Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis ThDr. Danielu Hermanovi… - Vladimír Přibský

15. 7. 2011

Vážený pan

ThDr. Daniel Herman,

ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

Praha

 

V Praze dne 12. července 2011

 

Vážený pane řediteli,

v tisku jsem se dočetl, že ÚSTR připravuje na letošek seminář pro učitele dějepisu, kde se má věnovat důkladně pozornost našim nejmodernějším dějinám. Součástí výkladu bude tedy zajisté historie posledních desetiletí, kam spadá i komunistický puč v roce 1948. K tomu bych se rád vyjádřil zevrubněji.

Během posledních dvaceti „polistopadových“ let prosadili takzvaní reformní komunisti, vyloučení v letech 1970-71 z rodné KSČ, názor, který dodnes dominuje ve všech sdělovacích prostředcích: Komunistický puč z 25. února 1948 prý byl jen politický převrat, který plně respektoval ústavu ČSR, a hlavně, komunismus jsme si my, Češi a Slováci, zvolili dobrovolně již v roce 1946 při prvních svobodných poválečných volbách.

V knize J. Gruši „Rakušan Beneš“, která vyšla nedávno, se tato zákeřná komunistická lež omílá opět do nekonečna a dokonce se tam praví, že my, Češi, jsme jediný národ v Evropě, který si sovětský komunismus zvolil rád a dobrovolně.

Přesně s tímhle vyrukovali hned po listopadu 1989 bývalí komunisti, kteří si tak vytvářeli alibi pro své lidské selhání po roce 1948, kdy zahájili kádrování svých spoluobčanů a začali aktivně sovětizovat Československo. Tak činili bez přestání od února 1948 do srpna 1968. Když je po srpnu 1968, v letech 1970-71, vyloučili jejich soudruzi z rodné KSČ, začali se pozvolna proměňovat v kritiky režimu, tzv. disidenty, to znamená, že začali posílat na ÚV KSČ rezoluce a petice, neboli prosebné dopisy, v nichž se upřímně hlásili k socialismu, nejraději prý ale k takovému, který bude přísně dodržovat socialistické zákony. Zřejmě jim šlo o takové socialistické zákony, které uzákoňovaly střílení „kopečkářů“ na hranicích se svobodným světem, zákony uzákoňující posílání naprosto nevinných lidí do koncentračních táborů typu Jáchymov na dlouhá léta, takové zákony, které uzákoňovaly okrádání všech, kdož upadli u režimu v nemilost.

Tento názor koneckonců zastával i pan Dr. Pernes, který se jen díky iniciativě Konfederace politických vězňů přece jen nakonec nestal ředitelem ÚSTRu, což by byla pro tuto instituci katastrofa. Názor, že tenhle zbabělý národ si cestu ku světlým komunistickým zítřkům zvolil dobrovolně, šířili komunističtí disidenti ve všech médiích, a nikdy si nepoložili otázku, proč si tuto „podporu národem“ komunisti nenechali ověřit ve svobodných volbách celých 42 let. Čeho se báli, když měli takovou „dobrovolnou“ podporu lidu? Komunisti, navzdory mediální popularitě Dubčeka, by v roce 1968 při případných svobodných volbách propadli na celé čáře. To velice dobře odhadli i generálové a plukovníci KGB v Moskvě, a proto se ani Dubček, ani Smrkovský o svobodných volbách neodvažovali ani slovem zmínit.

Jestliže dnes jakýsi emigrant napíše v knížce, který vyšla z „politických“ důvodů, a tak ji zas nikdo nebude číst, že český národ si dobrovolně zvolil komunismus, pak je to buď lhář, anebo idiot. Vysvětlete, prosím, kantorům vyučujícím dějepisu, jak se věci mají, aby ti, kdo tuto dobu již nezažili, nepůsobili ve třídách jako lháři a nebo jako idioti.

Za pochopení Vám děkuje a palce Vám drží

Vladimír Přibský, spisovatel

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pan Přibský vystihl holou historickou pravdu. Ale co zbytečný ústav ?

(Dr.Jiří Jaroš Nickelli, 1. 10. 2011 14:57)

Domnívám se, že tzv. Ústav studia totalitních režimů je institut zhola zbytečný až škodlivý naší republice. Neplní totiž vůbec svou základní funkci - zkoumant vyváženě obě totality - nacismus i komunismus. Ústav vyvolává dojem účelové agentury zaměřené na likvidaci nepohodlných renegátů a souběžců starého režimu. Vůbec ovšem neřeší ty nejzávažnější otázky, jako je například provázanost agentů nacistů s agenty STB, zkoumání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti na Češích i za května 1945 nacisty a sudeťáky, vůbec neřeší - záměrně neřeší !! - otázky sudetských zločinů na našem území, například vyhnání 250.000 Čechů z pohraničí a 100.000 Čechů z vnitrozemí ČSR atd. Pan ředitel Hermann podle mne není osobou povolanou a nevím, jaký úkol dostal od svých zadavatelů - myslím skutečný úkol, ne ten proklamovaný. pokud máme na studium dějin Ústavy akademie věd ČR, pak je tento ústav zbytečný apendix, plýtvající penězi daňových poplatníků.

Pučálkovic Amina

(kristek, 21. 7. 2011 17:21)

Pane Přibský,
ani žádný pravicový historik, který není úplně prodejný, a který chce, aby ho kolegové brali vážně, si nedovolí tvrdit, že u nás v roce 1948 došlo ke komunistickému puči. Prostě to není pravda, a každý, kdo se jen trochu zajímal o historii, to ví.
O puč se pokoušela naopak pravice (navíc profláklá svou kolaborací s nacisty), a bylo jí v tom zabráněno. K žádnému puči, k jakému u nás došlo třeba v roce 2006, u nás v roce 1948 nedošlo.