Obálka časopisu Reflex z 26.5.2011 s vyobrazením R. Heydricha