Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis B. Sobotkovi a R. Johnovi – Jaroslav Burianec

13. 9. 2012

Panu Bohuslavu Sobotkovi, předsedovi ČSSD

Panu Radku Johnovi, předsedovi Věcí veřejných

V Praze dne 18. července 2012

Vážený pane předsedo,

Poslanecká sněmovna proti vůli opozice schválila vydání církevního majetku. Budiž: „Co bylo ukradeno, mělo by být vráceno“. To se hodí i pro církve. Mají to dokonce i v Desateru: „Nepokradeš.“

Ale jak k tomu přijdou ti okradení, kterým se vyvlastněný majetek nevrací? A také ti, kteří ztratili svůj nárok na vrácení svého majetku proto, jak tehdy řekl Václav Havel, aby nevznikaly nové křivdy. Tak dodnes pod právní ochranou užívají cizí majetek lidé v přesvědčení, že majetek zůstane v jejich vlastnictví.

A jakou náhradu dostanou za svůj majetek lidé, kteří celý život pracovali a z plodů své práce si vytvořili hospodářský systém, který jim nejenom usnadňoval jejich práci, ale zajišťoval odbyt jejich výrobků. To bylo především zemědělské svépomocné družstevnictví (družstevní mlýny, pekárny, mlékárny, cukrovary, škrobárny, lihovary atd.). Tento majetek si vybudovali vlastními prostředky a za vlastního rizika. Byly to podniky budované jako společnosti s ručením neomezeným. To znamenalo, že členové, kteří do těchto společností vstupovali, ručili za jeho budování a následně i za jeho provoz vlastním majetkem. Tato hospodářská činnost svým úspěchem má největší zásluhu na prosperitě první republiky.

Komunisté tyto podniky znárodnili, ale hospodářsky využívali. Pak přišla dlouho očekávaná svoboda a s ní vlády postkomunistických vládců. Nastolili nové politické směry, především privatizaci.

Tehdejší první ministr financí Václav Klaus prohlásil: „Kdybychom vrátili zemědělcům jejich majetek, tak bychom neměli co privatizovat.“ Výsledkem této privatizace je totální zánik všech těchto podniků. Co nezničila privatizace, to dokonala ekologická opatření Ministerstva životního prostředí. Přirozená podnikavost našich občanů byla omezena vlivem požadavků Evropské unie z Bruselu.

Jestliže církvím bude vrácen jejich majetek a vyplácena finanční náhrada tak, jak Poslanecká sněmovna odsouhlasila, budeme požadovat vrácení budov a pozemků, které zemědělské podniky vlastnily. Budeme podporovat a doporučovat celému venkovu, aby jejich voliči volili ty politické strany, které budou mít v programu vrácení tohoto zemědělského majetku. Slibuji, že vytvoříme propagační skupinu, která bude všemi dostupnými prostředky podporovat a doporučovat zvolení poslanců těchto politických stran. TOP 09 a ODS to určitě nebude.

Jedná se o tyto majetky:

  • budova v Hybernské ul. 20 – Ústřední jednoty hospodářských družstev Centrokooperativ;

  • budovy č. 2, 4, 6 v Dlážděné ul. – Nákupní jednota hospodářských družstev Kooperativa;

  • budovy č. 3, 10, 11, 24 na Senovážném nám.;

  • parcely po zbouraných vydavatelských a tiskařských závodech, které si přivlastnilo v r. 1945 Rudé právo;

  • parcely po zbouraných podnicích svépomocného družstevnictví.

Tento vrácený majetek by měl sloužit zemědělským organizacím, třeba i pod kontrolou politických stran, které navrácení prosadí.

Závěrem informace: Někdo z vedoucích představitelů TOP 09 mluvil o tom, že majetek německých rytířů by měl být vydán katolické církvi. Majetek Maltézských rytířů byl v rámci první pozemkové reformy rozprodán. Šlo o velkostatek Dětenice u Jičína, panství Obytce u Klatov, Měcholupy u Plánice, dvůr Dožice u Nepomuku a nakonec panství Strakonice. Strakonické panství mělo být prodáno dřevařské firmě Eichler v Košicích. Správce panství, vlastenecký kněz Jan Westfal požádal svého někdejšího žáka, poslance Rudolfa Berana, aby pro strakonické panství našel vhodného kupce, protože se obával drancování šumavských lesů touto maďarskou firmou. Rudolf Beran vyhověl. Část pozemků byla rozprodána malým zájemcům a zbytkový statek koupil Rudolf Beran sám. V době okupace propadl tento majetek rozsudkem Národního soudu za velezradu Velkoněmecké říši. Po válce už nebyl vrácen. Protože Rudolf Beran nebyl rehabilitován, měl by tento majetek být vrácen jako dědictví jeho příbuzným.

S pozdravem

Jaroslav Burianec, tajemník RSZML*)

*) Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Přivýdělek

(Zuza, 18. 3. 2013 18:41)

Aloha. Všichni mluví o tom, že se objevila unikátní finta, jak snadno vydělat peníze - ideální na jaro, když je večer hodinka času :-) Vydělávám si takto už od půlky ledna a penízky přibývají. Milionářka přes noc se ze mě sice nestala, ale i tak beru takové peníze bez práce! A tohle všechno znám z www.CervenaCerna.cz

Finanční košer portál:... Holokaust je dílem sionistů

(shekel.cz, 5. 10. 2012 14:27)

http://www.shekel.cz/24816/free-gaza-holokaust-je-dilem-sionistu
Holokaust je dílem sionistů
Greta Berlinová, americká spoluzakladatelka propalestinské skupiny Free Gaza Movement zveřejnila 30. září v oficiálním Twitteru organizace tvrzení, že „Sionisté provozovali koncentrační tábory a pomáhali zavraždit miliony nevinných Židů.“
Twitter odkazoval na video, v němž se tvrdí, že Hitler byl členem sionistické strany, zamýšlející obrátit židy k sionismu, a že „židé chtějí v Izraeli jako výraz díků vztyčit Hitlerovu sochu“. Podle Aviho Meyera, který sleduje sociální média pro Židovskou agenturu pro Izrael, se zdá, že osoba, která video namluvila, je teoretik antisemitských konspirací Eustace Mullins.

Kanadský deník National Post ve zprávě o Tweetu Berlinovou citoval: „Publikovala jsem to, aniž bych se na to podívala. Lituji toho, že jsem to jen tak bez shlédnutí zveřejnila. Už se to nestane.“ Berlinová prý říká, že měla v úmyslu text zveřejnit na své soukromé facebookové stránce a z Twitterového účtu Free Gaza jej poslala omylem.

Organizace Free Gaza Movement proslula pokusem narušit blokádu Gazy v roce 2010.

Internetový zpravodajský portál The Jerusaem Post uvádí, že FGM je napojena na radikální islamistické organizace a snaží se o delegitimizaci práva Izraele na existenci. Autor: redakce Shekel.cz zdroj: www.jpost.com
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/vystavy/katalog-mnichov38.pdf
Výstava je součástí projektu Osmičky v čase
Výstavu připravila Městská část Praha 6 ve spolupráci s občanským sdružení Post Bellum, Ústavem pro studium totalitních režimů, Českým rozhlasem Rádio Česko, Vojenským historickým ústavem a Vojenským
ústředním archivem Praha
Autoři koncepce výstavy: Mikuláš Kroupa, Jakub Štorek, Martin Kroupa
Autoři textů: Mgr. Tomáš Chalupa, Mgr. Libor Svoboda Ph.D., PhDr. Ladislav Kudrna Ph.D., Mikuláš Kroupa,
František Havlín, Hynek Moravec, Jan Horník, Eva Palivodová, Lucie Zdichová, Viktor Portel, Martin Kroupa
Fotografie a obrazová dokumentace: Vojenský historický ústav, archiv státních smluv Ministerstva zahraničních
věcí ČR, Vojenský ústřední archiv Praha, archiv o. s. Post Bellum a Česká tisková kancelář
Grafická koncepce a produkce:
Poděkování patří Karlovi Strakovi a Věře Žižkovské.
a
Acta Oeconomica Pragensia, roè. 16, è. 3, 2008
Germanizace a „odidovštìní“ Západoèeského
báòského akciového spolku
(Westböhmischer Bergbau-Aktien-Verein)
Eduard Kubù* www.vse.cz/polek/download.php?jnl=aop
Archiv der Dresdner Bank, Aussenstelle Berlin, Konsortialabteilung (Dir. ... účelem urychlení arizace se měl ředitel Ansmann podle dohody s berlínským minister- ..... Akcie man elů Ernsta a Grete Stiassni (celkem 1100 ks) zatím ...

Díky starým agrárníkům za pokus ukázat, že vše jej jinak !

(Müller, 13. 9. 2012 19:07)

Díky starým agrárníkům za pokus ukázat, že vše jej jinak ! Agrární strana jako hybatel c.k. českým venkovem vyrostla na bojích českých sedláků s německými konkurenty. Fenomén českého agrárnictví rozvinul sedlák, sokol a c.k. český politik Antonín Švehla. Když zde byla fungující organizace českého selstva v c.k. rakouské monarchii, v posledních dnech 1. světové války "mužové 28. října 1918" převzali moc z rukou c.k. rakouských místodržících a bez potoků krve občanské války vzešla formálně Československá republika. Proud domácí odboje také za vedení A.Švehly dosáhl uznání ČSR za pomoci čsl. zahraničního odboje za vedení T.G.Masaryka.

Vše přišlo vniveč za pomoci organizované bídy v čsl. pohraničí, kde bída odstartovala třeštění širokých německých, sudetoněmeckých vrstev přes Mnichov 1938 a i 23.8.1939 dohod Stalin - Hitler až k 25.2.1948. Václav Havel s jeho "sametem"1989 až dosud 2012- vše dorazil - jak ukazuje tento dopis. Za 23let sametu je tu stále dost bezpráví, podvodů a lži. Bylo by dobré si připomenout starší texty agrárního předáka Václava J. Vostřeze, aby široká čtenářská obec SN věděla, jak to vše doopravdy bylo... Bude čsl. exil mlčet i ve SN?

maličko z WIKIPEDIE těm, co neví o čem je řeč něco z wiki i ze života!

(Müller, 13. 9. 2012 19:39)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lenka_Proch%C3%A1zkov%C3%A1
Lenka Procházková (* 24. března 1951) je česká prozaička, dcera Jana Procházky, signatářka Charty 77...
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Proch%C3%A1zka_%28spisovatel%29
Jan Procházka (4. února 1929 Ivančice – 20. února 1971 Praha) byl politik, český spisovatel a scenárista, otec spisovatelek Ivy Procházkové a Lenky Procházkové... moje pozn: jak ukazují historická svědectví byl z blízkého okolí poradců presidenta Antonína Novotného viz:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Novotn%C3%BD
jak ukazují historické dokumenty o pozadí událostí 1945 až 1948 a vnitřních bojích uvnitř KSČ, reformní beriovsko -"trockistické" rozumějme proizraelské křídlo v KSČ byla za administrování tajemníka KSČ A.Novotného poraženo. Odvetou byl rok 1968 a zejména havlárna 1989- dosud! Více Miroslav Dolejší Analýza 17.11.1989 a další jeho méně známé knihy!
Antonín Švehla http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_%C5%A0vehla ((Antonín Švehla, Dr. h. c., (15. dubna 1873 Hostivař - 12. prosince 1933 Praha) byl československý politik, který se stal předsedou tří československých vlád, předsedou agrární strany a hostivařským statkářem)) viz Wikipedie - v roli premiéra ČSR, krátce po vzbouření komunistických židů v Maďarsku (případ Béla Kuhn..) a v Německu (Liebknechta Luxemburková) a Rusku Lenin+ Trocký a spol. - byl vmanévrován mezi mlýnské kameny evropského Izraele (nyní projekt EU) a vzpoury německých nacionalistů, kde vyhrálo politické hnutí Adolfa Hitlera, které zde v ČSR vedlo k Mnichovu až 25.2.1948... a až současným událostem. Jde o vizi světa dle VIZE V. Havla, světa jako globálního Izraele. Nastávající tažení proti státu Írán začalo v těchto (2012) dnech vraždou US velvyslance v Benghází (Libye - akce "islámské jaro na podzim 2012) - vše je jak v "malém" při zapálení Reichstagu 1933.

Vše se stále opakuje - byť pod jinou slovní rétorikou a kamufláží řečnění o vítězství lásky...

Agrární strana http://cs.wikipedia.org/wiki/Republik%C3%A1nsk%C3%A1_strana_zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9ho_a_malorolnick%C3%A9ho_lidu -- ((Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, zkratkou RSZML (někdy RSZaML), (strana a její členové byli zkráceně označováni rovněž jako Agrárníci) byla významná česká a československá agrární politická strana..atd)) byla vždy Němcům a komunistům i jejich židovskému křídlu nepohodlná, neboť venkov ctil přírodu, rodinu, tradiční vztahy, soběstačnost v potravinách a v neposlední řadě i podporu české tradiční kultury a školství vůbec!

Z agrární strany se utvořila velká část čsl. poúnorového exilu, kterou si musíme připomínat! např: viz http://is.muni.cz/th/165310/ff_m/Final.pdf

atd.