Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co se děje kolem nás...? – Miroslav Müller

11. 8. 2011

Postřehy a komentáře – červenec 2011

 

4. 7. 2011: Úmrtí Otto von Habsburka

Dne ČT24 (viz www.ct.24.cz) oznámila, že ve věku 98 let zemřel Otto von Habsburg. Dodejme zatím: jeden s jasným nárokem na český královský trůn.

Je zvláštní, že zemřel na státní svátek USA a měl dobrý vztah k USA, odkud měl určitou pomoc a jistotu. Je zvláštní, že spojené státy, republika USA – Spojené státy americké se staly útočištěm mnohých a ve své praxi podporovaly řadu králů a královských režimů křesťanských a i nekřesťanských.

Je zvláštní, že administrativa řady posledních prezidentů USA vsadila na Izrael a ochranu Židů a jejich zájmy a paralelně na podporu arabských režimů, zejména formou císařství (perský šáh) či království, jako je Jordánsko či Saúdská Arábie. Nejbližším spojencem USA je Velká Británie, tradiční království v čele s královnou a existující tradiční šlechtou. Ovšem tradiční demokracie – demokracie monarchistické, šlechtické…

Je to vše zvláštní.

 

6. 7. 2011: O vibracích a vítězství pravdy a lásky

Samozřejmě se musí dodat: nad lží a nenávistí! Tedy výrok, který je prý alfou a omegou či snad mottem, slovy na štítu Václava Havla. Opravdu?

Získal jsem k narozeninám knihu. Díky dárci, díky spisovateli: Robin Norwood se složitým názvem „Proč Já, Proč Toto, Proč Teď“. Z anglického originálu „Why Me, Why This, Why Now“, vydané Carol Southern Books, 1994, jako ISBN 80-7205-061-3, vydanou česky r. 1996, Pragma, Vězeňská 3. Tak to máme reálie, existenci jevu. Už v názvu bych protestoval proti překladu, protože sice je možné „Why Me“ přeložit jako „proč já“, ale spíše ve významu, a tedy přesně, otrocky: „proč Mně“. Někdo toto vše sype na hlavu a hází klacky pod nohy, včetně nejnovějších elektronických vymožeností, krátce „elektronické klacky“. To existuje! Ať již jako světelné závory, či silnější „klacky“, svazky laserových děl, které dodají potřebnou energii a pálí až po propálení pancíře i tanků a zpopelnění vojáků… Toto se špitalo o setkání ČLR a SSSR na Ussuri okolo roku 1968…

Úvodní myšlenka je typická: „Každý problém je úkol vytvořený vaší duší.“ Bum ho. Vaše duše je centrum světa! Že by? Co tohle připomíná? Ale staré inženýrské učení, zachycené u strojařů: „Jsem Já, jak 10 kupek hnoje, pak Vy…“ Jak praktické vyjádření z doby komunistické praxe! 231 stran podobných moudrostí vychází z něčeho nového: zednářské agitace!

Fakta na stůl: užiji citace str. 150, zhruba polovinu knihy podobných zednářských nesmyslů! „Tváří v tvář takovému nezájmu o blaho inkarnované bytosti bychom skoro došli k závěru, že ve Vesmíru neexistuje žádný Bůh a žádná síla lásky, pokud by si takové podmínky a okolnosti náhodou inkarnovaná bytost nevybrala dobrovolně, aby mohla projít následujícím cyklem: EXISTENCE/ZKUŠENOST/ROZVOJ… A pak řeči o karmě a vibracích … a pak typické rady a fakta na str. 188: „…rady okultistů, astrologů a jiných odborníků z oblasti věštění. Nakolik jsou taková vyšetření přesná a užitečná, závisí na několika okolnostech: schopnostech okultisty, úrovni přizpůsobení toho dne, energetickém spojení mezi našimi Rádci a Rádci okultisty (protože při správném vyšetření cokoliv jsou schopni naši Rádci předat Rádcům okultistů, je potom předloženo okultistou nám), jestli je duševní vývoj okultisty na takové úrovni, aby byl schopen přijmout vše, o čem s námi naše duše hovoří… A dalších asi 15 podobných rozvíjejících se vět předlouhého souvětí. Viz ISBN. Se skvostem na závěr: „…abychom obdrželi příslib, že nastanou lepší časy, anebo jestli musíme ještě chvíli tápat v temnotách“! Bum a je tu podstata. Zaplať a orákulum ti z Tvé duše vyčte, co nevíš, abys nebyl v temnotě nevědomosti a ve vibracích karmy nejistoty. Nic o tradičním náboženství, křesťanství, Kristu a jeho Evangeliu: přišel jsem, viděl jsem, trpěl jako vy, byl umučen jako vy budete mučeni a týráni (!) a vstal jsem z mrtvých! Nic o Kristových odpůrcích, židovských strukturách židovských náboženských škol spolupracujících s Římany, římským impériem. Nic o moderní fyzice, kde slovo vibrace se užívá spíše u mechanických kmitů v konstrukci strojů, aut a letadel či mostů nebo postelí… Či v akustice, nauce o vibracích hmotného prostředí. Až po elektřinu, kde vibruje leccos. Od kladívek a kontaktů mechanických přerušovačů až po elektrické kmity a celé oscilátory, někde vázané na mechanické kmity křemene, krystalu a zpětných vazeb rezonujících systémů na vlastním kmitočtu. Svět rezonancí a jejich obrovského dosahu – i elektrických vysílačů. Co zakrývají zednáři a Václav Havel žvaněním o vibracích lásky a o karmě, když spíše myslí na opravdovou Karmu a jak zdanit a zdražit plynu k jejímu provozu jako průtokového ohřívače? Ohřeje se voda na mytí průtokem pravdou a láskou? Podle podobných knih a okultistů ano! A pokusně.

