Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hořké medicíny (62. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

3. 2. 2011

• Ani SEBEUPÁLENÍ Jana Palacha sprostou vychytralost, sprosté přikrčenectví a sprostou prodejnost odporných čecháčků výrazně NEZMENŠILO!

• Lékaři, netrvající DŮRAZNÉ na poctivých referendech o všech podstatných věcech a také na častém přístupu pronikavých myslitelů a buřičů do škol i masmédií, NEMAJÍ právo odcházet z naší země!
• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že to nejdůležitější MŮŽEŠ vyslovil jednou větou: Bez INTENZIVNÍHO vyhledávání a DŮKLADNÉHO osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti kdekdo měl, má a bude mít duševně MNOHEM blíže k odporným živočichům než k SILÁKŮM v ohledu intelektuálním i mravním!
• VŠICHNI lžidemokratičtí hodnostáři (včetně V. Havla a V. Klause) sprostě parazitovali, parazitují a budou parazitovat na blbství a špíně svých současníků!
• Kdo často a nadlouho zapomíná na to, že tady CELOU VĚČNOST nebyl, ten NAJISTO často a nadlouho zapomíná také na to, že tady už brzy NAVĚKY nebude!
• Dovolávání se rozumu a mravnosti ze strany lžidemokratů bylo, je a bude SPROSTÉ, ba přímo ZRŮDNÉ!
• Nejen hodnostáři komunističtí, ale i lžidemokratičtí měli a mají být VYHÁNĚNI ze „svých“ zemí!
• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost lžidemokratických hodnostářů (včetně V. Havla a V. Klause) NEPARAZITOVAT na svých současnících!
• Parazité lžidemokratičtí NEJSOU méně zlotřilí než parazité komunističtí!
• VŠECHNY lžidemokratické strany byly, jsou a budou „dílem“ tlup lžidemokratických PARAZITŮ!
• NENÍ třeba být jasnovidcem, aby ti bylo zřejmé, že triumfy lžidemokratických parazitů budou ještě dlouho pokračovat i v čase našich NÁSLEDOVNÍKŮ!
• POTŘÍSNIL, ba přímo ZHANOBIL bys toho lepšího v sobě, kdybys NEPROKLÍNAL lžidemokratické prostituty a prostitutky, lžidemokratické kuplíře a kuplířky, lžidemokratické parazity!
• NESMÍŠ zapomínat na to, že nemalé ochrnutí levé poloviny tvého těla máš vnímat jako „zálohu oné dámy s kosou“ na to, že zanedlouho „usneš“ NAVĚKY!
 
Až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že „poklidné soužití“ lžidemokratických prostitutů a prostitutek se lžidemokratickými parazity bylo, je a bude zvráceností přímo ZRŮDNOU! (Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tuto pravdu!)