Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bilancování konce – Ing. Vladimír Veselý

12. 7. 2012

Již jsem se těšil, že tento měsíc nenastanou tak prekérní události, které by bylo nutné komentovat, či spíše kritizovat. Najednou je jich ale kopec, až člověk neví, co kritizovat dřív. Kauza Rath byla evidentně účelová, včetně těch manévrů s přesunem do Sněmovny i s porušením jejích pravidel. To se dalo ještě unést, vzal-li člověk v úvahu úroveň a praktiky našich politiků v poslední době, jako třeba to, že jednání Sněmovny vedla v té době Vlasta Parkanová, sama zapletená do kauzy CASA, kde se točí mnohem větší nejasné peníze. Nebo manévry kolem „vyšetřování“ V.I.P. Janouška, jehož účelem není jistě nic jiného, než vykonstruovat jeho nevinu. Ten si byl tak jist úspěchem, že se v té době bezstarostně rekreoval u moře. Alexandr Vondra je zase asi skrytý někde v pantoflích a doufá, že se na něj zapomene.

Rada kmotrů pracuje spolehlivě. Jako v případě ohrožení jejich zájmů změnou státní zástupkyně. Tomu se pokusili zamezit bleskovým odvoláním ministra Pospíšila, aby ji nestihl jmenovat. Poslušný premiér (takto „synek z větší moravské vísky, který vládnout nezná, zato zná zisky“) bohužel pro sebe nedocenil to, že jeho věrohodnost klesla tím pod bod únosnosti a stal se tak málo použitelným pro ochranu kmotrů a bude zřejmě při první příležitosti sám vyměněn. Splnil zadaný úkol a nadále nemůže být dost užitečný. I když se svými ministry se dost aktivně zapojuje do plánů rádoby světové vlády na genocidu „málo užitečných“ občanů systémem: „co jim škodí, prospívá oligarchii“. Dusí proto seniory skoro jako americká ELITE, podporující omezení zdravotní péče pro ně – jako zbytečné náklady.

Celosvětová krize, způsobená nenasytným globálním kapitalismem, postoupila již za kulminační bod a naši politici se velmi snaží, aby nezůstali s tím propadáním se pozadu. Chovají se proto jako kozlové-zahradníci. Je jich ale na tu naši zahradu moc, a tak už na ostatní obyvatele málo zbývá a všude se musí šetřit. Aby bylo na vládní utrácení a jejich „do kapsičky“. Dnes může být u nás ministrem zahraničí člověk, který se za státní peníze zúčastňuje republice nepříznivých jednání o celosvětové vládě a současně, být i místopředsedou protikorupční vlády, i když veřejně přiznal, že uplatil úředníka (zřejmě ve věci jeho dědictví po biologických rodičích, na které neměl prý podle našich zákonů nárok). A navíc: může kandidovat na prezidenta našeho Absurdistánu.    

Musím se proto vrátit k  neukončené sérii stesků na ústrky současného politického uspořádání vůči nám, na dolní straně společenských nůžek, jimž se připisuje povinnost pracovat pro své šťastnější soudruhy na straně horní, tedy pro vládnoucí oligarchii. Záměrně při tom opomíjím komentovat zatím docela slušně prosperující „mezitřídu“, zatím dobře zaměstnaných občanů, jejichž životní úroveň, jak to komentoval rádoby prezident Vladimír Dlouhý, není tak zlá. Takovou by teoreticky mohli mít při plné zaměstnanosti všichni ostatní. Do této třídy díky svému věku už nepatřím, jejich problematiku z vlastní zkušenosti neznám a nemohu za ně proto mluvit. A ani moc nechci, protože jejich bezstarostnost je nebezpečná a destruktivní.

Věnoval jsem proto mezitím nemalé úsilí tomu, abych vystopoval počátek onoho rozdělení lidí na podřadné a vyvolené, které je zřejmě původcem toho všeho lidského strádání. To na Zemi funguje zřejmě od počátku Homo sapiens, tedy „člověka moudrého“. A protože jde bezesporu o moudrost kolektivní, která může vznikat jen vzájemnou komunikací slovem a později i písmem, nastal počátek toho všeho „snědením jablka ze stromu poznání“. Nebo prakticky asi na rozhraní mezi neandrtálci, kteří asi mluvit neuměli a jejich geneticky pozměněném nebo dovezeném Homo sapiens, o němž se předpokládá, že to již mohl a uměl. Mohl tak být jako inteligentní dělník lépe použitelný pro plánovaný účel. Odtud se zřejmě datuje válka mezi Dobrem a Zlem, dvěma mimozemskými mocnostmi, zápasícími spolu o ovládnutí lidí na Zemi. Ne jinak než jako Nebe s Peklem. Jen ti čerti jsou asi Nibiřané nebo jiní mimozemšťané v jeskyních, či duté Zemi a andělé jsou nebeští dobrodějové a „Galaktičtí strážci“ odněkud z Plejád, sídlící možná na Měsíci či na Marsu. Boje jsou to neúprosné a my, lidé, v nich často fungujeme jako „kanonenfutr“ a také tak na to doplácíme.

Podle všeho, či spíše podle Internetu a knih, které jsem měl k dispozici, bojují tyto výše uvedené dvě entity spolu už od lidské nepaměti. Lépe řečeno a doloženo: u nás od hypotetického vzniku života na naší Zemi a jeho modifikace asi před desítkami tisíc let, kdy se zde zřejmě nějací mimozemšťané byli. Ti prý z důvodů, o nichž nechci spekulovat, upravili místní humanoidy na naše předky. Potřebovali zřejmě inteligentní a výkonné dělníky pro své zájmy a narušili proto pravidla tehdejší přírody zejména v tom, že upravili její stávající potravinový řetězec, který byl autoregulačním procesem vývoje druhů. Člověk byl „stvořen“ příliš dokonale na tehdejší dobu a neměl nad sebou predátora, který by jeho populaci reguloval. Jeho „bohové“ mu tedy předali do vínku alespoň pár negativních vlastností z obrazu svého, jako závist, vládychtivost a chamtivost, která měla vyvolávat rozbroje a později i války, jež měly populační explozi regulovat na přijatelnou úroveň.

Jenže to nebylo dostatečné a jádro problémů bylo na světě. Ziskuchtivě vyšší inteligence lidí a schopnost dorozumívání řečí a později i písmem byla natolik produktivní, že tak primitivní metody regulace nestačily. Tvůrci člověka proto prý přivítali očekávanou potopu, způsobenou asi slapovými vlivy prolétající Nibiru nebo jiné planety s tím, že jejich omyl vyhladí. Zase ale převládla ona podnikatelská ziskuchtivost a byl, domnívám se, učiněn další pokus s nebezpečným, ale jinak prospěšným lidstvem. Několika bezproblémovým rodinám Noeho či Utanapištima bylo umožněno začít novou éru lidstva se vkladem domestikovaných zvířat a kultivovaných rostlin, zachráněných na nadzemní Arše. Ani tento pokus však nevyšel a lidé podle svých vzorů opět válčí a zdatně rozvíjejí autopredátorský způsob regulace své populace, a to až do dnešních dnů. Změna je snad jen v tom, že mimozemšťané po potopě opustili přímý vliv na lidskou populaci a ponechali ji svému osudu. Dost možná, že využili své domovské planety k návratu do své galaxie se slibem, že se zase vrátí. To je ovšem jen moje spekulace, stejně jako to, že se to možná snaží zopakovat.

Lidstvu byla proto jako náhrada vytvořena před spoustou let vláda z hybridů, ze spojení bohů s pozemšťankami, a nastalo údobí faraonů. Ti do svých nástrojů ke zvládnutí přebujelé populace zahrnuli pro řízení poddaných vedle přímého vlivu správního aparátu také strach před neznámem. A také z lidem těžko pochopitelných možností vyspělejší techniky odešlých mimozemských „bohů“, jejichž praktiky noví vládcové znali. Vzniklo tak náboženství – jako velmi účinný nástroj ovládání lidí. Vadila jen šíře a množství uctívaných, a proto byl lidem vnucen monoteismus, tedy víra v jednoho boha. Ani ta však nezkrotila lidstvo a jeho chuť se množit a přišly mory a dozor na lidi Bohem vyvolenou rasou, jíž bylo všechno dovoleno s tím, že stávající lidstvo jsou jen „gójimové“, užiteční tvorové na úrovni domestikovaných zvířat. Jenže tato „zvířata“ už uměla mluvit a psát a nehodlala své ambice opustit. Zbyly jen ne právě férové zbraně, které ale díky vlohám svých tvůrců má lidstvo ve svých genech a je k němu náchylné.

Nastoupila tedy závist, chamtivost, vláda a touha po majetku i moci a jiné „krásné“ vlastnosti, zděděné z „obrazu padlých bohů“. Ty tuto funkci, ne právě eticky, ale účinně plní. Bohové si našli rod lidí, majících k tomu největší sklony, přiřkli jim „imunitu predátorů“, jejichž právem je urvat si kořist a po proškolení v exodu je rozptýlili v diaspoře jako pátou kolonu pro své zájmy. Různým „postrkováním“ žádoucím směrem vývoje, nebo naopak útlumem nežádaného je lidstvo „driblováno“ žádoucím směrem. Postupně mu byli poskytováni „misionáři“ ve formě vynálezců či jinak nadaných lidí, kteří poskytovali lidstvu znalosti, ať už technického, nebo společenského rázu. Ti se většinou díky svým schopnostem dostali do vedoucích postavení ve společnosti lidí a řídili ji žádaným směrem. Vznikaly tak vládní monarchie a tajné mocenské a zákulisní organizace, které řídily a řídí svět ať už přímo, nebo pomocí k tomu vynalezených peněz, nebo náboženstvím, či dokonce terorem. V praxi se uplatňovala zkušenost, že hlásat humanitu je hezké, ale vítězí podlost, chamtivost a křiváctví. Vždycky to tak bylo a je pořád…

Svět je jako cibule. Vrchní slupka je slabá a snadno odstranitelná. Má chránit to, co bují pod ní. Sáhnete-li pod ni, donutí vás to k pláči. Kdysi jsem přirovnal tento svět k laboratorním Pétriho miskám pro biologický výzkum. Je to systém skleněných misek jako víčka od krému na boty s postupně se zvětšujícím průměrem, takže každé dvě po sobě jdoucí mohou vytvořit prostor pro vývoj a růst zkoušeného objektu. Po dokončení pokusu se misky buď vymyjí a mohou být použity pro další pokus, nebo se vymyje jen ta spodní (potopou). Ta horní se převrátí, přikryje další, větší miskou a pokus může pokračovat dál (Noe).

Tak nějak možná se opakují civilizační cykly na naší Zemi. Od poslední potopy se lidský rod opět rozrostl tak, že zvedá tu vrchní misku a nastal čas učinit obrat, vymýt nepovedené a ze semínka na dříve horní misce se pokusit vytvořit novou generaci lidstva, která skončí zajisté stejnou nepovedeností, jen technický pokrok postoupí zase o něco dál. Že by tato stoupající tendence výsledků výzkumu byla cílem a záměrem vypěstovat super lidskou společnost, která by ovládla vesmír? Co ale potom, neboť bojechtivost neutuchá: je to droga jako chamtivost a vládychtivost. Co si „závisláci“ na ní potom počnou? Budou se požírat mezi sebou, až zůstane jen jeden jako absolutní vítěz? Ale nad kým, když nikdo jiný už nebude…?

Suma sumárum: naše existence je nepříliš dobrá. Jsme jako lidé téměř majiteli této Země, ale po účelovém zmatení jazyků i z jiných důvodů se nedokážeme domluvit na tom, jak ji ubránit. I když by to možné bylo, prakticky je to však neproveditelné, protože „nevyléčitelné nemoci“ v genech lidí nelze odstranit jinak než jejich vyhubením. Musíme asi proto nést svůj úděl gójimů, užitkových tvorů, až do konce. Kdy ten nastane, to už my nejsme schopni zásadně ovlivnit. Taková je asi bilance našeho života. Minulého i budoucího…

30. 6. 2012

Ing. Vladimír Veselý

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Blábol nad blábol

(Karel Smutný, 16. 8. 2012 17:10)

Doufám, že už se nikdy nesetkám s dalšími "rádoby nosnými úvahami" autora tohoto článku (lépe řečeno paskvilu). Více blábolů už ani nelze vydržet. Blahoslavení buď chudí duchem!!!!!!

Re: Blábol nad blábol

(Vladimír, 19. 8. 2012 12:03)

Inu každý dělá to, na co stačí (nebo za co je placen). Staří Čechové říkali: "Podle sebe soudím Tebe!" Nebuď Smutný a napiš něco lepšího, dokážeš-li to!

Re: Re: Blábol nad blábol

(Smutný, 19. 8. 2012 18:20)

No to je právě ono, každý na co stačí . Takže pokud se někdo zmůže jen na prázdné fráze - bláboly, tak by měl raději pokorně mlčet. Mimochodem lépe Smutný, než trapně Veselý....

hlas pravdy v Exopolitice potvrzuje kardinála Duku i ŽNO!

(Muller, 10. 8. 2012 11:54)

V Exopolitice se objevil výborný postřeh dvojice praktika a Valdimíra, nutící k zamyšlení, jak věci jsou. Totiž všichni židé, nejsou jako požidovštělí zločinci, řízení - světe div se - z vesmíru:
10.08.2012 Vložil Vladimír: Přednáška Raeliánů v Praze (2006): Jenom jiná forma jehovismu

Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/prednaska-raelianu-v-praze-2006-/
praktik: Přednáška Raeliánů v Praze (2006)
http://www.exopolitika.cz/discussion/?tid=200001302&mid=200004774

Pravdu nelze trvale a všude utajit. Naštěstí tu máme řádění socanů, kteří urážejí slušné lidi, postavením se za legalizace ukradení majetku církvi. Je zajímavé, že kardinál Duka slušně toto komentoval a sekunduje mu židovská obec. Tvrdí to samé: socani, soc. dem. - "česká" sociálně demokratická strana (není ani česká, ani sociální, natož demokratická!) dělají totožnou propagandu k církvením restitucím jako židovská věrchuška ve Třetí říši Adolfa Hitlera a jeho pochopů - židů - jako byl Eichmann. Totiž všichni "obyčejní" židé nejsou zmanipulovaní "šedou" havlovskou "láskyplnou" ufonskou lobby. Jehovistismus je politický směr, nikoli náboženský a je výborným důkazem, jak se dělá vměšování od ufonských entit z dalekého vesmíru. A tak i otázka Raeliánů a nynějších akcí Sobotkova týmu patří do EXOPOLITIKY! A je to stejná věc, jen vidíme rub a líc!