Prohlídka korunovačních klenotů dne 19.11.1941 (zprava: K. H. Frank, E. Hácha, R. Heydrich)