Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hořké medicíny (93. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

7. 10. 2013

 

Pro člověka OPRAVDU rozumného a mravného bylo, je a bude SAMOZŘEJMOSTÍ:

• dávat přednost VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí;

• dávat přednost počínání poctivému, odvážnému a statečnému PŘED sprostou vychytralostí, sprostým přikrčenectvím a sprostou prodejností;

• dávat přednost úsilí o STRMÝ duševní růst PŘED nejrůznějšími podobami duševního lenošení;

• BURÁCET proti tomu, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí dodnes vyrůstají politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé;

• dávat přednost hořkým pravdám PŘED nasládlým lhaním;

• DŮRAZNĚ trvat na častém přístupu do škol i masmédií pro pronikavé myslitele a poctivé buřiče;

• dávat přednost intenzivnímu vyhledávání a důkladnému osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti PŘED hltáním kdejakého braku;

• DŮRAZNĚ trvat na poctivých referendech o všech podstatných věcech;

• dávat přednost úsilí vyrůst v SILÁKA v ohledu intelektuálním i mravním PŘED konzumentským obžerstvím;

• DŮRAZNĚ trvat na zákazu VŠECH lžidemokratických (tj. ZLOČINECKÝCH) stran;

• dávat přednost počínání rozumnému a mravnému PŘED libováním si ve kdejakém blbství i kdejaké špíně;

• BURÁCET proti bujení politické i pelešnické pornografie a prostituce, politického i pelešnického kuplířství;

• dávat přednost počínání ušlechtilému PŘED otročením špinavci a hlupákovi v sobě;

• DŮRAZNĚ trvat na dodržování ZÁKLADNÍHO zákona demokracie, tj. na poctivém respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů;

• dávat přednost blahodárné nespokojenosti se sebou PŘED pustošivou domýšlivostí;

• DŮRAZNĚ trvat na vyhánění vládnoucích zločinců ze všech významných funkcí, na zabavování jimi nakradeného i naparazitovaného majetku;

• dávat přednost následování SILÁKŮ v ohledu intelektuálním i mravním PŘED příslušností k odporným podlidem;

• PROKLÍNAT netvory, bažící po nezasloužené moci, nezasloužených penězích i nezasloužené slávě;

• BURÁCET proti individuím, ignorujícím pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti;

• dávat přednost tvrdému útočení proti zločincům politickým i nepolitickým PŘED tupou spokojeností;

• dávat přednost PŘÍSNÉ spravedlnosti vůči kdečemu i kdekomu PŘED nijak nepodmíněnou (tj. znemravňující) shovívavostí;

• PROKLÍNAT netvory, ignorující politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce!“;

• BURÁCET proti individuím, smiřujícím se s životem v podobě napůl odporné frašky a napůl odporné tragédie;

• PROKLÍNAT netvory, odměňující zločince a šílence mnohonásobné i funkcemi nejvyššími;

• v míře CO NEJVĚTŠÍ podporovat úsilí o radikální redukci pustošivých zločinů;

• PROKLÍNAT netvory, parazitující na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků;

• BURÁCET proti individuím, ignorujícím to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM úsilí o radikální redukci pustošivých zlotřilostí;

• PROKLÍNAT netvory, smiřující se s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických;

• BURÁCET proti individuím, dělajícím to, co dělat rozhodně nemáme, a NEDĚLAJÍCÍM to, co dělat najisto máme;

• v míře CO NEJVĚTŠÍ odčiňovat svá těžká provinění politická i nepolitická;

• dávat přednost tvrdému útočení proti zločincům a šílencům mnohonásobným PŘED „poklidným soužitím“ i s nimi;

• PROKLÍNAT výrazné podílníky na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, a tím také na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech;

• PROKLÍNAT netvory, smiřující se s pokračováním smrdutého UHNÍVÁNÍ svého prašivého života;

P. S.: Zatvrzele popírat uvedené pravdy mohli a mohou jen netvoři, mající duševně MNOHEM blíže k odporným živočichům než k SILÁKŮM v ohledu intelektuálním i mravním! – Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tyto pravdy!

 

Ing. Antonín Bělohoubek