Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hořké medicíny (80. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

29. 8. 2012

 

ANI NELZE připomínat nadbytečně, že:

• závist vůči mocným, bohatým a oslavovaným ničemům byla, je a bude SPROSTÁ, ba přímo ZRŮDNÁ;

• NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že finanční rozdíl za práci u každého poctivého JEDINCE, a mezi finančními náklady za jeho práci při lžidemokracii za desítky let jeho života dosahuje MILIONŮ korun;

• hltání pelešnické pornografie bylo, je a bude SPROSTÉ, ba přímo ZRŮDNÉ;

• NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že nakradených i naparazitovaných prostředků jsou při lžidemokracii MILIARDY;

• rádi máme mít jen to LEPŠÍ ve svých současnících;

• NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že lžidemokracie je nejen VELEZLODĚJEM v ohledu ekonomickém, ale také VELEZLOČINCEM silným mrzačením života našich předchůdců, současníků i následovníků;

• vyrůst v člověka, způsobilého HOJNÉHO přebývání v duševním světě pronikavých myslitelů a poctivých buřičů, to STOJÍ za velikou námahu duševní i fyzickou;

• NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že také podvolováním se svévoli i zvůli lžidemokratických hodnostářů byl, je a bude KDEKDO výrazným podílníkem na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM politickým i nepolitickým;

• v knihách mých Hořkých medicín člověk rozumný a mravný našel a najde hodně pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti;

• političtí i nepolitičtí zločinci a šílenci mnohonásobní přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ žít rozumně i mravně;

• NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že otroky či otrokyněmi špinavce a hlupáka v sobě byli, jsou a budou SKORO VŠICHNI naši předchůdci, současníci i MILIARDY našich následovníků;

• mnohonásobní zločinci a šílenci političtí i nepolitičtí přece „MUSELI A MUSÍ“ zahánět pronikavé myslitele a poctivé buřiče do ústraní, mlčení a nouze;

• z MNOHA důvodů máš opovrhovat SKORO CELOU svou minulostí;

• NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že naše planeta „MUSELA A MUSÍ“ být velikým blázincem politickým i nepolitickým, když OPRAVDU rozumně a mravně nežil, nežije a dlouho ještě nebude žít SKORO NIKDO;

• VELICE záleží na tom, aby také tvoje každodennost měla intelektuální i mravní úroveň CO NEJVYŠŠÍ;

• křivení a ohlupování našich současníků (až po jejich příslušnost k politicky i nepoliticky špinavým a hloupým podlidem, tj. ke zločincům a šílencům mnohonásobným) POKRAČUJE;

• individui, majícími i ve věku už dosti pokročilém duševně MNOHEM blíže k odporným živočichům než k SILÁKŮM v ohledu intelektuálním i mravním, MÁŠ opovrhovat!

Ing. Antonín Bělohoubek