Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hořké medicíny (69. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

7. 9. 2011

• Pravděpodobnost FYZICKÉHO seubeutracení „homo sapiens – člověka moudrého“ bujením jeho sebeutracování duševního se RYCHLE zvětšuje!

• Sprosté tlamy lžidemokratických prostitutů a prostitutek, lžidemokratických kuplířů a kuplířek ANI NELZE pranýřovat až příliš tvrdě!

• Bez usilování o STRMÝ duševní růst se kdekomu veliký kus toho nejhoršího UŽ STAL A STANE!

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že sprostá vychytralost, sprosté přikrčenectví a sprostá prodejnost byla, je a dlouho ještě bude vlastní SKORO VŠEM našim předchůdcům, současníkům i miliardám našich následovníků!

• NEEXISTUJE způsobilost vyšší a potřebnější, než je dobírání se dalších a dalších pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti!

• Bez častého přístupu do škol i masmédií pro poctivé buřiče a pronikavé myslitele tady byla, je a bude jen LŽIDEMOKRACIE!

• Domyslet a dotrpět se ke způsobilost rozpoznat ve KDEKOM otroka či otrokyni kdejakého blbství i kdejaké špíny, to STOJÍ za velikou námahu duševní i fyzickou!

• Lžidemokratické kuplíře (včetně V. Havla a V. Klause) ANI NELZE pranýřovat až příliš tvrdě!

• Bylo, je a bude NAD duševní způsobilost domýšlivých nablblíků a nablblic poctivě přiznat, že CELÝ jejich život byl a je prašivý v MNOHA ohledech!

• Smiřování se s pokračováním lžidemokracie (tj. lžidemokratickou PROSTITUCI) neodpouštějme NIKOMU!

• Vyrůst ve zdařilého POKRAČOVATELE pronikavých myslitelů a poctivých buřičů. to STOJÍ ze velikou námahu duševní i fyzickou!

• Bylo, je a bude SPROSTÉ, ba přímo ZRŮDNÉ, nevidět ve lžidemokratických hodnostářích zločince a šílence MNOHONÁSOBNÉ!

• Všudypřítomnost blbství a křivosti člověka ušlechtilého znovu a znovu přímo MUČÍ!

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že zvrácenosti a zlotřilosti politické i nepolitické se prorůstají VZÁJEMNĚ!

• Zatvrzelé popírání toho, že naše planeta je napořád v mnoha ohledech velikým BLÁZINCEM, bylo, je a bude SPROSTÉ, ba přímo ZRŮDNÉ!

• Moje „komplimenty“ absolventům lesnické fakulty v Praze k 50. výročí dokončení jejich studia:

  1. ANI NELZE připomínat nadbytečně, že oslavovat pokračování svého politicky i nepoliticky špinavého a hloupého života, to bylo, je a bude SPROSTÉ, ba přímo ZRŮDNÉ!

  2. DIVIL bych se, kdyby zločinci a šílenci mnohonásobní se takové zvrácenosti i zlotřilosti ve velikém BLÁZINCI politickém i nepolitickém nedopouštěli!

  3. NEPOVAŽUJI se za výjimku, pokud jde o přehořkou pravdu, že ke zločincům a šílencům mnohonásobným patřil, patří a bude patřit ostudně dlouho KDEKDO!

P. S. Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tyto pravdy!

Ing. Antonín Bělohoubek