Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodně fantastická FAKTA - Miroslav Müller

8. 3. 2011

Existují tajné a utajované skutečnosti, jako když celá hospoda ví, kromě Pepíka, že Pepíkova manželka chodí s někým jiným. Vesnická tragédie, která je tajná a utajovaná. Pepík může být tajný (z povolání), a tedy pracovat s nejtajnějšími informacemi, v různých stupních utajování, a přesto nic neví, co se týká jeho samotného, a to že jeho manželka tajně chodí s jiným. Tolik z běžné reality – jako školní ukázka, co je tajné a co utajované…

Prý tajné je to, co se utajuje a co málokdo ví. Tabu je to, co je tajné, ale co všichni vědí, jen se o tom nesluší mluvit…

Tato slova platí pro celou planetu Zemi, asi pro 200 zemí, států, které jsou formálně samostatné, dokonce zastoupené v OSN či zatím včleněné do jiných státních celků či dokonce okupované. Dám příklad: tajemný Tibet!

Je planeta Země včleňována do nějakého okupačního režimu či přímo okupována? Podle oficiálních vědců a jejich vědy, ze které již víme například to, že Země je středem vesmíru a Slunce okolo ní obíhá, a kdo tvrdí něco jiného, toho je nejlepší upálit, rozčtvrtit, oběsit či „jen“ utopit! Nebo akademické usnesení, že kameny z nebe nepadají… To bylo: ve Francii. Ale dnes už je věda vědou a ne politickoudiktaturou. Dobře: hluboce věřícím podobným nesmyslům, hlásaným po léta z nejvyšších kateder a v tolika publikacích za stovky let vydávaných a tvořících celé stovky fakult „vědecky pomazaných“ bych předložil něco nového, co už každý ví – z mnoha publikovaných faktů, svědectví. Jde o podivné dogma, že prý rychlost světla je absolutní a nepřekročitelná… Viz Einstein a jeho teorie a závěry.

Kde mám fakta, že je to veličina relativní, platná za určitých podmínek? Že všichni již mají před sebou pozorování z vesmíru, kde to neplatí, že se hmotné objekty nepohybují rychleji než světlo? Tedy prosím: několik kilometrů od Ondřejova jsem pozoroval UFO – v roce 2003. Velmi zblízka. Podrobnosti jindy. UFO existují, viděl jsem i posádku. Žádné à la Galvaniho pitvače žab nebo lidí s vivisekcí a implantáty. Děkuji, nechci. Viděl jsem naopak někoho rozumného, česky „člověk rozumný, vzdělaný a učící“. Učící dívat se na přírodu i do knih a časopisů a na přístroje a snažit se chápat.

Tak v roce 2002 vyšel velký atlas nazvaný „Velká encyklopedie vesmíru“ autora Josipa Kleczeka, profesora ČSAV a ČAV, pracujícího na observatoři akademie věd v Ondřejově. Knihu vydalo nakladatelství Akademie věd ČR s podporou Akademie věd ČR s dotiskem v r. 2004. Jen výčet seriózních recenzentů je další stránka jmen českých a československých vědců. Včetně dalších pomocníků je to na 40 jmen vysoce pracovitých, vzdělaných a vážených lidí, kteří mohli jako oponenti říci autoru prof. J. Kleczekovi, že jeho náhled je tento, jejich jiný… Či to udělali, a přesto encyklopedie má také články velepodivné, byť odvážné? Heslo UFO jen tam…

UFO dle prof. Kleczeka: existuje, neboť to schválila Condonova komise. O té se ví, že je to uskupení, hejno „amerických estébáků“ ze CIA a spol. Lhářů, kteří by zapřeli i mámu, jen když splní příkazy „shora“. Více kleczek-josip---zivot-se-sluncem.jpgnyní odtajnění světa CIA WikiLeaks a štvanice na pana Assange. Pak skvost: že nikdy žádná observatoř UFO nepozorovala… Hm. Mám osobní, soukromé sdělení někoho z onoho výčtu poctivých vědců vyjmenovaných prof. Kleczekem, který mně potvrdil toho: „Učil jsem a nastavil jsem dalekohled studentům na pozorovaný jev. Jeden ze studentů sdělil, že je tam něco jiného: UFO. Všech 30 studentů to vidělo.“ Tolik k odvaze prof. Kleczeka v roli „Pepíka“…

Vážím si této knihy. Obsahuje také řadu faktů. Vážím si profesora Kleczeka, že našel odvahu mluvit o vesmíru v seriálu TV NOE… Zařadil heslo „nadsvětelné rychlosti“ u str. 301 ze str. 588 stran své knihy. Opatřil ji naštěstí 197 ks obrázků, snímků vesmíru na 48 stranách obrazové přílohy. K otázce nadsvětelné rychlosti patří obrázek číslo 165 mikrokvazaru GRS 1915+105, zobrazený na vlně 3,5 cm s daty 18. 3. až 16. 4. bez uvedení roku snímku. Typické… S měřítkem 28 mm 10 000 AU. 1 AU je 8 minut, světelných minut, tedy i astronomická jednotka (viz tabulky přesně) asi 150 milionů km vzdálenost Země – Slunce, 150Gm/8Lm či 8 min, 8 světelných minut. Pokud hvězdné objekty GRS 1915+105 zobrazené na měřítku mají 10 000 AU, tedy 80 000 Lmin, světelných minut, vychází pohyb skoro 400 000 km/sec., tedy nadsvětelná rychlost. Prof. Kleczek posílá veřejnosti výklad dle úzu: letící vesmírné objekty hvězdné hmoty vidíme pod úhlem 71 stupňů, tedy s užitím cosinu to vidíme jinak. Zkresleně a náš čas je tedy prý zkreslený, což vyplývá z výkladu jevu na obrázku 135 na str. 301… Prosím o pečlivé prostudování originálního výkladu.

A nyní fakta. UFOlogicky, „nevědecky“. Prý. Buď žijeme ve světě optických klamů nějakých prostorových čoček a zrcadel podoby petřínského bludiště, nebo jde o věšení bulíků na nos. V UFO jsem koště neviděl, pomozme si tedy násadou pozemského, a ne „UFOnského“ smetáku či ukazovátkem či kusem klacku v přírodě. Oba konce budou představovat vzdálenost obou od sebe vzdalujících se hvězdných objektů, viděných pod úhlem, zde 71 stupňů. Natočíme měrnou tyč k sobě pod daným úhlem a je skutečně kratší, než se jeví napříč, v plné délce. Při kolmém natočení uvidíme jen její jeden hrot, tloušťku tělesa, jako tyč zmizí. Ecce: trigonometrie funguje. Ať žije UFOlogie, prý pavěda! Nyní dál. Představme si, že onen smeták, či jeho násada, UFOlogická pomůcka, představuje diagram, nákres rychlosti obou hvězdných těles v nějakém měřítku. Třeba v totožném 10 000AU, v knize tedy asi 28 mm. To je koště jako pro myši – z komiksů. Pro 10 000 AU 28 cm, tedy délka pravítka. Tak pro kačera Donalda, abychom byli styloví à la NASA... nebo 28 dm. Na měřítku nezáleží, jde o podstatu. Totiž že pokud „dřevěné“ měřítko fixuje obraz, zobrazení rychlosti vzdalujících se hvězdných objektů, tak jak říká trigonometrie, vidíme rychlost nejlépe kolmo na pohled očí a nejhůře rovnoběžně s pohledem očí, kde vlastně zmizí. Ač fakticky je stále stejná! Místo hvězd si můžeme představit 2 chodce, 2 autíčka, 2 vlaky, 2 šneky či 2 voly! Prostě školní příklad z obecné školy...

Nyní víme, že skutečně při natočení na 71 stupňů se jeví rychlost menší oproti průhledu v nárysu, bokorysu. Ale prof. Kleczek cituje výtečníky NASA a spol. Einsteinovským výkladem. Náš čas se mění... Otočíte smetákem, ukazovátkem či klackem o pár stupňů a čas volů se mění! Jak vědecké, jak einsteinovské!

Jaká je pravda? Ač nejsem profesor a patentový úředník jako Einstein, jen podavatelem patentů, zcela „obyčejných“, vykládám případ objektů okolo mikrokvazaru GRS1915+105, kde se jeví jejich vzdalování cca 400 000 km za vteřinu, tedy rychleji než pověstných cca 300 000 km/sec, prý absolutní rychlosti, dle Kleczeka 0,92, tj. 92 % ... za zpěvu písně „sinus, kosinus, promovaní inženýři“ Zelenáčů-Greenhornů“ ze 70. let... ale obráceně. Že tato výrazně nadsvětelná rychlost změřená pod úhlem 71 stupňů (pro rejpaly 360stupňového dělení kruhu...) ve skutečnosti po převedení na zobrazení kolmé k očím pozorovatele bude naopak o mnoho větší, a ne „abrakadabra“ – 92 %  rychlosti světla. Už paní učitelka ve škole zdůrazňovala, že lhát se nemá...

Nic proti bajkám s užitím sinu, cosinu i Einsteina. Chytrému stačí smeták, třeba půjčený z UFO. Smetáky nejsou – úředně zjištěno. Kdy a kde? Za vlády bolševiků a jejich sponzorů – ze Západu. Více v Analýze 17. 11. 1989 Miroslava Dolejšího. A přesto tehdy každý smeták měl, kdo chtěl. Byl pod pultem a utajovaná věc, utajovaná událost, kdy přijdou! Smetáky, ne UFOni, a nutnost si od nich půjčovat koště pro vysvětlení, jak 2 voli se od sebe vzdalují a co vidíme, když jdou kolmo k nám, či jdou v zákrytu, kdy vidíme jen jednoho, bližšího vola... Nebo 2 auta, 2 vlaky, 2 hvězdné útvary, či chcete-li: třeba 2 UFO. Tolik z „Velké vědy“.

A teď to fantastické:

Byl tu ohavný teror, prý ve jménu „vědy všech věd“, marxismu. Politické procesy s odpůrci komunistů. A dokonce s pozorovateli podivných kejklů, fyzikálních nesmyslů, kde sebedelší smeták je krátký. Či klacek...

Jde o případ nebohého faráře P. Josefa Toufara z Číhoště. Pak symbol postřílených vojenských zajatců v době plnění smlouvy Stalin – Hitler po 23. 8. 1939 a jejím plnění i 2. světovou válkou, pak přešlou ve „studenou válku“. Tyto skutečnosti jsem shrnul ve své úvaze o souvislostech Číhoště a Smolensku. A doplnil pozorováním amatérského astronoma nějakého vesmírného, kosmického letadla ze dne 25. 5. 2010, které je podle mne UFO. To, které úředně neexistuje. Odkázal jsem však na akademické hvězdárny, jmenovitě na Ondřejov, aby vědátoři natočili dalekohledy na kosmická letadla... Text byl dopsán 5. 6. 2010; vyšel k oficiálnímu datu 27. 12. 2010, závěrce a dni vydání Svobodných novin na od Dr. Ing. B. Koblihy vypůjčený název „Divide ET impera“. Nyní leží na mém stole... Vytištěný!

Dne 4. 1. 2010 se redakce Zpravodajství České televize přestěhovala na Ondřejov a máme celé dopoledne možnost se dívat na práci hvězdářů, astronomů a vědců a jejich dalekohledů. Jsou to stále titíž, jako spoluautoři „Velké encyklopedie vesmíru“ prof. J. Kleczeka. Například tehdejší recenzent RNDr. Pavel Ambrož, CSc. – kapitola „Slunce“, s redaktorkou Štěpánkou Martanovou a dalšími ve studiu ukazovali vybavení hvězdárny a její personál. U příležitosti dětinské, naivní, prostoduché události, zatmění slunce. A to částečného. Ale je to hezké...

Dne 4. 1. 2010 se redakce zpravodajství, jmenovitě paní redaktorka Patricie Strouhalová, spojila telefonicky pro diváky ČT 24 s archeologem Tomášem Alušíkem z Českého centra pro středomořskou archeologii, který uvedl nové objevy z Kréty z let 2007-2009 i nejnovější od řeckých a amerických archeologů z pláže Preveli. Jde o vyspělé plavidlo pravěku...

