Jdi na obsah Jdi na menu
 


A všechno je jinak… – Ing. Vladimír Veselý

10. 10. 2011

Tak odpověděl už Khon na otázku, jaké to je v záhrobí, když byl vrácen po resuscitaci mezi živé. A skutečně. S odstupem času se pravidelně setkáváme se zcela jiným výkladem událostí, než jak nám byly původně předkládány k věření. Ba – jsou i takoví lidé, kteří tvrdí, že naše vnímání okolního světa je jen vytvořeno v našem mozku a ve skutečnosti to snad ani neexistuje. Kousněme se tedy do prstu, abychom si ověřili, zda to tak je…

Již od dávné prehistorie ale muselo existovat něco, co nám zanechalo kusé doklady o tom, že na naší Zemi život existoval, snad dokonce v jistých cyklech, možná pokročilejší, než je ten náš. Tak nacházíme nejen zkamenělé stopy dinosaurů, ale v nich i otisky lidské nohy, kladiva ze železa podivného složení v kameni vrostlá, stejně jako lidský vlas v bloku kamene, z nichž jsou postaveny pyramidy. O záhadném výskytu předmětů téže kultury, ale nalezených na kontinentech oddělených od sebe i obrovským oceánem nemluvě…

Takový propletenec faktů vysvětlit pomocí našich současných vědomostí jaksi neumíme, a proto se uchylujeme ke spekulativním teoriím a výmyslům, ba i k účelovým lžím. Ať už z důvodů osobně kariérních, nebo politických se upravují či kopírují dějiny a jejich výklad tak, aby vyhovovaly současným potřebám těch po vládě, majetku a moci toužících. Klasickým příkladem jsou zásluhy a zbožňování osob různých církví, faraonů, králů i vladařů států a velmocí. Zpravidla těch usurpátorských, hrubých a necitelných. Ti hodní a dobří jsou sice také vychvalováni, ale jsou pokládáni za téměř samozřejmost a v mysli lidu už tolik nezůstanou.

Vezmeme-li to od dob, zaznamenaných písmem, zjistíme, že například v roli plaváčka se dostal k lidem už Sargon z Akkadu již více než 2000 let př. Kr., že zákony Desatera jsou významově podezřele blízké těm ze Spell 125 z egyptské Knihy mrtvých, stejně jako mnoho rituálů a zvyklostí. Od koncilu Nicaea roku 325 po Kr. v Římské říši bylo křesťanství (a obdobně i jiná náboženství) ustaveno politicky jako drogy, včetně jejich návykovosti, a způsob ovládání lidí tak, aby se dobrovolně podřizovali autoritám a nereptali tolik proti příkořím, která jim jejich „vrchnost“ způsobuje. Jsou-li použité internetové zdroje věrohodné, a zdá se, že ano, pak je Bible účelovou pomůckou pro ovládání davu jejich náboženskými i politickými oligarchy. Je to samozřejmě do nebe volající rouhání, leč v zájmu pravdy a jako vysvětlení mnoha stále narůstajících nesrovnalostí a zádrhelů v životě lidstva začínám být nakloněn tomu věřit.

Díky snazší komunikativnosti internetu a praktického prolínání národů na naší Zemi se nejen mísí jednotlivé rasy lidstva, ale vyplouvají na povrch informace o zákulisních účelech jistých akcí, majících společného jmenovatele: vyhubit stávající obyvatele ve prospěch té rasy, jejíž zástupci jsou už mezi námi a pilně na tom pracují. Píše o tom James von Brunn ve svém díle „Kill the Best Gentiles (Zabij nejlepší pohany!). To prosím není poplašná zpráva, to je psáno v Talmudu: Sanhedrin 59! Zřejmě na oplátku problesklo na internetu obdobně morbidní zvolání: „Zabijte všechny sionisty, zachráníte svět!“ Takové výzvy k lynčování nejsou řešením společenských vztahů, i když ledacos naznačují. Právě to, že všechno je, nebo by i mohlo být při troše dobré vůle i jinak…

