18 Rodinní příslušníci na pohřbu J. Palacha 25.1.1969