Atentátníci na R. Heydricha (zleva: J. Kubiš, J. Gabčík, J. Valčík)