjčil B.Meier. Více in: http://www.mufon.com/billy-meier---1964---present.html
Jestliže UFO a mimozemšťané existují, tak jednoduše lze celou věc znevážit bájivým lhaním, tedy zejména tím, co máme na internetu i v knihách. Například v originále „Die Wahrheit über die Plejaden“- česky Poselství Plejáďanů - překlad Hubáček Miroslav, Rašínová Dana, z české exopolitiky. Překladatel má co nejlépe překládat, byť sebevětší nesmysl. Problém je, když překladatel začne "vědecky" vykládat podobné nesmysly. MUFON to zpracoval seriosněji, shrnul bych to asi tak, že k zesměšnění jevu UFO a velmi vzácného svědectví o existenci a dokonce činnosti bytostí od jiných sluncí, musí být podstrkováno "hloupé" veřejnosti mnoho nesmyslů, ale do toho vložit několik vzácných pravd a důkazů. Tedy jestliže vydal pan Meier asi 40 svých knih, proč máme v češtině přeloženu jen jednu? A zrovna příšerné nesmysly! Je ostatních asi 39 Meierových knih ještě větší štos slátanin? Místo hraní si překladatelů na vědce, máme tu jen dohady. Co víme zcela jistě, že nějaké podivné kovové či materiálové vzorky analyzovali špičkoví znalci oboru metalurgie či vůbec materiálových analyz. Více in MUFON a řada výpovědí těchto vědců a techniků. S tím, že mnohé materiály jsou podivné asi „mimozemské“ myšleno od jiných civilizací z vesmíru –ale ty bláboly k tomu! A spojování se židovstvím – více česká WIKIPEDIE: http://cs.wikipedia.org/wiki/Billy_Meier Rozsáhlou studii Talmudu Jmmanuel provedl profesor James W. Deardorff
Viz http://www.figu.org/ch/verein/die-befuerworter/james-w-deardorff
Kde stačí shrnout vše do jediného a správního poznatku: jde o zničení křesťanství, lidskosti, rozsévání nenávisti mezi národy a šíření nesmyslů. Ale to lidé žijící pod jhem komunismu znají – jde jen o další bolševické podvody, a tím z vesmíru, co stojí pro křesťanům a slušným lidem. Prostě staří známí – dříve to bylo nazýváno postaru ďábel, tedy podobné „kultury“ z vesmíru, kteří přes podobní padouchy jako je pan B.Meier zde šíří nenávist, lži a prostě komunismus jinými prostředky! Chápu pane autore vaše zklamání - ale vyléváte vaničku s dítětem - a o to těm padouchům jde!


Dávkované lživé polopravdy o mimozemšťanech a pravda -o co jde: řadoví netuší

(Simona Šmídová a Karel Rašín, ufolog , 1. 1. 2015 15:23)

Armáda ČR stála podle České exopolitiky u zrodu Projektu Záře, který od roku 1992 shromažďoval a vyhodnocoval pro vojsko jako významný civilní ufologický spolek veškerá pozorování a kontakty s UFO. Vyplývá to ze sdělení bývalé členky tohoto projektu Simony Šmídové. „Od 90. let sdílí spolek získané informace s určenými lidmi z armády.

Vedoucí Projektu Záře je navíc podle údajů státních archivů bývalým agentem StB, zpravodajství a kontrarozvědky. Nyní pracuje na Úřadu pro zahraniční styk a informace, tj. v civilní rozvědce.“ Autorka dále dokládá, že nejzávažnější případy, s nimiž byla Záře seznámena, byly před veřejností i vlastními členy utajovány a předávány Armádě ČR. „Mám k dispozici dopis, který byl vedením Projektu Záře zpravodajsky zpracován,“ píše Šmídová.

Podle ní existují i další důkazy, že Armáda ČR a některé další státní orgány jevy UFO studují a shromažďují informace o jejich pozorování skrze ufologický spolek Záře, ačkoliv to řadoví členové netuší a domnívají se, že jde o jejich zájmovou činnost. Exopolitika proto požádala o oficiální vyjádření k archivům UFO, avšak obdržela zápornou odpověď. Z toho vyplývá, že je na jevy UFO pravděpodobně uvaleno informační embargo a Armáda ČR se veřejně ke studování případů UFO nepřizná. Znamená to snad ohrožení naší národní bezpečnosti? Karel Rašín, ufolog a badatel České exopolitiky

Pro naše bezdomovce .... nejen 2015! - jako před měnovou reformou v roce 1953?

(Pavel JANEČEK, 1. 1. 2015 12:39)

V mém hodnocení Václava Havla převažují negativa, vzpomeňte si na to, jak řečnil, že komunisté straší nezaměstnaností, ale že se to nikdy nestane, a aby se lidé nebáli. Počet nezaměstnaných je extrémně vysoký, republika rozkradená, platy žalostně nízké, na důchody nejsou peníze, ono dnes vlastně na nic nejsou peníze a ani nebudou, není už kde brát. A co taková amnestie z roku 1990? Vědomě vypustil na svobodu nebezpečné kriminálníky, kteří dále vesele páchali závažnou trestnou činnost, a tím ohrozil slušné obyvatelstvo. I omluva sudetským Němcům byl nesmysl, ona převážná většina sudetských Němců se totiž př idala k Hitlerovi, a tím pádem nevidím na odsunu nic špatného.Co dnešní nezaměstnanost? Nízké platy i důchody? Samozřejmě on na tom má svůj lví podíl. Nevýdělečné firmy se zavřely, podniky se vytunelovaly, tím počet nezaměstnaných vzrostl. Suma sumárum republika se rozkradla a už nezbyly pro obyčejné lidi peníze, nehledě na to, že rozdíl mezi bohatými a chudými se extrémně zvýšil a tento trend pokračuje. Na jedné straně »poctiví podnikatelé« miliardáři, a na druhé lidé, co stěží vyžijí do příští výplaty. Rád bych připomněl jeho legendární slova z roku 1990: »Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor!« Za rok extrémně stoupla inflace a zdražovalo se. Je někdo z jeho obdivovatelů schopen obhájit tyto lživé a účelové výroky? Antonín Zápotocký také takhle mluvil před měnovou reformou v roce 1953, a jak to dopadlo, všichni víme.

V zahraničí byl ovšem Havel uznáván. Pochybuji však, že si ho váží lidé v Srbsku....