Již mnohokrát jsem napsal, že se dosud nepodařilo nalézt takový společenský řád, který by vyhovoval většině obyvatel této planety. Jsme velice různí, nejen rasově, ale i povahově. Společné máme většinou jen jedno: „Člověk je od přírody líný a chtěl by vládnout!“ Odtud se odvíjí všechny aktivity k porobení jedněch druhými tak, aby nás poslouchali a pracovali pro bezpracné pohodlí vyvolených. I za cenu nespravedlností válek a otroctví. I proti tomu jistě pozitivnímu pravidlu: „Nečiň jiným to, co nechceš, aby oni činili tobě!“

Současný trend je ostentativně vychvalovaná, na všechny způsoby skloňovaná „demokracie“, která vůbec demokracií ve smyslu vlády lidu není. Je to jen zástěrka skrývané skutečnosti, že vládne oligarchie bohatých, licoměrně prohlašujících, že bohatým může být každý, kdo se snaží. Ve skutečnosti je však společnost lidí stále důrazněji rozdělována na vládnoucí šlechtu, provázanou rodinnými vztahy po celém světě, a pracující poddané, jimž je souzena jen sisyfovská otročina bez nároku na trvalou a přiměřenou změnu stavu. Vypracují-li se totiž na majetkovou úroveň oligarchů, mezi vládnoucí rodovou „šlechtu“ se stejně nedostanou a jsou jí většinou o nabytý majetek připraveni.

Problémem té dolní strany společenských nůžek ale je, že se množí příliš rychle a hrozí, že se vymknou vládnoucí oligarchii z rukou. To bylo a je řešeno válkami, ve kterých se redukuje počet obyvatel, a oligarchové, často podporující obě strany, na nich ještě vydělají. V poslední době to však přestává stačit a optimální počet půl miliardy obyvatel Země je překročen již více než desetkrát. Nastupuje proto strašení nebezpečím útoků mimozemských civilizací, na které by bylo možné svést genocidu lidstva. A připisovat jim nárůst přírodních katastrof a po úspěšném ovládání počasí i výskyt nemocí, proti kterým není dosud (po obecný lid) obrana.

Ti mimozemšťané velmi pravděpodobně existují, vizáží se nám podobají a jsou tu s námi asi mnohá staletí. Dokonce jsou tu možná dříve než my. A jsou to asi ti, kterým to přemnožení lidstva nejvíce vadí, protože chtějí Zemi pro sebe a pozemské lidi jen jako „obslužný personál“. Ale pozemské lidstvo se stalo s velkou převahou většinovou společností, a proto chce být majitelem Země. Takže vyvstává otázka, jak tento nepoměr změnit. Vezmeme-li v úvahu již zmíněné uměle vyvolané války, přírodní katastrofy a jiné způsoby holocaustu pozemšťanů, připadá v úvahu i uměle vyvolaná neúroda, přemnožení škůdců, hladomor a jiné morové rány. My „z nebe“ posprejovaní, ochotní pasivně přijmout to, co nám škodí, máme ale také nárok na život i důstojnou smrt. Nechme si o genocidě vyprávět od těch, kteří už to mají za sebou, a budeme závidět těm, kteří stihli zemřít přirozenou smrtí. Opět zdůrazňuji, aby to nebylo bráno jako poplašná zpráva, ale jen upozornění na možnosti, které měli například vládci říší, když poslali své občany na válečná jatka, často i pro soukromé důvody. To se může totiž opakovat, protože i současní vládci se takových možností nevzdávají.

Že se může něco semlít, naznačují narůstající nepokoje občanů, na jejichž likvidaci si vlády pořizují na své občany nákladnou těžkooděneckou policii. Je to už otevřená válka proti vlastním občanům, která nehájí zájmy občanů, ale těch problémových skupin. Je to důsledek neschopnosti oligarchistických vlád, které se snaží řešit problémy menšin jejich pozitivní diskriminací. Tedy například tak, že omezíme kriminalitu tím, že dáme zloději dobrovolně to, co by si jinak ukradl. Je to trend celosvětový, ale špatný, protože vede k nárůstu požadavků problémových skupin a jejich agresivitě, pokud se jim nevyhoví. Povolnost oligarchistických vlád k prorůstání problémových menšin a ustupování jejich požadavkům dovolila například v Anglii uplatňovat mezi tamními muslimy právo „šaríja“.

