Jdi na obsah Jdi na menu
 


M. Kalousek: tajné spiknutí … - Miroslav Müller

14. 3. 2011

 

Poctivé vědecké práce, knihy a doktorské práce dříve obsahovaly větší podíl citací a zdrojů – pramenů, než vlastního komentáře zpracovatele tématu. Na velmi vážné téma mimozemské přítomnosti v pozemské politice není mnoho autentického materiálu, natož na první pohled seriózního. 10. březen – den připomínky boje Tibetu za samostatnost a také podivného konce syna TGM Jana Masaryka 10. 3. 1948 z pohledu 10. 3. 2011 přinesl UFO/ET záhadu. Tu si dovoluji předložit právě v komplexních citacích, s minimem spojovacích úvah. Nehodlám se stát opisovačem, ale v politické ufologii, exopolitice všedních dnů, tedy obyčejné politice v rozbitém c. k. Rakousku a pak rozbitém Československu, ať již Adolfem Hitlerem, či Václavem Havlem a tajnými silami za nimi, to jinak než absolutně se držet obecně známých faktů nejde!!!

***

Praha - Na úvod tohoto rozhovoru je potřeba říct, že si ho redakce (Aktuálně.cz ani Svobodných novin) nevymyslela. 

Skutečně se odehrál: ve čtvrtek v 10:43 zazvonil reportérce Aktuálně.cz Sabině Slonkové mobil a ohlásil se ministr financí Miroslav Kalousek. Podobně jako ve středu hodinu před půlnocí hovořili spolu o tajné nahrávce schůzky šéfredaktorů českých novin.

Kalousek včera tvrdil, že získal záznam ze setkání novinářů, kteří řešili dopad zvýšení DPH na tištěná média. Z vlastní iniciativy zavolal šéfredaktorovi MF Dnes, kterému pohrozil, že nahrávku zveřejní v České televizi.

Redakce Aktuálně.cz s Kalouskem v noci mluvila. Sám ministr ještě volal novinářce zpátky. O tom, co je na nahrávce ze schůzky, na níž byli přítomni pouze novináři a nikdo ji nenahrával – záznam tedy musel být pořízen nelegálně – odmítl hovořit. Ovšem několikrát potvrdil její existenci.

*** 

10:43 –Telefon zvoní, volá ministr financí Miroslav Kalousek.

Kalousek: „Chtěl jsem se vám omluvit, že jsem vám včera tvrdil, že ta nahrávka existuje. Byla to normální mystifikace.“

Aktuálně.cz: „Ale vždyť jste mi včera opakovaně tvrdil, že nahrávku máte. Bavili jsme se o detailech. Říkal jste mi, že k vám přišla zvláštním způsobem a obsah je divný... Nerozumím tomu.“

Kalousek: „Přísahám na své děti, že žádná nahrávka neexistuje. Fakt.“

Aktuálně.cz: „Počkejte, jste v politice takových let a teď mi chcete tvrdit, že uděláte takovou hloupost …“

Kalousek: „Není to žádná hloupost. Pokládám to za správné. Prostě jsem měl nějaké informace, které jsem si chtěl telefonátem a pomocí té mystifikace u šéfredaktora Čásenského ověřit.“

Aktuálně.cz: „Ale vždyť vy jste ministr, vy si nemáte nějakou mystifikací šéfredaktorů novin co ověřovat.“

Kalousek: „Opakuji – pokládám to za správné. Jestliže to jejich jednání bylo transparentní, jak tvrdí, tak nevidím nikde problém.“

Aktuálně.cz: „Ten je třeba v tom, že jste Čásenskému zavolal, řekl, že máte nahrávku a že ji zveřejníte. To si pak šéfredaktoři vykládají jako vydírání.“

Kalousek: „Ale žádné vydírání nebylo.“

Aktuálně.cz: „Proč jste mu říkal, že to zveřejníte? To jste mu říkal sám od sebe, nebo to vyplynulo z rozhovoru?“

Kalousek: „Nevím, fakt už si to nepamatuji. Prostě jsem se vám chtěl teď omluvit, protože vy nejste šéfredaktor a včera jste volala pracovně. Tak se mějte.“

