14 První část Palachova dopisu, v němž se označuje za pochodeň číslo 1