Již Karel IV. věděl, kam bezpracné zisky vedou, a nechal stavět Hladovou zeď. Kdyby vláda použila peníze pro těžkooděnecké pořádkové oddíly na plat za byť neproduktivní práci, jako je třeba přehazování písku z jedné hromady na druhou, nemusela by vyplácet dávky v nezaměstnanosti bez odpovídající práce a přídavky na děti jako zdroj financí pro nepracující, mnohodětnou rodinu. V okamžiku, kdy zmizí výmluva o nemožnosti najít práci a možnost uživit rodinu z dávek na děti, zmizí i většina dosavadních problémů – a laciněji, než je tomu dnes. Odpracovaná mzda a ke mzdě vyplácené přídavky na školu řádně navštěvující děti vykoná své. V dnešní době je řada třicetiletých, zdravých lidí, kteří neměli dosud pracovní poměr, ale podle aut a satelitních antén v okně jejich domovů si nežijí špatně. Není proto divu, že ti, kteří pracují a platí velké daně, se bouří. Tento svět skutečně potřebuje nutně reformu, ale fungující, nikoli jen kosmetické úpravy.

Podobný návrh se ke mně dostal oklikou až od protinožců. Je na internetu (http://www.youtube.com/watch?v=l8eZ0bTs0bk), ale je zavirován tak, že vám zablokuje přístup nejen k internetu, ale i k vašim již uloženým souborům. Vystupuje na něm Slávek Popelka, buřič již z dob totality s tvrdou kritikou vlády, a naznačuje řešení. Není sám. Podobných aktivit můžete nalézt na internetu více. Lze ale mít jisté podezření, není-li to také již zneužíváno vládními orgány na lapání aktivních nespokojenců. Něco jako Charta 77. Je tak možno podchytit osoby potenciálně nebezpečné pomocí infiltrovaných osob, pro něž v případě nějakého zvratu může působit jako odrazový můstek do nové éry. Takový osud bych tomu nepřál, ale při opravdové lenosti a zabedněnosti našeho národa (jak se praví v jedné diskusi), navíc po následném útlumu z nebeského posprejování, je jeho probuzení k nějaké činnosti velice nepravděpodobné. Což je také moje zkušenost…

Jinak zmíněná výzva dosti souzní s mým návrhem „Alternativy 4“, je však mnohem fundovanější. Návrhy na zlepšení mají však jeden společný problém: po odstranění těch nehodných není k disposici dostatek hodných, kteří by je mohli nahradit. Je to nedostatkové „zboží“ – a já alespoň takové neznám. Proto jsem navrhoval a stále na tom trvám, že podstatné zlepšení by mohlo nastat zavedením (v přechodném období) důkladné kontroly počinů a jejich transparentnosti těch, kdo rozhodují. Nikoli takovými, jako je dnešní NKÚ, ale spíše lidové kontroly, třeba i internetového zveřejnění a hlasování, byť je snadno zneužitelné. Pak by asi těžko mohly procházet takové obchody, jaké dělá armáda, a obtížněji by se zametaly pod koberec několikahodinovým azylem jejich původce v nemocnici, jak to vyřešili pan Vondra i Nečas.

V každém případě ty nepokoje po celé Zemi, ať už proti nepřizpůsobivým, nebo proti sílícímu islamismu (zejména v Anglii) a ekonomické totalitě bank na celém světě, naznačují, že je asi opravdu všechno jinak, než se lidem předkládá k věření. Náboženské víry a víra v dobré úmysly politických stran a z nich vzniklých vlád se ukazují ve stále horším světle, než jak jsou prezentovány. Nikdy nebylo takového zneužívání funkcí k obraně a službě obyvatelstvu, jako dnes. I islamistům se nelíbí naše pomoc při dopadení Usámy bin Ládina a hrozí „svatou válkou“. Nelíbí se to ani nám, a to pro vysoké náklady na válku, které se podílejí velkou měrou na naší zadluženosti a dopadají především na tamní občany.

Reforma života na Zemi a jeho vyvedení z otroctví je opravdu velice nutná, ne však institucemi, které jsou samy svou podstatou otroctvím. Spravedlivé uspořádání společnosti zatím neznáme. Najdou-li se takoví jedinci, kteří by mohli k něčemu přispět, pak uplatňujeme právo „šaríja“ – kamenujeme je.

Divte se pak mému pesimismu…

3. 10. 2011

Ing. Vladimír Veselý

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář