Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se staví „ufonská“ větrná elektrárna? – Miroslav Müller

28. 3. 2012

Jsem svědek. Navíc i řečník. Řečnil jsem dne 21. 2. 2012 v Kozmicích na veřejné schůzi k projednání připomínek k zásahu do životního prostředí na větším kopci – malé hoře nad Benešovem u Prahy. Nedaleko Konopiště bude totiž viditelně stát ufonský projekt: naši odesáčtí radní a jejich spojenci v opoziční smlouvě za pomoci Hradu a „rady“ Věcí veřejných. Vraťme se do arény veřejného projednávání zásahu do životního prostředí nad Benešovem u Prahy, k větrné elektrárně Kozmice, kde trvale nefouká vítr…

Mohu vám zde totiž podat podrobnou reportáž. Je to však zbytečné. Vše je totiž natočeno. Ale veřejnost nic nezajímá, staví svíčkové pole Václavu Havlovi, klaní se před Václavem Klausem, otcem zakladatelem švajneraje Věcí veřejných a světa BIS, CIA&KGB pod řízením z Tel-Avivu. Důkazy podepsané Václavem Klausem později.

Nyní do vřavy a rvačky projednávání o zásahu stavby větrné elektrárny Kozmice u Benešova – jako větrného mlýna Dona Quijota, že jde vytřískat peníze za státní podporu energetiky obnovitelných zdrojů. Zde větrná elektrárna tam, kde to nefouká. Zde vanou jen politické větry! Silně dují i ze zařízení MV ČR Jandovka, kdysi rekreačního komunistického zařízení ministerstva vnitra, nyní ozdravovny a zotavovny Policejného prezidia Policie ČR.

V Kozmicích jde samozřejmě o nějakou „větrnou prádelnu velkých a hodně špinavých peněz“. Jako pověstné Langrovy prádelny pro Ministerstvo vnitra. Ale hrozí mně odsouzení od soudkyně, manželky pana Langra na tisíce a jednu noc v kriminále za hanobení nepostradatelné pravé ruky Otce zakladatele, spoluvládce Občanského fóra Václava Havla, dílny Charty 77, samotného Václava Klause. Občanští demokraté tvrdě vládnou a kšeftují – i v Benešově, i v Kozmicích a okolí. Pod diktátem pana inženýra v roli hejtmana za ODS Petra Bendla, který to jistí z pozice ministra zemědělství (za ODS). Ten nyní zajišťuje z Bruselu i vítr z polí… Vítr bude a to i tam, kde to nefouká. Koalice Věcí veřejných v čele s Radkem Johnem a za pomoci jihlavských strašidel, které již natočili a jimž slouží…

Odkud fouká vítr v Kozmicích? Když tam podle mne (žijícího v Kochánově od dětství a občasného uživatele výsledků měření, která jsem profesionálně studoval) fouká slabý vítr pár dnů v roce? Kromě příšerných orkánů, kdy orkán a dokonce zdokumentované tornádo v nedalekém Kochánově (naštěstí mimo zastavěnou část obce) trhalo stromy z kořenů. Kochánov od slova „kochati se“ krásou… Přívalové srážky, zátopy na kopcích, začaly až v době Charty 77. Vše je v kronikách… Nikdy od doby „lovců mamutů“ muller-06-storch.jpgnebyly takové změny počasí: dlouhá bezvětří, období smogu i v Kozmicích – jako všude jinde, i na Ostravsku, dlouhá letní vedra, pak katastrofální sucha, kdy v sousedních vesnicích vysychají studny, prameny a studánky v polích – a rybníky jsou ubohé žabince a louže…

Příšerné přívalové srážky, kdy na několik hodin či spíše minut naprší celoměsíční úhrny srážek – tak to jsou dnes, v roce 2012 Kozmice a okolí… Podobné výkyvy počasí současný starosta obce nezaznamenal. Jsou to hloupé fámy, strašení a panikaření. Když jsme na kopci (cca 550 m nad mořem!!!), v nedalekém sousedství plánované větrné elektrárny Kozmice a měli jsme v domě opakovaně až 30 cm vody a cca 60-70 cm na dvorku. V potoce, kde už dávno nejsou běličky a mřenky mého dětství, kde tekl potůček přes celý rok, v létě v zimě, rovnoměrně. Nyní celé měsíce tam není ani kapka vody. Tak také teklo při přívalových srážkách z okolních ploch polí směs bahna, úrody, kamenů – vodních srážek v mnou změřeném průtoku asi 8 metrů krychlových za sekundu po dobu více než hodiny…

Jedinou naději máme, že příští tornádo za nedlouho vytrhne 18metrový betonový základ i s „větrníkem“ přes 100 metrů vysokým a hodí jej na blízké rekreační středisko MV ČR a prezidia Policie ČR, kde se bude za zpěvu nekreujících se a zotavujících se opilců a koštování všeho, co teče, kromě vody, u pečení ryb či rožněného selátka v dobré tradici pohody MV ČR a Policie ČR na Janovce – a hodí jim to na hlavu. Ovšem z analýzy událostí okolo „tohoto ufonského“ projektu větrné elektrárny, kde nefouká vítr, ale kde vanou silné finanční orkány z dotací na větrné farmy, stavěné a propagované ČEZem a panem Benešem, GŘ ČEZ za pana Romana a shodou okolností také pana Beneše, exstarosty Kozmic. Zajímavé. Už pan Cibulka jej přidal po r. 1990 do svých seznamů jako odborníka na spolupráci s rekreačním střediskem SNB a vojsk MV ČSSR a našich slavných Lidových milicí. Ty zde měly cvičební střelnici a rekreačně-výcvikové středisko v několika objektech v Kozmicích, za ochrany soudruhů, nyní demokratů a ochránců zákonů a demokracie ČR… Stále stejných osob. Nyní tito výtečníci honí vítr na lopatky větráku „prádelny hodně špinavých peněz“, kde teče energie pro 21. století z dotací na „obnovitelné zdroje energie“. muller-10-pre-forum-titul.jpg

V dobré reportáži má být, jak starosta sousedních Teplýšovic četl dlouhý traktát, ohánějící se stavebním zákonem a úvahami nad územními plány. Byl napomenut úředníky z krajského úřadu, kteří schůzi k projednání ovlivnění životního prostředí stavbou a provozováním větrné elektrárny Kozmice řídili, že krásně desítky minut čte odborná stanoviska obce Teplýšovice. Ale nejsou k věci, tudíž nebudou vzaty v úvahu a protokolovány. Sabotáž? Indicie místních? Ufonské technologie k ovlivnění místních mocných a úředníků z obcí, což pan starosta Josef Škvor je?

A tady vidím (i Vy), jak banální projekt větrné elektrárny v obci za 34 km sjezdu „Ostředek“ na dálnici D1, je ufonskou záležitostí.

Budu zde provádět letmý výklad zajímavých bodů. Vše je samozřejmě žalovatelné, ale existuje úřední záznam úředníků krajského úřadu Středočeského kraje, kteří spolupracují s profesionální firmou pro pořizování kvalitních úředních záznamů. Toho se držme…

Nejprve k mé kvalifikaci a morálnímu a odbornému pověření tvrdit, co tvrdím: Jako svědek reality po rozorávání, ničení mezí a následků združstevňování na morálku okolních lidí, tedy sousedů. Jsem očitý svědek… Vím, jak políčka byla kupována metr po metru, pečlivě obhospodařována, jak ženy nosily za c. k. Rakouska kilometry a nůše s trávou králíkům, z míst, kde mohly sekat trávu. Totéž zaměstnanci hospodářství i hospodáři sami.

Pamatuji na hospodářství svého dědečka Müllera, který si zpachtoval louku v sousedních Teplýšovicích a jezdil tam s trakařem na trávu pro krmení své „záhumenkové“ krávy (tak znělo tehdejší jezedácké, komunistické ptydepe) a později ten kilometr či o něco více tam a zpátky s trakařem plným krmení, trávy pro králíky. Pro seno se jezdilo s koněm či traktorem… Tehdy byly ještě zbytky staletých polních cest, které byly později rozorány hospodářským obrem, kopií JZD Slušovice, zemědělským gigantem JZD Petroupim, kam jezdili na rožnění selátka stejní, jako na rekreaci na Jandovku – na zotavovnu SNB a nyní MV ČR a Policie ČR a jejího Policejního prezidia. Stále stejní či jejich potomci…

