Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hořké medicíny (73. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

9. 1. 2012

• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že NEOTROČIT ani politickým i nepolitickým špinavcům a hlupákům kolem sebe, ani politickému i nepolitickému špinavci a hlupákovi v sobě, to patří k MINIMU duševní vyspělosti!
• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že NESTAČÍ nepatřit ke zločincům a šílencům mnohonásobným; máš se dobrat způsobilosti HOJNÉHO přebývání v duševním světě pronikavých myslitelů a poctivých buřičů!
• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že politické i nepolitické blbství a politická i nepolitická křivost a špína tvých současníků tě má naplňovat zděšením a zhnusením ZNOVU A ZNOVU!
• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že bez PROKLÍNÁNÍ netvorů, smiřujících se s UMLČOVÁNÍM pronikavých myslitelů a poctivých buřičů, bys měl TAKÉ duševně MNOHEM blíže k odporným živočichům než k SILÁKŮM v ohledu intelektuálním i mravním!
• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že bez PROKLÍNÁNÍ netvorů, smiřujících se s tím, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí dodnes vyrůstají politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé (a tím zároveň zločinci a šílenci MNOHONÁSOBNÍ) bys měl TAKÉ duševně MNOHEM blíže k odporným živočichům než k SILÁKŮM v ohledu intelektuálním i mravním!
• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že NEMÁM PRÁVO přejít pohrdavým mlčením orgie NEZASLOUŽENÉ, ba přímo ZRŮDNÉ, chvály ze strany lžidemokratických prostitutů a prostitutek na adresu V. Havla – PROKOMUNISTICKÉKO KOLABORANTA A LŽIDEMOKRATICKÉHO KUPLÍŘE Z NEJPROVINILEJŠÍCH! Ze zmíněné hrůzy ho USVĚDČUJE také skutečnost, že výrazu „POSTIVÁ referenda o všech podstatných věcech“ se vyhýbal DOŽIVOTNĚ!
• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že „slavnostně“ LHALI, LŽOU A BUDOU LHÁT VŠICHNI lžidemokratičtí prezidenti!
• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že také VŠICHNI lžidemokratičtí prezidenti byli, jsou a budou lžidemokratickými kuplíři, tj. zločinci a šílenci MNOHONÁSOBNÝMI!
• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že nejen komunisté, ale také lžidemokraté neumírali, neumírají a nebudou umírat, ale CHCÍPALI, CHCÍPAJÍ A BUDOU CHCÍPAT!
• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že POHRDÁNÍ I PROKLÍNÁNÍ si zasloužili a zaslouží jak komunisté, tak lžidemokraté, protože věrnost rozumu a mravnosti JEN PŘEDSTÍRALI, PŘEDSTÍRAJÍ A BUDOU PŘEDSTÍRAT!
• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že smrtí V. Havla NESKONČILY záplavy lží o jeho mimořádných kvalitách intelektuálních i mravních, politických i nepolitických; lžidemokraté ve sprostém lhaní POKRAČUJÍ a budou pokračovat ještě HODNĚ dlouho!
• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že lžidemokraté přece „MUSELI A MUSÍ“ pokračovat ve sprostých chválách V. Havla i po jeho smrti, když také oni věčně zrazovali, zrazují a budou zrazovat rozum a mravnost v ohledu politickém i nepolitickém, když také oni měli, mají a budou mít duševně MNOHEM blíže k odporným živočichům než k SILÁKŮM v ohledu intelektuálním i mravním!
• ANI NELZE připomínat nadbytečně, že ve velikém BLÁZINCI politickém i nepolitickém přece „MUSELY A MUSÍ“ pokračovat záplavy NEZASLOŽENÉ, ba přímo ZRŮDNÉ, chvály V. Havla i po jeho smrti; byly, jsou a budou to chvály jeho AŽ HRŮZNĚ pustošivé prokomunistické KOLABORACE, jeho AŽ HRŮZNĚ pustošivého IGNOROVÁNÍ rozumu, mravnosti a spravedlnosti v obou zmíněných ohledech!

P. S.:  Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tyto pravdy!

Ing. Antonín Bělohoubek