Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hořké medicíny (72. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

6. 12. 2011

Následujícími pravdami ses vzepjal až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE:

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že člověk OPRAVDU rozumný a mravný se ŠTÍTÍ nejen komunistů, ale i lžidemokratů!

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že znovu a znovu se duševně VZPÍNAT až mezi zmíněné myslitele a buřiče STOJÍ za velikou námahu duševní i fyzickou!

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že prostituti a prostitutky, smiřující se s pokračováním lžidemokracie, NEJSOU méně provinilí a odporní než prostituti a prostitutky, smiřující se s pokračováním komunismu!

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že otrokem špinavce a hlupáka v sobě byl, je a bude KDEKDO!

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že provinilí v míře AŽ HRŮZNÉ byli, jsou a budou nejen komunisté, ale i LŽIDEMOKRATÉ!

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že odporní podlidé ignorují nejen pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti, ale i nanejvýš významné SKUTEČNOSTI!

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že především SVOU vinou kdekdo byl, je a bude politickým i nepolitickým zločincem a šílencem MNOHONÁSOBNÝM!

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že otročení špinavci a hlupákovi v sobě mělo, má a bude mít SPOUSTU podob!

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že politicky i nepoliticky odporní podlidé přece „MUSELI A MUSÍ“ vidět v tvrdém útočení proti nim cosi nepatřičného!

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že neproklínání zločinců a šílenců mnohonásobných bylo, je a bude TĚŽKÝM zločinem!

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že také udíleči NOBELOVY ceny byli, jsou a budou lžidemokraty, tj. zločinci a šílenci MNOHONÁSOBNÝMI!

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že člověk OPRAVDU rozumný a mravný se nekřiví ani v situaci „mít, či nemít“ sprosté výhody, ani v situaci „být, či nebýt“!

Ing. Antonín Bělohoubek