Obchod A. Franka a hostinec L. Markuse v místech pozdějšího hotelu Beskyd (konec 19. století)