Aktuálně.cz: „Počkejte ještě. Vyzval vás někdo, abyste kvůli tomu odstoupil?“

Kalousek: „Odstoupit? Proč? Nevyzval. Ani to nemám v úmyslu.“

Aktuálně.cz: „A mluvil jste kvůli tomu už s premiérem Nečasem?“

Kalousek: „Už musím, nashledanou.“

 

Miroslav Kalousek na WIKI a na internetu:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Kalousek

http://www.miroslav-kalousek.cz/uvod/

http://encyklopedie.wikia.com/wiki/Miroslav_Kalousek

http://www.kdu.cz/default.asp (Omlouváme se, ale stránku, na kterou směřoval Váš požadavek, se nepodařilo najít. Je možné, že stránka byla odstraněna, přejmenována, nebo není dočasně dostupná.)

http://www.lidovky.cz/prohlaseni-miroslava-kalouska-ke-kauze-nahravky-ze-schuzky-sefredaktoru-1rd-/ln_domov.asp?c=A110310_132449_ln_domov_pks

***

Po vystoupení šéfredaktora zpravodajství ČT 24 Karla Nováka dnes 10. března 2011 na obrazovce České televize k přípravě tématu zveřejnění odhalení, jsem nejdříve myslel, že už je to tu: statečný chemik, na pracovním úřadě přeškolený na ekonoma, dříve křesťan a lidovec, nyní ministr za „knížecí“ TOP 09 jako politicko-zednářskou loži, odhaluje spiknutí na svržení vlády ČR, možná světa (!) pomocí šéfredaktorů médií. A v pozadí budou stát už Marťani či jiná havěť – viz svědectví Kateřiny Kašparové v mém textu: http://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-2-2011/unor-1948-a-jeho-nasledky-dodnes...---miroslav-muller.html...

Ale šlo o žert, jak si zednářské mafie dělají legraci z veřejnosti. Hezký příklad uvádí výborný popularizátor tématu UFONI v ekonomice, tedy o tajné části světové High/Top Society, Jan Keller. Pro pochopení, o co se tu hraje, je nutné nezkráceně citovat. Jde o text z internetu, asi několikrát přepisovaný, a buď k roku 2011, či asi tak nějak, ale stále platný, tedy prognostický text!!!

***

 

MODERNÍ MAFIÁNSKÁ SPOLEČNOST

„Za poslední rok bylo na téma krize publikováno tolik prognóz, že vlastně víme jen to, že experti nevědí.“  

Jan Keller, sociolog

Jedna z mála věcí, na které se shodnou odborníci z různých společenskovědních disciplín, je, že žijeme ve světě naplněném nebývalou mírou nejistoty. To není náhodné. Dnešní ekonomika funguje na stejných principech, na kterých je založeno fungování mafií. Italští sociologové se vcelku shodují, že mafie je firma, která chrání za příslušný poplatek své klienty před nejistotou. Aby měla dostatek zakázek, sama nejistotu pečlivě vytváří a udržuje na úrovni, kterou potřebuje pro svůj byznys. Moderní společnost funguje velice podobně a její mafiánský charakter výrazně vzrostl od přechodu ze společnosti průmyslové k postindustriální.

PROSTOR PRO VYDÍRÁNÍ

Nejistota je v tomto typu společnosti udržována na nadstandardní výši především dvěma způsoby. V oblasti trhu práce prohlubováním nepevné pozice zaměstnanců skrze neplnohodnotné pracovní smlouvy, skrze redukci zákoníku práce, omezováním vlivu odborů a rozkládáním velkých firem do síťové struktury. V oblasti sociálního zabezpečení je nejistota posilována kroky, které prohlubují krizi veřejného systému pojištění, osekáváním sociálního státu a redukcí sociálních práv občanů. Všechny tyto kroky lze z vhodného ideologického úhlu samozřejmě perfektně ospravedlnit, nicméně skutečností zůstává, že vytvářejí vhodný prostor pro vydírání. O tom, jakým způsobem vystupňovaly v posledních letech nejistotu finanční operace bankovního sektoru a spekulativního kapitálu, jistě není třeba ekonomy poučovat.

Klasická mafie nešíří nejistotu samoúčelně. Dokáže na jejím dávkování pohádkovým způsobem vydělávat. Platícím klientům umožňuje výrazně redukovat míru nejistoty, ve které žijí a podnikají. Stačí, když přistoupí na její pravidla. 

„JE TĚŽKÉ PŘEDPOVÍDAT, CO BUDE V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE, A TO PRÁVĚ PROTO, ŽE JEDINOU JISTOTOU JE, ŽE MÍRA VŠUDYPŘÍTOMNÉ NEJISTOTY SE OPĚT O NĚCO ZVÝŠÍ.“

Ani současný systém nevytváří a nestupňuje nejistotu kvůli ní samotné. Solventním klientům nabízí pojištění proti ní v soukromých fondech. Klienty méně solventní pak nutí pojistit se u nich přímo ze zákona. Nejvyšší úsilí vyvíjí pochopitelně v oblasti zabezpečení na stáří, protože zde protéká bez užitku pro soukromé pojišťovatele zdaleka nejvíce peněz. Je těžké předpovídat, co bude v následujícím roce, a to právě proto, že jedinou jistotou je, že míra všudypřítomné nejistoty se opět o něco zvýší. Od této základní, přímo strukturní příčiny se odvíjí řada nejistot dílčích.

TŘI VELKÉ NEZNÁMÉ

Na úrovni globální nevíme, v jakém bodě světové hospodářské krize se nalézáme. Za poslední rok bylo na toto téma publikováno tolik prognóz (s životností řádově několika dnů až týdnů), že vlastně víme jen to, že experti nevědí. Zkušení ekonomové nás poučí, že krize může skončit, anebo se může zmírnit, pokud se ovšem dále neprohloubí. Jakési vodítko to jistě je, mnozí se však podle něj zorientovat nedokážou.

Další neznámá na nás čeká na úrovni evropské. Sjednocující se Evropa se vždy vyznačovala velkou mírou nejistoty ohledně svého budoucího směřování. Nyní k ní přistoupila nejistota kvalitativně nová - ohledně její další existence. Evropa, která měla potíže sjednocovat se, když podmínky byly relativně příznivé, je naprosto bezradná ohledně svého dalšího fungování, jakmile se podmínky radikálně zhoršily.

Euroskeptici by však neměli jásat. Jistě si každý dokáže představit možné scénáře zpětného rozkladu Evropy, které by byly mnohem katastrofálnější než i jen nejskromnější scénář jejího přežívání.

VLÁDNÍ KOALICE NENÍ JISTOTA

Třetí velkou nejistotou je politický vývoj v naší zemi, konkrétně trvanlivost dnešní vládní koalice. Koalice vznikla v podstatě jednoduchým způsobem. Protože se ví, že v České republice existuje dlouhodobě patový stav mezi levicově naladěnou polovinou občanů a polovinou pravicově orientovanou, a protože získávání přeběhlíků nemusí být vždy ekonomické, vznikla dvojí potřeba. Jednak udržet na pravé straně politického spektra ty voliče, kteří už nebyli ochotni dále volit občanské demokraty, jednak přetáhnout z levé poloviny spektra část těch voličů, jejichž nespokojenost s poměry už nedokázala kanalizovat ani sociální demokracie, ani komunisté.

První úkol splnila TOP 09, a to možná úspěšněji, než se čekalo. Úkol druhý zvládly Věci veřejné. Tak vznikla koalice s velkou převahou ve sněmovně, ale také s řadou slabostí. Volby se totiž soustředily především na otázku korupce, která zcela zastínila reformní záměry pravicových stran.

Když se po volbách ukázalo, že boj s korupcí bude mnohem méně jednoduchý než provádění škrtů na výdajové straně státního rozpočtu, začaly se – jak opakovaně dosvědčují průzkumy – klonit hlasy znejistělých voličů opět kyvadlovitě doleva. Mezi stávkujícími a demonstrujícími se poprvé objevili lidé mladí, výrazně jsou mezi nimi zastoupeni i ti, kdo volili na jaře pravici. Bude-li se tento trend stupňovat, pak ani 118 křesel ve sněmovně nemusí být tak spolehlivou pojistkou, jak to ještě v létě vypadalo.

POLITIKA PŘEDPOVĚDI NEPOMŮŽE

Nejistotu ohledně našeho dalšího vývoje výrazně podporují rostoucí deziluze občanů a voličů z fungování politiky. Mocenská elita se už uzavřela a víceméně neprodyšně izolovala od zbytku společnosti. Už jí přestalo jít o to, aby byla pro lidi věrohodná i v době mezi volbami. To má řadu důsledků.

Uveďme alespoň tři z nich. Politici si nelámou hlavu s radikální změnou svého politického diskurzu. Titíž lidé, kteří ještě před pár lety ujišťovali veřejnost, že pro ni budují nebývalou prosperitu, dnes bez mrknutí oka vysvětlují, že právě oni jsou povoláni k tomu, aby zabránili nebývalému propadu. Jak se z odborníků na prosperitu přes noc stanou údajně ti nejschopnější krizoví manažeři, část veřejnosti nepochopí. Tím spíše, že se nelze ubránit dojmu, že mezi dnešní krizí a dřívějším způsobem budování prosperity může být až nepříjemně úzká vazba.

NEBEZPEČÍ PRO DEMOKRACII

Druhou velkou skvrnou na věrohodnosti naší politické reprezentace je lehkost, s jakou se po volbách uzavírají koalice mezi těmi, kdo před volbami proti sobě nejsilněji mobilizovali. Při výkladu této snadnosti se nemusíme vracet k elementárním pravidlům fungování mafie. V každém případě jsou koalice mezi ODS a ČSSD tím nejlepším způsobem, jak voličům rozmluvit jejich iluze o demokracii.

Je obtížné nyní stanovit, pro kterou z obou politických stran bude tato taktika více zničující. To, že je krajně nebezpečná pro skutečnou demokracii, by nám mělo stačit.

A konečně za třetí jsou rozptýleny iluze veřejnosti o tom, že rozhodovat budou ti, koho si ve volbách vybereme a zvolíme.

„MOCENSKÁ ELITA SE NEPRODYŠNĚ IZOLOVALA OD ZBYTKU SPOLEČNOSTI. UŽ JÍ NEJDE O TO, ABY BYLA VĚROHODNÁ I MEZI VOLBAMI.“

Ujala se praxe, že osoby, které se zkompromitovaly v minulém období svojí nekompetentností, nezodpovědností či obyčejnou lidskou trapností, jsou z kandidátek odstraněny, aby se pár měsíců po volbách dostaly do stejných, nebo dokonce lepších pozic v rolích poradců, asistentů či jiných honorovaných pomocníků těch, kdo byli zvoleni. K tomu, aby v politice zůstali i přes všechno, kvůli čemu už nemohli kandidovat, jim stačí pouze vhodné kontakty, které si v uplynulém období dokázali získat, jakási příslušnost do rodiny.

Jediná jistota, kterou tak nyní máme, je, že problémy budou v měřítku globálním, evropském i národním spíše narůstat a že k jejich řešení budeme disponovat pouze takovou elitou, která se neosvědčila ani v době, kdy problémy byly nesrovnatelně nižší a šance na jejich zvládání výrazně příznivější. Všechno nejlepší do nového roku.

(Z časopisu „Ekonom“)

***

A nyní si porovnejte varování Miroslava Dolejšího v jeho „Analýze 17. 11. 1989“, kdy jej Václav Havel štval jako letitého politického vězně před soud a justice Miroslav Dolejšího osvobodila – pro pravdu! Podobná štvanice byla na Miltona Williama Coopera, který byl dokonce justicí zastřelen http://en.wikipedia.org/wiki/Milton_William_Cooper. Jiní autoři spojují veřejně právě tajemné UFONY s dějinami válek, revolucí a tajemnými zednáři, např.: http://www.exopolitika.cz/news/rozhovor-s-richardem-dolanem-pro-ceskou-exopolitiku/

Totiž všude zde je vnitřní spojitost a někdy příště se na ni podíváme zcela nově.

10. 3. 2011                                                                                                 Miroslav Müller

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

"MH-2007" je spiknutí nejen proti nekřesťanovi M.Kalouskovi.

(Miloslav Jandík, předseda "Mírového hnurí 2007"., 28. 3. 2011 20:51)

Nejen "MH-2007" je PRO Ods-toupení celé nekřesťansky založené vládní koalici, včetně samotného vrchního velitele českého komanda ObamaJugend Santanáše Václava Klause.