Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hořkost ze zrady (15. 3. 1939 – 5. 5. 1945) – Euring. Dr. Bohumil Kobliha

16. 4. 2014

 

Svět První republiky, ČSR, byl světem dobrých snah a činů. Z činů se rodilo další poznání a moudré návody, jak dále, a rčení se jen rojila. TGM například říkal: „Lid chce být klamán, tedy ho neklamme.“

Oproti tomu dnes a celosvětově se řítíme pod hesly jako: „Beze lži ani ránu.“

Nejsem staromilec, ale vím, že v První republice politici neoslavovali svoji práci „stále se zlepšujícími ekonomickými ukazateli“.

Práce byla to, co se muselo užitečně dělat, udělat a vyrobit, aby život rozkvétal, kvetl. Život měl chuť i vůni po našem. Aby bylo co jíst ze svého, o to se starali všichni naši rolníci: od půlláníka po velkoagrárníka. Abychom měli sami pro sebe na naši míru ušité šaty, o to se starali naši krejčí a módní domy, jako prostějovský Nehera. A o to, abychom měli kde zdravě a čistě bydlet, vzdělávat se a pracovat, usilovali naši skvělí architekti a stavebníci.

Náš geniální a světový průmyslník Baťa obul národ a stal se obuvníkem světa. Nejen to. Postaral se, abychom jako první na světě měli doslova všeobecnou vědeckou péči o nohy výzkumem a pedikúrami, které byly skoro v každé jeho filiálce.

Náš Sokol a tělovýchovné a výchovné spolky, jako Orel a DTJ (Dělnické tělovýchovné jednoty), se svými cvičiteli a vzdělavateli, pěstovaly tělesnou, ale i morální zdatnost (viz sokolské heslo: „Ni zisk, ni slávu“). Stavěly si pro svoji činnost hřiště a tělocvičny. A Baťa nám vyráběl cvičky unikátního návrhu – tenisky a kecky.

Národohospodář Baťa nám přinesl začátky toho, co jsme chtěli znovu oživit, propracovat a přinést naší zemi s prof. Zeleným po „sametu“ pod pojmem „zaměstnanecké podílnictví“. Tak, aby privatizace byla naše a pro nás. Aby výtěžky z naší práce zůstaly v zemi.

Náš národ měl první světově všeobecné sociální a penzijní pojištění. Měl jsem štěstí, že jsem se kdysi setkal a pracoval s jedním vedoucím činitelem, úředníkem toho odboru, panem Doležalem, který mi o všem vyprávěl. Tvrdil, že nepřijít Hitler, topili jsme se v penězích pro tyto účely a každý bez výjimky by byl státně dobře pojištěn pro případ nemoci, úrazů a invalidity. Nikdo se nemusel bát jít do penze: byl zajištěn pro věk odpočinku. Věřím, že jsme ve svém hlubokém národním sociálním cítění pro spravedlnost spěli tím směrem a předběhli svět.

Vedle toho velké podniky, jako Škodovka, měly své podnikové pojištění. Byl tam pro všechny dělníky zřízen „Haléřový fond“ a pro ostatní zaměstnance střádal „Šimůnkův fond“. (Ještě jsou tam někde pro mne moje peníze. Snad…)

Ve třicátých letech, kdy světová krize dopadla i na Československo, můj děd pracoval jako disponent v administrativě/spisovně Škodovky. Bylo nu padesát čtyři let, ale byl požádán, aby uvolnil místo mladším a odešel do předčasného důchodu. Jeho odstupné se rovnalo výši ceny auta Škoda-Populár a byla mu vyměřena slušná penze, ze které mohl vydržovat syna na gymnáziu a jednu dceru na škole pro ženská povolání. Druhá dcera, moje matka, už byla vdaná.

Pak bohužel přišlo šílenství Druhé světové války, kdy „zazněl zrady zvon a my jsme jim věřili – sladká Francie a hrdý Albion“.

Nevěděli jsme předtím nic či málo o koloniálních zrůdnostech, a že jsou celé státy schopny ve svůj prospěch i toho nejhoršího – totiž zrady přátel. My jsme je milovali a bezmezně jsme jim věřili.

Viděl jsem muže plakat 15. března 1939, když zpupní henleinovci spolu s rozkuráženou Wehrmacht káceli naše hraniční sloupy a vše to, na čem jsme hrdě dvacet let První republiky pracovali a budovali s oddaností a láskou Čechům vlastní.

Viděl jsem tváře ustaraných a nešťastných žen a matek. Co bude s dětmi?

Slyšel jsem o vzpouře i sebevraždách těch, kteří nechtěli opustit naše obranné pásmo, pevnůstky a to, co mělo uhájit všechno, čím žili a co jim bylo drahé a svaté.

Jako malý chlapec jsem nechápal, jak hořkost zrady na ně dopadla a musela působit na všechny ty, co mozky a rukama stavěli ve hmotné realitě sny a ideály své republiky – Československa:

„Budeme se bránit!“, „Ani píď!“ (…) „Dejte nám zbraně, dali jsme si na ně!“ Tak volali Čechoslováci. Na nás se mělo chtít poraženectví?!

Museli ale zatnout zuby a přežít. Celý svět musel přežít svoji zradu, která začala na malém, ale statečném, demokratickém Československu. Jejich zrada nakonec zasáhla je samotné jako ruční granát, který si vyhodili nad hlavu.

My, náš národ, ale bídy překonal a bojoval i po boku těch, kteří nás zradili. Nic jiného ve světovém požáru nezbývalo.

A zvítězili jsme spolu se spojenci na všech frontách Evropy i Afriky.

V Praze pak přišel 5. květen 1945, kdy jsme viděli, jak se bortí Hitlerova Třetí říše. Ještě se nacisté, SS i Wehrmacht vzchopili k vzteklému pálení, ničení a vraždění na pakráckém bitevním poli, na Zelené lišce a jinde v českých městech a vesnicích.

Protože jsem viděl hořkost zrady a šest let nacistické zvůle všude okolo, proto mne tím více překvapovala klidná rozvaha a umění našich lidí se bránit na pražských barikádách (viz moje kniha „Šest dní, kdy národ věděl“).

Dodnes se obdivuji vznešenosti našich občanů, celého našeho národa, že dokázali překonat hněv nad nespravedlnostmi, které se na naše hlavy snášely šest let a v nacistické koncovce prezentovaly zběsilým zabíjením.

Divím se dodnes, když měli naši opět zbraně v ruce, že nelikvidovali do jednoho všechny zrádce a vrahy, jako toho hitlerčíka ve Vršovicích, co z vikýře střechy roháku v Orelské ulici střílel na naše barikádníky.

My je jen zčásti (bohužel) rozhodnutím Jaltských dohod, vystěhovali tam, kam chtěli a patřili, dle jejich vlastního hesla: „Heim ins Reich“

Londýn, 7. dubna 2014

 

Euring. Dr. Bohumil Kobliha

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Beze lži ani ránu - ano a důkaz!

(Muller, 15. 5. 2014 18:36)

Vážený pane autore, nevím zda čtete poznámky a zda vůbec těchto několik hodně otevřených slov - jsou zcela otevřená, pro širokou čtenářskou obec Svobodných novin.
Chci s Vámi souhlasit, že I. republika přinesla vysokou obecnou úroveň a hlavně nový cíl směřování: hospodařit a žít ve svém, ve vzájemné slušnosti. Sem patří i česko-německý či německo-český problém, který v závěru svého textu redukujete na "všechny zrádce a vrahy, jako toho hitlerčíka ve Vršovicích, co z vikýře střechy roháku v Orelské ulici střílel na naše barikádníky." Nic proti náladě doby konce války a uzavření kapitulace režime III. Říše.
Co zde chci polemicky vyvrátit: každá velká historická událost má zcela nenápadná počátek a začíná to LHANÍM, PODVODY, prostě lstí a klamem. Více hezky paní doc. Řehořková 12.5.2014, kde jsem ještě přičinil nějaké záhadologické či "ufologické poznámky".
http://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-5-2014/cesta-dobra-----doc.-dr.-marie-rehorkova.html
Vašeho tématu se týká hezky shrnuté touto autorkou SN úvaha : „prudký zásah do tradic země může přivodit stav velmi nežádoucí, anarchii! Lidská práva jsou nejryzejší formou zvyků a tradic země, nelze je diktovat, převážet ze země do země, z kontinentu na kontinent, aniž bychom se nesnížili ke lsti a klamu „boje za mír“...
Dovolím si zde jen krátce připomenout, že moderní Evropa v dobách, kdy byla ještě lokálních konfliktů a nikoli na cestě ke globalismu a věku ideologií a politiky podvržených různých zástupných témat, byla křesťanská. Křesťanství bylo třeba zničit v teorii i praxi. Teorie je rozvrácena zástupnými nesmysly hlasatelů lásky, vydávané za pravdu, jedinou pravdu. A praxe ničení křesťanství: to máme celý dějepis a zástupy historiků. Sice shrnující události ze svého úhlu pohledu, kilometry knih, stohy novin a časopisů, často jen makulatury.... Počmáraného papíru....
Jsou výjimky! Mezi jedinečné, byť zcela krátké knihy patří Analýza 17.11.1989 Miroslava Dolejšího, která pro účely osvětlení podvodu okolo událostí na Národní třídě 17.11.1989 vysvětluje pozadí.
Dovolte abych i já dotáhl svou cestu i Vám vysvětlit na milníku pravdy, o co se zde hraje a jak se to dělá. Zůstanu o podivného oboru „ufologie“ - vznikající vědu vyrostlou z několika pozorování UFO
a dokonce posádek těchto strojů. Tedy život ve vesmíru existuje. Proč je to utajováno? Hledejte si odpověď sám. Já Vám dám ke světu „nacistické“ nenávisti, co skutečně rozbila naše ČSR, zkalila německo-české a česko-německé vztahy na desetiletí, něco zcela nového. K přemýšlení.
Je tomu 2 roky na den, co v Praze byla konference, seminář KONGRES exopolitika Praha 2012 http://www.exopoliticsczechrepublic.cz/news/vyznamny-exopoliticky-ufologicky-mezinarodni-kongres-v-praze/
U příležitosti 2. výročí jsem organizátorům napsal otevřený dopis, který je i Vám samozřejmě k disposici. Ovšem lepší okamžitá odpověď, která se týká Vás, Vašeho okolí, země Vašeho života v exilu:

