Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hořké medicíny (87. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

6. 3. 2013

 

ANI NELZE PŘIPOMÍNAT NADBYTEČNĚ, že jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že:

• také sebeupálení Jana Palacha (tj. člověka MIMOŘÁDNĚ vnímavého v ohledu politickém i nepolitickém) bylo, je a bude DŮKAZEM toho, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech;

• MNOHONÁSOBNÁ pustošivost byla, je a bude vlastní jak LŽIDEMOKRACII, tak lžidemokratickým kuplířům a kuplířkám. BLAHODÁRNÁ byla, jsou a budou jen POCTIVÁ referenda o všech podstatných věcech;

• lžidemokraté „MUSELI A MUSÍ“ považovat za PLATNÉ i volby s účastí MENŠÍ, než je padesát procent ze VŠECH oprávněných voličů;

• lžidemokraté se „MUSELI A MUSÍ“ smiřovat s bujením lží o demokracii při pokračování PUSTOŠIVÉ lžidemokracie;

• to NENÍ náhoda, když lžidemokratičtí hodnostáři nemluví o POCTIVÝCH referendech ohledně všech podstatných věcí;

• „specialisty“ na SILNÉ mrzačení života MILIARD našich předchůdců, současníků i následovníků byli, jsou a budou nejen VELEZLOČINCI komunističtí, ale také LŽIDEMOKRATIČTÍ;

• také LŽIDEMOKRATICKÝM vládcům vyhovuje VELICE politické i nepolitické blbství a politická i nepolitická špína jimi potupně a pustošivě ovládaných pomatenců;

• při vyjádření matematickém: počet oprávněných nevoličů ROVNÁ SE počet stoupenců POCTIVÝCH referend o všech podstatných věcech;

• příslušnost ke LŽIDEMOKRATŮM byla, je a bude OSTUDNÝM PÁDEM v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém;

• jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že příslušnost ke LŽIDEMOKRATICKÝM zákonodárcům byla, je a bude OSTUDNÝM PÁDEM v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém;

• jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že příslušnost ke LŽIDEMOKRATICKÝM učitelům (především VYSOKOŠKOLSKÝM) byla, je a bude OSTUDNÝM PÁDEM v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém;

• jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že příslušnost ke LŽIDEMOKRATICKÝM soudcům (včetně soudů ÚSTAVNÍHO SOUDU) byla, je a bude OSTUDNÝM PÁDEM v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém;

• jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že příslušnost ke LŽIDEMOKRATICKÝM hodnostářům (i NEPOLITICKÝM) byla, je a bude OSTUDNÝM PÁDEM v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém;

• jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že příslušnost ke LŽIDEMOKRATICKÝM spisovatelům byla, je a bude OSTUDNÝM pádem v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém;

• jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že příslušnost ke LŽIDEMOKRATICKÝM generálům byla, je a bude OSTUDNÝM PÁDEM v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém;

• jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že LŽIDEMOKRATICKÝ prezident republiky přece „NEMOHL A NEMŮŽE“ udělit jinou amnestii než LŽIDEMOKRATICKOU, tj. jen více nebo méně SPROSTOU, ba přímo ZRŮDNOU;

• jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že při vyjádření matematickém: lžidemokratický ROVNÁ SE jen více nebo méně SPROSTÝ, ba přímo ZRŮDNÝ;

• jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že místo POCTIVÝCH referend o všech podstatných věcech vnucovat MILIONŮM našich současníků PUSTOŠIVOU lžidemokracii, to bylo, je a bude SPROSTÉ, ba přímo ZRŮDNÉ;

• jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že místo DŮRAZNÉHO trvání na POCTIVÝCH referendech o všech podstatných věcech se SMIŘOVAT s pokračováním PUSTOŠIVÉ lžidemokracie, to bylo, je a bude SPROSTÉ, ba přímo ZRŮDNÉ;

• DŮKAZŮ toho, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM politickým i nepolitickým, byla, je a bude SPOUSTA;

• ve velikém BLÁZINCI politickém i nepolitickém mohlo a může být dobře jen sprostým, ba přímo ZRŮDNÝM kreaturám;

• VÝRAZNÝMI podílníky na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM politickým i nepolickým, nebyli, nejsou a nebudou jen pronikaví myslitelé a poctiví buřiči, tj. jen a jen lidé PŘEVZÁCNÍ!

Zatvrzele popírat uvedená konstatování mohli a mohou jen netvoři, mající duševně MNOHEM blíže k odporným živočichům než k SILÁKŮM v ohledu intelektuálním i mravním!

Ing. Antonín Bělohoubek