Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hořké medicíny (66. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

2. 6. 2011

 

„Desatero“ DALEKO nejpotřebnější:

1. Dáváním přednosti obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí se SKORO VŠEM našim předchůdcům, současníkům i následovníkům to nejhorší UŽ STALO A STANE!

2. Dáváním přednosti hltání kdejakého braku PŘED intenzivním vyhledáváním a důkladným osvojováním si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti se SKORO VŠEM našim předchůdcům, současníkům i následovníkům to nejhorší UŽ STALO A STANE!

3. Smiřováním se s UMLČOVÁNÍM pronikavých myslitelů a poctivých buřičů se SKORO VŠEM našim předchůdcům, současníkům i následovníkům to nejhorší UŽ STALO A STANE!

4. Smiřováním se s tím, že z TÉMĚŘ VŠECH nádherných dětí vyrůstají dodnes politicky i nepoliticky špinaví a hloupí PODLIDÉ (a tím také zločinci a šílenci mnohonásobní) se SKORO VŠEM našim předchůdcům, současníkům i následovníkům to nejhorší UŽ STALO A STANE!

5. Smiřováním se s degradací na tvory, duševně nezpůsobilé spolurozhodovat o všech podstatných věcech poctivými referendy, se SKORO VŠEM našim předchůdcům, současníkům i miliardám našich následovníků to nejhorší UŽ STALO A STANE!

6. NEBÝT jen fackovacími panáky pro pomocníky zlotřilých vládců, to patří k MINIMU politické i nepolitické vyspělosti!

7. Zlotřilí vládcové se milionů ubožáků, potupně a pustošivě ovládaných, bát MAJÍ!

8. Organizacemi ZLOČINECKÝMI byly, jsou a budou VŠECHNY politické strany, tj. tlupy zločinců, bažících po nezasloužené moci, nezasloužených penězích a nezasloužené slávě!

9. Za silné pomrzačení života MILIONŮ svých současníků zlotřilí vládcové měli a mají být UTRACOVÁNI jako dobytek, nakažený nemocí šílených krav!

10. Podvolováním se svévoli i zvůli zlotřilých vládců NIC vskutku významného nezískáš, ale HODNĚ ztratíš, stáváš se tím dokonce HLAVNÍM viníkem na zmarnění i zhanobení svého života!

* * *

Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také následující pravdy:

A) MINIMUM spravedlnosti vůči lžidemokratickým kuplířům takového kalibru, jako jsou V. Havel a V. Klaus, zahrnuje také jejich VYHÁNĚNÍ ze všech významných funkcí a ZABAVENÍ jimi nakradeného i naparazitovaného majetku; ODMĚNIT je i prezidentováním v naší zemi, to mohli a mohou jen lžidemokratičtí prostituti a lžidemokratické prostitutky!

B) Až zatknou pronikavého myslitele a poctivého buřiče, pak už na spravedlnost NESMÍŠ jen čekat! Proti zlotřilým vládcům začni BOJOVAT, a to NA ŽIVOT A NA SMRT! Prodejné lokaje takových vládců IGNORUJ!

C) Ke zlotřilým vládcům jdi s kyjem, kladivem a sekyrou!

 

Ing. Antonín Bělohoubek