Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koho chleba jíš… - Ing. Vladimír Veselý

18. 4. 2011

 

Koho chleba jíš,

toho píseň zpívej! Lidová přísloví jsou léty vyzkoušenou pravdou a platí často i oběma směry, jako například u našich politiků. Ti mají zastupovat občany, a zpívat tedy jejich píseň. Jsou totiž placeni z jejich daní. Tedy hmotně, z peněz, které občané vydělali. Ve skutečnosti jsou ale na výplatní listině státu, který o rozdělování státních peněz rozhoduje, takže vlastně vzniká nerozluštitelný zašmodrchanec, kdy politici platí sami sebe, neboť oni jsou prakticky uplatňovaný stát. Dokonce sami rozhodují o tom, jak štědře chtějí být placeni. Ale i o tom, jak mají sloužit, rozhodují oni sami, neboť mají imunitu, a jednali-li správně, rozhodují zase jen oni sami mezi sebou. Pak se divme, že je v tom takový zmatek. Sami poslanci a ministři se v tom nevyznají, a proto se snaží zajistit si živobytí vedlejšími příjmy z možností, které se jim naskýtají.

V takových podmínkách se není co divit, že vznikají politické i ekonomické mafie, snažící se urvat pro sebe, co se dá. To není stát, to není demokracie, to je džungle. Kdejaký mafián či spekulant si na úkor pracujících mastí kapsu za vydatné pomoci vládních ministrů, jako je pan Heger. S plnou pusou podpory chudých z nich tahá peníze, zneužívaje jejich chatrného zdravotního stavu, aby bylo na výnosné zakázky pro armádu, která nemá doma co na práci, a slouží proto za „vděčnost“ našim ministrům obrany cizím mocnostem. Gripeny, Pandury, bezpilotní letouny a jiné drahé speciality nakupujeme od těch, jejichž zájmy pak za naše peníze hájíme. Prý v zájmu tamního lidu. To dobře známe z doby totalitní „ochrany“ naší demokracie bývalým Sovětským svazem.

Na našich ulicích se množí nejen auta, bratru za milion, jezdící na benzin, či naftu, blížící se čtyřiceti korunám. Na druhé straně se ale začínají tvořit fronty vybíračů u popelnic, kteří volí tento způsob života, protože jim bohužel vyhovuje více, než naše spásonosná „demokracie“, nebo na jiný nemají. Pomalu začne být moje „šťouchnutí Alternativou 4“ reálným přáním, protože to nemožné kupčení a handrkování s ministerskými a jinými posty se stává neúnosným. Patnáct let na tento trend svým sýčkováním marně upozorňuji, až se i u mne začíná uplatňovat „syndrom vyhoření“ a beznaděje, který označil můj přítel Miroslav Dolejší výstižně tím, že mezi lidmi prostě není (nebo je spíše potlačena) vůle vzepřít se takovému jednání. Na Češích se dá dříví štípat, ovšem jen do doby, než se naštvou. Pak vezmou „pravdu a lásku“ do svých rukou, jako husité.

Jistou nadějí se zdá být rozrůstající se počet rebelů v nejposlednější době na internetu i sporadicky v tisku. Jsou to však akce jednotlivců a ona nadnárodní, nebo dokonce nadplanetární, mafie má stále ještě vše ve svých rukou. Až na plíživou islamizaci, není-li to součástí jejich plánu – jako kdysi komunismus. Znepokojující je také nárůst aktivit, o kterých se zatím neví, zda jsou mimozemské, nad- či podzemské, lidské, či reptiliánské, disponující přírodními silami nebývalých rozměrů. Jako by nám někdo uděloval lekci, která nám má připomenout, že jsme sice na vrcholu potravinového řetězce a vývoje pozemských tvorů, ale že může nad námi být ještě jedno společenské patro, pro které jsme jen užitkovými tvory, určenými k tahu a jako potrava. A že technické i společenské aktivity lidstva přesahují tento rámec, a mohou být proto považovány za nežádoucí, téměř rakovinné bujení agresivity, kterou je nutné „odoperovat“. Rok 2012 se tak může uskutečnit poněkud dříve. A s ním i plánovaná Alternativa 3, při níž se vybraní vládcové planety přesunou do mimozemských základen, třeba na Mars, a zbytek lidstva ponechají svému osudu, na což navazuje ten návrh Alternativy 4.

Nevynechatelnou otázkou ovšem je, jak po té „demarťanizaci“ dál. Není tajemstvím, že jízdní řád „ráje na Zemi“ se ještě sestavit nepodařilo a že to nelze udělat během několika hektických dní. Reálnější prognóza je nejméně jedna generace, ale spíše jako při Exodu generace dvě až tři. Do té doby by si muselo opuštěné lidstvo nejspíše vystačit s optimalizací, jakou jsem se již mnohokrát pokusil naznačit ve svých článcích v „Rebelu“. Není to jízdní řád, jen náznak možného, s převzetím toho, co se dosud osvědčilo v současných společenských systémech a jejich optimálním skloubením do životaschopného řádu, který při dostatečně důsledné všeobecné kontrole může realizovat i nedokonalý úřednický sbor. Kontrola je tu něco jako v Rotschildově prohlášení: „Dejte mikontrolu nad měnou státu a je jedno, kdo bude dělat zákony!“

 Jedna nutná změna by však přijít musela. Mluví se o předčasných volbách. V těch by se mělo respektovat ono přísloví z nadpisu – koho chleba jíš – a změnit Ústavu v definici sněmovních zastupitelů lidu třeba tak, jak jsem to naznačil v článku „Jak dál s Ústavou“ na své stránce (www.volny.cz/ingvesely). Poslanci by nebyli souborem stranických funkcionářů, zvedajících ruku podle návodu svých stranických klubů (mimochodem kolidujících i v současné době s tím, že poslanec má hlasovat podle svého vědomí a svědomí, a tedy podle přání lidí, které zastupuje, nikoli jen stranických bossů), ale funkcionáři svých volebních obvodů, jimi placenými a také vedenými ke skládání účtů ze svého jednání konkrétním voličům, se kterými se musí povinně pravidelně stýkat a diskutovat, proč a jak hlasoval. Názor na skladbu zastupitelů i jejich nezmanipulovatelné volby je v článku uveden. Včetně všeobecné možnosti kontroly správnosti práce celé Sněmovny. Možnost vzniku afér i jejich zametání pod koberec by tak bylo silně omezeno.

 Současný způsob vedení státu je úměrný traumatům české politiky. Začínají se objevovat články o malých schopnostech, ale velkých ambicích Petra Nečase (Břetislav Olšer na blog.iDNES), které jsem já psal už při jeho nástupu. Celá ta motanice má ale jen jeden cíl – zachránit Alexandra Vondru a jiné současné i dřívější provinilce u vládních koryt, skrýt skutečnosti, že ministr zahraničí si může za státní peníze odskočit na jednání Bilderbergů, jejichž cílem je odstranit suverenitu jednotlivých států, že politici jsou často vázáni rodinnými (nebo firemními) vztahy, že prezident v době krize jezdí sbírat nové doktorské tituly nebo krást procedurální pera, či poněkud podivné okolnosti kolem vraždy a vyšetřování zmizelé Aničky. A mnoho jiných „úletů“ našich politiků. Ten Klausův a následující lež o pouhé propisce jsou závažné nejen pro cenu onoho pera, ale pro chybějící soudnost, protože zajisté by stačila zdvořilá otázka, zda si může pero ponechat. Jak si můžeme být jisti, že podobné zkratkovité jednání nepoužije při závažných jednáních, což vlastně už i pověřením Petra Nečase prakticky udělal.

Celkově je to důvodem ke ztrátě důvěry jakékoli politiky současného ansáblu a traumatu z toho plynoucího a jistě nejenom u mne. Po minulém „šťouchnutí“ Alternativou 4 bych opakoval zdůrazněním „pěkně poprosím, smutně koukám a do kouta se postavím“ z dětských let – udělejte to! Odleťte si do V.I.P. nebe a nás ponechte svému osudu tak, jak jste to naplánovali. Po zkušenostech s vámi to nemůže být horší, než s vámi! My se z toho nějak vylížeme a bude nám lépe. Nanejvýš zajdeme stejně, jako kdybyste tu zůstali. O to každodenní trauma po zprávách, co jste zase pro svou soukromou pravdu a lásku k penězům udělali, ale budeme ušetřeni. A vy se tam můžete uplácet, dohadovat, kdo vás lépe zaplatí, kout pikle a sami sebe přesvědčovat, že bez vás to nejde. 

16. 4. 2011

Ing. Vladimír Veselý

 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Tajné společnosti plánovaly již v roce 1917 záměr umělé hrozby z vesmíru!

(Milton William Cooper, 11. 10. 2015 1:34)

Celou dobu, kdy jsem byl ve Vietnamu, a zvláště v DMZ (demilitarizovaná zóna, kde byla předsunutá základna – pozn. překl.), nazývaná Cua Viet, jsem si všímal, že tam bylo spousta aktivit UFO. Měli jsme individuální 24hodinové listiny šifrovacích kódů, které jsme používali na rozkódování zpráv, ale kvůli nebezpečí, že by jeden z nich mohl být kdykoli zachycen, používali jsme zvláštní kódová slova pro citlivé informace. Bylo mi řečeno, že UFO byla definitivně citlivá informace. Dozvěděl jsem se, jak přesně citlivá – když všichni lidé z jedné celé vesnice zmizeli poté, co bylo pozorováno UFO, jak visí nad jejich chatrčemi. Dozvěděl jsem se, že obě strany na UFO střílely a že byly zasaženy záhadným modrým světlem. Šířily se kolem zvěsti, že UFO uneslo a zmrzačilo dva vojáky, pak je shodilo do buše. Nikdo nevěděl, jak moc je na tom pravdy, ale fakt, že ty zvěsti přetrvávaly, mě přesvědčil, že na tom něco pravdy být musí. Později jsem zjistil, že většina těchto zvěstí je pravda.Konečně jsem se ocitl zpět na Havaji. Tentokrát to bylo kvůli povinnostem na pobřeží v hlavních štábech velitele Pacifické flotily v Makalapa, což je kopec nad Pearl Harborem.
Byl jsem nositelem tajné bezpečnostní prověrky u Air Force a tu stejnou tajnou prověrku jsem měl i u ponorek. Když jsem se chtěl přihlásit u administrativní jednotky flotily, byl jsem požádán, abych vyplnil další papíry pro další prověření. Učinil jsem tak, jak jsem byl tázán. Pamatuji si, že jedna z těchto otázek se ptala, zda jsem někdy patřil k nějaké bratrské organizaci. Podíval jsem se dolů na seznam, zakroužkoval DeMolay Society (organizace zaměřená na přípravu mladých mužů, aby vedli úspěšný, šťastný a produktivní život – pozn. překl.) a odpověděl souhlasně. Byl jsem přidělen do operační kanceláře pro vyhodnocování zpráv pod velením korvetního kapitána, nadporučíka Mercada, zatímco jsem čekal na výsledky kontroly mého profilu FBI k přehodnocení prověření.
..... Byl jsem požádán, abych si to přečetl a pak podepsal bezpečnostní přísahu, kterou jsem složil. Pak mi bylo kapitánem Caldwellem řečeno, že moje bezpečnostní prověření bylo zvýšeno na přísně tajné, tzv. citlivost Q, tedy citlivé rozškatulkované informace s přístupem uděleným na přísné bázi režimu „need-to-know“. Řekl mi, abych se hlásil u důstojníka ve službě z CINCPACFLT (náčelník štábu námořní pacifické flotily Spojených států – pozn. překl.) ve zpravodajském instruktážním týmu následující ráno ve 4 ráno. Učinil jsem tak. To, co jsem se dozvěděl během doby strávené s instruktážním týmem, mě vedlo k mému 18tiletému výzkumu, který vyústil v tuto knihu (Behold a Pale Horse). Později mně bylo uděleno další, ještě vyšší prověření v kódovací kategorii a já sloužil jako jmenovaný operátor SPECAT (operátor se zvláštní kategorií – pozn. překl.), kde jsem byl na hlídce ve velitelském centru.
Jednoho dne, když jsem se dozvěděl, že kancelář námořní zpravodajské služby se účastnila na atentátu na prezidenta Johna. F. Kennedyho a že to byl tajný agent řídící limuzínu, který zastřelil Kennedyho do hlavy, šel jsem na AWOL (voj. terminologie – absence bez povolení, dezerce – pozn. překl.) bez úmyslu se vůbec vrátit. Můj dobrý přítel Bob Stan byl ten, který mi to rozmlouval, abych se vrátil zpět. Později 1. června 1972 v předvečer své svatby jsem řekl Bobovi všechno, co jsem věděl o UFO, atentátu na Kennedyho, námořnictvu, tajné vládě, příchodu doby ledové, Alternativě 1,2 a 3, o projektu GALILEO a o plánech na Řád nového světa. Věřím, že tohle vše je pravda. Musím vás však varovat, našel jsem důkazy, že tajné společnosti plánovaly již v roce 1917 záměr umělé hrozby z vesmíru, aby přiměly lidstvo spojit se dohromady do jedné světové vlády, které říkají Řád nového světa. Stále hledám pravdu. Pevně věřím, že tato kniha je blíže k pravdě než cokoli napsaného předtím. 
Milton William Cooper
 

Přátelé, jsme svědky podvodu - skutečně rozsáhlého podvodu celoplanetární totalitní vlády

(Guardian, 11. 10. 2015 0:36)

Jeden komentátor Guardian poukázal na pokrytectví západního zpravodajství: „Ulicemi Londýna mohou proudit dva miliony protiválečných demonstrantů a jsou politicky ignorováni, ale několik desítek tisíc ve středu Kyjeva je prohlašováno za „lid“, zatímco ukrajinská policie, soudy a vládní instituce jsou degradovány na nástroje útlaku.“ Bylo vysvětleno, že „v Kyjevě proběhla obrovská shromáždění na podporu premiéra Viktora Janukoviče, ale na našich obrazovkách se neobjevují: pokud je jejich existence připuštěna, jsou stoupenci Janukoviče pomluveni, že tam byli „svezeni z celé země“. Demonstrace ve prospěch Viktora Juščenka jsou vybaveny laserovými světly, plazmovými obrazovkami, sofistikovaným zvukovým systémem, rokovými koncerty, stany a obrovským množstvím oranžového oblečení; přesto se šťastně oblbujeme, že jsou spontánní.
Dlouhodobým cílem příslušníků stínové vládní moci (někdy také nazývaných jako Ilumináti) je vytvoření diktátorské světovlády, jejíž nástin lze nalézt ve výtečné Orwellově knize "1984". O tomto skrytém úsilí nemá většina obyvatel planety ani ponětí. Velmi snadno se však mohou dostat do obrazu, pokud se konečně probudí, nahlédnou do mnoha věrohodných historických pramenů a pokusí se o jejich obsahu samostatně popřemýšlet, místo aby polkli i s navijákem vše, co jim předhodí zmanipulovaná média. Příčinou jejich nevědomosti je jednoznačně trvalý výplach mozku prováděný novinami, časopisy, TV a filmy, vyráběnými a cenzurovanými zmíněnou skrytou mocí!
Možná zkusíte namítnout, že přece žijete v demokratické zemi, z nichž je sestavena OSN, a že členy NATA jsou demokratické země, které by NIKDY nedovolily aby vznikla vláda diktující celému světu. Vždyť se přece stále mluví o potřebě vytvoření "jednotné fronty svobodného světa proti silám terorismu a fašismu". To je jeden z obrovských omylů, jehož podstatu se vám pokusím vysvětlit...
Přátelé, jsme svědky podvodu - skutečně rozsáhlého podvodu - který má nastolit celoplanetární fašistickou totalitní vládu, a to tak, aby si vůbec nikdo pořádně neuvědomil, co se vlastně děje. Jediný způsob jak toho dosáhnout je důsledné dodržování metody "krůček po krůčku". Takže vždy, když bude zvýšena represe, nám budou namlouvat, že se tak děje v zájmu ochrany "svobody a demokracie", takže to budeme ochotni akceptovat. Když bude pomocí těchto malých kroků zavedeno mnoho drobných represivních opatření, bude už totalitní svět vytvořen a opevněn. A to je směr, kterým jsme právě vykročili...
Vlastně jím kráčíme, co svět světem stojí. Bitva mezi silami zla a dobra započala již v Rajské zahradě (Gen. 3:1-6) a kulminuje vytvořením totalitní fašistické celosvětové vlády pod vedením muže vyznávajícího bezpráví (2 Thess. 2:3-10), jemuž moc a autoritu předá vůdce duchovních sil temnot (Rev.13:1-2). Křesťané ho tradičně nazývají Ďáblem, Satanem nebo - což je dnes nejpravděpodobnější - Luciferem. Pak ale bude odhalena slabost sil tmy a síla Božího světla zazáří, aby je spatři úplně všichni. Ukáže se, že se skutečná síla neodvíjí od politických či světských vymožeností, bez ohledu na jejich grandióznost. Vše spočívá v touze ovládat. Ilumináti - stínová světovláda - usiluje pouze o vládnutí. Chce vládnout celému světu. Takové snahy jsou satanské a Satanovy síly tmy mohou získat vládu nad světem jen prostřednictvím podvodu.

Někteří myslí,že by stačila defenestrace

(Dr.Jiří Jaroš Nickelli, 27. 7. 2011 18:42)

Naše tzv. politické elity ( nebo gangy???) si již poradily o nás bez nás. Je svatá pravda, že by nám bez nich bylo lépe, když ony nás stále jednou za čtyři léta přesvědčují, že bez nich bychom byli ztracené ovce. Myslím, že jsme ovce očesané. Má dcera ale vždy na tu mizérii navrhuje staročeský osvědčený prostředek, známý již z husitského nápravného hnutí a ze stavovského povstání - defenestrovat, a nemuselo by to být do kalů v Jelením příkopu.

urgence, kolikáte již v pořadí ? Já už to ani nepočítám !

(Kronus Jaroslav , 3. 5. 2011 8:54)

Redakce - když jsem byl abonentem tištěných SN, musel jsem po celý rok 2010 dosti tvrdě urgovat jejich pravidelné zasílání !
Změnou spočívající v jejich digitalizaci redakce proklamovala, že těm- kteří zašlou jistou finanční částku, bude zasílán opis-obtažení !
Zaslal jsem 300,-Kč s tím, že mi stačí zaslání obtahu v kvartálním rytmu . Do dnešního dne zase nic !
Stačí urgence tímto způsobem ?