Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hořké medicíny (67. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

7. 7. 2011

• VELICE záleží na tom, abys nezapomínal často a nadlouho na to, že CELOU VĚČNOST jsi tady nebyl – a zanedlouho tady už NAVĚKY nebudeš!

• Chce „NEMOŽNÉ“ ten, kdo od lžidemokratů očekává, že už nebudou lhát a dopouštět se dalších zvráceností i zlotřilostí!

• NENÍ to marnost nad marnost, když se dobíráš dalších a dalších pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti!

• Nádherná krajina by oduševnělého člověka těšila MNOHEM více, kdyby nebyla plná politicky i nepoliticky odporných podlidí, plná zločinců a šílenců MNOHONÁSOBNÝCH!

• Vyrůst V POKRAČOVATELE pronikavých myslitelů a poctivých buřičů, to STOJÍ za velikou námahu duševní i fyzickou!

• Vidět VŠUDYPŘÍTOMNOST politického i nepolitického blbství a politické i nepolitické špíny, to STOJÍ za velikou námahu duševní i fyzickou!

• Bylo, je a bude to duševní fiasko AŽ HRŮZNÉ: coby domýšlivý nablblík či domýšlivá nablblice i DOŽÍVAT!

• Ušetříš HODNÉ času, když přestaneš naslouchat „moudrům“ lžidemokratů!

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že SÍLIT v ohledu intelektuálním i mravním až do konce svých dní, to STOJÍ za velikou námahu duševní i fyzickou!

• Ze SKORO VŠECH prostitutů a prostitutek prokomunistických se stali prostituti lžidemokratičtí a prostitutky lžidemokratické!

• Bylo, je a bude NAD duševní způsobilost domýšlivých nablblíků a nablblic vidět ve SKORO VŠECH našich předchůdcích i současnících otroky či otrokyně špinavce a hlupáka v sobě!

• Kdekdo toho dělal a dělá HODNĚ pro to, abychom žili ve velikém BLÁZINCI politickém i nepolitickém!

• JE to důvod k radosti až jásavé, když jsi způsobilý PROKLÍNAT výrazné podílníky na pustošivých zvrácenostech a zlotřilostech!

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause NEBAŽIT po nezasloužené moci, nezasloužených penězích i nezasloužené slávě!

• Výstrahou, jak žít nemáme, byl a je KDEKDO!

• VŠICHNI lžidemokratičtí hodnostáři parazitovali, parazitují a budou parazitovat na blbství a špíně svých současníků!

• Bylo, je a bude NAD duševní způsobilost SKORO VŠECH našich předchůdců i současníků následovat SILÁKY v ohledu intelektuálním i mravním!

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že bylo, je a bude SPROSTÉ, ba přímo ZRRŮDNÉ, neproklínat lžidemokracii i lžidemokraty ZNOVU A ZNOVU!

• Bylo, je a bude NAD duševní způsobilost domýšlivých nablblíků a nablblic poctivě přiznat, že patřili, patří a budou patřit ke zločincům a šílencům MNOHONÁSOBNÝM!

• Trest v podobě prezidentování V. Havla a V. Klause si odporní čecháčkové ZASLOUŽILI A ZASLOUŽÍ!

• Zločinci a šílenci mnohonásobní člověku rozumnému a mravnému NEDOVOLÍ zapomenout na to, že žije ve velikém blázinci v MNOHA ohledech!

Ing. Antonín Bělohoubek