Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fronta na Hrad… – Ing. Vladimír Veselý

21. 5. 2012

Tak nás čekají zase brzy prezidentské volby a všechny ty tanečky kolem toho. Budou však i nové zmatky, protože Parlament ČR kývl na přímou volbu prezidenta občany, ale způsob provedení není, myslím, ještě znám. Při vynalézavosti narušitelů ve svůj prospěch nás jistě čeká pěkná řádka zmatků i podvodů ve prospěch dnes už asi předurčeného favorita. Přímá volba je jistě spravedlivější, ale nemůže dopadnout jinak než „spravedlivé“ rozdělení majetku státu kupónovou privatizací Není divu, že se na tak lákavou funkci prezidenta tvoří již dlouhá fronta těch, kterým se líbí nejen pocty i moc, ale i jiné možnosti. A těch není málo, byť je funkce prezidenta republiky prezentována jen jako ceremoniáře a formálního potvrzovače rozhodnutí parlamentu a vlády. Vzpomeňme jen, kolik státoprávních rozhodnutí je v jeho rukou. Právě probíhající období je toho ukázkou:

1. Má právo pověřit podle svého uvážení sestavitele vlády a tím de facto premiéra republiky. Jak se to může „nepovést“, vidíme na Petru Nečasovi a jeho vládě.

2. Má právo veta a tím nemalý vliv na politiku státu, i když může být přehlasován.

3. Vytvářením obstrukcí při jeho povinném podepisování, i zveřejňováním vlastních názorů na různé politické události má na politiku státu nemalý vliv.

4. Má právo udělování milostí opět podle svého uvážení. Kontroverzní případy u něj i u jeho předchůdce asi nemusím rozebírat.

5. Přivádí na Hrad z titulu manželky první dámu, což není až tak zanedbatelná funkce – vzpomeňme jen na Dášenku a její snahy! I aktivity Livie Klausové ve správních radách.

Přes tyto téměř monarchistické pravomoci může podle Ústavy ČR zastávat úřad prezidenta kdokoli, kdo je starší 45 let a kdo může být volen do Senátu. Monarchie není zdaleka můj ideál, ale je třeba uznat, že následníci trůnu byli pro tuto funkci od dětství připravováni, byť po svém. My jsme mohli za těch 22 let mít zřízenou na některé vysoké škole fakultu politických práv a zvyklostí, kde by byli talentovaní (ne protekční!) jedinci školeni, pokud by projevili dostatečné vlastnosti pro takový obor. Právo vést stát nemůže mít kdokoli, musí to však být člověk odborně schopný (ale ne všeho!). To první by měly zajistit školy, to druhé přímá volba občany. Ti ale musí mít z koho volit a také vědět, koho volí.

Chce-li být někdo politikem českým, musí se vyhnout nejen přímé účasti, nebo dokonce kolaboraci (ale i podezření z ní – viz Loganův zákon v Americe) na aktivitách cizích států či skupin, k nimž nebyl většinou občanů pro jednání pověřen, jako je například účast na jednání Bildebergů. Nezanedbatelná je také etnická a náboženská příslušnost kandidáta, zejména u menšin. Jak známo, příslušníci menšin se rádi protlačují do vysokých politických funkcí a snaží se ovládnout většinu. Vzpomeňme působení sudetských Němců. Proto je nutné zachovávat paritu složení občanů v tomto směru při obsazování funkcí.

Pokud se týče vnitropolitických záležitostí, podívejte se na frontu kandidátů na prezidenta a kdo v ní stojí. Přeženu-li to, jak by se asi občané dívali na to, kdyby tam byli jen samí Romové nebo Vietnamci, kteří mají podle současné ústavy na to právo. Teď jsou tam prakticky jen kariéristé, cítící se sami jako vyvolení, ale zdůrazňující, že „všichni jsme lidé“! Proč? 

vadí rovněž skutečnost, že současní zastupitelé jsou nejen voleni na základě volné soutěže politických stran, nebo lépe řečeno jejich sekretariátů a tvůrců jejich volebních kampaní, ale že jejich mandát je vázán na osobu, nikoli na funkci, a že jsou korumpováni tím, že jsou státem i placeni. Vytvářejí tak vládní oligarchii odtrženou od lidu a ulehčují tak vládnutí státu navzdory definici v Ústavě ČR o volbě podle svého vědomí a svědomí. Jsou instruováni, jak mají volit v poslaneckých, státem honorovaných klubech a toleruje se jim dokonce přecházet se svým mandátem k jiné vládní skupině. To, že jsou chráněni imunitou proti následkům případné trestné činnosti, jim na důvěryhodnosti také nepřidá. Navíc mohou být členové vlády i poslanci, takže vlastně při hlasování o důvěře vládě hlasují sami o sobě zhruba osmi procenty hlasů. Takže je to prakticky neodvolatelná oligarchie vládních politiků, kterou občané zajímají jen v době voleb a jako zdroj peněz k jejich utrácení. To je nám předkládáno jako vláda lidu, tedy demokracie. Kam to vede, asi deklarovat nemusím. Proto ta moje opatrnost při volbě politiků.

V souvislosti s tím bych také rád uveřejnil, že se mi ozval Ph.D. J. Toman, od kterého mám na své internetové stránce podle mého názoru velmi dobrou analýzu naší politické situace před několika roky (Kniha 2020). Teď se jmenovaný rozhodl kandidovat také na prezidenta. Ani ne tak pro nezlomnou víru, že bude zvolen, ale proto, aby v kampani, k tomu příslušející, mohl zveřejnit své (a ne špatné) názory na současnou politiku. Kdo by mu chtěl pomoci, podívejte se na: dekujemeodejdete.cz/uvod.htm, nebo se mu ozvěte přímo na TomanJoseph@gmail.com. Uvítá každou pomoc.

Uvádím to nicméně proto, že on, vědom si toho, že není tak detailně znám jako jiní uchazeči, podává na své shora uvedené stránce prakticky vyčerpávající výčet informací o sobě a o svých plánech v případě zvolení. Takový bych si představoval povinně u každého kandidáta se zárukou jeho pravosti a upřímnosti. Aby volič měl alespoň základní informace, podle kterých by volil, nejenom dlouhý seznam jmen. Tedy konkrétně: stručný životopis, ve kterém by byly povinně uvedeny kandidátovy nacionále, všechna občanství, odbornost, náboženská a etnická příslušnost a osobní zaměření i cíle. Je to asi trochu proti zásadám o sdílení osobních dat, ale u politiků je oprávněné žádat větší otevřenost. Zájem národa by přece jen měl být nadřazen zájmu osobnímu.

Jsem si vědom toho, že požadavky, vyslovené v tomto článku, jsou poněkud nadstandardní. Je to proto, že nadcházející volba prezidenta je věc závažná a každý způsob, jak zajistit její důstojný průběh i následky, by měl být uvítán. Očekávám nicméně méně příznivé reakce, budou-li vůbec nějaké.

17. 5. 2012

Ing. Vladimír Veselý

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pan autor má pravdu -nemá nadstandartní požadavky na prezidenta

(Jiří Jaroš Nickelli, 16. 6. 2012 20:02)

S váženým Ing. Vladimírem Veselým lze s jeho požadavky na funkci presidenta republiky jen souhlasit. Kardinální roli přitom hraje nezávislost presidenta na vlivech zahraničních mocností a mocenských sil. Pan autor naprosto správně uvedl jako příklady seskupení Bilderberg a sudetoněmecké landsmannschafty. Tato seskupení mají zájmy a cíle protichůdná naší republice a je zcela nemyslitelné, aby v čele naší republiky stanul emisar těchto seskupení. Už jen z tohoto titulu je nemyslitelná kandidatura pana Shwarzenberga a dalších kandidátů tak či onaspjatých se zahraničními seskupeními a zájmy. Strany,prosazující kandidatury takových pretendentů na funkci pesidenta republiky,provozují protinárodní a de facto protistátní politiku. Takové strany nelze volit, aniž bychom se přidali na stranu nepřátel republiky.

cesty k Hradu maličkou oklikou - přes foto:

(Muller, 1. 6. 2012 14:15)

Dobrý den,
navazuji na včerejší (31.5.12) soukromé sdělení, že "tuzemská"politika, tedy včetně predentů o výkon sametové diktatury skrze presidentskou židli na Pražském hradě musí být posouzena z mnoha úhlů pohledu. Ten ryze zahraniční, z velmi, ale opravdu velmi vzdáleného zahraničí - je podle mne prioritní. S kým se bavil největší ekonom, husita, a antikomunista světa ing. Klaus a koho podporuje na Vysočině, když s ním podepsal "opoziční" smlouvu?
Je zde uvedené foto panského kočího pro další kolo podory Miloše Zemana (samozřejmě také PT je ing. + čestné doktoráty etc.) právě kamarádů z "prognostického ústavu ÚV KSČ (z dob se SSSR na věčné časy a nikdy jinak!) právě zde: 30.05.2012 19:38
www.exopolitika.cz/news/pozorovani-ufo-praha-vychod
viz:
Dobrý den pane Rašíne,
před časem (podzim 2011) jsem Vám posílala na posouzení svůj snímek UFO, který jste zveřejnil na exopolitice v dopisech. Tento pátek jsem mezi právě pořízenými snímky večerní oblohy objevila další "podezřelý objekt". Nejspíš asi vím, kdy vzít do ruky fotoaparát, a jen tak si fotit oblohu. Pouhým okem jsem opět nic neviděla, jen ono letadlo. Snímků bylo více, objekt(y) je jen na tomto.
Hezký den Jana Horáčková, Praha-východ
Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/pozorovani-ufo-praha-vychod/

Hezký den redakci SN přeje reportér ze světa "Stop, fakta, tajemství - nejen Stanislava Motla", dříve izraelského aktivisty k krycím hávu Světa sovětů a socialismu, nyní už jen izraelského aktivisty v ČRo a "české" TV.

2: cesty k Hradu maličkou oklikou - přes foto a překlepy...

(Muller, 1. 6. 2012 14:27)

překlepy a opravy:
omlouvám se za nepozornost a spěch, objasnit dílo Billyho a jeho kamarádů dobře posaných v Analýze 17.11.1989 Miroslavem Dolejším. I zde a výborně jeho analýza Analýza 17.11.1989funguje - a jak!!!!

tedy má být:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pretendent
Pretendent - Pretendent (z lat. prae-tendere, napřahovat ruku, ucházet se) je člověk, který si dělá na něco nárok, uchazeč zejména pak v souvislosti s následnictvím královského trůnu.

Pretendent trůnu je uchazeč o trůn monarchie buď zaniklé nebo obsazené jinou osobou. Může jít jak o osobu, která má za určitých podmínek jisté právo na trůn (jako tomu bylo například za Války růží), tak i podvodníky (jako například Lžidimitrijové).

V anglické historii se jako "starší pretendent" (Old pretender) označuje James Edward, syn krále Jakuba II., vyhnaného roku 1689 a jako "mladší pretendent" (Young pretender) Charles Edward, vnuk krále, kteří se neúspěšně ucházeli o návrat na trůn.

Přehled evropských pretendentů...

.... 4. ↑ Jeho dědeček princ Ranier, vévoda z Castro, byl zvolen členy rodu hlavou dynastie, vzhledem k tomu, že španělská větev se vzdala práva na sicilský trůn ve prospěch španělského.

Citováno z
„http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pretendent&oldid=7953515“
Kategorie: * Cizí slova * Monarchie * Tituly
* Pretendenti

3: raději normální Däniken na Hrad... než lži okolo Billyho až k Prognostickému ústavu ÚV KSČ

(Muller, 1. 6. 2012 14:40)

http://www.exopolitika.cz/news/exopolitical-journal/

Exopolitics Tools and Methods for Extraterrestrial Contact
Table of Contents
• Michael E. Salla, Ph.D. “Introduction: Exopolitics Tools and Methods for Extraterrestrial
Contact (pp. 1-5)
Articles
• D.J. Ballinger, M.A., (Captain, Ret’d) “On the Acceptance of Exopolitics,” (pp. 6-38)
• Giorgio Piacenza Cabrera, B.A., “Extraterrestrial Contact and Integral Theory” (pp. 39-73)
• Dana Rasinova, The Analysis: Why Billy Meier’s Pleiadians lie and disinform (pp. 74-106)

• Michael E. Salla, Ph.D., "How Celestials are helping humanity prepare for Extraterrestrial
Contact and World Peace: An Exopolitics Perspective" (pp. 107-25)
• Wendy Flentri, B.A. “Crop circle phenomena and 2012,” (pp. 126-44)

Chief Editor Michael Salla, Ph.D
Editorial Advisory Board
Manuel Lamiroy, Lic. Juris. David Griffin, M.Sc. Paola Harris, M.Ed. Victor Viggiani, M.Ed.
Dana Rasinova is the author of the third article which gives an insider’s account of the famous Billy Meier case which she has been intimately involved with since 1997. According to David Griffin, who gives a brief editorial introduction:
Whilst some see aspects of the alien Other as containing an inherent ‘trickster’ element many others see the visiting ET presence as representing a higher form of intelligence and assume that this implies they are beyond reproach in their ethics and operation. In fact the situation is far more complex and this is why this particular examination of a highly complex Swiss contact case is long overdue and welcome.
Rasinova takes a novel approach in her analysis. She accepts the validity of Meier’s core claims of extraterrestrial contact, and goes on to examine the motivations of the Pleiadian/Plejaran entities that communicated with Meier. She finds numerous inconsistencies contradictions and distortions fed to Meier by his extraterrestrial contacts that lead to her conclusion that “the Pleiadians (Plejarans/Plejaren) … deliberately don’t tell us the truth.” Rather than benevolent space brothers wanting to help humanity with a positive uplifting philosophy, she finds instead very troubling assertions they made to Meier, and which he faithfully passed on (in his contactee notes. What emerges in Rasinova’s analysis is that while some extraterrestrial may look very human and have a positive philosophy to pass on in their communications with human contactees, they still may have a very deceptive agenda where “they explicitly and strategically lie, feign or disinform.” Rasinova’s analysis warns us about being too uncritical in our future or current dealings with extraterrestrials that may have a positive appearanceand things to say, but have a deceptive agenda filled with distortions, and outright lies.
The Analysis: Why Billy Meier’s Pleiadians lie and disinform


ENDNOTES
[i] See the book, “Semjase Block 3“.
[ii] “Semjase Block 3“.
[iii] See the booklet in German language, “Billy Meier interview – the ission“.
[iv] See: http://www.figu.org; www.theyfly.com.
[v] See 2nd Contact with Semjase from 1975.
[vi] See Youtube: George Adamski's Rare UFO Films; the German book: Michael Hesemann - “UFOs: die Kontakte“.
[vii] For film footage of flying saucers see Youtube: Daniel Fry 1964; UFO - Merlin, Oregon, 1964; Alien Contactee - Project Puma Punku - Part 2; more sources – the book: Michael Hesemann - UFOs: die Kontakte).
[viii] See Youtube: Alien Contactee - Project Puma Punku - Part 2; the German book: Michael Hesemann - “UFOs: die Kontakte.“
[ix] Youtube: UFO LIGHT SHIPS !! CARLOS DIAZ MEXICO 1991 !! 2.
[x] Youtube: Ultradimensional Object w/ Rotating Field, ECETI; www.eceti.org.

Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/exopolitical-journal/

4: raději normální Däniken na Hrad... než lži okolo Billyho až k Prognostickému ústavu ÚV KSČ

(Muller, 1. 6. 2012 14:45)

pokračování

[x] Youtube: Ultradimensional Object w/ Rotating Field, ECETI; www.eceti.org.
[xi] See: http://www.dailymotion.com/video/xc072c_i-believe-in-ufos-danny-dyer-pt-3-3_tech#from=embed). For witness testimonies see (http://eceti.org/Eceti.Testimonials.html).
[xii] See www.figu.org; the German or English book, “Eduard Meier: Plejadisch-Plejarische Kontaktberichte Block 1“.
[xiii] 424th Contact with Ptaah from 2006; www.figu.org).
[xiv] See: www.figu.org.
[xv] See: http://www.figu.org.
[xvi] See: http://www.figu.org/ch/verein/die-kritiker.
[xvii] See: (http://www.exopolitika.cz/news/kontakter-oscar-magocsi1.
[xviii] See the book: Barbara Marciniak, Bringers of the Dawn.
[xix] See: www.universe-people.com.
[xx] Genesis, page 83, German edition, line 386.
[xxi] For FIGU bulletins, go to: www.figu.org.
[xxii] This statement appeared on the Forum on March 24, 2007.
[xxiii] See: www.davidicke.com
[xxiv] For an example, see the Youtube video, “Reptilians are not Aliens“.
[xxv] See: http://www.reptilianagenda.com/research/r112299a.shtml.
[xxvi] See Youtube: Melinda Leslie - MILAB Abductee & Researcher 2009 Promo R.WMM.
[xxvii] See: http://www.luisprada.com/Protected/the_lacerta_files.htm
[xxviii] See Jim Spark’s book, The Keepers, Wild Flower Press, 2010.
[xxix] See Youtube, Earthfiles: Navy Yeoman Sees Extraterrestrial Photos.
[xxx] See Branton: The Dulce Book, and Michael E. Salla: Exposing U.S. Government Policies On Extraterrestrial Life, 2009.
[xxxi] See: http://www.bibliotecapleyades.net/bb/obrien.htm
[xxxii] See: http://ufoexperiences.blogspot.com/2006/01/pamela-stonebrooke.html
[xxxiii] See for example 424th Contact with Ptaah from 2006; http://www.figu.org.
[xxxiv] See the German or English version of the book, Billy Meier: Plejadisch-plejarische Kontaktberichte Block 1.
[xxxv] See the contribution of 28th, January 2008 on the FIGU forum.
[xxxvi] Youtube: “The man that killed 2 alien grays.“
[xxxvii] See the book, Exposing U.S. Government Policies On Extraterrestrial Life“ by Michael E. Salla (2009).
[xxxviii] See Michael Salla, Exposing U.S. Government Policies On Extraterrestrial Life.“
[xxxix] See for example Michael E. Salla: Exposing U.S. Government Policies On Extraterrestrial Life.
[xl] See for example the book by Michael Wolf, Catcher´s Heaven.
[xli] The Santilli film is available here: http://www.facebook.com/video/video.php?v=1163362209591
[xlii] See the Youtube video: “UFO ABDUCTION – Italian Woman Impregnated by Aliens“.
[xliii] See German FIGU forum, 13rd April, 2004, probably H.G. Lanzendorfer.
[xliv] See German FIGU forum, 3rd May, 2004, probably H.G. Lanzendorfer.
[xlv] See the book by Michael E. Salla, Exposing U.S. Government Policies On Extraterrestrial Life, 2009.
[xlvi] See the book by Michael Hesemann, UFOs: die Kontakte.
[xlvii] See the book by Michael E. Salla, Exposing U.S. Government Policies On Extraterrestrial Life, 2009.
[xlviii] See the book by Michael Hesemann, UFOs: die Kontakte.
[xlix] See the book by Michael Hesemann, UFOs: die Kontakte.

5. raději normální Däniken na Hrad... než lži okolo Billyho až k Prognostickému ústavu ÚV KSČ

(Muller, 1. 6. 2012 14:49)

dokončení - oc se tu hraje ve dvojici Miloš zema - Václav Kalus - oba ing. VŠE Praha, vystudovaní v době vlády SSSR a nynější cyklické předávání v ruské hře ex SSSR mezi Putinem a Mevěděvem... v odvaru Klaus/ Zeman pro Hrad...

důkazy případ Billy:


[l] See the article by M.W.Cooper, “The Secret Government,“ 1989.
[li] See the book by Frank E. Stranges, Stranger at the Pentagon, 1997
[lii] See the book by Billy Meier, Plejadisch-plejarische Kontaktberichte Block 7.
[liii] See the German or English version of the book, Billy Meier: Plejadisch-plejarische Kontaktberichte Block 1.
[liv] See the German or English version of the book, Billy Meier: Plejadisch-plejarische Kontaktberichte Block 1.
[lv] See the German book: Guido Moosbrugger:,,...und sie fliegen doch!, 1991, page 402.
[lvi] http://www.theyfly.com/lost/meier.prophecies.1958.htm
[lvii] See the article by M.W.Cooper, “The Secret Government,“ 1989.
[lviii] See interview with Alex Christopher, at: http://educateyourself.org/cn/alexchristopherinterview01jun96.shtml .
[lix] See the book by Branton, The Dulce Book.
[lx] See the book by Michael E. Salla, Exposing U.S. Government Policies On Extraterrestrial Life, 2009.
[lxi] http://www.youtube.com/watch?v=2ADJjur0gyM
[lxii] See English version of the book by Guido Moosbrugger, And yet...they fly! 2001, page 334.
[lxiii] See 441st Contact from 2007; www.figu.org .
[lxiv] See the German or English version of the book by Billy Meier, Plejadisch-plejarische Kontaktberichte Block 1.
[lxv] See Interview – „The Truth of Billy Meier,“ 20 November, 1988, www.figu.org
[lxvi] See http://www.figu.org/ch/verein/periodika/bulletin/1998/nr-13/lichtwellen-handy .
[lxvii] See Youtube, “Vrillon 1977 Live broadcast, Pleiadian tells about evolution.“
[lxviii] See the book by Guido Moosbrugger, Und sie fliegen doch!
[lxix] See for example, Youtube, „Pleiadians contact woman in Colombia.“
[lxx] See the 424th Contact from 2006, www.figu.org .
[lxxi] See the article, “The interview with Billy Meier – Mission.“
[lxxii] See the text “Interview – the Truth of “Billy“ Meier,“ 20th November, 1988.
[lxxiii] See the book, Stefano Breccia, “Mass Contacts“, Author House, 2009.
[lxxiv] German FIGU forum - 5th April, 2010; www.figu.org.
[lxxv] See: http://battleofearth.wordpress.com/2009/10/23/ufo-alert-police-officer-sees-aliens-at-crop-circle/
[lxxvi] See Bulletin FIGU No.1, April, 1995.
[lxxvii] See interview with Wendelle Stevens for U.S. UFO Magazine, June, 2007.
[lxxviii] Youtube: Pleiadians contact woman in Colombia.
[lxxix] See the text “Interview – the Truth of “Billy“ Meier,“ 20th November, 1988.
[lxxx] See: http://www.figu.org/ch/verein/periodika/sonder-bulletin/2007/nr-35/chemtrails-zion
[lxxxi] See: www.carnicom.com
[lxxxii] See Youtube: Former FBI Chief Ted Gunderson Says Chemtrail Death Dumps Must Be Stopped.
[lxxxiii] See: http://www.figu.org/ch/verein/periodika/sonder-bulletin/2007/nr-34/interessante-auszuege?page=0,5).
[lxxxiv] See the book by Billy Meier: Plejadisch-plejarische Kontaktberichte.
[lxxxv] See the 424th Contact from 2006, www.figu.org .
[lxxxvi] See: http://www.luisprada.com/Protected/the_lacerta_files.htm.
[lxxxvii] His website is: www.theyfly.com.
http://www.exopolitika.cz/news/exopolitical-journal/
19.03.2012 11:30

Je možné mít různé názory, ale úcta k PRAVDĚ sjednocuje slušné lidi!

(Müller, 31. 5. 2012 16:31)

Vážený pane Rašíne,

chápu, že člověk může být přetížen prací jako ve Vašem případě publikovat pravidelně slušné překlady z angličtiny US světa o UFO a ufonech a co se o nich říká.... A pak reagovat hněvivě na odlišné názory, seriosní a podložené p r a x í a osobními zkušenostmi - což je můj postoj. Chápu, že Vás moje názory rozčilují!

Ale děkuji a v e ř e j n ě že jste přijal mé dlouhodobé a opakované upozornění na postavu ufologa, který z a p l a t i l svým životem za psaní o UFO a ufonech a pozadí informací o tom všem.

Ing. Veselý, technik a učitel - profesor elektřiny a dlouholetý myslitel a publicista, novinář SVOBODNÝCH NOVIN nyní (zatím) jen na internetu, upozornil na činnost myslitele pana Tomana, který by chtěl kandidovat na úřad presidenta ČR. Viz SN- NA INTERNETU V TEXTU:
http://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-5-2012/fronta-na-hrad--------ing.-vladimir-vesely.html

Tímto chci poděkovat za zmínku o M.W. Cooperovi, kterého si vážím pro statečnost až za hrob, a vidím to na rozhovor jako českého šéfa české EXOPOLITIKY právě s panem Tomanem a dalšími velkými muži, proč pozemská a zejména tuzemská politika vypadá právě takto. A co na to svědci činnosti podivných entit z vesmíru, kteří zde buď se děsí, (viz kupříkladu činnoswt pana ing. Kalouska v Bechyni i Praze a podobně...) co je možné, či řídí svéráznou okupaci planety Země.

Díky znova za připomínku díla M.W. Cooppera a publikaci jeho svědectví jako zde:
"" tentokrát jsem měl tři snímky, ze kterých lze vyvodit závěr. Byl to kovový stroj, o tom nelze vůbec pochybovat. Bylo to pod inteligentní kontrolou, tím jsem si zcela jist. Mělo to matnou barvu, něco jako šedavý cín. Nevydávalo to světla, žádnou záři. Myslím, že jsem zahlédl nějakou řadu toho, co vypadalo jako okna, ale tím si jistý nejsem. Radar ohlásil kontakt na stejném azimutu a podal nám rozmezí 3 námořních mil. Byl na pravoboku, pak se letoun pohyboval obecně směrem, kterým jsme směřovali i my. Opakovaně jsme sledovali, jak tento podivný letoun znovu vstupuje do vody a pak, následně na to, vystoupá do mraků znovu a znovu, dokud konečně nezmizel nadobro. Celá epizoda trvala asi 10 minut. .......""
in: http://www.exopolitika.cz/news/milton-william-cooper/

31.05. 2012 někde na planetě Zemi - zde pro SN jako kopie textu z EXOPOLITIKY

jaká auta pro Hrad?

(ČEZ a Blanka Fojtíková, 30. 5. 2012 0:52)

http://www.futureage.eu/projekty-elektromobility/pariz-na-zkousku-pujcuje-elektromobily-a2084099
Paříž na zkoušku půjčuje elektromobily | 10.10.2011

Hlavní město Francie – Paříž, zahájilo před několika dny provoz samoobslužného systému pro půjčování elektromobilů. Služba pojmenovaná Autolib zahájila dvouměsíční zkušební provoz, na který bylo nasazeno šedesát elektromobilů. Ty si lze vypůjčit zatím na deseti vybraných místech. Vedení Paříže ale plánuje, že pokud půjde zkušební provoz podle plánů, počet výpůjčních míst a vozidel se výrazně v následujících měsících rozšíří. Naostro bude systém uveden do provozu počátkem prosince, kdy bude k dispozici již 250 automobilů, které dostaly název Bluecar. Do konce června 2012 by mělo být k dispozici již na dva tisíce elektromobilů. Autoři projektu mají ambiciózní plány, počítají s tím, že se služba Autolib stane největší svého druhu na světě.

Bluecar by po městě mělo na jedno nabití ujet 250 kilometrů, při vyšších rychlostech pak zhruba 150 km. Systém bude fungovat tak, že se do něj budou moci zaregistrovat majitelé platného řidičského průkazu, kteří uhradí zálohu 250 eur a předepsané předplatné, například roční vyjde na dvanáct eur měsíčně. Do systému bude možné se přihlásit i na kratší dobu, třeba na jeden den.
Autor: Blanka Fojtíková
Zdroj : http://www.bluecar.fr, http://www.greencarreports.com

foto - jaká auta pro Hrad?

(Pérák z Chile, 30. 5. 2012 0:59)

http://humor.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=13517&P_soubor=humor2%2Findex.php%3F%26cat%3D8%26razeni%3Dhodnoceni%26akce%3Dinfo%26%26mod%3Dvtipne_obr%26id%3D88

aneb jak je to s dárky pro současného obyvatele Pražského hradu? Elektřinou se musí šetřit a přátelé z východu dodají vše...

Virus Flame - používá izraelská tajná služba

(Kaspersky Lab, 29. 5. 2012 22:15)

Na Blízkém východě už dva roky řádí špionážní program Flame
Velikost textu:
28. 5. 2012 21:39, autor: luk

Moskva - Sofistikovaný špionážní program odhalila antivirová firma Kaspersky Lab. Virus zvaný Flame prý útočil na cíle v Íránu, Izraeli, Súdánu nebo Sýrii a stahoval soukromá data. Aktivní byl nejspíš od března 2010 a žádná z běžných ochran ho neodhalila. Flame je asi dvacetkrát složitější než virus Stuxnet, který podle některých spekulací používá izraelská tajná služba proti íránským jaderným zařízením.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/178929-na-blizkem-vychode-uz-dva-roky-radi-spionazni-program-flame/

Virus Flame prý stahoval v Íránu informace pro Západ a Izrael ...
www.financninoviny.cz/zpravy/virus-flame-pry...v...a.../800357
Dali jste tomu veřejně +1. Zpět
před 6 hodinami – Moskva/Teherán - Nový sofistikovaný počítačový virus pod názvem Flame, který dokáže tajně stahovat informace, byl patrně používán proti ...

Nový vir Flame škodí hlavně Íránu. Stojí za ním Izrael? - Aktuálně.cz
aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id...
Dali jste tomu veřejně +1. Zpět
Vicepremiér přiznal, že Izrael technologiemi disponuje a využívá je proti nepříteli.

Odhalen největší kyberútok v dějinách, virus Flame kradl data na ...
www.mediafax.cz/.../4061298-Odhalen-nejvetsi-kyberutok-v-dejinac...Archiv
Dali jste tomu veřejně +1. Zpět
Před 1 dnem – Ruští experti odhalili jeden z nejrozsáhlejších kyberútoků v historii. Malware s názvem Flame, za kterým podle nich nejspíš stojí dosud ...

2. Virus Flame - používá izraelská tajná služba

(Lab. Kaspersky , 29. 5. 2012 22:18)

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/179028-virus-flame-zrejme-napadl-iran/

Virus Flame zřejmě napadl Írán
Velikost textu:
29. 5. 2012 16:22, autor: rai aktualizováno 29. 5. 2012 17:51

Moskva/Teherán – Teherán přiznal, že v posledních týdnech přišel o velké množství dat. Zřejmě byl proti Íránu nasazen sofistikovaný počítačový virus Flame, který dokáže tajně stahovat informace. Flame dokáže odcizit data, včetně obsahu a údajů o zacílených systémech, uložených souborů nebo audiokonverzací. Írán už ale oznámil, že vyvinul program, který dokáže virus detekovat.

Na nový virus, který je údajně dvacetkrát výkonnější než poslední obávaný program Stuxnet, už upozornila v pondělí ruská antivirová firma Kaspersky Lab. Software byl patrně aktivní od března 2010. Běžné antiviry ho přitom nejsou vůbec schopné zachytit. Zatím není jasné, kde všude virus působil.

Sergej Novikov, ředitel analytického týmu Kaspersky Lab, v rozhovoru pro ČT24 řekl: "Nemohu zodpovědně říci, kdo to spustil. Ty cíle se ale nacházejí na Blízkém východě – Írán, Súdán." Dodal: "Nikdy před tím jsme neviděli nic podobného tomu, co dělá virus Flame. Je to obrovská sada nástrojů pro špionáž. Může se aktualizovat sám o sobě. Programovací jazyk je hodně sofistikovaný. Tato míra sofistikovanosti nám napovídá, že jde o dílo národního státu."

Podle západních médií byl Flame určen k napadání íránského ministerstva ropného průmyslu a počítačovou síť jeho ropných terminálů. Kdo za ním stojí, není zatím jasné, ovšem spekuluje se o Izraeli.

Místopředseda izraelské vlády Moše Jaalon dnes spekulace přiživil, když řekl, že kdokoli se cítí ohrožen Íránem, je oprávněn ho zastavit jakýmikoli prostředky. Dodal, že židovský stát je v oblasti počítačové technologie na špici a tyto "prostředky skýtají nejrůznější možnosti".

Čtěte také:

* Na Blízkém východě už dva roky řádí špionážní program Flame, 28. 5. 2012

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/178929-na-blizkem-vychode-uz-dva-roky-radi-spionazni-program-flame/

Spy virus 'Flame' infects Middle East | News24
www.news24.com/.../Spy-virus-Flame-infects-Mi...Archiv - Přeložit tuto stránku
Dali jste tomu veřejně +1. Zpět
1 day ago – Spy virus 'Flame' infects Middle East| News24|Sci-Tech|News| Security experts have discovered a new data-stealing virus dubbed Flame they ...

Flame: world's most complex computer virus exposed - Telegraph
www.telegraph.co.uk › ... › Middle East › Iran - Přeložit tuto stránku
Dali jste tomu veřejně +1. Zpět
1 day ago – Flame: world's most complex computer virus exposed. The world's most complex computer virus, possessing a range of complex espionage ...

Írán přiznal rozsáhlou ztrátu dat vinou počítačového viru Flame ...
www.rozhlas.cz/.../iran-priznal-rozsahlou-ztratu-dat-vinou-pocitacov...
Dali jste tomu veřejně +1. Zpět
před 10 hodinami – Írán přiznal napadení novým počítačovým virem Flame. Podle státního úřadu pro elektronickou bezpečnost Islámská republika utrpěla ...

Objeven nový revoluční virus, nese pro Internet příznačné označení ...
www.itbiz.cz/.../objeven-novy-revolucni-virus-nese-pro-internet-priz...Archiv
Dali jste tomu veřejně +1. Zpět
před 6 hodinami – Antivirové společnosti poslední dva dny hlásí detekci nového sofistikovaného škodlivého kódu, ten nese označení Flame, Flamer, nebo ...

k Virus Flame - používá izraelská tajná služba

(expert, 29. 5. 2012 23:05)

pracovník firmy Kaspersky Lab, 29. 5. 2012 veřejně oznámil, že tento systém sběru všech možných způsobů dat je řízen dálkově asi z 80 míst celého světa, aktualizuje se sám, nic neničí a chová se tiše, jen monitoruje každý dotek klávesnice, spíná vestavěné reproduktory / mikrofony, kamery, další přídavná zařízení a je schopen tiše přeposílat celou komunikaci i jako celé fotky - kopie obrazovky a má další vymoženosti..... umí pracovat jako přeposílání obyčejného telfonu - hlasové komunikace, i scype a přes všechny datové přenosy, štěnice všeho druhu! Holt pokrok a v boji 7 miliardám teroristům na této planetě! Co na to pan Toman?

Pracuje v této podobě už cca 5 let, číslo 2 roky je desinformace a zstírání rozsdahu sbírání dat tajnými službami.

Více firma Kaspersky Lab 29. 5. 2012

Cibulka nebo Däniken na Pražský hrad?

(Muller, 26. 5. 2012 19:12)

dobrý, hodně horký podvečer,

Poprosil jsem známé ufology, kteří se na posledním setkání ufologů dohadovali na fotkami četů / strašidel / či elektrických jevů a líčili selhání své videotechniky, výbuchy baterií, hoření videí a divné elektrojevy ...asi řádění postru čerta, nyní vznešeně "ufoni" ti horší, co řídí poltické strany.

Dovolil jsem si upozornit, že toto patří do ufologie, načež pan Rašín dostal morální psotník, neboť platí jen to, co řekne on, a zopakuje panu Sallovi... Člověk nesmí mít svůj rozum, musí poslouchat svatého pana Rašína...

Jenže, je tu série požárů a nefungování elktroniky a podivných jevů nyní zatím už i pan Däniken:
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-ufo-a-zahady/174640/svetoznamy-ufolog-daniken-posledni-zahada-cekala-v-cechach.html

dovolte opsat text a reagovat na zápalvu dat kolegů ufologů, které jsem požádal o názor - viz záplava komentářů a děkuji jim!!!!!
20. května 2012 | 13:48

To světoznámý autor bestsellerů o mimozemských civilizacích Erich von Däniken (77) ještě nezažil! Slavného spisovatele zaskočila v Čechách záhada, s níž nepočítal. Z nevysvětlitelných příčin ho poprvé v životě zradila vlastní technika. Jeho počítač, připravený v píseckém sále kina Portyč na přednášku s promítáním o nevysvětlitelných egyptských záhadách, náhle odmítl pracovat. A nefungoval ani záložní!
Písek (+ Temelín + Bechyně + mé "elektro cesty + varování, že vše co je UFO nemusí být dobré):
Písecké záhadě s neposlušnou technikou slavný spisovatel na kloub nepřišel.
Foto: Foto Blesk - Vlaďka Hradská

„Udělal jsem po světě tisíce přednášek, ale tohle se mi ještě nikdy nestalo. Přitom 15 minut před zahájením akce bylo vše v pořádku. Alespoň na Písek do smrti nezapomenu,“ řekl Blesku s nadhledem nejznámější záhadolog světa. Proč technika z ničeho nic zklamala, se mu vyluštit nepodařilo. Nepřišli na to ani počítačoví experti.

Čekání v píseckém kině Portyč lidi neodradilo. Po přednášce všichni stáli o spisovatelův podpis.
Čekání v píseckém kině Portyč lidi neodradilo. Po přednášce všichni stáli o spisovatelův podpis.
Autor: Vlaďka Hradská
„Asi mi tentokrát nepřáli bohové,“ okomentoval situaci spisovatel. Naštěstí pracovníci kina Portyč zajistili náhradní počítač a povídání před natěšeným sálem mohlo začít jen s půlhodinovým zpožděním. „Je to symbolické. Záhady přece k záhadologovi patří,“ reagovali nadšení posluchači.

další pokračování dole:

2) Cibulka nebo Däniken na Pražský hrad?

(Muller, 26. 5. 2012 19:14)

dokončení -

Erich von Däniken patří k nejúspěšnějším autorům všech dob. Na světě se už prodalo přes 63 miliónů výtisků jeho knih. V těchto dnech navštívil Českou republiku a v pěti městech se setkal se svými příznivci. V přeplněných sálech s nimi besedoval o mimozemských civilizacích.
Autor: Vlaďka Hradská
Blesk: Světoznámý ufolog Däniken: Poslední záhada čekala v Čechách!
20. května 2012 | 13:48
http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/73129/daniken-vyprodal-hybernii.html
14.05.2012 12:00
Nejslavnější žijící záhodolog a expert na kladení jednoduchých otázek a nacházení šokujících odpovědí na poli archeologie Erich von Däniken (77) dnes večer zahájí sérii svých autorských přednášek na téma Návrat Bohů a Tajemný Egypt.

„Pražské představení je už vyprodané, ale fanoušci mají možnost zítra v Hradci Králové, ve středu v Kladně, ve čtvrtek v Táboře, v pátek v Písku a v sobotu v Plzni,“ řekla Aha! koordinátorka akce Irena Peterková s tím, že je dvouhodinová přednáška tlumočená a následuje po ní autogramiáda.
Autor: nik
Däniken: mimozemšťané se vrátí v prosinci 2012
-Část rozhovoru p. Dänikena v Českém rozhlase Ostrava-

http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=285:daeniken-mimozemane-se-vrati-v-prosinci-2012&catid=58:ufo&Itemid=82
...
Pan Dänikene, vy jste slavný člověk. Mluví o vás celý svět. Tleskají vám nejen obyčejní lidé, ale také odborníci z akademického světa - aplaudovali vám po vaší přednášce třeba i na Harwardu. Zažil jste někdy v životě fatální neúspěch, potupu, zklamání?
Někdo mi aplauduje, někdo mě kritizuje. Nejsem žádný Guru. Mám rád, když lidé nad mými pracemi přemýšlejí a asi bych se po své smrti v hrobě obracel, kdyby z mého myšlenkového proudu měla někdy vzniknout nějaká sekta věřících.V mládí mě kritizovali podstatně více a taky ta kritika byla někdy hodně zlá.Dneska jsem zestárl já i mí kritikové, takže jsme až klidní a rozumní. A musím říci, že třeba média mě dnes přímo hýčkají.

Určitě máte sny, které se vám zatím nepodařilo naplnit. Který z nich má pro vás největší význam?

Víte, já jsem přesvědčen o tom, že jsem světu dodal řadu indicií svědčících o návštěvě mimozemských civilizací na zemi. Ale, bohužel, nikdy se mi nepodařilo předložit nějaký objektivní důkaz. Takže mým snem je, aby někdo - a nemusím to být zrovna já - našel třeba pod pyramidou předmět, který prokazatelně nepochází z naší planety. Nebo třeba, kdyby se radioastronomům, kteří se snaží zachytit signály z vesmíru, podařilo navázat spojení a prokázat tak, že nejsme ve vesmíru sami.Samozřejmě, největší radost bych měl, kdyby se semnou přišel nějaký mimozemšťan seznámit!
zdroj: Český rozhlas Ostrava
a Cibulka: viz ČESKÁ TV Historie . cs - jak se dá kyvadlem vykývat pravda v politice - zejména, když jím kývají ufoni, ti co slouží čertu a spol....

3) Cibulka nebo Däniken na Pražský hrad?

(Muller, 26. 5. 2012 19:26)

Pokus věc vysvětlit - moje vysvětlení:

pan Däniken totiž n e z á v a z n ě přislíbil, že se pokusí také se zastavit v Praze na 3 denním sletu - sjezdu - kongresu ufonů a ufologů ... 11- 12. -13. - 05. 2012

viz annonce zde v SN a moje pozvání. Včas! Věděl jsem totiž, že pan E.vonD. může přijet, vím leccos. Díky přátelům v dálce...

Jenže má E.v.D. má své roky, nic neslíbil na pevno, ale pan režisér Igor Chaun skutečně toto vše oznámil veřejně, a to jsem věděl či měl tušení, že se to nepovede. Proč? Vím leccos. Díky přátelům v dálce...

Jenže pan E.v.D. mohl přednést nepříjemné pravdy ze světa pra(pra-) ufonů a současným UFO a jejich kolegům, zejména z Izraele se vyhýbá, či je vykládat. Tak tajné služby, zcela pozemské a z okolí Tel Avivu, zamezily, zcela jednouše obyčejnou rušičkou, užívanou v armádách i nyní ve věznicích ČR apd. fungování techniky. V nejhorším stačí s PC hodit na zem či s ním uhodit o podložku a podobně - o žádné složité technické, natož "UFO" finesy nejde. Je to stále stejný politický program známý z jejich vlajky: kladivem do hlavy a srpem dorazit, zkošerovat... A nikde ani kapka krve...

Tolik k případu nefungování PC pana E.v. Dänikena, který je nebezpečný, že tvrdí, že UFO a stavby ""ufonských" civilizací z minulosti nemusí být vidět jen po požití konopí, marjány či ayhusky či LSD.

... Díky přátelům v dálce...

od oveček a Zahradníčka: SN 1945

(ARCHIV, 24. 5. 2012 14:20)

naprosto přesně vystihl v jedné ze svých básní napsaných v komunistickém žaláři katolický básník Jan Zahradníček: "Běž, krutosti, běž, pastviště jiná hledej si než ta, na nichž popásají se v pokoji ovečky koled."
http://www.czsk.net/svet/clanky/publicistika/vianocenormalizacia.html

Re: k ovečkám a zlým vlkům...o vlcích a lidech "PRAKTICKY A VE FILMU":

(Muller, 25. 5. 2012 14:38)

Děkuji neznámému, že našel ke složité otázce, zda si zde stačíme jen s pozemskými lotry a co s nimi - ala Limonádový Joe - """padouch nebo hrdina - jedna rodina""" výtečný verš Jana Zahradníčka, katolického básníka, vězně komunistů...

Igor Chaun, zajímající se nyní o UFO a ufony, ET a prostě mimizemšťany či nepozemšťany nebo vesmířany (ale odkud?) začal znova chválit Krista, Pannu Marii a Boha. Ono začíná být totiž zřejmé, co už v květnu 1989 právě tuším k výročí dnešního či včerejšího dne napsal Milton William Cooper:
v "Mimozemšťané za vládou U.S.A." ve stejné době, kdy zde kvasila Golgota, která přinesla ""samet"" - výborně popsaný a analysovaný Miroslavem dolejším v Analýze 17.11.1989. Tedy "Bill" Cooper, v těchto dnech je v Praze jeho kolega také "Bill" ale Clinton... tam napsal, že zrůdy z vesmíru a jejich vlastnosti jsou jako osobní list ďábla, zde vládnou a "dělají" politiku a války. K tomu potřebují hloupé, kteří tvrdí, že ufoni - nejsou...Sic! (podobně mnozí říkají, že Kristus a Bůh jsou výmysl, natož ufoni...)

Igor Chaun, který původně si myslel o vítězství pravdy a lásky V. Havla, že je to od božstev z vesmíru a Havla a spol., nyní prosí Krista: jenom ne ...do pekla...:
http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/ufo-spiritualita-a-ceska-exopolitika-prednaska-chaun-rasin.html

více na CD a DVD...

2) k ovečkám a zlým vlkům...o vlcích a lidech "PRAKTICKY A VE FILMU":

(Muller, 25. 5. 2012 14:46)

a text a další fakta:
Přednáška na Veletrhu Esoterika o Amazonii, UFO a chystaném kongresu „2012 a mimozemská přítomnost na Zemi". Hovoří Igor, následuje zkrácená verze Karlovy přednášky, a Igorův závěr.

zdroj:http://www.osud.cz/video-na-tento-volnik-ufo-spiritualita-ceska-exopolitika-prednaska-chaun-rasin

http://www.goscha.cz/
Goscha o.s. IČO: 22769056
Uhelná Příbram 582 82
Igor Chaun - Míša Jílková - Petra Láchová goschatv.info@gmail.com

http://www.goscha.cz/news/prvni-fotografie-z-mezinarodniho-kongresu-2012-a-mimozemska-pritomnost-na-zemi-/

ttp://www.goscha.cz/news/architekt-odpadu-promluvi-o-zkusenosti-s-ufo-v-mexicke-pousti-/

http://www.goscha.cz/news/podekovani-za-kongres-2012-/

MODLITBA KE KRISTOVI od mystičky Boženy Cibulkové
Krásné modlitby úžasné a veřejnosti méně známé mystičky přednáší Ruda Špaček, jinak kněz Církve čs. husitské, na závěr „SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ", pořádaném a moderovaném režisérem a duchovním hledačem Igorem Chaunem v Chotěboři 26. 2. 2012.

Více zde: http://www.goscha.cz/videa/
Igor Chaun - rozhovor o víře a Bohu v Cesty k sobě.
S Alžbětou Šorfovou ve studiu Cesty k sobě 11. 6. 2010. - O spirituální zkušenosti z brazilské Amazonie, o typech mimozemských inteligentních bytostí, o šíři Stvořitelova kosmického díla a mnohem jiném... A místy i velmi s humorem... :-)

Více zde: http://www.goscha.cz/videa/besedy-a-povidani-igora-chauna/
KVANTOVÝ AKTIVISTA - film o spiritualitě kvantové fyziky
V tomto inspirativním filmu revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé. Amit Goswami se účastnil mnoha vědeckých projektů po celém světě. Je autorem několika knih přeložených do devíti jazyků včetně vysoce ceněného vysokoškolského skripta Kvantová mechanika, která se na některých univerzitách používá jako učebnice základů matematiky kvantové fyziky. Stejný zájem je i o Goswamiho pozdější knihy zaměřené na netradiční novátorské a mystické výklady kvantové fyziky. Amit je emeritním profesorem teoretické kvantové fyziky na univerzitě v Oregonu, kde učí od roku 1968, a v současnosti také učitelem v Holmesově institutu, filozofickém výzkumném středisku v Los Angeles, a na Univerzitě UniPaz v Portugalsku.

Více zde: http://www.goscha.cz/videa/doporucene-filmy-pro-inspiraci-a-sdileni/

atd.

3) k ovečkám a zlým vlkům...o vlcích a lidech "PRAKTICKY A VE FILMU":

(k Amit Goswami , 25. 5. 2012 14:51)

http://www.sisyfos.cz/sisyfos/zpravodaj/sis06_07.htm
Kvantové šarlatánství
Victor J. Stenger
Autor je profesorem fyziky a astronomie na Universitě na Havaji a autorem několika knih. Článek vychází z jeho poslední publikace: "The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology. Prometheus Books 1995.

Motto: Kvantová fyzika údajně podporuje mystickou představu, že mysl vytváří realitu. Ve skutečnosti je objektivní realita, nemající žádný speciální vztah k vědomí, lidskému nebo kosmickému, konsistentní se všemi výsledky našeho pozorování.

Některé intepretace kvantové mechaniky ze začátku století, které měly vysvětlit anomální chování světla a atomů, byly zkresleny tak, že z nich vyplývá, že jen myšlenky jsou reálnými a že fyzický vesmír je výtvorem kosmické mysli, s níž je lidská mysl spojena napříč prostorem a časem. Taková interpretace poskytla zdánlivě vědeckou základnu pro různé nadpřirozené představy, od mimosmyslového vnímání až k alternativní medicíně. "Kvantový mysticismus" je také součástí intelektuálního pozadí pro postmodernistické tvrzení, že věda si nemůže činit nárok na objektivní realitu.

Slovo "kvantum" se objevuje často v hnutí New Age a také v nové mystické literatuře. Např. fyzik Deepak Chopra (1989) s úspěchem prosazoval nový směr tzv. "kvantové medicíny" (quantum healing), která má být schopna léčit všechny choroby pomocí duchovních sil.

Podle Chopry vede k tomuto významnému názoru kvantová fyzika, která prý zjistila, že "fyzický stav, včetně našich těl, je jen reakcí na pozorovatele. Vytváříme svá těla právě tak, jako si vytváříme zkušenost s naším světem" (Chopra 1993). Chopra také tvrdí, že "víra, myšlenky a emoce vyvolávají chemické reakce, které udržují život v každé buňce" a že "svět, ve kterém žijete, včetně zkušeností Vašeho těla, je zcela určován tím, jak jste se jej naučili vnímat". Takže nemoci i stárnutí jsou jen iluzí a můžeme proto dosáhnout toho, co Chopra nazývá "nesmrtelné tělo, věčná mysl" (ageless body, timeless mind) pouhou silou našeho vědomí.

Amit Goswami ve své knize "The Self-Aware Universe: How Consciousness Creates the Material World" tvrdí, že existence paranormálních fenomenů je podporována kvantovou mechanikou:

"... Psychické fenomeny, jako je telepatie nebo mimotělesná zkušenost, jsou příklady nelokální činnosti vědomí... Kvantová mechanika poskytla zásadní podporu myšlence o nelokálnosti vědomí." (Goswami 1993) Jestliže uvážíme, že přes 150leté úsilí nebyl podán jediný přesvědčivý, reprodukovatelný důkaz existence psychických fenomenů, je odkaz na kvantovou mechaniku jen chudičkým podkladem pro tvrzení o existenci kvantového vědomí.
Mysticismus sice existoval už ve spisech mnoha prominentních fyziků ze začátku našeho století, ale současná linie mystické fyziky počíná v roce 1975 publikací knihy Fritjofa Capry "The Tao of Physics". Podle Capry potvrdila kvantová teorie tradiční učení orientálních mystiků, že lidské vědomí a vesmír tvoří navzájem spjatý, nedělitelný celek. Příklad z jeho knihy:
"Pro osvíceného člověka,... jehož vědomí objímá celý vesmír, se vesmír stává jeho "tělem", zatímco jeho fyzické tělo je projevem Vesmírné Mysli, jeho vnitřní vidění výrazem nejvyšší reality a jeho řeč výrazem věčné pravdy a mantrické moci". (Lama Anagarika Govinda: Foundation of Tibetan Mysticism. In Capra 1995.)
Caprova kniha byla inspirací pro hnutí New Age a slovo "quantum" se stalo heslem k podpoře módní pseudovědecké spirituality, která toto hnutí charakterizuje.

více Sisyfos... 1/97 tj LP 1997
http://www.sisyfos.cz/sisyfos/zpravodaj/sis06_07.htm

a Miroslav Dolejší PF 1997, 1998, 1999...

Repro: archiv, Svobodné noviny

(archiv, 24. 5. 2012 13:58)

Mezi prvními se u mikrofonu objevil pražský arcibiskup Josef Beran, po únorovém převratu internovaný StB na různých místech republiky až do roku 1963. Na shromáždění promluvil i vrchní rabín pražských Židů či biskupové evangelických církví. Jak zdůraznily Svobodné noviny, všichni představitelé církví se shodli na poznatku, že „mezinárodní mír osudově záleží na smírném vývoji vnitropolitickém". S velkým ohlasem se setkala i slova, že „moc nemlčící pravdy je velká". V době, kdy na většině manifestací hřímali z tribun komunisti, si Praha dopřála poslední záchvěv svobody shromažďovací a svobody slova. „Tak mohutnou manifestaci Praha již dávno nezažila," optimisticky hodnotily Svobodné noviny.

Repro: archiv, Svobodné noviny
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/historie/unor-1948/unor-1948-lausman-kontra-dimitrov-praha-na-nohou_42130.html

http://books.google.cz/books/about/Svobodn%C3%A9_noviny_List_Sdru%C5%BEen%C3%AD_kulturn.html?id=rFxAQwAACAAJ&redir_esc=y

Svobodné noviny. List Sdružení kulturních organisacé. [Deník.] Red. : Ferdinand Peroutka. Roč. I. Čís. 140, úterý 6. listopadu 1945

http://knihynainternetu.cz/antikvariat/nezarazene/2013179-Scheinpflugova-Olga-Zluty-dum.html
Název : Žlutý dům Autor : Scheinpflugová, Olga
Popis : Vydavatel : Svobodné noviny Rok vydání: 1947 Jazyk: Čeština Počet stran: 346

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/on-line-periodika-mezi-lety-1948-1955
v systému Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/ jsou v současné době dostupná mimo jiné následující periodika:
Svobodné noviny (1945 - květen 1948)