Je zajímavé, jak toto vše pasuje na text Analýza 17. 11. 1989 a jak se onehdy, za vlády Dr. Husáka konal v Teplýšovicích nějaký „sjezd“/setkání Charty 77 a proč jsem půjčil účastníku sjezdu chalupu. A byl poprvé vykraden. Zevnitř. Ztratily se nám kovové předměty: památeční hmoždíře! Od tajné prohlídky kradoucích „tajných“ SNB-estébáků? Od přátel z kruhu Charty 77 a vanutí „stříbrného větru“ za dob vlády Dr. Gustáva Husáka, někdejšího politického vězně komunistů 50. let, který nakonec k 10. 12. 1989 předal moc svému chráněnci, jím také řízené StB – Václavu Havlovi? Bohužel si moc nepamatuji…

Je pravdou, že když strýc Semín (StB) tam v době sjezdu Charty 77 jel pro trávu králíkům a podívat se, zda náš barák po dědečkovi a babičce za vlády komunistů není vykraden, našel tam mého přítele z rodiny Charty 77. A pak jsem se styděl, že jsem se nechal okrást.

Je zajímavé, že na podzim 2011 dědicové (z naší rodiny) bývalého statku v Čeňovicích (obec Teplýšovice) zbourali hospodářskou část – dvě obrovské stodoly, nádherné selské technické stavby z přelomu 18. a 19. století, památku technickou a rodinnou, za kterou by v rozbombardovaném Německu dali zlatý důl…

vetrna_elektrarna5.jpg


Prostě: vyrostl jsem na venkově, hladil koně po jemném chřípí a bál se jejich síly a velikosti. Díval jsem se do hlubokých, moudrých, blankytně modrých očí naší krávy, která mě jako dítě vždy přátelsky olízla svým drsným jazykem a nikdy nedala najevo svou fyzickou převahu, blízkou pěti metrákům živé váhy. Velké síly, když ji dala najevo babičce, že dojí špatně a podobně… Měli jsme její fotku, jak ji nuceně odvádějí do nového kravína v Kozmicích – někdy v roce 1960 či okolo tohoto roku. Do kravína JZD v Kozmicích, kde nyní má prodejní sklad firma Svojtka (viz www.svojtka.cz, záložka Kozmice), nyní „větrné Kozmice“… Tam to sice fouká jen při orkánech, vyrovnávajících statisticky období bezvětří či mírných vánků okolo 0,5 až 1 metru za vteřinu, kdy svědci, a ne slepí, mohou vidět stuhu dýmu z komínů, skoro kolmo stoupající k blankytu ve vertikále… Prostě – dlouhé období bezvětří. Ale na internetu se světě křivých posudků a pochybných podkladů k nim, vanou silné větry na podkladních mapách…

 

Skončil jsem u zbouraných velkých stodol na statku dědiců mé rodiny a z nich jsem dostal část základového kamene na opravu svých plotů v obci Kozmice. Asi 10 Tater směsi hlíny, maznice z bouraných kamenů a cihel za cenu 40 let od doby „záhadného zmizení památečních předmětů po prarodičích“ – po návštěvě mých školních přátel světa Charty 77 a jejich rodin okolo roku 1980. Bagrování a odvoz mně zajišťoval pan Kyselka z Teplýšovic, takže několikrát na smluvený termín nepřijel. A když už se konečně bagrovalo a odvážel se kámen, v nastalém stresu z nočního ježdění na kole na trase Praha-Kozmice, jsem zapomněl venku klíče od baráku, kde jsem měl peníze. Čert (a ufoni) nikdy nespí… Omluvil jsem se a jel do Prahy pro peníze. Když jsem přijel a vše řádně vyrovnal, byl jsem – světe, div se! – vykraden. „Někdo“ totiž přijel vzápětí po navezení materiálu a sousedce řekl, že jsem dal své věci „někomu“ od nich. A ten si je odnesl… Několik krychlových metrů věcí. Kámen, hlína a rozbité cihly zůstaly nedotčeny. Proč asi…?

Po nahlášení Policii ČR v Benešově jsem se dozvěděl, že ani nespí, jak hledají. Pracují, pátrají… S výsledkem výsměšného dopisu od krajského ředitele Středočeského kraje, kam doputovala moje stížnost na podobnou práci policie, která ví, kdo sousedce řekl, že má mé svolení vyvézt celé auto mých věcí – vzápětí po příjezdu firmy pana Kyselky z Teplýšovic…

Dnes, 21. 2. 2012, jsem se dozvěděl k případu více. Ze zákulisí. Jsem v kraji nenáviděn, neboť jako expert na měření jsem pomáhal zajišťovat analýzy a provádět kontrolní měření vod a životního prostředí. Nejen na Benešovsku, ale i tam. Jeden ze sousedů se tehdy rozhodl dodržovat návod farmaceutické firmy, která financovala farmaceutickou lobby, jejíž reklamní listy prý později vydával i pan John, spolupracující skrze jihlavská ufonská strašidla, zdokumentovaná panem S. Motlem přes pana Bártu a svět tajných služeb, BIS a bezpečnostních agentur. Za tím vším se skrývá ráj bývalých estébáků a různých PS-VB Hlustvisiháků a pozorků, nyní „sekuriťáků“. Takto lze konstatovat z mých sledování ramen chobotnice mafie úvěrových, platebních a bankovních šíbrů do nekonečna…

V Kozmicích to 21. 2. 2012 bouchlo! Vadné agropostřiky…

***

Rozzlobený pan Kyselka, jehož jsem oslovil telefonicky krátce před touto schůzí, mně slíbil dokončit výkopy pro základy plotů. Byl jsem u něho v Teplýšovicích asi pětkrát, ale bohužel jsme se minuli, nebo neotevřel… Mně sdělil, že jsem mu nezavolal. Proč si vyřizovat vše po telefonu, když je zvykem u slušných lidí, a to i ve světě, činit tak osobně. O telefonní „diplomacii“ komunistů je známo dost a dost z dob jejich vlády i po 25. 2. 1948 – do formálního konce 17. 11. 1989…

Pan Kyselka pak vystoupil na schůzi k poškozování životního prostředí touto stavbou větrné elektrárny (proces EIA) halasně s tím, že odchází z Teplýšovic, protože klesly ceny jeho investic do pozemků a baráků a že je vlastně již žebrák, když maličko nadsadím. Elektrárna mu zničila život. Sic! Vystoupil ale další soused z Kozmic, že o pana Kyselku se asi bude zajímat kriminální policie. Za vyvážení toxických odpadů ke studním (!) do Kozmic, kde rozzuření sousedé prý vyndali sekery a vypadalo to tam jako za Vikingů v Evropě. Diplomacie širočin a řeznických seker… Pan Kyselka vytáhl pistoli. V sebeobraně. Tak se hájil: postřiky, odpady, zvěrstva, zlodějny…

Schůze byla dlouhá, pestrá, zajímavá a podobných peripetií novodobých tržních vztahů pod záštitou neviditelné ruky, billboardů, bulváru a Otce zakladatele světa neviditelné ruky trhu a nyní prezidenta a pravé ruky Otce ABL pana Bárty z Věcí veřejných, které formálně vede tým dokumentátorů a podřízených jihlavských strašidel, přátel Izraele a Stanislava Motla. Více: Stopy, fakta, tajemství a nový pořad v České televizi a dalších televizích, kde pan Stanislav Motl přiznal od setkání s „duchem“ (já tvrdím s ufonem) zcela nové a asi „nadpřirozené“ schopnosti. Bylo toho dost a dost…

Skončím tím, že nikoho vlastně příroda a její poškozování nezajímaly, jen ceny pozemků a případně poškození krajiny a jejího rázu, ceny parcel a případný hluk. Jediný rozumný příspěvek přednesl lékař ve službě, že hluk je stresor, stresový faktor a nezáleží na intenzitě, i když je na hranici měkkých hygienických norem, přece ruší… Jediný příspěvek k věci jsem přednesl přímo k EIA a zásahu do přírodního prostředí já. Připomněl jsem fakt, že jsem byl několik let smluvním expertem obce Teplýšovice pro oblast vodních zdrojů a vodního hospodářství a že v případě zjištění kolísání hladin arsenu v mateřské školce, v jejím vodovodu pro zásobování školní kuchyně, požádal jsem za pomoci pana starosty Teplýšovic a radních o pomoc tehdejšího premiéra ČR Dr. Špidlu. Ten rozhodl obci Teplýšovice vyhovět a provést další kontrolní expertízy, které potvrdily závěry moje a mého týmu špičkových soudních znalců. Těch neprodejných! Ve vodě Teplýšovic arsen je, na hranici tehdejších čsl. předpisů a bohužel nad limitem současných EU předpisů. Navrhl a odzkoušel jsem velmi levné průmyslové odstraňování nadlimitních množství arsenu pro školní kuchyni. Hygienická služba ve svých čtyřech nezávislých zařízeních nejen v Praze, ale i v Kolíně, Kladně i jinde provedla 4 nezávislé kontroly, kromě pracoviště v Benešově u Prahy a uznala funkčnost mého návrhu komerčního zařízení, postaveného z jinak zapojených dílů běžného komerčního zařízení pro úpravu vody dle patentu Ing. Václava Michka. Dále nejsem na patentovém úřadě. Vrátím se na schůzi.

Tam jsem veřejnost ubezpečil, že stále jsem expertem na měření, nezkorumpovaným, kterému už zlámali Teplýšovičtí žebra, shodili ho z jízdního kola, zmlátili, honili železnými tyčemi při odběru vzorků aplikovaných agrolátek, které rozhodně NPK nebyly…Jednou mne už zachránila se svým foťákem RNDr. Renata Kadlecová, vedoucí hydrogeologického oddělení České geologické služby, která přijížděla akorát v okamžiku, kdy jsem prchal před podobným zuřivcem z Teplýšovic při odběru agropostřiků, jak je tam zvykem. Sekeru ani pistoli neměl, nestřílel, ale měl festovnou železnou tyč z vybavení postřikové cisterny…

Pak jsem ve spolupráci s Českou geologickou službou hledal k dokumentaci zvířata. Ukazují, jako bioindikátory, kam až je zasaženo „čisté“ prostředí agropostřiky… Dokumentace existuje, dokonce na Státním zastupitelství i v obecním archivu Teplýšovic, kde už shořelo mnoho dokumentů v kamnech… Bývá tam zima.

Tady jsem 21. 2. 2012 na schůzi zdůraznil, že v místě vrcholu kopce „Bařiny“ jsou zdokumentovány ještěrky. Navíc i mými odpůrci, kteří mně dokazovali, že žádné postřiky ani poškození života v obci Kozmice není… Nyní ještěrky podle mne budou vyhnány právě stavbou. Podle mne tam, kde žijí chránění živočichové, jako ještěrky, by se nemělo stavět. Navíc když 600 obyvatel je proti a vyjádřili se peticí. Asi 100 tržně a finančně zdatných Kozmických a jejich kolegů je pro elektrárnu. Větrnou elektrárnu tam, kde není vítr…

A UFO a ufoni? Kdysi jsem tam pozoroval dvě oranžové koule a pečlivě zdokumentoval jejich velebnou, majestátní „hlídkovou“ rychlost mopedu… V době, kdy estébácký pozorka v řadách ufologů, pan důstojník Šiška, nám tvrdil, že je to podle písně „Zhasněte lampiony, nepřišel…“. Tedy, že jde o thajské lampiony… Ty dvě obří koule měly tak 12 metrů v průmětu, pluly nad lesem v oblouku proti větru, slabému vánku, z jihu na východ a kopírovaly vrcholky stromů a měnily výšku asi o 15 metrů…

Nepřišel. Nikdo. Žádný ufon.

Jen jejich řádění a jimi ovládaných tržních hlasatelů, po sobě střílejících a tolerujících si vyvážení toxického odpadu, jim nevadí… Nebo už vadí?

21. 2. 2012

Miroslav Müller

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Super výdělek

(Ola, 28. 3. 2013 11:47)

Buďte zdrávi. Mezi čtenáři se právě šíří ojedinělá metoda, jak vydělat peníze - vhodná pro lidi, co jsou doma. Vydělávám si takto bez práce už nějaký čas a nemám slov, jak snadné to je! Stamiliony tím nevydělám, ale i tak, dokud můžu, tak toho využívám na maximum. Čekujte www.Cervena-Cerna.cz