Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bilancování IV – Ing. Vladimír Veselý

13. 3. 2012

 

Připadám si s tím bilancováním už jako v nekonečném seriálu Dallas, ale je možné se nevzbouřit, je-li nám chladnokrevně oznámeno, že na nás se šetří, ceny plánovitě stoupají, za všechno, na co jsme pojištěni, musíme platit, nebo alespoň připlácet, ale pan Vondra jako žába na prameni obejde všechna opatření a svým žoldákům vždycky nějakou kličku najde, aby si mohli přijít na své (z našeho)? Obsazuje si důležitá místa, jako policejního ředitele v armádě, svými lidmi, i když přestupuje nařízení, a že se utrácí pro cizí prospěch vesele dál. Staré české přísloví říká, že ryba smrdí od hlavy a platí to samozřejmě i dnes, pro naši současnou vládu zejména. Rozbujelý státní aparát utrácí vesele dál, dál vyplácí nezasloužené odměny a o redukci svých nikoli nezbytných institucí nechce ani slyšet. Jeden z našich ekonomických časopisů vypočítal, že by bylo možno ušetřit až tři a půl miliardy jejich redukcí.

Tak například Senát. Ten je nezbytnou pojistkou pro případ legislativní nouze, ale ta nastává jen občas a nebývá dlouhá. V mezidobí proto funguje současný Senát jen jako trafika pro vysloužilé politiky a jejich cestovní kancelář za krásami naší Země. Přitom by to měla být „rada moudrých“ a životem zkušených i zasloužilých lidí, svolávaných jen v případě potřeby. S náhradou jen ušlého zisku, protože lidé tohoto druhu zpravidla uznávají, že za dobré služby státu se neplatí!

Podobné je to s Poslaneckou sněmovnou. Ani proklínaný bolševik si nedovolil to, co největší Čech, aby poslance platil a udělal z nich své pohůnky. Je to ta nejsprostší korupce, neboť vždy platilo: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!“ Poslanci navíc nereprezentují občany, ale státem vydržované strany, v jejichž řadách je jen nepatrný zlomek obyvatel, sdružujících se zpravidla jen z kariérních důvodů. Zastupitelé lidu mají prosazovat a hájit vůli lidu a lidem být za to přímo ohodnoceni a placeni. Lidem musí být přímo odpovědni, nikoli vedení svých politických stran. A opět jde o velkou korupci tím, že jsou vytvářeny (a honorovány!) stranické kluby, které svým poslancům „doporučují“, jak mají z litery Ústavy volit podle svého uvážení. Také jejich imunita před zákonem a neodvolatelnost jsou valuty, pro které se tam cpou. Jakmile se tam dostanou, občané je jinak než jako zdroj peněz nezajímají. A kdo to jednou zkusí, už tam zůstat musí (!), neboť je to dobrý výtah až ke kandidatuře na prezidentskou funkci!

Výše zmíněný zlomek obyvatel je fenomén, vyskytující se v řadě dalších případů. Je pravidlem, že do výhodných funkcí kdekoli a kdykoli se cpou stále stejní lidé, nebo lidé stejného druhu. Tedy lidé v jistém směru podobní svými zvyky a zásadami. Přitom je známa síla kolektivu, tedy že organizovaná skupina zmůže mnohem víc, než jedinec. A také to, že člověk s dobrými úmysly předpokládá totéž u ostatních a potřebu prosazovat se na úkor ostatních příliš necítí. Zato šikulové, kující pikle na snadný zisk, tu podporu jiných zpravidla potřebují a sdružují se. A protože mívají i jiné vzájemné podobnosti, bývají takové spolky, nebo dokonce etnika, velmi silné ve vzájemné podpoře – a ovládnou celé obory. Vzpomeňme jen na případ Mirka Topolánka, který se dopustil kritiky dvou z nich a okamžitě byl exkomunikován z velmi silného postu.

Důsledkem toho je, že i státní aparát je zpravidla obsazen lidmi, patřícími k některé skupině, která pak, ač je menšinou, často terorizuje majoritní část obyvatel. I dnešní politika je však úředně založena na většinách a vedoucí funkce dané společnosti by měly být obsazovány paritně, tedy v poměru počtu obyvatel v jednotlivých skupinách. To je teorie. Praxe je ale poněkud jiná. Ty skupiny bývají často vládychtivé a dopadne to tak, že se skrytá menšina začne cítit jako vyvolená a většinu ve společnosti považuje za své ekonomicky i jinak poddané. Podívejte se jen na frontu kandidátů na prezidenta a víc už asi není třeba říkat. Co by se asi stalo, kdyby se v ní objevili samí Vietnamci nebo Romové, byť u nás narození a podle dnešní Ústavy tedy volitelní? Proto je nutné již zmíněnou paritu respektovat a zakotvit ji i v Ústavě. Tolik k blížícím se volbám.

To je ovšem záležitost poněkud vzdálenější než skutečnost, kterou okusíte, zajdete-li do obchodu nebo natankovat auto. Ceny rostou, jako dobře zalitý trávník, platy už méně. Zdá se, rostou-li oboje souběžně, že o nic nejde, jen číselně o větší množství peněz v peněžence. Jiné je to ovšem s úsporami, neboť ty zůstávají číselně stejné, a tedy ztrácejí hodnotu. Před dvaceti lety byla stokoruna značný peníz, dnes jsou to téměř drobné. Nemohu než varovně připomenout situaci v třicátých letech v Německu, kdy inflace postoupila tak, že se chodilo, obrazně řečeno „pro housku s nůší peněz“. Vklady byly vymazány. A jedna z posledních našich zpráv uvádí, že bylo natištěno obrovské množství nových a zřejmě nekrytých peněz. Co to znamená, domyslete sami. Transakce Mezinárodního měnového fondu raději komentovat nebudu, protože nutnost vypůjčit si u něj peníze a pak jim je půjčit nazpět pro záchranu Řecka dost dobře vysvětlit neumím.

Finančníci a bankéři vymýšlejí stále nějaké pohromy na své klienty. Začíná to velkými bankovními poplatky a snadnými půjčkami. Otevřete-li kterékoli noviny, jsou plné nabídek na půjčky ihned a do domu. O jejich důsledcích se už nemluví, natož o úrocích a exekucích. Účelem je vyždímat nejen z občanů co nejvíce peněz, ale učinit je existenčně závislými, aby měli tolik starostí, že nemohou dost dobře sledovat, co se s nimi děje. Stát proti lichvaření bank i jednotlivců nic nepodniká, povolný občan je i pro něj výhodný. Stačí jen trochu sledovat aktivity vlády a nabudete dojmu, že plánovitě zhoršuje životní podmínky poctivě pracujících občanů ve prospěch spekulantů a šizuňků. A to není dobré.

Budu raději končit, příliš mnoho stesků unavuje. Zítra mě jistě vybudí nové, jako že vláda usiluje o nákup nadzvukových stíhaček, aby je mohla pronajímat pobaltským státům. Nebo snad i nabídnout do izraelsko-iránského konfliktu, změní-li se ve válku. Nejsem fanda České sociální demokracie, ale její snaha o změnu vlády je potřebná. Bohužel se ale obávám, že ani oni nedokáží vládnout lépe, protože jim také chybí odborníci a osobnosti pro dobrou vládu tolik potřební.

11. 3. 2012

 

Ing. Vladimír Veselý

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

kytičku a úctu ke dni učitelů i 2012...

(Muller, 28. 3. 2012 15:07)

Dobrý den,
přeji vše nejlepší ke dni učitelů, sílu, zdraví a štěstí a klid k práci na odpočinku, kdy je činností více než v ""práci"". Jistě jsou učitelé ctění a vážení i jinde ve vesníru...
A Vy jste dobrý učitel, který se pustil na tenký led na základně seriosní vědy posuzovat informace o ET, mimozemské, nezemské či lidově řečeno "ufonské" přítomnosti zde. Zejména ve světě politiky a najmě v rozbitém Československu a roli ufonů při vzniku a rozbíjení států - viz Mnichov 1938 a dále...

Posílám Vám v hluboké úctě zajímavý text, již jako recenzi a s opravenou angličtinou, byť obyvatele Ameriky, USA. A text je dobré vytisknout a zamyslet se nad ním(celý text - nejen tuto ukázku):
http://www.exopolitika.cz/news/exopolitical-journal/

Opíši něco sem, pokud dovolí místo...
Exopolitics Tools and Methods for Extraterrestrial Contact
Table of Contents

• Michael E. Salla, Ph.D. “Introduction: Exopolitics Tools and Methods for Extraterrestrial
Contact (pp. 1-5)
Articles
• D.J. Ballinger, M.A., (Captain, Ret’d) “On the Acceptance of Exopolitics,” (pp. 6-38)
• Giorgio Piacenza Cabrera, B.A., “Extraterrestrial Contact and Integral Theory” (pp. 39-73)
• Dana Rasinova, The Analysis: Why Billy Meier’s Pleiadians lie and disinform (pp. 74-106)
• Michael E. Salla, Ph.D., "How Celestials are helping humanity prepare for Extraterrestrial
Contact and World Peace: An Exopolitics Perspective" (pp. 107-25)

• Wendy Flentri, B.A. “Crop circle phenomena and 2012,” (pp. 126-44)
Chief Editor Michael Salla, Ph.D

Editorial Advisory Board Manuel Lamiroy, Lic. Juris.
David Griffin, M.Sc. Paola Harris, M.Ed. Victor Viggiani, M.Ed.

Dana Rasinova is the author of the third article which gives an insider’s account of the famous Billy Meier case which she has been intimately involved with since 1997. According to David Griffin, who gives a brief editorial introduction:

Whilst some see aspects of the alien Other as containing an inherent ‘trickster’ element many others see the visiting ET presence as representing a higher form of intelligence and assume that this implies they are beyond reproach in their ethics and operation. In fact the situation is far more complex and this is why this particular examination of a highly complex Swiss contact case is long overdue and welcome.
Rasinova takes a novel approach in her analysis. She accepts the validity of Meier’s core claims of extraterrestrial contact, and goes on to examine the motivations of the Pleiadian/Plejaran entities that communicated with Meier. She finds numerous inconsistencies contradictions and distortions fed to Meier by his extraterrestrial contacts that lead to her conclusion that “the Pleiadians (Plejarans/Plejaren) … deliberately don’t tell us the truth.” Rather than benevolent space brothers wanting to help humanity with a positive uplifting philosophy, she finds instead very troubling assertions they made to Meier, and which he faithfully passed on (in his contactee notes. What emerges in Rasinova’s analysis is that while some extraterrestrial may look very human and have a positive philosophy to pass on in their communications with human contactees, they still may have a very deceptive agenda where “they explicitly and strategically lie, feign or disinform.” Rasinova’s analysis warns us about being too uncritical in our future or current dealings with extraterrestrials that may have a positive appearanceand things to say, but have a deceptive agenda filled with distortions, and outright lies.

2) kytičku a úctu ke dni učitelů i 2012...

(Muller, 28. 3. 2012 15:17)

http://news.exopoliticsinstitute.org/Index.php/

New Edition of Exopolitics Journal analyzes extraterrestrial contact

Translate Website
http://news.exopoliticsinstitute.org/index.php/new-edition-of-exopolitics-journal-inveextraterrestrial-contact789/
Copyright © 2012 Exopolitics Institute News Service. All Rights Reserved. Feed Me, Seymour created by Themes by bavotasan.com. Powered by WordPress
dmfys March 5, 2012 viz moje poznámky ke dni 4.3. 2012...

More info at: exonews.info3) kytičku a úctu ke dni učitelů i 2012...

(Muller, 28. 3. 2012 16:44)

Janouška a ""české"" politiky v ČR nám závidí nejen celý svět ale i hodně lidem škodliví ufoni - více zde a další...
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/263190-janouska-a-ceska-prolezleho-korupci-si-vsimaji-i-svetova-media.html

a škoda času opisovat podobné zprávy... FNgx9

Zdravím a už m l č í m, hezké jaro a klid k práci!

kytičku a úctu dr. Josefu DOLEJŠÍMU k svátku sv. Josefa

(Muller, 19. 3. 2012 16:30)

Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a síly unášet "realitu" rozbitého Československa v nejlepší tradici rozbití c.k. monarchie po rozbití českého království i skrze husity, kteří se něčemu bránili...