2: Beze lži ani ránu - ano a důkaz!

(Muller, 15. 5. 2014 18:37)

dovolte pokračování -
http://www.exopoliticsczechrepublic.cz/news/konference-2014-britske-spolecnosti-ammach/
vydáno - 13.05.2014 20:35 jako: Konference 2014 britské společnosti AMMACH – White Rock Theatre, Hastings, 31.5. 2014
Více zde: http://www.exopoliticsczechrepublic.cz/news/konference-2014-britske-spolecnosti-ammach/
tam
http://alienabductionuk.com/ uvádí: 2014 AMMACH SPEAKER BIOS art work
Please check out the 2014 conference information under the Ammach Files tab or click here http://alienabductionuk.com/ammach-files/conference-speakers
Tickets £45 to include a light lunch, break refreshments, evening entertainment with lead guitarist Experiencer, Mike Smith & from the People’s Voice TV, Mark Windows at The Royal Victoria Hotel, Marina, St Leonards on Sea, East Sussex TN38 OBD (about a 15 min walk from the theatre, or 2 min drive) http://www.royalvichotel.co.uk/ - kde si za pouhých 45 liber vstupného můžete dozvědět odpověď na můj otevřený dopis Exopolitice k 2. výročí Kongresu Praha 2012. Proč Vám to píši? Protože velké války, ničení, rozvrat kultury začínal rozvratem běžné tradiční kultury náhražkami nesmyslů a hloupostí.... Nic více nic méně.

Již vše podstatné jsem dávno pochopil, popsal a nyní už jde vše samo a hezky viditelně, o co tu kráčí. Škoda 45ti liber? Pokusím se v poznámkách "pod čárou" vše vysvětlit, a račte být sudím, zda fauluji a mýlím se!!!

Dacian Viper - USA - Rumunsko vojenské cvičení: dle operačního plánu Romagna Mare ( v překladu Velké Rumunsko)

(martin psota, 30. 4. 2014 13:45)

Rumunská armáda se připravuje k Invazi na Ukrajině Publikováno 30.4.2014
Podle informací EsPy Security, přes černomořské město Constanta, projel vlak naložený zbraněmi protivzdušné obrany, nákladní automobily, jakož to i raketové systémy ,, Země-vzduch“. Ministerstvo obrany Rumunska zdůvodnilo manévry, k řízení společného vojenského cvičení pod názvem Dacian Viper, zahrnující americkou armádu. Cvičení již začalo 11.4.2014, kde se zúčastnilo 450 amerických vojáků a rumunská armáda. Cvičení se také zúčastnili čtyři americké F-16 a jeden rumunský MiG-21. Podle zdrojů, vedení Rumunska představili stav maximální připravenosti k provádění operačního plánu Romagna Mare ( v překladu Velké Rumunsko). V souladu s plány by se měly objevit při zásahu rumunských ozbrojených sil a zvláštních jednotek na území Ukrajiny. Tento plán bude použit rumunskými orgány v průběhu růstu chaosu, bez jakékoliv konzultace s NATO na Ukrajině.
V souladu s plánem Romanga Mare budou operovat intervenční rumunské ozbrojené síly a speciální jednotky na území regionu Chernivtsi a v rámci regionu Oděssa na Ukrajině. Důvodem invaze bude, že Rumunsko bude požadovat lidová shromáždění Rumunských občanů, kteří žijí v Chernivsti a Oděssa regionů, aby Rumunské orgány zajistily jejich ochranu. Podle mezinárodního sociologického ústavu je 930 tis. obyvatel Bukoviny, což je 70% dvojí občanství s Rumunskem. Invaze do regionu Chernivtsi bude zahájena speciálními silami praporu Vultrii. Ten bude blokovat část mechanizovaného pluku ukrajinských vojáků v oblasti Chernivtsi a bude zavádět kontrolu klíčových silničních komunikací.
martin psota - http://svobodnenoviny.eu/rumunska-armada-se-pripravuje-k-invazi-na-ukrajne/#more-13010

Kdo vymyslel „Heim ins Reich“?

(Muller, 19. 4. 2014 16:25)

Vážený pane autore, je hezké připomínat čsl. přesvědčení a úctu k dějinám ČSR. Ovšem je tu problém, že poznání (dějin, historie) nestojí na místě, jsou odtajňovány archivy a objevují se neuvěřitelně přesné vzpomínky pamětníků. Naopak na vše současné je nanášena záplava informačního balastu, desinformací a rádoby kultury. Je vytvářena primitivní, konzumní společnost, ryze materialistická a plná nenávisti. NEMOHU PŘIJMOUT JEDNODUCHÉ výklady typu, že za vše špatné a rozbití ČSR mohou Němci. Německý národ vedený svou přirozeností - idealismem, precizností, solidností chtěl v moderních dějinách sjednocení. Viz moderní dějiny...
Že vše je jinak, napsal již Miroslav Dolejší v jeho Analýze 17.11.1989, shodou okolností dostupné i dokumentech zde v archivu Svobodných novin. Je pravdou, že Analýza často zmiňuje zákulisní vliv tajemných zednářů. Slouhů tajných zákulisí, pozdějších velmocenských dohod, např. typu Jalty 2. světové války či asi týden staré dohody ukrajinských frakcí ve Švýcarsku za účasti velmocí. Je zajímavé, že pro Ukrajinu má být nyní dodáván zemní plyn z Německa a Slovenska. Tedy máte v povrchním pohledu pravdu, nyní si posílají zákulisní tajné síly energii (plyn) na rozdělovanou Ukrajinu jako kdysi „Heim ins Reich“ ? Domů? Kdo nyní dobře vidí celou čsl. problematiku zcela historicky správně? Dovolím si zde upozornit na starší článek:
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2980-seznam-svobodnych-zednaru-csr-961-clenu-prvorepublikovych-lozi.aspx
Seznam svobodných zednářů ČSR: 961 členů prvorepublikových lóží
Autor: Adam B. Bartoš - Publikováno: 7.6.2013:
"Mnohé historické události pak s vědomím, že ten který jejich aktér byl zednář, dostávají zcela jinou podobu. Například aféra s pokusem diskreditovat národního socialistu Jiřího Stříbrného nařčením a zfalšováním jeho lékařského posudku o údajné syfilidě vypadá jako klasické zednářské spiknutí, víme-li zároveň, že autoři myšlenky (Beneš, Klofáč, ale i Masaryk), stejně jako ten, koho si k realizaci vyhlédli a kdo falešný posudek zhotovil (MUDr. Trýb) byli všichni lóžoví bratři. Podobným způsobem můžeme uvažovat i o mnoha jiných politických událostech, když například víme, že členové Maffie byli v drtivé většině přijati do řádu, že dokonce i v druhorepulikových vládách byli ministři z větší části zednáři či že některá ministerstva ovládali zednáři po celou dobu první republiky, protože všichni po sobě jdoucí ministři se rekrutovali z řad svobodných zednářů.
... Zcela jsem vypustil lóže českých Němců, tedy německy hovořící lóže (Lessing zu den Drei Ringen, Hiram zu den Drei Sternen apod), stejně jako většinu slovenských lóží, z nichž jsem vybral jen jména rodilých Čechů, kteří v hojném počtu odcházeli na zajímavé posty na Slovensku či Podkarpatské Rusi. U některých členů je jméno kompletní, včetně titulu, funkce / zaměstnání a příslušnosti k lóži, jinde se musíme spokojit jen s příjmením (seznam bude do budoucna doplňován zpřesňován, takže chybějící data budou v dalších aktualizacích doplňována)." -
MŮJ ZÁVĚR? Na historická selhání si často stačíme sami - nedbat třeba zjištění Analýzy 17.11.1989 ČIR67 dalších autorů a opakovat vyčpělá klišé....