Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hořké medicíny (91. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

15. 7. 2013

 

ANI NELZE PŘIPOMÍNAT nadbytečně, že bys BYL špinavým a hloupým pomatencem, kdybys NEPROKLÍNAL kreatury:

• nedávající přednost VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a

dobru ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludnou zakrnělostí;

• nedávající přednost počínání poctivému, odvážnému a statečnému PŘED sprostou vychytralostí, sprostým přikrčenectvím a sprostou prodejností;

• nedávající přednost úsilí o STRMÝ duševní růst PŘED nejrůznějšími podobami duševního lenošení;

• NEBURÁCEJÍCÍ proti tomu, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí dodnes vyrůstají politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé;

• nedávající přednost hořkým pravdám PŘED nasládlým lhaním;

• netrvající DŮRAZNĚ na častém přístupu do škol i masmédií pro pronikavé myslitele a poctivé buřiče;

• nedávající přednost INTENZIVNÍMU vyhledávání a DŮKLADNÉMU osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti PŘED hltáním kdejakého braku;

• netrvajícími DŮRAZNĚ na POCTIVÝCH referendech o všech podstatných věcech;

• nedávající přednost úsilí vyrůst v SILÁKA v ohledu intelektuálním i mravním PŘED konzumentským obžerstvím;

• netrvající DŮRAZNĚ na zákazu VŠECH lžidemokratických (tj. ZLOČINECKÝCH) stran;

• nedávající přednost počínání rozumnému a mravnému PŘED libováním si ve kdejakém blbství i kdejaké špíně;

• NEBURÁCEJÍCÍ proti bujení politické i pelešnické pornografie a prostituce, politického i pelešnického kuplířství;

• nedávající přednost počínání ušlechtilému PŘED kdejakým blbstvím i kdejakou špínou;

• netrvající DŮRAZNĚ na dodržování ZÁKLADNÍHO zákona demokracie, tj. na poctivém respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů;

• nedávající přednost blahodárné nespokojenosti se sebou PŘED pustošivou domýšlivostí;

• netrvající DŮRAZNĚ na VYHÁNĚNÍ vládnoucích zločinců ze všech významných funkcí, na ZABAVOVÁNÍ jimi nakradeného i naparazitovaného majetku;

• nedávající přednost následování SILÁKŮ v ohledu intelektuálním i mravním PŘED příslušností k odporným podlidem;

• bažící po nezasloužené moci, nezasloužených penězích i nezasloužené slávě;

• NEBURÁCEJÍCÍ proti individuím, ignorujícím pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti;

• nedávající přednost tvrdému útočení proti zločincům politickým i nepolitickým PŘED tupou spokojeností;

• nedávající přednost PŘÍSNÉ spravedlnosti vůči kdečemu i kdekomu PŘED nijak nepodmíněnou (tj. znemravňující) shovívavostí;

• ignorující politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce!“;

• NEBURÁCEJÍCÍ proti individuím, smiřujícím se s životem v podobě napůl odporné frašky a napůl odporné tragédie;

• ODMĚŇUJÍCÍ zločince a šílence MNOHONÁSOBNÉ i funkcemi nejvyššími;

• nepodporující v míře CO NEJVĚTŠÍ úsilí o radikální redukci pustošivých zločinů;

• parazitující na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků;

• NEBURÁCEJÍCÍ proti individuím, ignorujícím to, že „náš“ život NENÍ jen náš, ale že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM úsilí o radikální redukci pustošivých zlotřilostí;

• smiřující se s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických;

• NEBURÁCEJÍCÍ proti individuím, dělajícím to, co dělat rozhodně nemáme, a NEDĚLAJÍCÍM to, co dělat najisto máme;

• neodčiňující v míře CO NEJVĚTŠÍ svá těžká provinění politická i nepolitická;

• nedávající přednost tvrdému útočení proti zločincům a šílencům mnohonásobným PŘED „poklidným soužitím“ i s nimi;

• výrazné podílníky na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, a tím také na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech;

• smiřující se s pokračováním smrdutého UHÍVÁNÍ jejich prašivého života!

P. S.:  Uvedené pravdy mohli a mohou zatvrzele popírat jen netvoři, mající duševně MNOHEM blíže k odporným živočichům než k SILÁKŮM v ohledu intelektuálním i mravním! Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tuto pravdu!

Ing. Antonín Bělohoubek