díky za pevná slova
pasující na dnešní den "mayského roku" (prý LP 2012...) konce světa - (podvodníků a darebáků?) -
Poslední slova - PhDr. Josef Dolejší
30. 6. 2011
„Vládnou nám obyčejní podvodníci, kteří buď uprchli z ordinací doktorům a psychiatrům, nebo se včas nedostali do kriminálu.“

(Imre Kertesz, nositel Nobelovy ceny roku 2002)

Není již vážně o čem psát. Všechno, co zažíváme, bylo přesně popsáno a zveřejněno počátkem roku 1990 (M. Dolejší: Analýza 17. listopadu). Nepopsatelný smrad, který vychází z domácího politického chrchle, slizu a zelenofialového flusu, sahajícího nám už po pás, je zbytečné popisovat. Každý ho cítí, jen „vyvolení“ mají dokonalé respirátory (zatím!).

Co se státem, v němž 75 procent národního majetku patří zahraničnímu kapitálu (nadnárodní finanční oligarchii), přímo či nepřímo věrchuškám MMF a Světové banky? Původně nezadlužený stát dnes hospodaří s neuvěřitelným dluhem 4 biliony korun. Jen na úrocích platí ročně 55 miliard a bere si další a další úvěry. Peníze jsme prý my, „nevyvolení“, údajně prožrali! Zmizela podstatná část ze 107 tun měnového zlata. Miliardářské korupční zisky našich parazitujících „bílých koní“, stavících si za naše peníze heliporty u svých luxusních sídel, stejně jako milionové odměny a odstupné věrným poskokům a ouřadům na všech ministerstvech, se nám rovněž jako dluh připočítávají k dobru.

. . .

Jan ŠINÁGL uvádí Josefa Dolejšího i k 19.3. 2012

(Muller, 19. 3. 2012 15:59)

Dobrý den,
někdy se osvědčuje začít od konce a vracet k počátku... Věda má prostě svá pravidla, a vědec by se jich měl držet.

Tak Jan ŠINÁGL uvádí na svém:
http://www.sinagl.cz/z-nasi-korespondence/josef-dolejsi-otevreny-dopis-kpv-cr.html
Dne 29. ledna 2011. 23.03. 2011 - s loňským datem, protože že nic za rok - nezměnilo...
אהבתי. אישור אתה אוהב Josef Dolejší: Otevřený dopis KPV ČR | Jan Šinágl‏. · תובנות · שגיאה
You and one other person like this.אדם אחד אהב את זה

na konci je technický dovětek, od kterého je dobré začít překládat.

2) Jan ŠINÁGL uvádí Josefa Dolejšího i k 19.3. 2012

(Muller, 19. 3. 2012 16:04)

Frankfurt n. M. 2.3.2012: "Divoký odsun" v Severních Čechách 1945 - z tajných archivních dokumentů.
http://www.sinagl.cz/index.php?view=category&catid=114&option=com_joomgallery&Itemid=31

protože každá věc má svůj počátek, pak průběh - sérii následků - podívejme se na to, co dělá česká AV ČR: na sv. Josefa:
http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/2012/03/tiskova_zprava_konf_VH.pdf
Tisková zpráva k pracovní konferenci
VÁCLAV HAVEL V SOUDOBÝCH DĚJINÁCH
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd pořádá 19. března 2012 jednodenní pracovní konferenci o Václavu Havlovi a jeho místu v (nejen) českých soudobých dějinách. Důvod k jejímu uspořádání v této době je zřejmý a odvíjí se ve dvou rovinách. Vedle motivu symbolického rozloučení s Václavem Havlem a příspěvku k jeho poctě jde především o pokus o věcnou a nezaujatou formulaci nebo aspoň předběžné vytyčení půdorysu toho, co Václav Havel pro českou společnost a její dějiny znamená. Konference si klade za cíl v několika tematických a časových okruzích představit a prozkoumat osobnost Václava Havla převážně jako veřejně angažovaného intelektuála, předmětem jednání nebude Havlovo literární dílo.
Na pracovním setkání budou prezentovány referáty devíti pracovníků Ústavu pro soudobé dějiny a tří dalších přizvaných historiků. Konferenci zahájí příspěvek o Václavu Havlovi jako objektu historiografického výzkumu. Dopolední blok nabídne k diskusi pohled na Havlova myšlenková východiska a koncepty, jejichž reflexe lze vysledovat v jeho esejistické tvorbě i praktickém konání. Dva odpolední bloky se budou věnovat pohledům na Havlovo veřejné působení od 50. do 90. let, dobovým rolím a významům tohoto působení a také jeho dlouhodobému vlivu na současnou společnost a politiku. Závěrečné vystoupení přiblíží Václava Havla v kontextu orálně-historického výzkumu.
Jednání se koná v budově Akademie věd ČR (Praha 1, Národní 3, 2. patro, sály 205-206) v pondělí 19. března 2012 od 9.30 hodin a je přístupné veřejnosti. Podrobný program je k dispozici na www.usd.cas.cz.
Ředitel ÚSD AV ČR, v.v.i.
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., 6. března 2012

3) Jan ŠINÁGL uvádí Josefa Dolejšího i k 19.3. 2012

(Muller, 19. 3. 2012 16:18)

Nechme přítele zesnulého pana Milo Komínka, budiž mu země lehká a světlo věčné ať mu svítí a Hospodin mu lehké odpočinutí dá...pana J. 3inágla a pojˇme do velkého světa, k volbám do Francie, aneb jak se vaří předvolební polévka dle mediálních poradců vyvilence pana Kaddáfího, co mu zaplatil volební kampaň. Šináglovi? Komínkovi? Ne!
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/168781-strelba-v-toulouse-nejmene-ctyri-mrtvi-mezi-obetmi-jsou-hlavne-deti/
19. 3. 2012 09:20, autor: ket

aktualizováno 19. 3. 2012 14:35

Toulouse - Neznámý střelec dnes před židovskou školou v Toulouse na jihozápadě Francie zabil nejméně čtyři lidi - tři děti a profesora. Další 4 lidé jsou zraněni, mezi nimi i dvě děti. Nejméně jedna osoba je zraněna vážně. Na místě se podle médií pohyboval muž na černém skútru, který je spojován s vraždami francouzských vojáků, jež se za podobných okolností udály v posledních dnech. Média spekulují, že zbraň, kterou se střílelo dnes, mohla být totožná s tou, jíž byli zavražděni vojáci. Na hlavě měl muž prý stejnou helmu jako v případě vražd vojáků. Dnešní střelbu u školy i vraždy vojáků bude vyšetřovat pařížské státní zastupitelství, které se zaměřuje na terorismus.

Že jde o zákulisní tah proti téměř 20% volebním preferencím paní Marie Le Pen, je nad slunce jasnější:
http://www.frontnational.com/
s hezkým obrázkem ze seriosního anglického tisku:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/8261969/Marine-Le-Pen-becomes-Front-National-leader-A-pivotal-moment-for-French-politics.html

By Anne-Elisabeth Moutet, Paris 7:30AM GMT 16 Jan 2011
It's a measure of the inroads Marine Le Pen has already made in the French political debate that she now splits opinion among the rarefied world of Parisian intellectuals.

On the one hand, the philosopher Bernard-Henri Lévy still thinks she reeks of sulphur: according to him, the youngest daughter of Jean-Marie Le Pen, 82, the longstanding Front National leader, is "even more dangerous than her father". Aneb od volebního vítězství ve své politické straně před více než rokem k absolutnímu vítězství ve francouzských presidentských volbách?

Je toto motivem za Sarkozym stojícími silami "arabského jara" až po "humanitární bombardování Libye" a nyní tam probíhající masové masakry civilistů, skrývané pod hrůzy občanské války - za řečnění o díle Václava Havla, ze stejné sorty: v r a h ů! více konference "české" Akademie věd... zde mnou anoncovaná.

nové 18.03.2012

(Muller, 18. 3. 2012 13:29)

Dobrý den, vesmíre a jeho obyvatelé i 28.03. 2012,

se dá charakterisovat nové vydání EXOPOLITIKY, které jsem si dovolil okomentovat v zaslaném zde na komentářích paní doc. Řehořkové a dalším...

Zda expředseda Naardenského klubu se ujme mlčení o mrzačení světa, lidí i zvířat, nejen škrty, ale i hodně ostrými nástroji nejen na ostrovech, kam jako Robinson Crusoe uprchl před řáděním, těch, kterým dr. E. Beneš 25.2.1948 v klidu dal moc a vládu... (Více i případ faráře Toufara v Číhošti, kterého umlátili, že mu strašilo v kostele...) - nevím.

Co vím a na beton:
http://ufoklubslovensko.sk/podujatia/item/486-ufo-ine-svety-konferencia-bratislava
více text i foto...

a že od počátku v tomto případě v této části dějin "11.09.2001" a pak napadení ÍRÁKU, pak Afghánistánu dokumentuje:
http://www.exopolitika.cz/news/ufo-nad-namorni-zakladnou-v-afghanistanu/

(Případ od organizace MUFON - číslo 36089)
/ http://www.examiner.com/ http://www.ufodigest.com/

a čerstvé foto z Prahy - podvod, šalba a klam?
http://www.exopolitika.cz/news/ufo-nad-prahou/
Tento snímek pochází z 4.3. 2012 a zaslal nám jej jeden turista z Prahy. Pořídil jej z Karlova mostu. Snímek zhotovil tak, že získal pocit vyfotit náhodný záběr nad Hradčany, aniž tam cokoli viděl.

Na snímku se poté při zvětšení objevují dva podivné objekty. Jeden diskovitý, druhý kulovitý, možná spíše hranatý. Objekty patrně nejsou velkého rozměru a pravděpodobně neznamenají přítomnost nějaké kosmické lodi. Mohou ale znamenat druh vyslaných sond či průzkumných, menších objektů.

Často bývají kritiky podobné „tečky“ na fotografiích označovány za letící ptáky nebo kaz či smítko na objektivu apod. Všimněte si proto červeného kroužku, kde fotograf zachytil letícího ptáka, kterým patrně může být buďto racek nebo labuť. Porovnejte sami, jak vypadá letící pták na vzdálenost a pevný objekt neznámého původu.
Redakce
zvetsit zde: http://w4xt.sweb.cz/fotko.jpg
Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/ufo-nad-prahou/

2) nové 18.03.2012

(Muller, 18. 3. 2012 13:35)

4. 3. 2012 - Prezident zaslal soustrastný telegram prezidentovi Polské republiky Prezident republiky Václav Klaus zaslal v neděli
http://www.hrad.cz/srv/www/cs/fulltextpress.do

http://www.klaus.cz/

Datum: 4. 3. 2012, Praha

Prezident republiky Václav Klaus zaslal v neděli dne 4. března 2012 v souvislosti s tragickým železničním neštěstím soustrastný telegram prezidentovi Polské republiky Bronisławu Komorowskému.

Vážený pane prezidente,

s hlubokým pohnutím jsem přijal zprávu o tragickém železničním neštěstí, ke kterému došlo včera večer mezi Krakovem a Varšavou.

Dovolte, abych v této těžké chvíli jménem svým i jménem občanů České republiky vyjádřil Vám a Vaším prostřednictvím rodinám obětí svou hlubokou soustrast.

Václav Klaus
prezident České republiky

V Praze dne 4. března 2012

atd...

3) nové 18.03.2012

(Muller, 18. 3. 2012 13:43)

Velvyslanectví České republiky
Zeitlin St. 23
POB 16361
61163 Tel Aviv, Israel
Tel: +972-3-6918282
Fax: +972-3-6918286
E-mail: telaviv@embassy.mzv.cz
Velvyslanectví ČR v Tel Avivu doporučuje během pobytu v Izraeli sledovat aktuální bezpečnostní situaci v místním zpravodajství a udržovat informovanost a pozornost. Ač statisticky relativně malé, v Izraeli existuje riziko teroristických útoků, které se nedají předvídat pokud jde o místo a čas. Teroristické útoky byly v minulosti zaměřeny zvláště na autobusy městské hromadné dopravy a místa s velkým počtem návštěvníků, jako jsou např. tržiště, nákupní střediska, diskotéky, restaurace a kavárny. Proto doporučujeme používat hromadné dopravní prostředky jen v nezbytně nutné míře a dát přednost restauracím, kavárnám a obchodům s bezpečnostní službou před vchodem. V Izraeli existuje také riziko náhlého vypuknutí ozbrojeného konfliktu.
Velvyslanectví doporučuje občanům ČR maximální opatrnost při cestách na Západní břeh. Na turisty vyhledávaných místech, jako jsou Betlém, Jericho, silnice č. 1 mezi Jeruzalémem a Mrtvým mořem a silnice č. 90 mezi Mrtvým mořem a Galileou jsme v poslední době nezaznamenali bezpečnostní incidenty, nicméně doporučujeme zvážit nutnost pobytu a pohybu zde. Betlém se v poslední době opět stal vyhledávaným cílem turistů. Návštěvy poutních míst momentálně hodnotíme jako bezpečné, zároveň ovšem zdůrazňujeme potřebu obezřetnosti.
MZV ČR nedoporučuje občanům ČR cestovat do pásma Gazy, kde je bezpečnostní situace velice riziková a možnost poskytnout zde pomoc v nouzi je omezená. Doporučujeme dále zvážit nezbytnost cest do oblastí Izraele v okolí pásma Gazy.
V poslední době jsme zaznamenali případy vloupání do automobilů z půjčoven. Doporučujeme nenechávat ve voze žádné osobní doklady a cennosti.
Doporučuje se mít při sobě během pobytu v Izraeli kontakt na stálou konzulární službu, která poskytne pomoc v nouzi nebo informace o aktuální bezpečnostní situaci. Po dobu pobytu v Izraeli se lze na velvyslanectví registrovat.
Občané ČR, kteří se v Izraeli nebo na Palestinských autonomních územích ocitli v nouzi, se mohou obrátit na stálou konzulární službu velvyslanectví na čísle 052-294 7698 (00 972 52 294 7698 z mezinárodní sítě).

Obchodování s lidmi, které je též někdy nazýváno novodobým otroctvím, je považováno za jedno z nejzávažnějších porušení lidských práv obětí a zároveň za jednu z nejvýnosnějších forem organizovaného zločinu. Oběti jsou často vystaveny krutému zacházení, dochází k porušení jejich základních lidských práv. Ne vždy musí nutně dojít k donucení za použití násilí! Pachatelé mohou k dosažení svých zájmů využívat i nenásilných forem jako např. zneužít neznalosti jazyka a místních zvyklostí u cizince v dané zemi, jeho osobní či finanční situace, závislosti či tísně, pachatelé mohou žádat neúměrně vysokou částku za zprostředkování cesty a práce, zadržovat cizinci pas, či jiné doklady apod. Oběti bývají zlákány pod falešným příslibem dobře placené práce a následně zneužity, ať už za účelem sexuálního, pracovního, či jiného vykořisťování. V ČR byl nárůst obchodu s lidmi zaznamenán ve spojitosti se specifickou migrační situací po pádu železné opony na počátku 90. let minulého století, kdy čeští občané vyjížděli za prací především na „Západ“. Se sílící ekonomikou se v průběhu 90. let ČR stala z původně země zdrojové, též významnou zemí cílovou a tranzitní.

Riziko, že se stanete obětí obchodování s lidmi nelze vždy zcela eliminovat, lze ho však významně snížit!
http://www.solveisraelsproblems.com/terrorist-admits-tel-aviv-attack/
March 4, 2012
http://newscontent.cctv.com/news.jsp?fileId=133972 China Central Television (Story : Israel-Obama/Iran
File ID : 133972 Dateline : Mar 4, 2012/File Duration : 1'40
Locations : Tel Aviv, Israel Type : English/Nats CCTV)


posílám TIP NA ODBORNÍKA, který byl 2001 policií USA zastřelen - a proč?

(Muller, 15. 3. 2012 10:36)

http://prochazkaondrej.files.wordpress.com/2011/12/m-wiliam-cooper-mimozemc5a1c5a5anc3a9-v-pozadc3ad-vlc3a1dy-usa-pdf.pdf

a upozornění na česky psanou, přeloženou a zde vydanou knihu má i pan Chvátal:
http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=82&limitstart=2

Hezkou knihovnu, o co jde nejen v tomto případě, za prognozu událostí 11.09.2001, které předpověděl stejně jako Miroslav Dolejší, má jeden šikovný server, jsem přesvědčen, že jsem odkaz již poslal, ale nějak jej nemohu nalézt...

