Jdi na obsah Jdi na menu
 


My posprejovaní… – Ing. Vladimír Veselý

11. 8. 2011

My, pozemští červi, konzumenti darů „jakoby z nebe spadlých“, tedy „bojových“ nemocí a léků, paralyzujících snahy o rozhodování sami o sobě, dárků upravujících náš život do reálné demokracie, diktované nám nejspíše místodržiteli z nebe povolanými, kteří jediní vědí, co je pro nás dobré a před čím nás musí chránit, se v dobré víře v tyto bohy pokorně připravujeme na svůj úděl lidských otroků na zemi. Slibujeme, že otevřeme zcela své nitro tomuto novému trendu, budeme tvrdě pracovat pro své pány na nebesích a v šedesáti se budeme pokorně hlásit do krematoria, abychom nezatěžovali společnost jako „zbyteční jedlíci“. K tomu nám dopomáhej Bůh na nebesích a Velký bratr na Zemi. Amen.

Tak nějak se bude muset změnit Desatero božích přikázání ve verzi NWO, tedy celosvětové vlády nových bohů na nebesích. Možná, že ani ne tak nových, jako „přetransformovaných“ do ryze ekonomické normy. Politickou totalitu komunismu vystřídala mnohem tvrdší a účinnější ekonomická totalita globálního kapitalismu v čele s Velkým bratrem, která uctívá jako nejvyšší božstvo na Zemi jen chamtivost po majetku a touhu po moci nad obecným lidem. Lidem, kteří dosud tvoří vrchol pozemské fauny a domnívají se, že jsou pány této Země, aniž by hodlali připustit, že byli stvořeni jako tvor čistě užitkový. Pánem je však jiný tvor, prakticky vzhledem nerozeznatelný od místních lidí, ve svém srdci však zcela jiný a nastoluje svou vládu. Ta spočívá ve snaze zúrodnit maximálně tuto Zemi pomocí nás lidí tak, aby bez velké námahy mohla poskytovat ideální životní podmínky skupině vládců, obsluhovaných zbytkem lidstva, ponechaných žít právě k tomuto účelu a jako zdroje potravin. Zdá se, že hledání důvodů existence života na naší planetě se možná jeden z nich podaří obhájit. Je jím vývoj člověka jako dokonalého, pracovitého biorobota s dostatečně vysokou inteligencí, bez sebeuvědomění a s vyhovující nutriční hodnotou jeho tkání.

To je samozřejmě jen parodie, ale takový je nejspíše náš osud, ať se nám to líbí, nebo ne. Při svých kritikách dnešní společnosti a hledání něčeho lepšího pro lidskou společnost jsem ale nemohl nevzít úvahu pospolné společenství mravenců a včel, ovládané snad jedním mozkovým centrem, působícím dodnes neobjeveným způsobem na všechny jedince dané komunity tak, aby pracovali v její prospěch. Bez ohledu na individuální přání jedinců, která tam snad ani neexistují. Všichni se podřizují jedné vůli bez reptání a kritiky, což je v našich lidských poměrech nepředstavitelné. Ale jako společnost silně prosperují. Je snad ta odevzdanost kolektivu, která se tolik příčí našim představám o osobní svobodě jedinou cestou k ideální společnosti? Doufám, že ne. Podobá se až příliš tomu, v poslední době nám silně vnucovanému NWO – Novému světovému pořádku.

Ne, že by nám ten způsob byl úplně cizí a u lidí se nevyskytoval. Mravenci jsou ochotni při svém přechodu ohně, či vodní překážky vytvořit most z vlastních těl, což vlastně my třeba při velkých válečných invazích také, ale za normální to nepovažujeme. Oni asi také ne, zeptat se jich ale nemůžeme. Oni nereptají, protože vlastně vůbec nemluví. Domlouvají se jen jednostranně pomocí feromonů a dotyků u mravenců a tanečků u včel a tomu my moc nerozumíme. Je to společenství tvorů, podobných těm „psím lidem“, o kterých jsem už psal, kteří mají ale pravidla chování pro ně poněkud volnější. Přísná, až despotická poslušnost je však základem velké společenské produktivity v obou případech. Prakticky totalita, která se lidem ale nelíbí. Dokonce jsou ale mezi mravenci i otrokáři, kteří používají menší druh jako své otroky pro práce podřadnější, než je pořádková služba a obrana mraveniště.

Příroda snad ani nezná druhové společenství, které by fungovalo na principu obecného prospěchu pro všechny. Všude jsou určité hierarchie a společenské vrstvy, vytvářející jistou, byť i malou nespravedlnost. Stejně, jako nejsou identičtí všichni členové žádné společnosti. Nespravedlnosti, vyskytující se pravidelně ve společnosti lidské však najdeme jen málokde, protože jsou podporovány lidskou invencí, kterou ona hmyzí společenství nemají. Ta je strůjcem lidského pokroku, ale také vzájemného vykořisťování uvnitř druhu. A to mírou, kterou zase neznají oni. Člověk člověku není jen vlkem, ale často také potravou, byť převážně ekonomickou.

Sociální demokracie vede ke zlenivění lidí a tím menší prosperitě. A také proto, že do vedoucích pozic se dostávají snáze lidé odborně méně schopní, ale ochotní sdružovat se v bratrstvech sobě podobných. Kapitalistická demokracie naopak vyniká dravostí jedinců a technickým pokrokem, který přináší větší konkurenceschopnost. Ani on však není ušetřen sdružování lidí s podobnými zájmy, především osobními. Mnohem více rozděluje společnost nejen na bohaté a chudé, ale vytváří i jiné trendy, sloužící sobeckému zájmu na úkor ostatních. Kromě válek pro majetkové, nebo územní výhody a finančních transakcí, shrnujících majetek do rukou několika jedinců vznikají spolky s cílem ovládnutí co největší části světa, ba i celé Země. Jednou z nejzávadnějších je snaha vytvořit jednu vládu pro celou Zemi (NWO), ale nikoli volenou podle schopností, jen podle osobní dravosti a chamtivosti za pomoci peněz a globálního kapitalismu, vyjádřenou majetkem a ekonomickou mocí.

Taková politika nese sebou vlnu agrese v celé společnosti a s ní terorismus osobní i společenský. Kromě atentátů a útoků na civilní obyvatelstvo s cílem zabít co nejvíce lidí se stále častěji objevují například dříve neobvyklé útoky zvířat, zejména útoky psů na své pány, vražedné útoky jedinců, nebo i dokonce dětí z neadekvátních příčin. Tato agresivita musí být něčím záměrně naočkována a vyprovokována. Svůj podíl na tom mají jistě i masmédia, která jsou plná vražd a násilí a formují tak mysl lidí, aby násilí brali jako běžnou věc. Snad jako přípravu na onu apokalypsu, inzerovanou na příští prosinec. Konec celého světa to zřejmě v žádném případě nebude, jen konec svobodného života lidstva.

Již mnohokrát jsem se zmínil, že společenský řád, spravedlivý pro všechny není ani možný. A i kdyby byl, že za současných podmínek, kdy rádoby vládci světa a jejich místodržitelé mají v rukou prostředky k formování smýšlení lidí, jinou nadvládu, než podle vlastního vkusu nepřipustí. V současné době mají ve většině vlád, včetně té naší, své lidi a kde je nemají, snaží se likvidovat jejich odpor vojensky. Sám Barack Obama je natolik netypický představitel pozemšťana, že bych se nedivil tomu, že je přinejmenším místodržitelem nějaké zákulisní moci. I u nás máme adepty na takové služby. Poznají se nejen podle vysoké a často klátivé postavy, ale hlavně podle protilidového jednání, sloužícího cizím zájmům. Očekávaná velká světová hospodářská krize, předpovídaná Rockefelerem jako důvod k přijetí NWO je asi na cestě a pád dolaru (a zavedení společné americké kontinentální měny „amero“) rozhýbe světové hospodářství nepředpověditelným způsobem.

Severoamerická vláda totiž nemá vlastní peníze, vydávání peněz svěřila soukromým bankám a od té doby si na své akce musí peníze půjčovat od nich na nemalý až lichvářský úrok. Odtud to obrovské zadlužení, zdražení státních aktivit a bezpracné zisky bankéřů, kteří navíc touto závislostí ovládají politiku státu i volbu jejich představitelů. Stejné je to u nás, ale s rozdílem v tom, že si půjčujeme v zahraničí a zisky bank jdou tam. Přitom by si mohl stát půjčit od svých občanů, při dostatečné záruce a na menší úrok, než u MMF. Taková snaha se v minulých letech již vyskytla, ale tvůrce našeho zahraničního zadlužení to po svém nástupu do vlády smetl ze stolu. Kdo ví, jaký smeč mu byl vlastně osudný.

Neočekávaně se ale začínají vyskytovat protesty proti současnému stavu, které – není-li to desinformace pravdou – by mohly být nadějné ve smyslu potřebného ozdravění společnosti. Prohlášení Unie bezpečnostních složek MV, či aktivity vyměňte (regionální) politiky u nás, vzrůstající nespokojenost s nešvary a neschopností ve státní politice, kde se řeší jen osobní problémy politiků, respektive zametání afér pod koberec, aniž by nastala náprava nebo změna, hledání, jak vydolovat z občanů peníze na jejich utrácení a nepoškodit zbohatlíky, to všechno jsou polínka do ohně, která by mohla k tomu vést. Jak už jsem se ale několikrát zmínil, obrana dnešních protagonistů a letargie lidí jsou velice silné. Uvidíme, jak to dopadne. Zdá se, že třetí světová válka již probíhá ve stylu Alternativy 3, i když sled mnoha hrůzných, nedostatečně vysvětlených počinů může být nesprávně pochopen. Není už ani snaha nějak zamaskovat, nebo vysvětlit to sprejování z oblohy. Ani snaha jej kontrolovat, natož proti němu bránit. Ledacos se dovíte na „http://www.examiner.com/exopolitics-in-seattle/expert-chemtrails-are-global-covert-operation-for-total-control-detecting-ufos

Ještě budeme možná vděční za sprejování rozemletými růžovými brýlemi, které by nám umožnilo přežít tento stav s naočkovanou euforií z „užitečných“ novot celosvětové vlády. Vlastně by to bylo dobré už dnes, kdy díky válčení počasím s námi příroda dělá divy. A díky „vděku“ Americe naši politici hledají možnosti, jak z nás ještě něco vyždímat. Mladí se ale přizpůsobí, to je už jiná generace a my staří jim budeme muset udělat místo. Beztak už pro nás není současný život ničím zvlášť radostným. Už Ingman Bergman prý to glosoval výrokem: „Stáří je dřina!“. Proto mi prosím odpusťte ty moje neustálé stesky.

1. 8. 2011

Ing. Vladimír Veselý


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář