Jdi na obsah Jdi na menu
 


35. výročí Charty 77 – PhDr. Rostislav Janošík

18. 1. 2012

Nedlouho po úmrtí a důstojném rozloučení s bývalým československým a českým prezidentem Václavem Havlem (5. 10. 1936–18. 12. 2011) si v těchto dnech připomínáme výročí vzniku Charty 77. Byla to neformální občanská iniciativa, jež v letech 1977–1992  monitorovala dodržování občanských a lidských práv v bývalém Československu. Prezident Václav Havel patřil nejen ke spoluautorům textu Prohlášení Charty 77 ze dne 1. 1. 1977, nýbrž i k významným organizátorům činnosti této iniciativy. Kromě toho byl i jedním z prvních tří mluvčích Charty – spolu s prof. Janem Patočkou, který zemřel 13. 3. 1977 po výslechu na StB, a prof. Jiřím Hájkem, bývalým ministrem zahraničí z doby Pražského jara 1968.
Prohlášení Charty 77 podepsalo ještě před 1. 1. 1977 prvních 242 signatářů, kteří připojovali svůj souhlas a podpis s tímto dokumentem formou samostatných kartiček s textem: „Souhlasím s prohlášením Charty 77 z 1. 1. havel-karticka.jpg1977.“ Do ledna 1990 podepsalo Chartu 77 celkem 1883 občanů tehdejšího Československa. Charta během své existence vydala 575 dokumentů. (Prohlášení Charty 77 z 1. 1. 1977 – viz příloha č. 1.)
Komunistický režim na tuto akci, jež si nekladla jiný cíl než sledovat dodržování a případné porušování lidských práv, k němuž se komunistická moc v ČSSR zavázala podpisem tzv. Závěrečného dokumentu konference v Helsinkách z roku 1975, reagovala svými ideologickými prostředky i obyčejnou mocenskou zvůlí. Tiskový orgán ÚV KSČ Rudé právo otisklo dne 12. 1. 1977 politický pamflet „Ztroskotanci a samozvanci“ (viz příloha č. 2).
Na dovršení všeho vyvinuli komunističtí činitelé v čele s G. Husákem maximální úsilí, aby na odsouzení textu, který mohl číst jen málokdo, protože oficiálně nebyl nikde zveřejněn, zorganizovali monstrózní podpisovou akci, které se zúčastnily stovky předních umělců a veřejně známých osobností. Tato vzdoroakce vstoupila do našich poválečných dějin „národní hanby“ jako „Anticharta“ (viz příloha č. 3).
Dokument s názvem „Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru“ přečetla dne 28. 1. 1977 na shromáždění umělců v budově Národního divadla v Praze herečka Jiřina Švorcová. Podobné shromáždění umělců z oblasti populární i vážné hudby se uskutečnilo dne 4. 2. 1977 v Divadle hudby, kde toto prohlášení přečetl zpěvák Karel Gott. Někteří umělci neváhali a raději „Antichartu“ podepsali pro jistotu dvakrát. (Viz příloha č. 4.)
Charta 77 byla bezesporu významnou iniciativou, i když ji nelze srovnávat s polskou Solidaritou. V politicky zmrtvělé a atomizované společnosti normalizačního Československa bylo ustavení a činnost takové organizace činem pozoruhodným, který si zaslouží uznání, třebaže se aktivity Charty 77 omezovaly spíše jen na „dialog“ s komunistickou vrchností, jež dávala jasně najevo, že se nehodlá své moci a výsad vzdát.
Není zcela jasné, zda se jednalo doopravdy o spontánní reakci na normalizační potlačování lidských práv, nebo již o skutečnou přípravu na předání moci poté, kdy bude komunismus „stažen z oběhu“. V každém případě bylo již od přijetí Závěrečného dokumentu z Helsinek ze srpna 1975 zřejmé, že reformy a případná transformace strnulého neostalinistického systému v SSSR a v zemích tzv. reálného socialismu jsou naprosto nezbytné a mohou vést až k politickému zvratu zpět ke kapitalismu. To se nakonec stalo.
Když se komunistům podařilo v 50. letech 20. století pozavírat většinu tzv. nepřátel socialismu, nebo je přinutit k emigraci, nebyl po roce 1968 v této zemi kromě vyloučených a vyškrtnutých členů KSČ fakticky nikdo, kdo by byl ochoten se zkompromitovanými představiteli „vlády jedné strany“ jednat. A tak byla vytvořena Charta 77 – v naprosté většině z bývalých komunistů a přeběhlíků z jiných politických stran, kteří se „dali ke komunistům“. Jak to vše pokračovalo a dopadlo, o tom se lze dočíst ve velmi poučném díle „Analýza 17. 11. 1989“ od bývalého politického vězně komunistického režimu – Miroslava Dolejšího (viz příloha č. 5).
Charta 77 ukončila svou činnost dne 3. 11. 1992, třebaže v nových podmínkách obnovy svobody a demokracie mohla v naší zemi sehrát ještě důležitou roli. Bohužel se tak nestalo – ke škodě všech. Slovy jednoho z prvních signatářů Charty 77 (jejich seznam viz příloha č. 6), Ing. Antonína Bělohoubka: „Také oni (= chartisté) se vyjevili pouze jako lžidemokraté, kteří odmítají poctivá referenda.“ Za hlavní selhání Charty 77 považuje A. Bělohoubek skutečnost, že rezignovala po listopadu 1989 na větší účast v politickém životě. (O tomto autorovi a jeho názorech viz přílohu č. 7.)
Jak známo, v politických strukturách nové, polistopadové moci se uplatnili pouze chartisté, kteří byli na viditelných pozicích, tedy především bývalí mluvčí Charty 77. Ti ostatní, kteří tvořili „křoví“, byli této „elitě“ dobří akorát k tomu, aby měla StB koho šikanovat a zavírat. I v tom spočívá jedno z mnoha zásadních selhání chartisty z nejvýznamnějších – Václava Havla. Lidé, jako např. P. Cibulka, J. Wolf nebo ve vězení umučený P. Wonka, neměli to štěstí, aby si užívali „fešáckého kriminálu“ – jako někteří prominentní chartisté v čele s V. Havlem. To je bohužel ona odvrácená strana činnosti Charty 77.
Přesto nelze nevidět, že tato občanská iniciativa sehrála svou historickou úlohu v procesu přechodu od komunistického režimu k obnově svobody a demokracie. Stejně tak nelze upřít V. Havlovi jeho podíl na tom, že se tento přechod podařilo uskutečnit bez krveprolití.
Nebyla to sice revoluce, byť ji někteří dokonce nazývají „sametovou“, ale většina občanů bývalého komunistického Československa je za pokojnou demontáž strnulé stalinské diktatury vděčna. Navzdory tomu, že typický Čech byl a zůstal věčně nespokojeným remcalem či kverulantem, který by z hospody u piva dokázal řídit celý svět, ale pro obnovu své vlastní svobody není ochoten hnout ani prstem…

17. 1. 2012
PhDr. Rostislav Janošík


Přílohy:

1. Prohlášení Charty 77 z 1. 1. 1977 – viz rubrika „Dokumenty doby“.
2. Ztroskotanci a samozvanci, Rudé právo, 12. 1. 1977 – viz rubrika „Dokumenty doby“.
3. Text „Anticharty“ z 28. 1. 1977 – viz rubrika Dokumenty doby“.
4. Článek „Charta 77 a tzv. antichartisté“, SN č. 1/1977, str. 3 – viz rubrika „SN v PDF ke stažení“.
5. M. Dolejší: Analýza 17. 11. 1989 – 1. část – viz rubrika „Dokumenty doby“. www.i-sn.cz/clanky/dokumenty-doby/analyza-17.-listopadu-1989--1.-cast------miroslav-dolejsi.html
6. Seznam prvních signatářů Charty 77 – viz rubrika „Dokumenty doby“.
7. Rozhovor s Ing. A. Bělohoubkem, SN č. 1/2008, str. 3-4 – viz rubrika „SN v PDF ke stažení“.

Popisek:
Kartička s prohlášením V. Havla

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Šílenost

(roma.na, 28. 3. 2013 12:15)

Čest práci. Teď se šíří po netu a mezi lidma revoluční metoda výdělku peněz, skvělá i pro maturanty. Sama si takto vydělávám už od ledna a fakt mě to nadchlo. Milionářka přes noc se ze mě sice nestala, ale i tak se mi hodí každá snadno vydělaná kačka... Čekujte www.Cervena-Cerna.cz

Milo Komínek a jeho dokumenty připomínají to samé!

(Muller, 24. 1. 2012 16:58)

Dovoluji si zde připomenout, že stará svinstva nejsou zapomenuta. Zde v Českém království to šlo s kopce hned po vzepětí iniciovaném Karlem IV. Lucemburským, kdy jeho syn Václav IV, král český, popřál sluchu mnohým divným poradcům, kteří okrádali jak krále, tak království a zaseli pozdější chaos, nejednotu, spory a občanské války.

Některé dokumenty zařadil na stránky Svědomí Milo Komínek, dlouholetý politický vězeň komunistů:
http://www.svedomi.cz/dok_doby.htm

Zde najdeme také kopii dopisu Miroslava Dolejšího Václavu Havlovi ze dne 17.5.1990, kdy se ptá společně s Ladislavem Struskou, jaké dohody s komunisty V. Havel podepsal?

Já mnoho let jen maličko doplňuji: že V. Havel jen realizoval také tu skrytou část hodně tajných dohod s ET, EBE, ufony- mimozemšťany, jak zmiňuje nejen M.W.Cooper, ale i rodinní příslušníci našeho milého vrchního velitele USA v boji s A. Hitlerem a pozdějším presidentem USA
- více dokumenty doby...
To je ten hlavní motiv prosazování změny názvu letiště Ruzyně na pojmenování jménem V. Havla. Václav Havel kromě UFO a ufonů a několika letů do Ameriky a jejího okolí neměl s letectvím a letadly, natož letištěm nic společného!!!

Tvrdím dávno, že trvání na pojmenování letiště Ruzyně jen ukazuje na tajnou část Havlova politického programu - předat moc "bývalým" soudruhům, jak tuzemským, tak zahraničním až po šéfy z této i jiných galaxií... Kde mám fakta, důkazy?

Například bolidy pozorované na úsvitu v prosinci 2011 a lednu 2012 nejsou podle sdělení astronoma Borovičky z "bolidového" oddělení hvězdárny- sluneční observatoře čav Ondřejov v evidenci, ač byly veřejností pozorovány a jsou to jen "obyčejná UFO". Více ČRo - METEOR, než to zcenzurují a vymažou archiv...

Re: Milo Komínek a jeho dokumenty připomínají to samé!

(Muller, 24. 1. 2012 17:25)

http://ee.dunres.sk/clanky.php?id=381

z vážných varování M.W.Coopera se dá vybrat hodně rozumných tvrzení:
že otázka UFO a ufonů souvisí se židovstvím a co to znamená pro čsl. otázku ukázal právě Miroslav Dolejší v Analýze 17.11.1989 a pro svět M.W. Cooper. Jeho kniha a velký počet kazet, knih, dokumentů je ve všech knihovnách a zejména na internetu a také, světe div se - po bazarech... V bazarech najdeme snadno netuctovou pravdu. R. Heydrich jako generál SS byl obviňován z usurpace politiky policisty a vojsky SS- černého řádu, mužů v černém. Jsou to tytéž systémy mužů v černém - připomínaných v ufologii?

Zamyslete se prosím nad varováním Analýzy 17.11.1989 o světě Charty 77 a její StBácké Anticharty, dnes opět zasloužilých umělců...
Chci vám připomenout, že evropští židé jako ovce poslušně kráčeli do pecí, ačkoliv byli předem varováni. Po celý čas byli přesvědčeni, že něco takového nemůže být pravda. Když byl okolní svět informován o Hitlerem způsobeném holocaustu, nikdo tomu nechtěl věřit. A já nyní na tomto místě tvrdím, že Hitler byl zmanipulován týmiž negativními mimozemšťany.
Tímto jsem vám předal pravdu, jak ji sám vidím. Je mi úplně jedno, jak ji přijmete vzhledem k mé osobě. Splnil jsem svoji povinnost a je mi lhostejné, jaký osud mne za to stihne.

Pro mne je důležité stanout před svým Stvořitelem s čistým svědomím.

Milton William Cooper...
http://en.wikipedia.org/wiki/UFO_conspiracy_theory
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MJ_001.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MJ_002.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MJ_003.jpg

http://galactic.no/rune/cooper2.html

svědectví jak to bylo a pomalu šlo...

(MULLER, 20. 1. 2012 16:52)

Pro mne hrůza zklamání, že taktika diskuze s komunismem / socialismem Husákova režimu začala okamžikem, jak nějaký trochu dost "roduvěrný Slovák" na balkoně Melantrichu vykřikl do záplavy Havlových úvah a prohlášení právě z tohoto balkonu Melantrichu známé "Mór ho!!!" A dodal něco v tom smyslu, že komunismu je třeba se zbavit. Václav Havel na to Českoslovenku představil svého přítele nejvěrnějšího, Alexandra Dubčeka, který pocházel ze Slováků odešlých z USA do SSSR, kde by zahynuli při budování kolchozů... a tak se vrátili jeho ředkové na Slovensko. Pokud jsem to nějak nezmotal. Pamatuji si toto vyprávění z Dubčekova "životopisu" z předlistopadové Svobodné Evropy, může to být právě desinformace, ona letitá příprava """vyvolených""" k cestě k novému lizu...

Miroslav Dolejší jasně po svém dopisu V.Havlovi s L. Struskou datovaném 17.05.1990 uvedl do chodu hledání pravdy o rozsahu dohod Reagan - Gorbačov, asi s ústřední linkou: ""beztrestnosti komunistů!!!"" zejména pro zločiny proti lidskosti - kromě jiného vyhlášené dokumenty OSN....

Čekám na vyjádření Charty 77 , kohokoliv, třeba mnou již v SN zmíněného dr. J. Vančury či dalších svědků - zda se mýlím...

A ufoni? Mohli pomoci iniciovat děje "za oponou" z pozadí Charty 77? Pokud si prohlížíme vlnění demonstrantů "v transu" na Letné, vlnících v záplavě nádherných vizí z tribuny Sparty od V. Havla - což když mám zase pravdu?

Zdravím a přeji úspěch v hledání pravdy (padni komu padni)