Dne 4. 1. 2011 je opět všechno jinak. Nejzajímavější je podle profesionálního archeologa pana Alušíka, že ČR nemá zájem o starořecké vykopávky a archeologický průzkum této oblasti. Ač tento objev vyvrací stávající antropologické a historické modely o nějakém rozšíření lidí pěšky z Afriky do celého světa. Na Krétě cestovaly dávné národy loděmi, v Egyptě jsou zobrazena v hrobkách obyčejná letadla. Dřevěný model v egyptském muzeu vyfotil a publikoval Erich von Däniken. Za stálého nadávání sysifovců, že je podvodník, neboť zveřejňuje fakta. Český Dr. Arnošt Vašíček v Palestině natočil v dokumentu o starých civilizacích a ET-mimozemšťanech, na zobrazení starých umělců, obyčejné letadlo. S motory hodně na koncích křídel. A já volám 5. 6. 2010: Podívejte se na Ondřejov, ať pracují poctivě pro veřejnost. Pak mám Svobodné noviny, čerstvě otištěné a s touto výzvou, a na obrazovce ukazují 4. 1. 2011 živé školní děti. Ne UFOnů, ale ty, které učitelé vzali na hvězdárnu. Díky učitelům!!! Jak těm pozemským, tak těm z „UFOnie“, co mně nechtěli půjčit smeták k výkladům jevu projekce, ale poradili soustředit se na svět starého Řecka a zejména Kréty (a ne vtipkování o starých kreténech). Svědky mám, včetně písemných poznámek. Ty existují – jako zmínka PT archeologa Alušíka, o US a řeckých nálezech „moderních“ lodí z řeckého „pravěku“.

Děkuji „hvězdným režisérům událostí“ našich všedních dnů za tento humor, ukázat sametový svět absurdního dramatika a jemu pochlebujících absurdních vědců přímo na filmových dokumentech, TV filmech, zpravodajství, stejně jednoduše jako na symbolickém „UFO, ET smetáku“, učební pomůcce a zbrani. (Nejenom v pohádkách slouží ke smetení pavučin a vyhnání havěti...) 

4. 1. 2011

Miroslav Müller

 

P. S.: Humor hvězdných režisérů událostí pokračuje

Profesor J. Kleczek přislíbil 2010 napsat knihu o životě ve vesmíru. Vesmír je totiž plný života, jen se to nesmí říkat moc nahlas.  Tak již asi od 15. ledna 2011 máme na pultech knihkupectví  novou, „tlustou“, vědeckou publikaci „Josip Kleczek: Život se Sluncem a ve vesmíru – Nová věda – bioastronomie“. S úvodem Dr. J. Grygara, známého popírače. Ne holocaustu, ale UFO a ET. Jenže v úvodu J. Kleczekovi Dr. J. Grygar obrací a „hází zpátečku“ či provádí UFO/ET perestrojku: „ …já to vždycky říkal…“

Kniha má dvě části: první, celoživotní práci, shrnutí „standardní“ astronomie s centrem výkladu pozorování Slunce a jeho chemického složení a fyzikálního chování. Najednou je tu vložen dodatek o životě ve vesmíru, že to už dále nejde UTAJOVAT. Tedy: konec švindlířů a akademických podvodníků „kam vítr, tam plášť“ s rétorikou UFO  a ET  a „život vůbec ve vesmíru neexistuje“… Profesor J. Kleczek se ve své nové knize opravdu nevěnuje pitvě mimozemšťana či jeho vycpávání v Národním muzeu v Praze a přefocení toho všeho do své knihy. Ó, to ne! Ale naopak upozorňuje na výsledky fyzikálně-chemických měření útvarů ve vesmíru plném nejrůznější hmoty, včetně organické. A to i bakteriálních spor, baktérií a virů vůbec. Končí, jak jinak, kapitolou „Hledání mimozemské inteligence“.

Profesor J. Kleczek  nezdůrazňuje ve své knize inverzní, obrácený motiv „hledání pozemské inteligence“ – podobně jako se kdysi, někdy v roce 2003, ve vědecké knihovně setkal s kolegyní a ta v profesorské debatě navrhla, že sice zasvěcené řeči o sluneční chemii jsou hezké, ale že hezčí je chemie organická – ve vesmíru – a vůbec život ve vesmíru sám! Naštěstí, znova opakuji, že známý UFO a ET skeptik Dr. J. Grygar zde, v této knize, panu profesorovi J. Kleczekovi  napsal k „nové vědě – bioastronomii“ úvod, v němž řinčí latinou  a vědeckou odborností a zejména to již zde zmíněné „já to vždycky říkal!“. Tedy i já budu opakovat svá slova ze 4. 1. 2011: „Děkuji hvězdným režisérům našich všedních dnů za tento humor, ukázat sametový svět absurdního dramatika a jemu pochlebujících absurdních vědců…“

A co ještě máme nového? K 25. 2. 2011 „vytleskané přídavky“. Napsal jsem text upozorňující na pozorování obyčejných lidí, podřízených pana Jiřího George Hodače, emigranta z ČSSR a pak pracovníka BBC z Austrálie a pak velké Británie – chovajícího se jako Marťan. V tu dobu se rozpoutala slovní přestřelka mezi Václavem Havlem a jeho příznivci, jako je farář T. Halík, označující Václava Klause za fašistu. Ve Svobodných novinách na to zareagoval pan Jan Kopal novou definicí havlofašismu – při vyhazování lidí z práce i z bytů jako v době komunistické zvůle po 1948… To panu Havlovi nevadí…

Ale přece se událo něco ilustrující má tvrzení v poetičtější úrovni a přesně, vědecky. Objektivně – co se stalo a co mohlo vidět mnoho svědků: 

Kdysi jsem se obrátil na řadu známých se svým pozorováním UFO s posádkou, myslel jsem si, že jde o supernové americké (USA) vojenské letadlo zcela nových letových vlastností à la UFO. Všude jsem říkal: „Ti Američané jsou ale vpředu, ale jak to funguje?“ A pilot velmi podobný australské zpěvačce Kylii Minogue. Jenže s velkým rozdílem. Když jsem se ptal, jak to funguje, dostal jsem jen otázky z fyziky, atomistiky a obecného vzdělání. Ať si vlastně na vše přijdu sám… Máme přece svátek učitelů 28. 3., a tak připomínám tuto učitelku z letadla…

Protože upozorňovala na nutnost pochopit obecně formy zápisu čísla jako základu matematiky v různých kulturách a také na grafice, písmu, zápisu myšlenek cestou slov, řeči, co se v každé kultuře učí jinak, ač obecná podstata jevu myšlenky je stejná. Samozřejmost, když je mnoho kultur a jazyků, ale kde vzít rozumný základ a nemýlit se? Z dějepisu zdůraznila upření pozornosti přemýšlejících na kulturu starého Řecka, Kréty i doby mínojské a hluboko před ní. Z Austrálie jsem na světlo veřejné pozornosti vytáhl podezření na UFO a ET perestrojku pana generálního ředitele České televize J. G. Hodače – viz SN.

Jenže v těchto dnech přijela sama Kylie Minogue jen ilustrovat má někdejší slova, a navíc zvolila pro program svého koncertu v Praze téma chvála starého Řecka, Kréty, mínojství, hudby, umění gymnastiky a cirkusu. Cirkusu jako gymnastického divadla s krásou zpěvu a divadelního umění.  Světa gymnastů na hrazdách, hrajících si s gravitací, kde každá chyba znamená pád a bolest, někdy zranění či smrt. Zrovna jako v běžném životě, kdy velikáni, jako Koperník, Kepler či Giordano Bruno, vždy o kousek posunuli učení své doby, že postavení Země a vědění o ní a vesmíru je jiné, než se učí. 

A přesto nyní celé generace znova sportují, padají a vstávají. A mnozí létají, chtějí létat dál a dál. I do vesmíru. Tak i koncert Kylie Minogue vidím jen jako odkaz ke svému tvrzení, že ta fyzická podoba je pozoruhodná, stejně jako téma režisérů koncertu této hvězdy z Austrálie na konci zimy 2011 v Praze.

Podobný sled událostí vidím jako výsměch hvězdných režisérů škrtačům a cenzorům. A navíc jsou noviny plné zpráv o prohlášení amerického vědce, který upozorňuje na bakterie v meteoritech. Jenže to už učinil pan profesor J. Kleczek ve své nové knize.

Pokud to bude takto pokračovat, že otevřu UFO a ET téma a pak se bude dít něco k ilustraci správnosti těchto úvah, může být, že plánované téma podívat se na roboty lidem negativních UFONŮ z okolí pražského Hradu bude velmi aktuální.

4. 3. 2011

Miroslav Müller

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář