Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dovětek... – Ing. Vladimír Veselý

11. 4. 2013

Jako post scriptum k mým článkům o „odcházení“ už to označit nemohu, tu možnost jsem si už vyčerpal. Nereagovat na současný šlendrián ve vládě i ve světě se však také nedá. I člověk nezasvěcený do zvyklostí oligarchů musí na první pohled vidět tu nestydatost v počinech našich vysokých politiků, a že nejen něco, ale prakticky všechno dění se vymyká zvyklostem dobrých mravů ve vedení státu. A nelze to zlehčovat tím, že se tak děje nejen u nás, ale prakticky na celém světě. Tím se nelze vyvinit, ba je to o to horší. Vládní oligarchové se starají nejen hlavně o svůj prospěch a o moc, ale chovají se často jako loutky někoho jiného, kdo má navíc ještě další, skrytý záměr. Série nelogických kroků v neprospěch lidstva to potvrzuje. Vše, co lidem škodí, je přijímáno jako normální. Snahy o dobro jsou potlačovány, a to často nevybíravým způsobem, kdy úplné odstranění ze scény je účinným prostředkem k nijak nezatajované snaze zredukovat současnou populaci na její desetinu, která pro blahobyt oligarchů postačí.

Pod rouškou všeobecného prospěchu, jako je například omezení oteplování planety, jsou prováděny akce rozsévání prý teploodrazivých kovových částic v atmosféře a její modifikace ozařováním elektromagnetickou energií. To dnes už díky své právní neprokazatelnosti dosáhlo svými škodami de facto úrovně další celosvětové studené války. Lze-li systémem HAARP a zařízeními jemu podobnými vytvořit díru v ionosféře a otevřít tak pro sluneční radiaci zvolenou oblast k odpařování, nebo naopak ovládáním tepelného proudění vytvořit dešťové záplavy, ba prý dokonce nejen bouře a hurikány, ale i zemětřesení, jde prakticky o to, poškodit zvolené oblasti v jejich soběstačnosti při zásobování potravinami a navozenou neúrodou případně způsobit obrovské hmotné škody. Nelze ani vyloučit, že se náhle vyskytnuvší vir odolné ptačí i jiné chřipky do místa jeho výskytu nedostal i touto cestou. Sám, zřejmě s jedním z takových „dárků“ přes měsíc bojuji.

Takové možnosti činí z chemtrails, jak je tato činnost nazývána a provozována po celé zeměkouli, strašlivou a těžko prokazatelnou zbraň, horší než jaderné zbraně v rukou teroristů. Naštěstí prostředky pro její provoz jsou natolik nákladné, že je teroristé nemohou volně používat. Státy však tuto možnost mají a sledujeme-li pozorně výskyt přírodních katastrof, zejména zemětřesení a tsunami poblíž jaderných areálů v poslední době, jistě nebudeme o této možnosti příliš pochybovat. Také při jinak těžko vysvětlitelných masových úhynech ryb a jiných mořských tvorů ve střední Americe, Číně nebo v Austrálii i při přírodních katastrofách v těchto oblastech samých. I při devadesáti procentech zničené úrody na Haiti, kde je proto hladomor. Nebo u nás při málo obvyklých dubnových sněhových kalamitách a jiných „darech“ přírody. To vše se děje i přesto, že existuje už od 5. 10. 1976 platná mezinárodní úmluva Valného shromáždění OSN o zákazu a nepoužití technologií, které by mohly nepříznivě ovlivnit životní prostředí, potvrzující vlastně tyto možnosti. Ta je ovšem bohužel těžko kontrolovatelná na pozadí obvyklých přírodních katastrof. Je ale zjistitelná podle nesporně pozorovatelných chemtrails (viz obrázek) a rozborem jejich rozstřikovaných látek, který se z nějakých důvodů zpravidla nekoná. Snad i proto, že volným a nekontrolovatelným přeletům letadel NASA, jež prý tuto bohulibou činnost provádějí, oligarchové států nijak nebrání a povolují je, aniž by to nějak bránilo jejich kariéře. A nemusíme v tom chodit daleko. Asi věří, že je jejich imunita ochrání i v těchto případech. Doufejme, že se brzy najde možnost sledovat pomocí družic, nebo jinak zdroje toků energií do ionosféry a anonymní útoky mezi mocnostmi již nebudou možné. Snad se to stihne dříve, než chamtivci celou Zemi zničí. Zatím se podařilo vysledovat alespoň jeden HAARPem vygerenovaný plazmový oblak ve výšce 170 km, o kterém se lze jen domnívat, že nebyl součástí příčin neobvyklých meteorologických katastrof v posledních třech měsících. Nebo hladomoru na Haiti, kde byla vlnou tsunami zničena z 90 % úroda na jejich občanské části. Stejně je možné oslabit nepřítele, ať už tím hladomorem, nebo přinucením vybít třeba celou farmu krav či slepic při záhadném, ale nikoli nemožném „naočkování“ při rozstřiku chemtrails a svést to třeba na španělské okurky.

dovetek1.jpgMůj osobní dojem je, že jsme již v další „studené válce“, tentokrát je ale zbraní hromadného ničení modifikované počasí. Utvrzuje mě v tom to, že tato hrozba je natolik závažná, že musela být, ač poněkud bezzubě, řešena uvedenou mezinárodní smlouvou. Zdá se vám snad současný společenský stav při těch kotrmelcích ve vládních kruzích a jejich imunitě v důsledcích války proti občanům, rostoucí chudobě sociálně slabších občanů, stavu, kdy zdravotní procházka je spíše nebezpečí pro vaše zdraví, kdy na nás bude za chvíli možná požadováno platit za množství vydýchaného zamořeného vzduchu, jako úžasný pokrok proti socialismu, jehož k utopičnosti a totalitě přivedli prakticky stejní lidé, jací sedí díky Prognostickému ústavu ve vládě i dnes. Nedosahují však slávy právě bohužel zesnulé lady Thatcherové, která své názory dokázala nejen neměnit, ale prosazovat ve prospěch své země. Ti naši dokáží jen operativně měnit názory, zvyšovat daně a prodávat nám naši střechu nad hlavou, i slepice, snášející zlatá vejce. Jen když jim to nese tolik, že se zdráhají to zveřejnit.

Neradostný je stav naší země a její ekonomiky. Lidé jsou nespokojeni. Vládadovetek2.jpg se handrkuje o výhodné posty a pro nás má jen plané sliby a sprejování, v němž navíc jsou nejspíše i látky nespokojenost uklidňující. Na nás, Češích, lze sice dříví štípat, ale jen do času. Trvá-li společenský nečas příliš dlouho, uchýlí se občas k defenestraci. A na občanskou válku my zvědaví nejsme! Stačilo by už, pro skutečnou demokracii, zavést povinnou kontrolu dnes suverénních vládních rozhodnutí již dříve popsanou občanskou ratifikací kvitovacím referendem.

 

Zdroje:

Úmluva o zákazu vojenského nebo jakéhokoli jiného nepřátelského použití technik modifikace: http://www.un-documents.net/enmod.htm, http://watch.pair.com/weather-modification-2.html, http://www.un-documents.net/a31r72.htm,

Video o praktických metodách sprejování:

http://www.youtube.com/watch?v=2d4kboRN5Tk&list=PLFB5DAEE69AF502C0

9. 4. 2013

Ing. Vladimír Veselý

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář