Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hořké medicíny (90. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

9. 6. 2013

ANI NELZE PŘIPOMÍNAT NADBYTEČNĚ, že jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že PROKLÍNÁNÍ si zasloužil a zaslouží KAŽDÝ, kdo:

• nedával a nebude dávat přednost VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludnou zakrnělostí;

• nedával a nebude dávat přednost počínání poctivému, odvážnému a statečnému PŘED sprostou vychytralostí, sprostým přikrčenectvím a sprostou prodejností;

• nedával a nebude dávat přednost úsilí o STRMÝ duševní růst PŘED nejrůznějšími podobami duševního lenošení;

• NEBURÁCEL A NEBUDE BURÁCET proti tomu, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí dodnes vyrůstají politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé;

• nedával a nebude dávat přednost hořkým pravdám PŘED nasládlým lhaním;

• netrval a nebude trvat DŮRAZNĚ na častém přístupu do škol i masmédií pro pronikavé myslitele a poctivé buřiče;

• nedával a nebude dávat přednost INTENZIVNÍMU vyhledávání a DŮKLADNÉMU osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti PŘED hltáním kdejakého braku;

• netrval a nebude trvat DŮRAZNĚ na poctivých referendech o všech podstatných věcech;

• nedával a nebude dávat přednost úsilí vyrůst v SILÁKA v ohledu intelektuálním i mravním PŘED konzumentským obžerstvím;

• netrval a nebude trvat DŮRAZNĚ na zákazu VŠECH lžidemokratických (tj. ZLOČINECKÝCH) stran;

• nedával a nebude dávat přednost počínání rozumnému a mravnému PŘED libováním si ve kdejakém blbství i kdejaké špíně;

• NEBURÁCEL A NEBUDE BURÁCET proti bujení politické i pelešnické pornografie a prostituce, politického i pelešnického kuplířství;

• nedával a nebude dávat přednost počínání ušlechtilému PŘED kdejakým blbstvím i kdejakou špínou;

• netrval a nebude trvat DŮRAZNĚ na dodržování ZÁKLADNÍHO zákona demokracie, tj. na poctivém respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů;

• nedával a nebude dávat přednost BLAHODÁRNÉ nespokojenosti se sebou PŘED mnohonásobně PUSTOŠIVOU domýšlivostí;

• netrval a nebude trvat DŮRAZNĚ na důsledném VYHÁNĚNÍ vládnoucích zločinců ze všech významných funkcí, na ZABAVOVÁNÍ jimi nakradeného i naparazitovaného majetku;

• nedával a nebude dávat přednost následování SILÁKŮ v ohledu intelektuálním i mravním PŘED příslušností k odporným podlidem;

• NEPROKLÍNAL A NEBUDE PROKLÍNAT netvory, bažící po nezasloužené moci, nezasloužených penězích i nezasloužené slávě;

• NEBURÁCEL A NEBUDE BURÁCET proti individuím, ignorujícím pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti;

• nedával a nebude dávat přednost tvrdému útočení proti zločincům politickým i nepolitickým PŘED tupou spokojeností;

• nedával a nebude dávat přednost PŘÍSNÉ spravedlnosti vůči kdečemu i kdekomu PŘED nijak nepodmíněnou (tj. znemravňující) shovívavostí;

• NEPROKLÍNAL A NEBUDE PROKLÍNAT netvory, ignorující politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce!“;

• NEBURÁCEL A NEBUDE BURÁCET proti individuím, smiřujícím se s životem v podobě napůl odporné frašky a napůl odporné tragédie;

• NEPROKLÍNAL A NEBUDE PROKLÍNAT netvory, ODMĚŇUJÍCÍ zločince a šílence mnohonásobné i funkcemi nejvyššími;

• nepodporoval a nebude podporovat v míře CO NEJVĚTŠÍ úsilí o radikální redukci pustošivých zločinů;

• NEPROKLÍNAL A NEBUDE PROKLÍNAT netvory, parazitující na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků;

• NEBURÁCEL A NEBUDE BURÁCET proti individuím, ignorujícím to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM úsilí o radikální redukci pustošivých zlotřilostí;

• NEPROKLÍNAL A NEBUDE PROKLÍNAT netvory, smiřující se s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických!

• NEBURÁCEL A NEBUDE BURÁCET proti individuím, dělajícím to, co dělat rozhodně nemáme, a NEDĚLAJÍCÍM to, co dělat najisto máme;

• neodčiňoval a nebude odčiňovat v míře CO NEJVĚTŠÍ svá těžká provinění politická i nepolitická;

• nedával a nebude dávat přednost tvrdému ÚTOČENÍ proti zločincům a šílencům mnohonásobným PŘED „poklidným soužitím“ i s nimi;

• NEPROKLÍNAL A NEBUDE PROKLÍNAT výrazné podílníky na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, a tím také na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech;

• NEPROKLÍNAL A NEBUDE PROKLÍNAT netvory, smiřující se s pokračováním smrdutého UHÍVÁNÍ svého prašivého života!

P. S.: Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tyto pravdy!

Ing. Antonín Bělohoubek