2) posílám TIP NA ODBORNÍKA, který byl 2001 policií USA zastřelen - a proč?

(Muller, 15. 3. 2012 10:46)


V březnu roku 1999 posílá svou rodinu: manželku Annie a dcery pryč ze Spojených států na bezpečné oficiálně neznámé místo. Již v tuto chvíli tuší, že se k rodině již nikdy nevrátí. Dne 5. 11. 2001 je při policejním útoku na jeho dům Milton William Cooper zastřelen. Jeho hrob můžete nalézt na malém kopci v Eagar ve státě Arizona.

Nezapomeneme Williame !!!!

Článek, který napsal M. W. Cooper, je více než pouhé svědectví a v mnoha směrech vypovídá otřesnou pravdu. Doporučuji, abyste ho brali zcela vážně a nemysleli si, že jde o nějakou mystifikaci. Většinu informací zde popsaných lze z více jak 90% ověřit z jiných zdrojů, ať už se to týká čehokoliv. Některé odkazy jsem vám sám nabídl. Dnes není problém si na internetu stáhnout třeba Modrou, Červenou, Žlutou knihu a kdoví kolik jich ještě je. V Modré knize jsou tisíce stránek mikrofilmů dokumentů, které můžete porovnat se svědectvím jiných lidí a ověřit. Prostudujte odkazy a články o podzemních základnách vlastně po celém světě. O Šedých Grays a jiných entitách se můžete dozvědět z výpovědi svědků únosu rovněž po celém světě. I o tajných praktikách politiky a ekonomiky. V úvodním článku k našemu webu jsem napsal, že všechno je spojeno se vším a všechno je jinak. Pokud začnete studovat jednotlivá témata do hloubky, zjistíte, že to je pravda. Nelze dělat závěr z jednoho zaměřeného tématu, k celkovému pochopení je třeba širší záběr. Pak pochopíte, jak na tom jako lidstvo jsme a proč se ve světě děje to nebo ono. Proč lidé musí neustále trpět, proč je na Zemi hlad a bída a na druhé straně je nepoměrný blahobyt, proč jsou války a utrpení, proč jsou jedinci, kteří touží po absolutní moci apod.

Tento článek považuji za základ pro odpíchnutí se k dalším informacím, pokud budete hledat a chtít si ověřit, zda to, co je zde psáno, se zakládá na pravdě, nebo je to pouhá fikce.

Trvalo mi pět let, než jsem za cenu dennodenního stahování materiálů z internetu a jejich studia vše výše popsané pochopil, a musím přiznat, že díky tomu se mi vytvořil obrovský archiv, nejsem schopen ho celý prostudovat. Dnes ale vím, jak na tom jako lidstvo jsme. Pokud začnete brát tyto informace vážně, možná dojdete ke stejnému názoru jako já, že je bezpodmínečně nutné začít něco dělat pro naši záchranu.

Gaspar

Převzato: http://www.matrix-2001.cz/

http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=555:majestic-12&catid=58:ufo&Itemid=82
nebo
http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1141:jitro-cizich-svt&catid=58:ufo&Itemid=82
nebo
klenot na závěr:
http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1345:qstudena-valkaq-proti-ufo&catid=58:ufo&Itemid=82
Savelij KAŠNICKIJ


Z časopisu: Kašnickij, S.: Cholodnaja vojna …

protiv NLO. Argumenty a fakty,

Mezinárodní vydání. č. 12/2010. http://www.aif.ru,

přeložil a poskytl Luboš Šafařík (KPUFO.CZ)

Převzato: http://www.exopolitika.cz/
Aktualizováno Neděle, 22 Květen 2011 18:13
Copyright © 2012 Matrix-2012.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí

3) posílám TIP NA ODBORNÍKA, který byl 2001 policií USA zastřelen - a proč?

(Muller, 15. 3. 2012 10:51)

Je odborníkem ten hezký černý pejsek nebo jeho pán nebo ti "neviditelní" vzadu?
http://www.galactic2.net/rune/cooper.html

přeji hezké přemýšlení... a úkolk splněn, musím letět dál...