Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hořké medicíny (82. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

3. 10. 2012

ANI NELZE připomínat nadbytečně, že máš opakovat znovu a znovu, že:

• NESTAČÍ nepatřit ke zločincům a šílencům mnohonásobným, máme vyrůst v SILÁKY v ohledu intelektuálním i mravním;

• jsi NEZBLOUDIL, když konstatuješ, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost SKORO VŠECH našich předchůdců, současníků i MILIARD našich následovníků počínat si tak, aby si svévoli a zvůli zlotřilých vládců už NEZASLOUŽILI;

• nejrůznějších podob blbství a křivosti se MÁŠ štítit;

• KDEKDO si měl a má počínat tak, aby si svévoli a zvůli zlotřilých vládců NEZASLOUŽIL;

• NEPATŘIT ke špinavým a hloupým podlidem, to patří k MINIMU duševní vyspělosti;

• NESTAČÍ nebýt výrazným podílníkem na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, máme vyrůst ke způsobilosti HOJNÉHO přebývání v duševním světě pronikavých myslitelů a poctivých buřičů;

• živočišného vegetování se MÁŠ štítit;

• se MÁŠ propadat hanbou, když svou shovívavost nepodmiňuješ úsilím o CO NEJVĚTŠÍ odčiňování svých těžkých provinění politických i nepolitických;

• nejrůznějších podob zmarňování svého času se MÁŠ štítit;

• bylo, je a bude NAD duševní způsobilost politicky i nepoliticky špinavých a hloupých podlidí NEPATŘIT ke zločincům a šílencům mnohonásobným;

• nijak nepodmíněnou shovívavost si máš přímo ZAKÁZAT;

• SMIŘOVÁNÍ SE s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických nesmíš odpouštět NIKOMU;

• PŘÍSNOU spravedlností MÁŠ poměřovat kdeco i kdekoho;

• ani prokomunistickou, ani lžidemokratickou prostituci nemáš odpouštět NIKOMU;

• DŮRAZNÉ trvání na mravnosti bylo, je a bude špinavcům a špindírám nejrůznějších odstínů k SMÍCHU;

• že jsi NEZBLOUDIL, když lžidemokratům (tj. zločincům a šílencům MNOHONÁSOBNÝM) jejich zvrácenosti a zlotřilosti odpouštět NESMÍŠ!

Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tyto pravdy!

Ing. Antonín Bělohoubek