Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hořké medicíny (88. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

7. 4. 2013

• Netrvat DŮRAZNĚ na VYSTŘÍDÁNÍ pustošivé  lžidemokracie BLAHODÁRNOSTÍ (politickou i nepolitickou) POCTIVÝCH referend o všech podstatných věcech, to byl, je a bude OSTUDNÝ PÁD v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

• Úsilí o VYSTŘÍDÁNÍ politicky i nepoliticky PUSTOŠIVÉ lžidemokracie POCTIVÝMI referendy ohledně všech podstatných věcí STOJÍ za velikou námahu duševní i fyzickou a patří k MINIMU duševní vyspělosti!

• Udělat CO NEJVÍC pro VYSTŘÍDÁNÍ pustošivé lžidemokracie POCTIVÝMI referendy o všech podstatných věcech STOJÍ za velikou námahu duševní i fyzickou a patří k MINIMU duševní vyspělosti!

• O VYSTŘÍDÁNÍ pustošivé lžidemokracie POCTIVÝMI referendy ohledně všech podstatných věcí měli a mají rozhodovat lidé OPRAVDU rozumní a mravní, a to jako HLAVNÍ rádci neduživců v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

• VELICE záleží na tom, aby naše úsilí o VYSTŘÍDÁNÍ pustošivé lžidemokracie BLAHODÁRNOSTÍ (politickou i nepolitickou) POCTIVÝCH referend ohledně všech podstatných věci mělo intelektuální i mravní úroveň CO NEJVYŠŠÍ!

• VYSTŘÍDÁNÍ pustošivé lžidemokracie POCTIVÝMI referendy o všech podstatných věcech musí být VYBOJOVÁNO, a to nejen na zlotřilých vládcích, ale HLAVNĚ na blbství a špíně SPOUSTY pomatenců, potupně a pustošivě ovládaných zlotřilými stádníky!

• Svou povinnost DŮRAZNĚ usilovat o VYSTŘÍDÁNÍ pustošivé lžidemokracie POCTIVÝMI referendy ohledně všech podstatných věcí sprostě okrádal, okrádá a bude okrádat KAŽDÝ, kdo na tomto požadavku nebude trvat DŮRAZNĚ!

• VŠICHNI lžidemokraté sprostě okrádali, okrádají a budou okrádat svou povinnost DŮRAZNĚ trvat na POCTIVÝCH referendech ohledně všech podstatných věcí!

• NESMÍŠ zapomínat na to, že NEMÁME PRÁVO někomu tolerovat jeho neusilování o VYSTŘÍDÁNÍ pustošivé lžidemokracie POCTIVÝMI referendy ohledně všech podstatných věci!

• Ve velikém BLÁZINCI politickém i nepolitickém odporní pomatenci nejrůznějších odstínů přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost PUSTOŠIVÉ lžidemokracii PŘED jejím VYSTŘÍDÁNÍM opravdu POCTIVÝMI referendy o všech podstatných věcech!

• NESMÍŠ zapomínat na to, že NIKOMU nemáme tolerovat jeho ignorování úsilí o VYSTŘÍDÁNÍ pustošivé lžidemokracie BLAHODÁRNOSTÍ (politickou i nepolitickou) POCTIVÝCH referend ohledně všech podstatných věcí!

• NESMÍŠ zapomínat na to, že naléhavost VYSTŘÍDÁNÍ pustošivé lžidemokracie BLAHODÁRNOSTÍ (politickou i nepolitickou) POCTIVÝCH referend ohledně všech podstatných věcí ANI NELZE přecenit!

• VELEZLOČINCI sprostě vychytralí, sprostě přikrčení a sprostě prodejní NEJSOU způsobilí VYSTŘÍDAT pustošivou lžidemokracii BLAHODÁRNOSTÍ (politickou i nepolitickou) POCTIVÝCH referend o všech podstatných věcech!

• SAMOOBSLUŽNÉ křivení a ohlupování lžidemokratických pomatenců „MUSELO A MUSÍ“ vyústit do jejich nezpůsobilosti VYSTŘÍDAT pustošivou lžidemokracii DŮRAZNÝM trváním na POCTIVÝCH referendech o všech podstatných věcech;

• Od VYSTŘÍDÁNÍ svévole a zvůle komunistů svévolí i zvůlí lžidemokratů je k vybojování POCTIVÝCH referend o všech podstatných věcech ještě HODNĚ daleko!

• Byl bys DIVOTVORCEM, kdybys dokázal MILIARDY našich současníků, potupně a pustošivě ovládaných zlotřilými vládci, vyburcovat k DŮRAZNÉMU trvání na POCTIVÝCH referendech o všech podstatných věcech!

• VYSTŘÍDÁNÍ pustošivé  lžidemokracie POCTIVÝMI referendy o všech podstatných věcech NENÍ ještě v dohledu, a to jak pro ignorování naléhavých rad a výzev zmíněných myslitelů a buřičů, tak pro ignorování předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce“!

• NIKDO nemohl a nemůže říkat PRÁVEM, že dělal a dělá dost pro VYSTŘÍDÁNÍ pustošivé lžidemokracie BLAHODÁRNOSTÍ (politickou i nepolitickou) POCTIVÝCH referend o všech podstatných věcech!

• Naše planeta přece „MUSELA A MUSÍ“ být velikým BLÁZINCEM politickým i nepolitickým, když tady nebylo, není a dlouho ještě nebude DŮRAZNÉ trvání na POCTIVÝCH referendech o všech podstatných věcech!

• VELICE rád bych se mýlil, když konstatuji, že je NAD duševní způsobilost našich současníků BRZY přejit od PUSTOŠIVÉ lžidemokracie k BLAHODÁRNOSTI (politické i nepolitické) POCTIVÝCH referend o všech podstatných věcech!

Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tyto pravdy!

Ing. Antonín Bělohoubek