Jan Masaryk se svou matkou Charlottou a sestrou Alicí.