Pokus provedli 2 experimentátoři a napsali zprávu u pokusu: 23. 5. 1989 M. W. „Bill“ Cooper „Mimozemšťané za vládou USA“ , a  M. Dolejší „Analýza 17. 11. 1989“. Celý úvodní text zde nahoře je od lidem škodících (zde nesmysly!) ET, ufonů a jejich slouhů, spřeženců a kašparů, kterým peníze nesmrdí!

 

7. 7. 2011: Ronald Reagan 4. 7. 2011 v Exopolitice

Slušní lidé si váží velikánů a zkoumají jejich poselství. Velká i ta malá, tedy praktické poznámky pro všední den. O to více se velké osobnosti projeví ve svátek.

Je tomu tak i v české Exopolitice, kde Karel Rašín připomněl ke 4. 7. 2011. tedy ke státnímu svátku USA, významného prezidenta USA. Tvrďák, kovboj, herec, ale i recesista srandista, milý společník a lidový myslitel, realista. To vše jako politik, guvernér tvrdě válčící  černošskými komunisty, marxisty, a nikoli imaginárními teroristy, ale s Černými pantery a jejich kolegy na univerzitách okolo Angely Davis, kriminálnice a miláčka komunistických propagandistů. Ronald Reagan kvůli tvrdému tlaku na komunisty a marxisty se stal dvakrát zvoleným prezidentem USA. Spojené státy uchránil před velkými válkami, natož před nesmyslným drážděním despotických Arabů proměnou jejich domovských krajin na jatka… Ronald Reagan uzbrojil „železnou pět dělnické třídy“,, krutý SSSR. Přivedl Sovětský svaz k jednacímu stolu a vyjednal vítězství USA. Připravil rozlomení a pád Berlínské zdi a pak „železné opony“. Jeho posledním dílem v roli prezidenta USA byly dvě nejzákladnější roviny politiky velmoci USA. Úspěšný odpor vůči komunismu, kde si soudruzi sehráli i v Praze 17. 11. 1989 krvavou frašku „sametu“ po událostech z Národní třídy. Co tam bylo mrtvých! Nejprve dezinformačních z dílny pozdějšího ředitele ČTK Ing. Petra Uhla o mrtvém studentu Martinu Šmídovi. Horší to bylo se sebestřílejícími se esenbáky a estébáky. Těch pak bylo! A zejména pak likvidace skutečných odpůrců komunismu, nahrazovaných bolševickými kreaturami, krvavými vrahy z 50. let z kohorty lumpů a vrahů okolo Slánského. L. Dobrovský, ministr obrany ČSSR a ČSFR, budiž moskevským příkladem, kde pak velvyslancoval! Havla a jeho kamarády vysvětlil nezapomenutelný Miroslav Dolejší v „Analýze 17. 11. 1989“. A bylo jasno. Než čtenář pochopil… Většina nepochopila dodnes!

Ronald Reagan byl jedním z velkých a významných politiků, kteří byli upřímně veselí a milovali legraci. Dodnes je připomínán jeho „únik informací“aneb jak dal novinářům informaci z první ruky od prezidenta USA v úřadu a na tiskovce, že US rakety už letí na Kreml a okolí, že vyhlásil válku SSSR!

Podobně žertoval, ovšem bez legrace, že hlavní cíl US ústupků SSSR a hledání přijatelných kompromisů ve snížení zbrojení a pojistek proti náhodnému vypuknutí jaderné války mezi SSSR a USA je v nalezení soužití Rusů a Američanů a jejich spojenectví (jako za 2. světové války) proti společnému nepříteli – ET, mimozemšťanům, ufonům, vetřelcům z vesmíru. Tyto výroky opakoval pětkrát, včetně půdy OSN! Co Ronald Reagan naznačil?

Karel Rašín si zaslouží úctu za poctivou práci na překladech původních zdrojů amerického světa a za jejich zveřejnění. Je jedno, zda se rozebírá podivná historka, kdy jako politik veřejné moci USA potvrdil při promítání jinotaje režiséra Spielberga o ET a vůbec mimozemšťanech, že to tak nějak bylo.

Důležité je to, co se dělo pak! Reagan byl vymazán z povědomí americké veřejnosti, zaplavené Spielbergovými slátaninami o Židech a holocaustu. Zástupné, prolhané téma, zakrývající téma okupace USA ET, mimozemšťany, UFONY! Kde můžeme vidět dílo ET? Ano, knihu „Mimozemšťané za vládou USA“, poslanou veřejnosti USA i světa M. W. Cooperem a nepřímo potvrzenou „Analýzou 17. 11. 1989“ M. Dolejšího. Tihle agresivní okupační ufoni nás krmí bajkami o významu Židů, Mojžíše a holocaustu, aby nám ukázali, co nás čeká: obrana před ET jako s ministrem z Havlova týmu L. Dobrovským. Jak otočil bavoráka okolo sloupu u Střešovické nemocnice – na čisté rovině. Pánbůh s námi a zlé pryč!

R. Reagan našel odvahu vládnoucím zednářům v USA, sám v jejich spolku se jim postavit a jejich šéfy, jako A. Davis, zavřít a ufonům z Mojžíšových kruhů vzkázat: budeme se s vámi bít, třeba za pomoci Rusů a dalších lidí!

Díky Exopolitice, že R. Reagana připomněla 4. 7. 2011 a tím vše další!

 

7. 7. 2011: Implantované výbušniny teroristů

Psát o ufonech, ET, tedy mimozemšťanech, je těžké. Publikum očekává nejnovější zprávy, jak hned vedle Cipíska v Řáholci svítila taková studená světýlka. Či jak v lese u Budějovic šel večer chlad po zádech a je tam tak divně. Prostě ufoni – a to dokonce v křoví!

Ale že jsme krmeni lumpárnami a sprostotami, že když jdete na úřad, seberou vám tašku, rentgenují ji, včetně nezanedbatelných hygienických rizik silného RTG záření nekonečných RTG rámů a skenerů. Totéž na letištích. RTG, prosvěcující metrový kufr, je rozhodně stejně silný jako ten, prosvěcující metrákového tlouštíka či „tloušťku“. Tlouštici?

Centrální odposlechy systému ECHOLON a mnohé další, kopírování digitálních systémů telefonování – proto mobily, proto internet. Proto vše ve světě technik PC… Všude štěnice, kamery, pozorkové, udavači. Nechte se na ulici okrást, třeba vedle sídla policie v Praze, olepeného kamerami, a zloděje na záznamu z kamer pražské policie neuvidíte… Totéž při nehodách na silnici. Proč to fízlování?

Jsou za tím skuteční ufoni, kteří šíří bajky o harašení? Křovím u Budějovic či v Řáholci, a plní tím celé ufokluby záhad, parku kultury a oddechu? Tedy: ufo kultury a ufooddechu, záhad, mystiky a parapsychologie: Pro blbé?

Mezitím svět ovládají teroristé, nasednou si do kokpitů letadel a prolétají skrz věžáky… Řeknou v Albertu, Bille, Hypernově či jinde: Dejte mně 10 deka dynamitu a zabalit. A USA jsou pak v luftě a tím pr… Opravdu?

Není to jinak? Netekla nafta do moře asi ¾ roku v Mexickém zálivu? Není velká část dna moře v tomto zálivu samá ropa? Nevypadá to tam jako na měsících Jupiteru, Saturnu, Uranu? Neteče ve státní svátek v symbolu národních parků světa v Yelowstonu v USA ropa, nafta, centrální lososí řekou? 4. 7. 2011? Ale teče! I 4. 7. 2011…

Nevyhlásili ti skuteční teroristé – ufoni, ET, mimozemšťané, lidem hodně nepřátelští, žargonem „hodně lidem negativní“, že se nyní misí silně rentgenovat každý, neboť teroristé si budou zašívat dynamit pod kůži, když nestačilo si jej strčit do pr…, pardon do konečníku či do ucha? A pak v děsném výbuchu rozmetat USA až po Izrael?

Budou ty rentgeny už sterilizovat celé davy, podle dávného Hitlerova plánu, který je dobře popsán v původních českých a čsl. dokumentech o nacistickém režimu Německa 1933-1945? To je, jak půjdou Češi z Böhmen und Mähren na úřad, asi nejlépe pracovní, a budou vyplňovat dlouhé dotazníky a pod okénkem bude RTG přístroj? A tím proběhne jak vyplnění sčítacího dotazníku asi z 5 minut sterilizace a možná se rozběhne i rakovina…

Starý Hitlerův plán pod rouškou zašívání dynamitu pod kůži na břiše? Když každý blbec z hodin chemie by měl vědět, že se nemocné srdce léčí nitroglycerinem. To je ten neškodný lékařský, na rozdíl od toho zlého, Nobelova, který je velmi fyziologicky aktivní a zabije vás po vniknutí miligramů do těla? Většina výbušnin je fyziologicky aktivní, jedovatá. Navíc barví. Takový silně žlutý terorista, s pěnou okolo huby, ten je nápadný, když se potí v e smrtelných křečích s vypoulenýma očima a volá jako Švejk: „Na Bělehrad, na Amerikůůůůů…“

Blbost a debilita budiž pochváleny! To nám to léto pěkně začíná…

Miroslav Müller

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář