Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český rozhlas – pořad METEOR 26. 3. 2011: nová fakta - Miroslav Müller

18. 4. 2011

Cesta zla: viděno očima specialisty na „manipulační hypotézu“ aneb Jak infekce ovlivňuje myšlení lidí…

Český rozhlas má další prioritu. Podařilo se mu najít a odvysílat téma, které je vlastně absolutní. Dotýká se všech a dovolte mi se u něj zastavit a upozornit na položené otázky. Bohužel, vše podstatné bylo jen naznačeno, jako vždy v tradici ČRo. Jaká je tradice ČRo a proč tak jedná? Je jednání jeho redaktorů potvrzením správnosti odvysílaného materiálu? Dovolte mně, abych se zde podíval na celou otázku hodně zeširoka.

Bylo by dobré si pořad METEOR, odvysílaný dne 26. 3. 2001, poslechnout, a to vícekrát. Jeho nahrávku jsem slyšel mnohokrát a výsledek svého názoru na téma zde předkládám obratem k zamyšlení, jak mnoho zdánlivě nesouvisejících věcí je ve skutečnosti provázáno! Moje přesvědčení je, že ve strohé formě literárního popisu suchého vědeckého objevu se Meteor dotkl tématu naposledy zpracovaného Karlem Čapkem v jeho Bílé nemoci, i když zde půjde jen o „šedou nemoc“. Tedy: jsme svědky velmi vzácných okamžiků, kdy část vědeckého seriálu zásadně mění představy o motivech konání politiků! Nemohu takové sdělení odbýt několika větami či slovy jako v jednověté zprávě typické pro ČTK. Či říci jen: zde je internetová adresa a poslouchejte…

http://www.rozhlas.cz/meteor/portal/_zprava/870616 (Toxoplasma nás ovládá (1/5)

28.03.2011 Toxoplasma gondi je parazit, který podle odhadů hostuje ve třetině lidské populace. Podle výzkumů poslední doby jde o organismus, jehož cílem je doputovat…)

Wikipedie: toxoplazmóza - Průběh infekce

o perorální infekci pronikají sporozoiti (z oocyst) a bradyzoiti (z tkáňových cyst) do střevní sliznice, zde se mění v tachyzoity, intenzivně se množí a pronikají do ostatních tkání a vytvářejí zde zánět. Většina zdravých jedinců překoná toto stádium asymptomaticky nebo jen s mírnými příznaky a infekce přejde do latentní formy. Tachyzoiti mizí z krve a přeměňují se v bradyzoity. Jejich skupiny (tkáňové cysty) jsou lokalizované nejčastěji v nervové tkáni (v mozku) a přežívají zde několik měsíců až celý život hostitele.

Český rozhlas patří mezi informační prostředek s velkou moderní tradicí. Zde, v rozbitém Československu, od roku 1923, kdy začíná vysílat předchůdce Československého rozhlasu, Radiojournal. Informoval, přinášel hudbu, divadelní hry a umění slova. Trochu politických zpráv. Po okupaci Německem roku 1939 se naopak stal hlásnou troubou, po převzetí Protektorátu pod správu SSSR, tedy po osvobození roku 1945, se postupně měnil na svůj vzácný vzor "Radio Moskva" a "Radio Jerevan". To je bolestivá minulost. To bylo a mohlo by to být nyní, po roce 1989, lepší... Cílem zde není do hloubky připomínat technickou a obecnou historii, ale ukázat na dlouhodobé a skryté děje, které úředně nejsou. Tedy: „úředně nejsou!“ O co jde?

V prvním plánu: jde o činnost tajných služeb, kdy například pověstný MOSSAD byl po roce 1948 krytý zákony Izraele tak, že neexistuje, a prostá zmínka o jeho názvu, nedej bože o jeho činnosti, znamená zatčení a dlouholeté věznění. Za to, co úředně neexistuje! Tedy „úředně není“!

Z pohledu vlastenectví jsou tyto praktiky pochopitelné. Každý kulturní okruh, který došel k existenci národa, usiloval o svůj stát. Všechny státy ovšem nejsou založeny jen na jazykovém principu, jak se na první pohled, nám vnucovaný, snažili vtlouci naši učitelé vlastivědy, zeměpisu a dějepisu. Původní státní organizace vznikaly na rodovém a kmenovém principu, kde přirozeným výběrem nejsilnější jedinci sjednocovali své okolí. Centralisticky. Buď na principu hierarchickém s knížetem nebo králem či dokonce císařem v čele státu. Nebo naopak „demokraticky“ či tržně v čele s nejzdatnějším „občanem“. Navíc vždy s požehnáním bohů či jednoho Boha, byť v různém vydání a provedení – dle svatých knih.

 V otázce náboženství a jejich historie bych zde rád znova odkázal na jedinečnou knihu Dr. Ing. Bohumila Koblihy KONEC VĚKU PŘÍBĚHŮ. Z moderní doby, k roku 2010, k otázce historie náboženství v češtině nic lepšího není. Zastaralé nesmysly o prioritě buď reformace, či protireformace, když v současnosti miliardy lidí věří učení Buddhy, buddhismu či tradičním čínským učením, je nutné brát s rezervou, český a čsl. vlastenec Dr. Ing. B. Kobliha staví na pravdě a nic než pravdě! Dějiny náboženství musí být v souladu s archeologií a dějepisem… Mnoho seriózního poznání a hlubokých pokusů věci ozřejmit je uloženo pro studium budoucích generací uloženo v tištěných, papírových Svobodných novinách. Je to živý archiv pro ty, kteří se chtějí vzdělávat a znát. Díky vydavateli za pokračování SN.

Decentralismus

Pojďme zpět k tématu. Vraťme se k opaku centralistických systémů. A co lze obecně říci o necentralistických říších? V historii známe městské státy a sdružení obchodníků a trhovců, jako zde v Evropě Benátky a Janov a hanzovní města. Z těchto tradic vychází naopak principy demokracie, kde má vládnout lid, ale vždy tam zatím vládly ve kšeftařské historii jen peníze, finance… Nikoli prvotní ideje, ale prvotní svatý kšeft…! Snadno si už odvodíme, v čem žijeme – na první pohled. Nic nepřišlo samo!

Boj mezi právy jedinců a finančními diktátory a naopak světem velkých idejí jde celými dějinami. Je to primární otázka vzniku a rozbití Československa a světa „spasitele“ komunistického ČSSR – Charty 77 a nekonečného prezidenta ČSSR, ČSFR, ČR Václava Havla, který je dodnes titulován svými kamarády a pochlebníky jako „prezident“, ač jím od 1. 2. 2003 není… Podstatu těchto jevů objasňuje zakazovaná a zesměšňovaná věda geopolitika a pro československé poměry jedinečný Miroslav Dolejší a jeho Analýza 17. 11. 1989. Jenže s datem vydání 29. 12. 1990 – tedy pro dnešek v prognóze! Pro účely pochopení toho, na co narazil pořad METEOR 26. 3. 2011 ČRo2 – PRAHA,bylo nutné toto zopakovat a ještě připomenout rámcový běh tuzemských a evropských a samozřejmě světových dějin. A postavit sdělení profesora biologie na pravdu Analýzy 17. 11. 1989 a dojít k novému řešení.

A nyní ještě pro pochopení dále uvažovaného je nutné jít k současným dějinám vědy v tuzemsku, tedy ČR, a názorům na to, co se tu děje. Je nutné odmítnout uvažování typu: ctít prioritu postupující specializace vědních oborů na stále co nejmenší úseky lidského vědění. Vezmu za příklad své pozorování, platné dodnes. Kdysi, ve věku studenta, jsem oponoval věhlasnému profesorovi medicíny, který mě, už je skutečně dávno, lákal ke studiu svého oboru – medicíny, ač jsem se upsal chemii, jaderné chemii a elektrochemii. Má odpověď tehdy zněla, a platí to dodnes, že chemie je věda komplexní, věda o podstatě našeho světa. Že všichni chemici, hodní tohoto označení, usilují jak o znalost jednotlivého detailu, který si vybrali za svou činnost, tak také o zasazení této jednotlivosti do celku chemie – a tím poznání světa, kde do chemie patří biochemie a jako součást biochemie i medicína. Samozřejmě už obyčejný chirurg, amputující končetinu, je dost vzdálený původní chemii, poznání, jak věci jsou a fungují. Současná „západní“ medicína jde druhou cestou, spíše trvalou cestou specializací, kde bude časem jedna fakulta či celá škola na levou nohu, jiná škola na pravou. A když se člověk dostane do péče takového „lékaře-specialisty“ jiné školy (tedy při onemocnění pravé nohy je léčen „levým“ – či naopak levé nohy „pravým“ doktorem), nastoupí po něm pak už jen univerzální „řezač“ a nemocnou končetinu jen uřízne. Či člověka předají jako celek hrobníkovi či modernímu krematoriu. Celek v tomto pojetí nikoho nezajímá… Maximálně tak „celkové platby“. Pan Cikrt s panem Julínkem jako varovný obraz tajné reality zákulisních hybatelů současného světa v přímém přenosu toto sehráli pro každého z vás jako absurdní drama absurdního dramatika. Hru na „rozškatulkovanou“ medicínu, jednotnou jen v placení. Se zaváděním indického systému kastovnictví, které naopak demokratická Indie odbourává – a zde je to žhavá novinka. Zaplať, nebo zemři! Skončí to později tím, že nemocný dostane za příplatek svatý obrázek pana Cikrta nebo Julínka či jejich následníků, může se k nim pomodlit a bude zdravý? Lázně à la svatá Ganga buď v nejbližším potoce, nebo větší řece… Ale vážně!

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Cikrt#Kari.C3.A9ra http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Jul%C3%ADnek#.C4.8Cinnost_ve_funkci_ministra_zdravotnictv.C3.AD

A že tohle není moje vidění světa, který je jen jeden, velmi komplexní, složitý a provázaný, ale hodně, hodně poznatelný. Tedy kromě základní specializace je nutné vyžadovat komplexní vzdělání, polyvědecké, mnohooborové, pokud takové slovo je správné… Dříve se to označovalo jako renesanční. Renesanční člověk… A že největší hybatel celou medicínou byl objevitel mikrosvěta – chemik „renesančního pojetí“ – Louis Pasteur. Nyní jsou „hybatelem“ zde jen škrty… A povýšení hrobnictví na řádné, široce rozšířené řemeslo, jak máme stále ve zprávách ze světa řemesel. Z tohoto pohledu se podívejme právě na odvysílaný pořad Meteor, který je ostatně v archivu Českého rozhlasu. Opakuji to pro upozornění, co jsme jako veřejnost dostali za vzácný dar.

 Než pochopíme, co nám redaktoři předložili k přemýšlení od českého učitele před svátkem učitelů, 28. 3. 2011, pokračujme ve specifikaci tajných úrovní. Kdo nechce znát nic nového, nechť se netrápí a jde se jako ovce sečíst.

Stejné sčítání „lidu“ se provádělo stále znova a znova před odsunem Židů na „východ“. Myšleno odsun komíny krematorií a případně popravou nad hranou masových hrobů společně s válečnými zajatci… Čeká nás znova něco podobného? Co se na nás chystá, maskované za sčítáním a sběrem všemožných informací? Kdo provádí podobné války a proč? Co mohlo k tématu zaznít a co bylo jen naznačeno a vlastně utajeno v Meteoru? Tedy pokračujme:

V druhém plánu (druhé vrstvě či rovině) jde o tajná mocenská spiknutí, jdoucí dějinami už stovky a možná tisíce let. K tomuto názoru se kloní řada poctivých badatelů historie i politických analytiků. Zatím bylo vše tradičně vykládáno jako boj náboženství, kdy ze získaných dokumentů, spojených se židovstvím, jde strach a hrůza. Tak všechny zednářské spolky mluví o stavbě chrámu Šalamounova ovšem z živých cihel, lidí, kteří se mají zříci rodiny, státní organizace, krátce státu, a věnovat se jen sobě a svému posunování do role zazděné cihly, balvanu ve stavbě globální organizace k ovládnutí světa. Nyní se tomu říká globalismus… A naopak: jsou tu osudy obyčejných Židů, kteří nešli se zednáři a skončili při dějích holocaustu. Ovšem oficiálně za vše mohou nacisté – zlí Němci! Ne tajné služby a tajné spolky. Do tohoto odstavce se vejdou celé dějiny holocaustu, který byl, ale zapomíná se na podobné, o hodně delší akce v dějinách! Tedy nic nového pod sluncem a tvrzení, že v období let 1933–1945 jde o vyústění světových dějin v absolutním zlu, je nesmysl. Zlo je daleko větší!

A pro pochopení, že straním jedině pravdě, připomínám i minulé hrůzné štvanice proti čarodějnicím a heretikům – od křesťanských církví. Ať již prvotní, jednotné křesťanské, či jejich reformací. Trvalo to stovky let… Před tím vším blednou krvavé zločiny komunismu a jednotlivých komunistů – vrahů. Vrahů masových. Kde vrazi z německých koncentráků jsou vlastně historičtí „žabaři“ proti tomu, co dokázali leninovci. K odvysílanému Meteoru se podívejme ještě dál!

A abychom nezapomínali na novou dobu, jsou zde zvěrstva Izraele proti Palestincům. Jejich polévání hořícím fosforem. Také jsou tu „nové“ sovětské zločiny při okupaci Afghánistánu a pak totéž v bledě modrém pod vlajkou s hvězdami a pruhy a řečněním pana Havla o nutnosti osvobození Afghánistánu a Iráku. Což se děje dodnes! Sem patří daleko větší zvěrstva, jako děsivé bombardování Vietnamu, až po dnešní vražedné nájezdy jestřábů globalismu opět proti Afghánistánu, Iráku, v těchto hodinách proti libyjským civilistům… Sarkozyho propaganda, schovaná pod NATO, tvrdí v nočních zprávách ČT, že libyjský plukovník vraždí obyvatele Libye na svém území a pak jejich mrtvoly nosí na NATO vybombardovaná spáleniště. Územím kde kdysi bojoval generál a později maršál Rommel a němečtí vojáci měli v podmínkách libyjské pouště problém už jen stát na místě. A nosit mrtvoly stovek, možná už tisíců vybombardovaných Libyjců desítky a stovky kilometrů, to je sci-fi, protože to asi dělají se Sarkozym spřátelení majitelé spediční firmy, vybavené velkým množstvím létajících talířů… Tolik k posledním výrokům pana Sarkozyho jako důkaz pravdivosti toho, co sdělil Meteor a co si probíráme. Nechme Sarkozyho nesmysly opravdu jen jako ilustraci, co se mu stalo, a držme se původního sdělení.

Třetí plán, třetí rovinu tajného spiknutí k ovládnutí planety Země ukazuje právě i zmíněný odvysílaný pořad ČRo METEOR. Ač jako vždy to, co chci celou dobu od prvního odstavce tohoto textu zdůraznit, není řečeno nic polopaticky. Je to tam skrytě. Ale je to tam doslovně! Při opakovaném přehrání to zjistíte. Zkuste to! Co se tam říká?

Nic více, nic méně než, že učitel přírodovědecké fakulty University Karlovy prof. RNDr. Jaroslav Flégr CSc. v seriálu Marathon moudrých představil ukázky své nové knihy připravované do tisku. Jedná se o zjištění chování mikrosvěta, zde prvoků - také toxoplasmosy - na chování hostitele, člověka. V roce 1991 přišel z ČSAV na UK rozvíjet laboratoř molekulární fylogenetiky, s ovlivněním zkušenostmi z práce mezi molekulárními biology v ČSAV. Pod vlivem znalostí četby také knihy Richarda Dawkinga Sobecký gen se začal zabývat „manipulační hypotézou“, kdy parazité ovlivňují chování hostitele ve prospěch parazitů… http://www.natur.cuni.cz/~flegr/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zamrzl%C3%A1_evoluce

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jaroslav_Flegr.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Toxoplazm%C3%B3za

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologick%C3%A1_zbra%C5%88

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ment%C3%A1ln%C3%AD_retardace

http://www.rozhlas.cz/meteor/prispevky/_zprava/870616

Příkladem je cyklus motolice u ovcí, kdy mezihostitelem jsou mravenci. Ti nakažení vylezou na konce stébel trávy a nečekají zakousnuti do stébel na nic než na sežrání – od ovcí… Infikovaný hostitel, zde mravenci, jednají proti svému zájmu, ve prospěch parazitů… Ovce normálně maso a mravence nežerou… Mikroskopický parazit, zde jednobuněčný (!), změní chování infikovaného jedince. Podobné je to u řady dalších parazitů, včetně zmíněné toxoplazmózy. Tedy „obyčejný vědecký problém“, že když vás nakazí kočka toxoplazmózou, jste nemocní. Banalita? Syfilis už není banalita…

Jenže: všechno je ještě jinak!!! O mnoho horší!!! Žijete po infikaci v diktatuře mikrosvěta prvoků ve vašem těle! Mikroorganismy mění psýchu makroorganismu! Mění chování člověka!!! Je pak ohebný, poddajný a s otrockou duší… Samý samet a vítězství pravdy a lásky! Toto je dávno známo u spirochet, původců syfilidy a mnoha dalších nemocí, jako je kuru, CJD, ale i akutních meningitid až po různé rychlé infekce, jako sars či ebola a další. Něco je vidět na první pohled, většina je skrytá, i po desítky let! Syfilitických politiků a pak jejich výtvorů je známo mnoho. V Austrálii se šíří řada podivných nemocí, přenášených vampýry, určitými druhy nočních netopýrů pijících krev dobytka a také (sic!) lidí… Čapkovu „Bílou nemoc“ připomíná už houbová nemoc „bílých nosů“ – zatím masově u netopýrů. A co když Karel Čapek měl pravdu a jeho hra není hrou?

Vše je ve zkoumání, na okraj jen tolik, že je tu vliv daleko širší. Vliv prionů, virů, baktérií, prvoků přes vícebuněčné parazity až po „malé přenašeče“, jako štěnice, komáry, blechy, mouchy, přes „velké“ přenašeče, jako myši, netopýry, holuby, krysy a hyeny. Či „jen“ pejsky apod. Naše domácí roztomilosti přenáší infekční nemoci a šílenství do věcí veřejných, do politiky a činů politiků. Jako nakažení kočkou nebo psem z tisíců podělaných chodníků můžete dostat i politickou „sametovou“ vzteklinu, kdy se pak chováte jako politici. Podlézavě i arogantně. Nyní naposledy jako při bombardování Libye… Mají organizátoři tohoto bombardování civilistů pod rétorikou bezletové zóny nějakou „kočičí“ či psí nemoc? Či obdobu australské hendry či lidskou obdobu nemoci bílých nosů? Válka jako nemoc?

Mikrobiologický diktátor? (Mikrobiologický centralismus pod zástěrkou „chaosu“ decentralismu - demokracie?)

Určitě, je to věc k prozkoumání. Pan Sarkozy i Obama a jejich pomocníci by se určitě měli nechat dát rozkrájet pro vědu, a pro budoucnost se nechat naložit do kapalného dusíku pro další zkoumání účinků parazitů a jejich vlivu na psychiku politiků. I nositelů různých osvobození, různé „Trvalé svobody“ apod., kdy při osvobozování vždy tekly potoky krve. Až sem nic nového! Viníkem nemusí to být jen toxoplazmóza, ale mnohé virové nákazy „šílenými krávami“ počínaje, přes „ptáko/prasečí chřipku“ se vším tím hygienickým humbukem až po diskutovanou toxoplazmózu… Nebo mnou sem, na světlo boží, vytažené klony sarsu, hendra, eboly a moderních prašivin lepry těla i ducha. Kde obyčejní holubi, vrstvící všude trus, či psi jsou statisíckrát horší než nejšílenější krávy, prasata a „vzteklí ptáci jako slepice“ (nebo ubohé husy, labutě apd.) či lišky! A kdo má uklidit od pejsků podělaný chodník? A sušené neuklizené „to“ vítr rozfouká i do klimatizovaných doupat bankéřů, kteří mohou být pak také infikováni a šílení… A jsou! Ovšem bez známé pěny u úst z Pasteurovy vztekliny. Vše sametově, nenápadně… V čí prospěch? Jaké jsou následky této „tajné“ infekce? Infikovaní vše lidem škrtají, ozvučují si pro sebe veřejné prostory za miliardy a jsou pak „svatí“ a za nic nemohou a vše je v pořádku… Máme pak nejlepší možnou vládu na světě… A nejlepší koalici. A nejlepší proMOpro. (zkratka: akronym MO často v odborné literatuře znamená shora zmíněný hodně tajný MOSSAD, který takto pan Vondra financoval z českých rozpočtů? Znamená tento jinotaj jak z křížovky české „pro“ a tedy sbírku pro chudý MOSSAD?). Kdo hlesne, tomu ozbrojenci samopaly vše kopnutím do hlavy vysvětlí. Svědčím z vlastní zkušenosti i mnoha kolegů. Nedávný zásah vojenské policie v České televizi je podobný příklad. Více v nové knize a budoucích vědeckých pracích. Jsou toto vše jen banality?

Co nového mám?           

SHRNUTÍ: Jen tolik, že někdo tato „mikrozvířátka“ uměle pěstuje a rozšiřuje z důvodů užití svých biologických zbraní ke svým účelům. Pan prof. J. Flégr si všiml toho, jak fungují lidé infikovaní obyčejnou toxoplazmózou. Je podezření, že podobných „mikrozvířátek“ s vlivem na chování lidí je tu více… Nejen toxoplazmóza. Samozřejmě zde mikroorganismy žijí po celé geologické doby, ale pro následující podezření zdůrazněme rychlé, „inteligentní mutace“, měnící lidi pro jiné užití. (Novinkou asi nově nedávno vzniklou, je právě HIV/AIDS a jistě podobných nemocí je zatím nepoznáno mnoho). Pro koho? Od koho?

Chci upozornit na text, který opíši bez krácení, originál je z internetu EXOPOLITIKA.cz. Ukazuje na toho, kdo zde podobné lahůdky, jako AIDS/HIV, či nové mutace kdečeho, pěstuje, šíří a proč. A řadu milých zvířátek, jako jsou přenašeči malárie apod. Jak vylepšil bilharsie. Sem patří i ideologie, jako komunismus a marxismus, které zabily více lidí než nekrvavější komáři. Či ozbrojenci ve jménu Mojžíše a dalších výtečníků, jako byly masakry v Rusku za Lenina a Trockého po roce 1917. Více se uvádí v následujícím textu s uveřejněným datem publikace originálu:

13.03.2011 16:21 EXOPOLITIKA.cz : Nordický mimozemšťan hovoří o agendě a plánech Šedých (Grays). Odhaluje, jakým způsobem se chystají ovládnout a podrobit si naší civilizaci! Nordický mimozemšťan hovoří o Šedých: 

V říjnu 1987 (pro objektivitu je nutné dohledat publikaci tohoto původního sdělení – pak je možné se jím bez obav z difamace do hloubky zabývat, zatím jde spíše o indikátor, upozorňují text – moje poznámka) byl ufolog George Andrews schopen úspěšně kontaktovat jednoho "nordického" mimozemšťana neovládaného Šedými, a to skrze jednu ženu v Kalifornii. Následují sdělení, která učinil:

"Kdybyste byli civilizací, chystající přepadení jiné planety, neudělali byste to jako velkolepé představení, kdy by se z nebes snesly lodě a riskovaly by, že by na ně bylo zaútočeno. To je způsob válčení používaný méně vyvinutými bytostmi. Raději byste způsobili obrovské zmatení a nesouhlas pouhými domněnkami a dojmy ohledně vaší přítomnosti - domněnkami, které by způsobily spory a neshodu.

Šedí jsou zákeřní, malí ďáblové. Nám učinili přesně to, co dělají vám zde. Vy nejste na pokraji invaze. Ani se nenacházíte uprostřed invaze. Ta invaze již proběhla. Nyní se již dokončují poslední etapy. 

Kam byste nejdříve pronikli? [Zde popisuje operační plán Šedých od samého začátku, pozn. Krill] Šli byste k těm nejtajnějším skupinám uvnitř společnosti. V případě USA byste šli a infiltrovali CIA. Ovládli byste některé z nich a ovládli byste část KGB.

Vytvořili byste ve velkém rozkol a neshodu mezi částmi veřejnosti - některé skupiny by říkaly, že viděly UFO a jiné: "Ne, ne, to není možné." Zatáhli byste dvě největší země do neustávajícího nesmyslného ideového nepřátelství tak, že zatímco by Sovětský svaz a Spojené státy pokračovaly v bojích o to či ono, kdo bude mít jaké území, nebo o to, zda ten druhý napadne Írán nebo zda napadne Afghánistán a podobně… zda jeden rozmontuje jednu jadernou hlavici a druhý rozmontuje jiný typ hlavic - vy byste v klidu seděli a smáli byste se, kdybyste měli schopnost se smát. 

Dokonce byste se ukázali některým z nějaké skupiny, kteří by vás chránili [CIA nebo MJ-12, pozn. Krill], a věřili by, že znají něco tajnějšího a mají v něčem lepší znalosti než ostatní na této planetě, dychtili by po vás a žádali si vás a vy byste využili jejich vlastní chamtivosti a využili byste jejich vlastní kolektivní hlouposti, abyste je chytili do pasti. A to byste udělali na obou stranách.

Ukázali byste se některým z obyčejných obyvatel, abyste více zatáhli vládu [její složky, pozn. Krill] do činností ohledně jejich umlčování. Abyste je zaměstnávali stále více uklidňováním populace a snahou zastavit prosakování informací o UFO ven. Dostali byste obyvatelstvo do stavu, kdy by nedůvěřovalo vládě. "Proč nám nevěří? Proč nemohou pochopit, že tyto věci se skutečně dějí? My nejsme blázni!" 

Takže byste měli neustálé bitvy, jestli UFO existují, nebo neexistují. Měli byste veřejnost a vládu, kteří by si navzájem šli po krku. Nastavili byste dvě supervelmoci, aby si šly po krku. A vytvořili byste skupiny těch, kteří mají - bohatých a spokojených - a těch, kteří nemají dostatek. Zasadili byste semínka nespokojenosti v celé společnosti.  

Nakonec můžete ukázat přistání pár lodí v devadesátých letech. Jedno nebo dvě. Do té doby, než přistanou, buďte ujištěni, že budete pod úplnou kontrolou. Začnete vyrábět křížence a více kříženců, generaci za generací.

Podplatíte vládu pár lahůdkami - systémem Hvězdných válek. Pozlobíte a navnadíte Sovětský svaz laserovým systémem nekonečně lepším, než by mohli vymyslet kteříkoliv z jejich vědců. A vždy zanecháte ten důvtipný, neznatelný dojem či dohad, přesně na hranici vědomí tak, aby se UFO nezdála být moc věrohodnými, a přitom je necháváte působit v tajnosti a učiníte, aby vypadala dostatečně bláznivě, aby jim nikdo nevěřil. Navrch toho vypustíte síly, které budou chtít zabít každého [kontaktéry UFO, pozn. Krill], pokud by promluvil o tom, že CIA je v kontaktu s přesně těmi samými věcmi. 

Za takových asi sto nebo dvě stě let od současnosti se Šedými s vámi začnou smíchávat i fyzicky a vy budete mít okolo sebe stvoření, jež budou docela dobře kříženci Šedých s vaší vlastní rasou. Nyní ještě bude vše, co bude chodit kolem vás, vypadat hodně jako vy sami. Je to tak jednodušší. Nedochází tak k masové panice. 

Všichni, kdo s nimi mají zkušenosti [s Šedými, pozn. Krill], budou ve sporu s vládou. Aby toho bylo více, dojde k fázovaným zemětřesením – jedním za druhým a jedno pozdvižení stíhající druhé. 

Vnitřní jádro CIA je silně kontrolováno Šedými. CIA vidí spolupráci s Šedými jako cestu k dosažení lepších vědeckých poznatků.

Jedním z důvodů, proč pozorujete tolik různých druhů UFO, je to, že další civilizace to vše sledují s obrovským zájmem. Vědci z jiných civilizací přicházejí pozorovat. Šedí neovládli jen zpravodajské agentury, ovládli také ty, které tyto agentury nazývají "bláznivé okrajové skupiny".

Toto sdělil nordický mimozemšťan. Zdroj také učinil následující poznámku: 

"Největší zlo je ona skrytá podoba psychického sebeuspokojení, která vede člověka k přilnutí ke kolektivní ideologii, spíše než aby si pracně vybudovával své vlastní obzory. V té chvíli, kdy si osvojíte vědomí sebe jako tzv. "zvláštní vyvolené skupiny", jste na cestě k pádu. To je to semínko záhuby v jakékoliv společnosti a jakékoliv civilizaci a to ji činí zranitelnou. To bude jednou konečnou zkázou i pro Šedé samotné. Oni nevidí svou chybu - je to ta samá slabina, kterou využívají, která je jejich vlastní vrozenou slabinou. Zkoušet změnit Šedé, nebo kultický typ "Hvězdného člověka" nebo člena CIA je marné. Stane se to, ale to vše ve svůj správný čas… Je to duch, jenž nabádá člověka k tomu, aby povstal a nesouhlasil s něčím, co je nepravdivé a nesprávné, který bude trnem v oku Šedým a dalším silám, jež se s nimi spojily."

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/krill_papers.htm#

překlad: Ladislav Zelinka

*** 

Vše ukazuje na to, že jde o obyčejnou „sametovou okupaci“ planety Země nějakou agresivní civilizací, která užívá jedinečné výdobytky své vědy. Věda je jedna, nezáleží na tom, kdo je z jaké kultury či planety, ale co je a co chce, jaký má program. Vše je poznatelné, ovšem chce to vzdělání, technické vybavení a peníze. Stačí nám jen slova, byť Kristova v Novém zákoně? Stačí, jen když se lidé jiných vyznání řídí svou vírou – a neškodí? 

A co to spojení s citovaným pořadem z ČRo – METEOR? Ještě maličkost. Už člen KSČ, voják a spisovatel, ale i myslitel skrývající se pod téma sci-fi, MUDr. Ludvík Souček, napsal někdy roku 1964, že katastrofu jatek „Velké francouzské revoluce“ (první masový výlev pozdějšího marxismu – systému popsaného Marxem z rabínské tradice jeho rabínských předků) mají na svědomí mimozemšťané. Možná právě stejní, kteří sem zavádějí nové biologické zbraně, které přenáší infekční nemoci do věcí veřejných, do politiky a činů politiků. Opakuji: Po nakažení kočkou nebo psem z tisíců znečištěných chodníků opravdu můžete dostat INFEKČNÍ politickou „sametovou“ vzteklinu, kdy se chováte jako zde zmínění politici. A tak můžete mít směs podlézavosti, sehnutosti a šlapání po slabších. V čí prospěch? Ovšem ve prospěch těchto ufonů – co úředně neexistují, ač je někdy nebe nad planetou Zemí plné létajících strojů… Nejen talířů! Spojme si vzkaz ufologa George Andrewse z 1987 a pozorování profesora (…) po roce 1991 a chápejme věci komplexně. Co zde dělají? 

Tak se celá otázka Židů a tajných spiknutí zednářů a dalších tajných spolků dostává do nové pozornosti - lékařské: jsou ti nemocní změnění? Ano jsou! Jsou to pak slouhové obyčejným lidem škodlivých ufonů? Ale ano, svědectví jsou již statisíce… Jedná se o úvahu pro „manipulační hypotézu“, citovanou v souvislosti s onemocněním toxoplazmózou modifikující jednání lidí? Ale ano! Samozřejmě provázaných tak, jak je zde mnou i dalšími v nepřehledném množství mnoha vědeckých studií uvedeno. Čekám na vyvrácení těchto úvah, podložených důkazy, na rozdíl od popíračů. Že ET nejsou, že vše se děje samo. Že vliv vesmíru je nulový. Primární jsou fakta, ne domněnky a pocity a dojmy! A důkazy! Podívejme se na další důkazy. 

*** 

A nová fakta:

Dne 25. 3. 2011 prošel Prahou tradiční pochod „Za život“ jako křesťanská akce, vedená prý křesťanským humanismem a láskou k bližnímu. Ale jde prvořadě o hnutí proti potratům a skutečná láska k bližnímu je moc nezajímá! Osobně jsem diskutoval s jeho předáky a následující píši z vlastní zkušenosti. Bohužel je to snad nejsmutnější současné téma. Jak jinak než ufonské…

Ve skutečnosti jde o těžkou otázku nechtěných dětí, kdy celé dějiny byly prováděny umělé potraty nejrůznějšími metodami. Velmi často s následkem poškození matky, která ztratila plodnost, schopnost mít děti nebo na infekci zemřela. Podobně jako jiné ženy, rodičky, na horečku omladnic. Církev v minulosti podporovala odkládání dětí a zajistila pak jejich výchovu v klášterních zařízeních na doplnění svého dorostu, kterému ovšem zakázala se vdávat a ženit… Otázka antikoncepce a celibátu hýbe katolickou církví, souvisí s ní i svěcení žen, které je pro pravověrné katolíky nepřijatelné! Z hlediska vyššího principu mravního jde o otázku přelidnění této planety Země a první téma všech ET, mimozemských civilizací. Dá se tedy ve zkratce říci, že 25. 3. 2011, jako mnohokrát předtím na datum 25. 3. v Praze, zde máme pochod řízený: ET. ET, mimozemšťany v pozadí, i když by „pozemští“ organizátoři této akce silně protestovali, že jsou loutkou některých ET. Kterých?

Jmenujme například „ŠEDÁKY“ infikovaného dlouholetého poslance a politika JUDr. Ing. Jiřího Karase, dítě komunisty vězněných rodičů, pak polistopadového lidovce a halasného katolíka. Manipulovaného ovšem z vesmíru, ET. Ať se pan doktor Karas nezlobí, jako fenomenální talent včetně jazyků, si může mnoho zajímavých pozorování svědků řádění „šedáků“ přečíst či slyšet v originále… Ví, co se týká jeho samého! Každé veřejné sdělení má své soukromé meze!

Minule jsem zmínil otázku dvacetiletého působení MUDr. Semmelweise, kdy katolická církev selhala, a to říkám jako katolík. Zemřely zbytečně tisíce rodiček – zachránila by je trocha chlorového vápna či jiného desinfekčního prostředku k hygieně u rodičky… Zde vidíme opět vliv „šedé zóny“, „šedáků“, vnucují společnosti nesmyslná témata, zástupná, za skutečné problémy. Jen když je za tím UTRPENÍ, BOLEST, NIČENÍ, ROZVRAT, SMRT! A nesmysly, nesmyslná zástupná témata. Formálně nikdy nevystupují přímo, jen ústy jimi infikovaných „vzdělanců“- majitelů dobové pravdy.

Tedy výsledky skutečné válečné operace na území válkou napadeného nepřítele. Nejde o žádné „Grygarovy zelené pidimužíky“, ale o okupaci. Jde o tajné válečné, invazní operace. Jejím cílem jste vy všichni, obyčejní lidé. Biřici a šafáři (výrobní vzor proMOpro; Vondrovo a Kalouskovo „jak dřou dnem i nocí zadarmo ve váš prospěch, až zešedivěli – je přesná citace slov ministra Vondry v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR – nahrávka v archivu www.ct.24.cz existuje!) „šedáků“ skončí. Zešediví – ovšem povahově, tělesně, nakaženi, jak zní „manipulační hypotéza“, vysvětlená v pořadu METEOR ČRo2 – Praha dnes, v sobotu 26. 3. 2011, a opakovaná hned také na ČRo Leonardo v 9 hodin pražského zimního času. Leonardo na počest Leonarda da Vinciho, příkladu renesančního, mnohooborového člověka, vzdělance!

A máme foto důkaz: po aféře s Kalouskovým avizem o zveřejnění nahrávek bulvár přinesl velké fotografie pana Miroslava Kalouska, před pár měsíci a nyní: celého šedivého, šedého v obličeji a hájícího se proti MUDr. Rathovi, že nepije, jen vodu, neboť je vážně nemocný! Už víte, o co jde?

26. 3. 2011

Miroslav Müller 

 

P.S.

Za Rakouska moji dědové málo mluvili a hodně dělali. Věci měly smysl a řád. Věci veřejné, obecní, měly pravidla, a to jednoduchá a logická. Jedno z nich bylo podle úsloví: „Poruč a udělej sám.“ Prosím, udělejme si tedy ještě malý dodatek sami. 

Chci čtenáři ukázat na faktech, že jsme jako veřejnost všichni ohlupováni politiky a za nimi stojícími finančníky. A to bez ohledu na zdraví politiků a jejich příčetnost. Těch, kteří řídí politiku tajnými metodami tajných služeb, tajných spolků všeho druhu a korumpováním. Veřejně těmi metodami, které nazývají demokracií, ale jde o diktaturu finančníků, kteří zaplatili řadu „revolučních procesů“. Z těch posledních nejznámějších revolucí či jejich vln budou změny v afrických a arabských zemích, kde před několika dny výrazně vstoupil ve vnitroarabském sporu pan Sarkozy, který není Arab a je židovských kořenů. Situaci komplikuje nasazení biologických zbraní. Tedy obyčejná kočka nebo pes může být přenašečem toxoplazmózy. Jí nakažený, nemocný kmán i pán – politik je pak pološílený!

A koná činy na objednávku „shůry“ – prý od Boha, ale jsou to jen ET v utajení. Ufonské tajné služby. Zdraví i nemocní činí i revoluce a převraty. http://cs.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy#P.C5.AFvod Nicolas Sarkozy (výslovnost [nikɔla saʁkɔziIPA, vlastním jménem Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa[1]) (narozen 28. ledna1955, Paříž) je francouzský politik, bývalý předseda UMP a současný prezident Francouzské republiky. http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimozem%C5%A1%C5%A5an%C3%A9http://cs.wikipedia.org/wiki/UFO 

Předchozí velkou vlnou byly „oranžové revoluce“, které rozkolísaly země v sousedství Ruska a často součásti někdejšího SSSR. Zatím to skončilo spíše neslavně: krvavou válkou, kdy trpaslík Gruzie v duchu syna vlasti, jako byl Džugašvili-Stalin, napadl za pomoci výše zmíněných kruhů Rusko a to vojensky odpovědělo. Děje na Ukrajině jsou velmi divné, kdy prchá ukrajinská „oranžová“ vládní elita a někteří ministři dostávají azyl v ČR. Tedy se to dotýká i nás všech v ČR.  

Před „oranžovými revolucemi“ tu byl výsledek jednání Reagan-Gorbačov, tedy Západ–Východ. S následkem pádu Berlínské zdi a „sametových“ převratů, včetně vzedmutí našich lidí v Československu na podporu zmlácených při demonstraci studentů 17. 11. 1989, kdy byl StB a jejími patrony z KGB za spolupráce Západu dosazen Václav Havel. Znova a znova je třeba opakovat, že práce Miroslava Dolejšího Analýza 17. 11. 1989 je pravdivá i po 20 letech od napsání a publikování. Prošla zkouškou času vítězně: je to pravda. Ovšem ne celá pravda, to není nikdy možné! 

Nikde tam není zdůrazněno tiché upozornění Ronalda Reagana, které přednesl veřejně pětkrát, a to i na půdě OSN: co by dělal svět a zejména tehdejší velmoc SSSR, kdyby nás napadli mimozemšťané! Bude potřeba ještě zpracovat znova téma Ronald Reagan, kterému patří úcta za podporu nekomunistů a antikomunistů v úsilí o rozpad Leninova „království násilí“. Že vstupují na velmocemi, USA a SSSR, uvolněnou politickou scénu tajné síly a jejich patroni a ničí pak SSSR vůbec a v USA vykrádají důchodové fondy a rozvracejí celé americké a potažmo světové bankovnictví spekulacemi a krachy, je jiná. Rozbíhají se také přímé operace tichého vraždění jako za III. říše… Sem patří očkovaní, které bylo vnucováno veřejnosti pod záminkou očkování proti chřipce. Ve světě i doma. Zde, v ČR, ministryní ODS Danou Juráskovou. I lékaři sami se odmítli očkovat neznámou „nějakou (ufonskou) vodičkou“ (odposlechnuto jako povzdech rozumného lékaře ve špitále při soukromé konverzaci lékařů) a daňoví poplatníci zaplatili miliardy korun, které později doslova vylétly komínem spalovny. Úředně a v souladu s předpisy, zákony. Stopy této akce „X“ jsou zameteny – řečeno kriminalisticky, či slovníkem Agathy Christie… Přesné škody nechť vyčíslí důvěryhodní ekonomové, jako je pan profesor Milan Zelený, vážící si Baťovy práce a jeho systému, že zaměstnanec je spolupracovníkem zaměstnavatele, a ne jeho otrokem… 

Baťova doba byla těsně před počátkem vypuknutí I. světové války a až do jeho smrti při leteckém neštěstí 1932. Byla to doba tří tehdejších velkých revolucí: technologické a vědomostní i vzdělanostní, kam patří v prvním odstavci zmíněná historie čsl. rozhlasu, tedy rádia, televize a filmu a teletextu, pokračovatele telegrafu k nynějšímu internetu. A doba řádění bolševiků v Rusku, když toto vše i s potoky krve Rusů diplomaticky uznaly vítězné velmoci Anglie, Francie a USA. Začala velká změna v Německu, kde občanské bouře vyvolané řáděním Leninovými „partyzány“ přivedly k moci režim Adolfa Hitlera s jeho útokem na Evropu a Rusko… Pod záminkou potlačení bolševismu, ve skutečnosti pak k jeho vítězství po roce 1945.

Pak je tu počátek těchto velkých revolucí, ke kterým se hlásí marxisté. Velká francouzská revoluce, kterou dobře ocenil slušný komunista MUDr. Ludvík Souček, žádný zločinec, ale naopak spisovatel literatury pro děti. Vlastně lékař – učitel. Učitel, který otázku ET, mimozemšťanů, ufonů, otevřel tak, jak jsem jej zde nahoře zmínil. Učinil z tohoto tématu školu, školu hrou podle Jana Amose Komenského, kterého si připomínáme 28. 3. a jemuž věnuji tuto připomínku jako duchu usilujícímu o lepší vzdělání. Byť byl biskup-heretik, nekatolík…, křesťan na pomezí úcty k Židům a neúcty k vládnoucímu katolicismu své doby… Doby třicetileté války, kam Komenský patří, ukazují, co začalo v malém právě zde, v Čechách, v Českém království a přímo v PRAZE. Vzpoura náboženská a sociální, husitství. Hybatelem bylo okolí krále Václava IV., kam patřil i rektor pražské, nynější Karlovy univerzity, mistr Jan Hus. Nelze zapomenout na židovského poradce krále Václava IV., který okradl jej i království. Jenže tehdy, na rozdíl od současných zločinců vládních koalic, byl dopaden, přiznal se a byl sťat… Tady je pevný historický bod. Patřil do tohoto okruhu kašparů, šašků, kouzelníků a finančníků, zachycených v pověstech okolo postavy kouzelníka Žita nějaký přístupový bod, kontaktní centrum ET, mimozemšťanů? A jakých? http://cs.wiktionary.org/wiki/mimozem%C5%A1%C5%A5an 

A právě doba otce Václava IV., Otce vlasti, císaře a krále Karla IV. Lucemburského, byla pravým opakem vlády Václava IV.! V životopise Vita Caroli zmiňuje Karel IV. mnohokrát varování svého anděla – ochránce, strážce. Jde o vzorový případ manifestace projevů dvou mimozemských entit, civilizací ET? Shora zmíněných poťouchlíků, označovaných jako Šedí, a jejich protivníků, světlých severských? Stojících se svými technologiemi „informačních snů“ – jak v Bibli Josefovi … Ovšem tam prý sny posílal JHVH, a ne obyčejní ufoni…

Vidíme toto přetlačování dodnes, kdy v noci jste se museli sečíst v Bruselském diktátu o sčítání lidu (ČR – samozřejmě!!!) a změnit si čas na c. k. válečný, „letní čas“? „Letní čas“ byl poprvé užíván ve válce – jaká válka probíhá nyní? V každém případě i biologická, pomocí různých virů, baktérií a prvoků, jako například na Haiti, poničeném zemětřesením… Ostatně i tam se spekuluje, že Američané činili vyklízení prostoru Haiti ještě před zemětřesením. Nyní tam řádí cholera a bída. Škrt a smrt…

Těchto pozorování je na internetu mnoho, podobně jako o zcela odlišných faktech k otázce pozadí 11. září 2001. Zpátky na Haiti: různé „dobročinné“ organizace včetně tuzemského „Člověka v tísni“ blízkého panu V. Havlovi a při České TV (placené i z peněz veřejností placených pod pohrůžkou zákonem o placení služeb rozhlasu a TV) vybraly miliardy. Na celé planetě Zemi. Částka je známa z novin. Přitom umírají tisíce ze statisíců nemocných Haiťanů. Nemocných cholerou… Když stačí jako prevence cholery přidat do pitné vody několik kapek roztoku chlorové vody, chlorového vápna, chlornanu či chlor uvolňujících látek jako čsl. chloramin. Do pitné vody… Například čsl. a nyní českého přípravku SAVO. Na něj byly vybrány stamiliony možná miliardy dolarů. Kde jsou? Proč Haiťané masově umírají na choleru? Proč tam nejsou běžné chlorové dezinfekční prostředky? Nepřipomíná to případ historie horečky omladnic a nebohého, skutečného lékaře MUDr. Semmelweise? 

Tak na grygarovské „kde jsou (tedy ET!) – já je nikde nevidím!!!“ – odpovídám: viděli je tisíce lidí a takové a takové jsou stopy jejich působení. Dávám touto sérií článků, otázek nad nezvratnými fakty, odpověď na i na otázku, co tu dělají? Čtěte a vyvracejte, že se mýlím. A pokud se nemýlím, jsme v obyčejné válce, jak jsem zde vložil citaci z EXOPOLITIKY i Hlasatele. Tedy z internetu Exopolitika.

I změna času je válečným aktem proti vašemu zdraví, a to původem od lidem škodlivých, negativních ET, ufonů, skrze vámi „demokraticky“ zvolené zástupce. Koho jste si zvolili, toho máte! Je jen otázka, zda dohlédneme za ten božský „Olymp“, představený v novém Havlově filmu Odcházení – od 24. 3. 2011 v kinech… Je ve vašich rukách, zda konečně odejdou.

A ještě další fakta. V bídě náboženských válek a vrcholech ekonomických krizí odcházeli mnozí z českých zemí, i Slovenska, tehdy c. k. Rakouska, do různých koutů světa. V USA naši krajané založili a udrželi Československý hlasatel, který vycházel asi 100 let. Poslední roky díky nezměrné péči a dotacím pana vydavatele Kučery a jeho rodiny v Chicagu, USA. V 90. letech v Daily Heraldu – Hlasateli vyšlo mnoho článků a textů exilových autorů, jak vidí panem Havlem a jeho kolegy Mečiarem a Klausem rozbíjené a pak rozbité Československo a proč se tato tragédie stala.

http://www.manta.com/c/mmc1w4l/denni-hlasatel-publishing-co-inc 

Vybral jsem na závěr jeden text exilových novin USA od autorky, která zná dobře tuzemské poměry. Ač v jejím textu tehdy o ET, mimozemšťanech, není ani slovo, chápejme, že popisuje stejný proces, jak se vylodilo před nějakými 3 500 lety někdy v souvislosti s Mojžíšem podivné ufonské komando (viz EXOPOLITIKA L. P. 2010) a vznikl počátek Bible. A dějinný spor. Komando vyvolenců jde dějinami až dodnes. Dílo 90. let, viděno z USA, jako varování na konec. Autorka je možná vedena severskými, nordickými, a přemýšlejte, co napsala před věčností, před Kristem a také pro pořadatele „pochodu pro život“ a hnutí „Pro Life“, i když to vypadá spíš jako pro „proMOpro“ – a získávání dětí jako „materiálu“ z odložených potratů a „baby boxů“. Zakladatel baby boxů prvního zařízení v hloubětínském zámečku založil společně se židovskou obcí v Praze. Jde o ryzí humanismus nebo o kšeft či něco horšího: prodej otroků a materiálu na orgány pro transplantace vyvolených? 

Prosím, přemýšlejte, pokud nemáte nějakou toxoplazmózu či jinou (ET) nemoc, neviditelnou prašivinu – psychickou lepru ve skutečnosti export/import „made in ufonie“ hodně šedé zóny, tedy už „šedé brýle“… nad skoro 20 let starým textem. Hezké přemýšlení v čase postním před Velikonocemi 2011:  

*** 

Svět ví, že za spekulacemi, které dnes ničí ekonomiku, finance i trh, jsou sionisté, takový Attali, Soros, Rotschildové, Rockefelerové a další nechvalně známé firmy. Ale to není jediný jejich přímý útok na současnou civilizaci.

Dobře placení mezinárodní verbíři se souhlasem lokajských podplacených vlád nyní vybízejí Asiaty, Araby, Afričany, Romy a další cizorodá etnika k hromadným emigracím do vyspělejších zemí, které prý jim nabízejí velké výhody na úkor domorodců. Tím se vnáší do stabilizovaných zemí prvky rozkladu a počítá se navíc s tím, že se demoralizovaná mládež bude bez zábran rozmnožovat s kýmkoliv.

Proto je naší povinností - už z pudu sebezáchovy - demaskovat každý čin proti lidskosti a domýšlet si finanční i mocenskou motivaci událostí, kterou před námi zatajují programově média. Jde nám skutečně o přežití.

Promísením ras, národností a hloupých lidí s debily vznikne nové pokolení. Míšenci jsou, jak známo, dokonale vykořenění, psychicky méně odolní, jsou náchylnější k podlosti a zradě – a navíc tady bude jednotné občanství další záminkou ke znehodnocení vzdělání.

Dnešní úděsná nevědomost se posune dál minusovým směrem k popření vzdělání vůbec, k návratu k pověrám a barbarství. Tak vznikne nová ideální masa nevědomých otroků, konzumentů masové zábavy, kteří zvládnou primitivní pracovní úkony a budou udržováni v euforii pomocí drog, aby si neuvědomovali, jak jalový život žijí. A hlavně budou dělat téměř zadarmo, čímž se dohoní efektivní práce asijských otroků.

Sionisté budou jako za komunismu nikým nekontrolovanou šlechtou, která bude beztrestně rozhodovat o životě a smrti otroků.

Otroci se obvykle bouří proti svým pánům. Jenže otroci za antiky - to nebyl konzum – to byli lidé, kteří bojovali za svou kulturu proti kultuře cizí, kteří při tom vstřebávali nové myšlenkové podněty ze svého okolí a učili se z nich, byli to lidé, kteří ještě věděli, co je svoboda.

A jedním z nejvýraznějších podnětů tehdy bylo křesťanství, které upozorňovalo na malost člověka ve vesmíru, na jeho provázanost s lidmi a přírodou, vybízelo ke slušnějšímu přístupu k lidem, přineslo morální zákony a víru v Boha, který spravedlivě odmění. Že se tato původně čistá víra zvrtla, to už je vina institucí.

Naproti tomu konzum je nejvyšší stupeň degenerace lidských bytostí, neschopných již odporu. Sionisté se již poučili z dějin, a celé minulé století prokazatelně věnovali systematické tvorbě konzumní společnosti, odkud jim potom nehrozí nebezpečí vzpoury.

Vyprodukovali tak politicky negramotnou masu maloměšťáků, hravě ovládanou dogmaty a obměnami ideologií. Jediní, kdo tyto ideologie vymýšlejí, ovládají a mohou je vykládat, jsou židé, proto jich tolik nacházíme v politice a v řídících funkcích. Není to žádné vzdělání, žádná vyšší inteligence, pouze profesní výkonnost.

Proto je naší povinností – už z pudu sebezáchovy – demaskovat každý čin proti lidskosti a domýšlet si finanční a mocenskou motivaci událostí, kterou před námi zatajují programově masmédia. Jde nám skutečně o přežití.

Jana Nováková

***

Neděje se to znova po 20 letech v Africe a v Asii, kde hoří vlna arabských revolucí a Arabové neprchají do Izrael, ale do Evropy? Je správná hypotéza, že mnozí politici jsou nemocní nějakou verzí „šílených krav“. Tak moc sci-fi nebo jen věcí pro obyčejného praktického lékaře, byť to zatím nezná a nemá identifikaci nemoci, natož její léčení v ceníků výkonů zdravotních pojišťoven?

A perličku z úst afghánského uprchlíka, lékaře, který utekl do svobodného světa před řáděním sovětských vojsk SSSR a s přáteli emigroval. Odmítl dobro zase další „havlovské“ okupace své vlasti, Afghánistánu. Nevrátil se do své země – v uniformě okupanta! Ten jen krátce k otázce infekčních nemocí: Afghánistán je hlavní pokladnicí přírodního moru, a někdejšího strašáka okolo hloupostí s 11. 9. 2001, atraxu a mnoha dalších zde, v Evropě, a také u nás, v ČR díky Bohu už eliminovaných nemocí a nákaz… Něco poznamenal, co mě na dlouho utkvělo k paměti.

Jeho postřeh je moc dobrý i na naše poměry. Zase se zde šíří kdysi vymýcená tularémie a vozhřivka. Kulhavku a nějakou červenku má u nás asi mnoho zdejších politiků? Buď se pořádají obří TV akce, s monitorováním teploty cestujících termokamerami (v přímém přenosu na TV kamery v hlavních TV zprávách) na nějaké exotické ptačí a prasečí chřipky a zaklíná se huhláním nějakých biochemických vzorců, spojené s kladením chlorových rohoží i na přechodech. A omýváním pneumatik náklaďáků… Ale současně se škrtají veškerá hygienická pracoviště, centralizovaný systém hygienického a zdravotního dohledu nad všemi výrobky, potravinami a životním prostředím. Výsledky se kupují u podvádějících laboratoří, které chtějí přežít v tržním marasmu. Kdo zaplatí, dostane certifikát, že je vše OK… Vyhoví… Oficiálně nic takového není, vše je úředně v pořádku. (Naposledy před pár týdny při dioxinové aféře v Německu, kde vše bylo publikováno, někde od listopadu 2010 někam do ledna 2011, a pak bylo a je velké ticho! Že?)

Hygienici jen tehdy, někdy v únoru 2011, vyhlásili, že po měsíce úmyslně přidávané mizerné krmivo, kontaminované dioxiny, už není, bylo zkrmeno. A kontaminované maso a mléko snědeno…

 Podobně je to i u geneticky modifikovaných produktů, včetně nemocí! Nikdo úředně mikrobiologickým světem přece není ovlivněný, jen každý (!!) obyčejný člověk má asi 50 % obsahu svých střev živých baktérií, zbytek do 100 % je rozmělněná natrávená potrava. Každým nadechnutím dýcháme miliardy spor a mikroorganismů… Stačí osídlit tělo člověka maličko modifikovanými, mezi spolupracujícími, inteligentními mikroorganismy, a máme tu jinou psychiku a pak tedy jiné dějiny. Takové, které jsem zde načrtl – biologicky. Biologie do biblistiky a politiky i historie? Proč ne? Posypeme populaci novým typem prvoků – a je tu revoluce – či vymření celých populací. Jako indiánů… Středověké mory nemusely být jen mor Pastereula pestis! Ale pozor! Vše jsou fakta nebo alespoň zveřejněná pozorování jako v případě ET, mimozemšťanů, ufonů.

Tedy: jak onen afghánský lékař viděl očkování podobných politiků – kšeftařů a lumpů? „Prý nejlepší očkování je samopalem…!“ Naopak je tu svědectví moudrých obyvatel jiných světů, kteří jen konstatovali k nám všem: pokud chcete do vesmíru a pak být partnery civilizací, musíte se moc a moc učit. Opravdu znát. Nic nepředstírat. Vědět! A slušně se chovat!

Tak mé poděkování platí i těm vesmírným učitelům, kteří nás místo posypu bílým práškem, antraxem či blechami s morem i „jen“ kočičími a podobnými nemocemi svých šedých kolegů, učí. Učí o jejich letité vražedné práci – jak nás vyvraždit. Všechny! A trousí zde varování, moudra a ne nemoci… a jejich přenašeče. A ještě trochu z jiného soudku nedávných let. Mandelinka bramborová se skutečně přemnožila za pár let po válce. Komunisté podezírali Ameriku a diverzanty. Co když brouky přivezli jen „šedáci“? Spekulace? A co zničená pole po 1948? Bylo to samomnožení mandelinky z ničeho?

Těchto pár stránek mých úvah věnuji jako dárek ke Dni učitelů. I tam nahoře! Sci-fi? Nebo je náš svět takový, jak jím provádí i Český rozhlas a jak jsem si dovolil pro Svobodné noviny domyslet???

28. 3. 2011 

Miroslav Müller

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář