Jdi na obsah Jdi na menu
 


Damašek a Teherán není Jericho – Euring. Dr. Bohumil Kobliha

6. 11. 2013

 

Poučeni V+W (ne Volks Wagenem, ale Voskovcem a Werichem) bereme židli, poněvadž na něčem musíme sedět, a čteme Bibli, protože tam to všechno je. V našem případě nejde ale o Samuelovu knihu (jako u V+W), ale o Knihu Jozue (Joshua), která nás informuje, jak to bylo s tím Jerichem.

Proč nás má v třetím tisíciletí zajímat starozákonní příběh snad z nějakého století před Kristem o prý silném městě Jerichu?

Jako odpověď si musíme povědět alespoň zkratkou o tom, co se vlastně zde biblicky událo a bylo a dosud je důležité pro syny moderního Izraele. Cituji tedy autentické „Čtení ze Starého zákona“ (Imprimatur), jak ho vydala v Římě Křesťanská akademie roku 1981.

neoliticka-vez-v-jerichu.jpg„I řekl Bůh Jozuovi: Hleď, dávám do tvé ruky Jericho, jeho krále i bojovníky…“ Dále je popsán plán, co má Jozue dělat a řídit:

„Obejděte sedmkrát město a kněží ať zatroubí na rohy. Až zazní táhlejší zvuk rohu – avšak poněkud trhaný – až vám zazní v uších, všechen lid se dá do velikého křiku, městské zdi se do základu sesují a každý do něj vnikne na místě, proti němuž bude stát.“

Celá kniha Jozue je samozřejmě obsažnější (dle biblických textů jiných, jako je  např. anglické autorizované vydání Bible „King James Version“ atd.), ale jejich širším výkladem, posláním a co znamenají pro lid moderního Izraele (ale i pro nás) se budeme zabývat později a v dalších esejích.

Dle badatelů, jako je např. J. N. TUBB, kurátor Britského muzea a autor knihy „Canaanites“ (2006, The British Museum Press, ISBN-13: 978-0-7141-2766-8) víme, že Bible není učebnice věd a nemůže být používána ani jako historická pramenná literatura. Její první dochované texty jdou jen do prvního století před naším letopočtem, zatímco archeologie zasahuje o desetitisíce let zpět.

Z historických věd a z archeologických průzkumů se dovídáme, že Jericho se vyvinulo v sedmém tisíciletí před naším letopočtem do velmi podstatného sídliště. Sehrálo v celé své i dřívější historii obrovskou kulturní roli a přineslo revoluční činy jako přechod od nomádismu k usedlictví, včetně domestikace zvířat. Tyto děje lze sledovat a dokládat zpět až do desátého tisíciletí před Kristem. Město bylo silně opevněno v periodě 8500-4500 před Kristem. Z časného (pre-pottery) neolitu je např. vykopávka věže u Jericha. Její fotografie dokládá, jak mohutná kamenná opevnění okolo kananejského Jericha byla.

Ve shora uvedené knize archeologa Tubba se můžeme dočíst, že sám lid Izraele byli svým původem Kananejští, a Izraelité jsou nahlíženi jako odnož (subset) kananejské kultury.

Zkráceně: horalští Kananejci, tj. „Izraelité“, se oddělili od dolnozemských kananejských a byli nazíráni/nazýváni Egypťany jako Habiru (Tubb, str. 108).

 

boj-izraelitu-o-jericho.gif

Pro nahlížení biblického textu je překvapivé, že dřívější „velkoměsto“ Jericho v pozdější době raně železné (1200-1150 př. Kr.), kdy se teprve potvrzuje existence Izraelitů, už dávno nebylo kvetoucí silně opevněné město, ale jednoduchá, neopevněná vesnice!

 

Knihu Jozue, i když ji není možno brát jako historickou, nelze podceňovat politicky, naopak!

Je to skvělý doklad izraelitského triumfalismu a historické dílo mistrné propagandistiky.

Kdo může kdy odolat, když Bůh/Jahve dá někomu nějaké území?

Kdo může něco namítnout, když Bůh/Jahve někoho k něčemu vyvolí. Z hlediska náboženství a víry jistě ne.

Izrael totiž jako vyvolený Boží lid (dle Bible) – měl Bohem dané právo si podrobit jiné. Jeho kněží (dnes politici) troubí a lid vykřikuje, až padnou valy a brány obrany – odhodlání/statečnosti a rozumu jiných.

U králů kananejských z veškeré předchozí propagandy (přímý citát z Bible): „…zemdlelo srdce jejich, aniž zůstalo více v nich duše před tváří synů izraelských…“ (Bible, Jozue, kapitola 5, verš 1).

Technika soustavné propagandy a naleštěného triumfalismu se používá jako nástroj ohromování a manipulace dodnes. Technika promíšená polopravdami a lžemi je i v moderní politice stále úspěšná. Když se něco do kolečka omílá, když se stále něco troubí, lidem se to nasugeruje jako neměnná pravda.

U nás – podívejme na stoupence sudetismu proti Čechům. Jsme pro ně méněcenní. Máme prý neřesti všeho druhu… Dokonce si prý neumíme vládnout – ač oni nedokázali nic než zradu. A teprve když se jejich Führer dívá z okna Pražského hradu, je u nás vše v pořádku.

Je až k neuvěření, že někteří takové nehoráznosti berou. Taky Češi!?!

Z našeho případu se obraťme k současnému „troubení na beraní rohy“ propagandy proti Arabům a všem muslimům, na jejichž území se vyskytují zdroje zemního plynu, nafty a důležitých kovů či nerostů.

Západní tisk od začátku nového tisíciletí útočil na Irák a označoval ho za nebezpečí světu pro jeho nukleární zbraně a rakety Scud. Izrael už v říjnu 2002 vyslal do Iráku průzkumnou jednotku (commando Unit 262), která měla zasáhnout, kdyby Irák spustil útok proti Izraeli (viz The Sunday Times 27. října 2002). Izraelská špionáž také dodala zaručené informace, že Saddám má atomovou pumu. Premiér Tony Blair na základě toho pak poděsil parlament a celou Británii, že „diktátor“ a „šílenec“ může zasáhnout Londýn za 45 minut. Nic nepomohly zprávy UN inspektorů, vedených Hansem Blixem, že žádné zbraně hromadného ničení nenalezli. Beraní (či volské) rohy útočné propagandy byly silnější než věcný argument a rozum.

Ani po vítězné válce USA proti Saddámovi a za důkladných pátrání se v Iráku žádné zbraně hromadného ničení nenalezly, jak víme.

V Londýně pak proběhlo před dvěma lety veřejné šetření o tom, proč a jak byla Británie vtažena do války. Zde opět hlavní inspektor Hans Blix potvrdil, že Irák žádné zbraně hromadného ničení neměl. Dodnes nebyla vydána závěrečná zpráva už před dvěma roky uzavřeného veřejného šetření! Tak je silný hlas propagandistických beraních či volských trub dneška.

K neuvěření identicky se dnes troubí proti Íránu. A velmi podobně se skanduje proti postupnému cíli „na Teherán“, totiž proti Sýrii. Jenomže pozor, zde jde už i o zájem velmoci, totiž Ruské federace. Ta na obranu své poslední námořní základny ve Středozemním moři v syrském Tartusu vyslala začátkem ledna 2013 pět lodí své Černomořské a Baltické flotily – navíc. Na území Sýrie totiž žije a pracuje třicet tisíc ruských občanů. Že ve Středozemním moři „hostuje“ šestá US Navy flotila, ví snad každý. Kdo vystřelí první? Padoucha oznámí propagandistické rohy…

Londýn, 24. 1. 2013

Euring. Dr. Bohumil Kobliha

 

Popisky:

 

1. Neolitická věž v Jerichu.

 

 

2. Boj Izraelitů o Jericho podle knihy Jozue.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Daniken otevřel oblast seriosního pohledu na biblické "dějiny"

(Muller, 13. 11. 2013 14:51)

Dobrý den pane autore,
pan Erich von Daniken otevřel oblast seriosního pohledu na biblické "dějiny" - pro oblast Československa, do češtiny přeložen MUDr. Ludvíkem Součkem v podobě Vzpomínek na budoucnost. A dobové "náhody". Ve stejnou dobu, co zveřejňujete své postřehy k tématu už v předstihu z ledna 2013, už vycházíte ve SN k 6.11.2013 a paralelně k této době vychází postřeh z EXOPOLITIKY: http://www.exopolitika.cz A fakta - tedy pravda: Kosmas uvádí toto jako e-knihu, jiné vydavatelství jako klasickou knihu. A obsah? Co na její obsah Vy pane autore? ISBN: 978-80-7252-447-1 EAN: 978807252 4471 Mario Biglino PŘIŠEL BŮH Z VESMÍRU? Důkazy jsou přímo v Bibli
Nejpřesvědčivější kniha na toto téma – bestseller v Itálii Doslovné překlady ze starohebrejštiny nám zjevují to, co ne všichni vědí:
● Bible jasně říká, že Bůh umírá jako všichni lidé
● Bible nám vysvětluje, že jsme byli vytvořeni z DNA našich stvořitelů
● Bible nám vypráví, že naši stvořitelé cestovali na létajících strojích
● Bible hovoří o přímém vztahu mezi UFO a Sumerem, zemí hlídačů létajících strojů
● Gloria Boží byla ve skutečnosti... UFO
● Bible znala obry a popisuje, kde o nich můžeme nalézt svědectví
● Starozákonní andělé ve smyslu duchovních bytostí neexistují
● Deset přikázání vytesaných do kamene není tím, co nám bylo vyprávěno
● Jan Evangelista vycházel ve svých mystických doktrínách z helénské literatury své doby a mnoho dalšího, jako např. to, že církev připouští, že Starý zákon znal mimozemšťany. Proto to, co jsme si mysleli, že víme o Bibli, už nebude nikdy jako dřív... 240 stran formátu 145x207, vázáno, MC 299,- Kč. Dostupné v běžné síti obchodů. Více zde:http://www.exopolitika.cz
Zase ten politický triumfalismus? Nebo bajky pro lehkověrné? Pravda - polopravda? Difamace polopravdami - s cílem být triumfálně světoví?

Doplnění z inženýrského světa fakty, směr myšlení: pozvánka k přednášce...Stává se sen výzvou ?

(Muller, 13. 11. 2013 15:53)

http://www.aldebaran.cz/fyz_ctvrtky/index.html

Jak laserem vyrábět antihmotu Prof. Ing. Ladislav Drška, CSc.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT - Jak laserem vyrábět antihmotu aneb Stává se sen výzvou ? Nová generace vysokointenzitních laserových systémů otevírá nové možnosti i pro reálné studie v mezních oblastech současné fyziky, jako jsou fyzika antihmoty, gravitace a temné hmoty. V přednášce budou vyhodnoceny možnosti budovaných a navrhovaných laserových zařízení pro studie v oblasti generace antičástic (pozitrony, miony, antiprotony) i perspektívy další fáze – zejména produkce pozitronia a mionia. V závěru prezentace budou zmíněny některé možné aplikace těchto studií. V dodatku kriticky zhodnotíme oblíbené scifi téma: antihmota jako budoucí zdroj energie.
a
pro bastlíře: Zdravím, som na fóre nový a zaregistroval som sa tu preto, že chcem pomôcť tým, ktorí by si chceli vyrobiť laser z DVD napaľovačky.
Takže začnem tým, že vysvetlím ako získať laserovú diódu. Najprv treba vybrať čítaciu hlavu z mechaniky. Použiteľný červený laser sa nachádza iba v mechanikách DVD-RW. V čítacej hlave sa nachádzajú dve diódy: červená a infračervená. Laserová dióda môže vyzerať rôzne, najčastejšie sú použité Closed Can a Open Can, s priemerom 6mm. Closed Can vyzerá takto:
http://forum.fotonmag.cz/index.php?showtopic=1353
samozřejmě tudy cesta n e v e d e - to jen tak, nevážně na zcela vážné téma a přeji vše dobré! Jedna věc je myšlenkové schéma a druhá věc realizace - ale pocrivá archeologie i to co máme po ŠUPLATECH, jak se nám posmívají, že píšeme do ŠUPLÍKŮ....??? Opravdu jen do šuplíků? Pište dál, prosím, nenechte se znechutit! Za sebe děkuji!