Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejen odborářům - Ing. Antonín Bělohoubek

28. 12. 2010

Následující zvrácenosti a zlotřilosti politické i nepolitické byly, jsou a budou vlastní nejen VŠEM hodnostářům komunistickým a lžidemokratickým, ale i odborovým!

1a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zatvrzelé popírání skutečnosti, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci dávají přednost obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse před jejím VÝRAZNÝM mohutněním! (Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také následující pravdy!)

1b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci dávají přednost obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse před jejím VÝRAZNÝM mohutněním!

1c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE když jejich současníci dávají přednost obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse před jejím VÝRAZNÝM mohutněním!

2. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci dávají přednost sprosté vychytralosti, sprostému přikrčenectví a sprosté prodejnosti před počínáním poctivým, odvážným a statečným

3. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci dávají přednost nejrůznějším podobám duševního lenošení před usilováním o strmý duševní růst!

4. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci se SMIŘUJÍ s degradací na tvory duševně nezpůsobilé spolurozhodovat o všech podstatných věcech poctivými referendy!

5. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci dávají přednost nasládlým lžím před hořkými pravdami!

6. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když se jejich současníci smiřují s UMLČOVÁNÍM zmíněných myslitelů a buřičů!

7. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci dávají přednost hltání kdejakého braku před INTENZIVNÍM vyhledáváním a DŮKLADNÝM osvojováním si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti!

8. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když dodnes ze SKORO VŠECH nádherných dětí vyrůstají politicky i nepoliticky špinaví a hloupí PODLIDÉ, a tím také zločinci a šílenci MNOHONÁSOBNÍ!

9. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci dávají přednost konzumentskému obžerství před úsilím vyrůst v SILÁKY v ohledu intelektuálním i mravním!

10. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když se jejich současníci smiřují s nezakázáním VŠECH lžidemokratických stran; byly, jsou a budou to přece organizace ZLOČINECKÉ!

11. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci dávají přednost LIBOVÁNÍ SI ve kdejakém blbství i ve kdejaké špíně před počínáním rozumným a mravným!

12. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když se jejich současníci smiřují s BUJENÍM politické pornografie, politické prostituce a politického kuplířství!

13. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci dávají přednost OTROČENÍ špinavci a hlupákovi v sobě před životem ušlechtilým!

14. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když se jejich současníci smiřují s ignorováním ZÁKLADNÍHO zákona demokracie, tj. poctivého respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů!

15. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci dávají přednost pustošivé domýšlivosti před BLAHODÁRNOU nespokojeností se sebou!

16. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když se jejich současníci smiřují s ignorováním i pouhého MINIMA spravedlnosti vůči mnohonásobným zločincům (měli a mají být přece VYHÁNĚNI ze všech významných funkcí, měl a má jim být přece ZABAVOVÁN jimi nakradený i naparazitovaný majetek)!

17. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci dávají přednost příslušnosti ke špinavým a hloupým podlidem před NÁSLEDOVÁNÍM siláků v ohledu intelektuálním i mravním!

18. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci baží po nezasloužené moci, nezasloužených penězích a nezasloužené slávě!

19. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci NESTOJÍ o pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti!

20. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci dávají přednost tupé spokojenosti před ušlechtile výbojným HNĚVEM vůči výrazným podílníkům na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických!

21. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci dávají přednost nijak nepodmíněné tj. ZNEMRAVŇUJÍCÍ) shovívavosti před PŘÍSNOU spravedlností vůči kdečemu i kdekomu!

22. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci IGNORUJÍ politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady: „Už nikdy ne jako ovce!“

23. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když se jejich současníci smiřují s pokračováním života, který je napůl odpornou fraškou a napůl odpornou tragédií!

24. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když se jejich současníci smiřují s ODMĚŇOVÁNÍM mnohonásobných zločinců i funkcemi nejvyššími!

25. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci IGNORUJÍ naší povinnost pomáhat v míře CO NEJVĚTŠÍ při úsilí o radikální redukci pustošivých hanebností!

26. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když se jejich současníci smiřují s parazitováním na JEJICH politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně!

27. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci IGNORUJÍ to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM úsilí o radikální redukci pustošivých hanebností!

28. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci ŠÍŘÍ jejich „moudra“!

29. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci DĚLAJÍ to, co dělat rozhodně nemají, a také NEDĚLAJÍ to, co dělat najisto mají!

30. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci IGNORUJÍ naší povinnost odčiňovat v míře CO NEJVĚTŠÍ svá těžká provinění politická i nepolitická!

31. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když jejich současníci dávají přednost „poklidnému soužití“ i se zločinci a šílenci mnohonásobnými před tvrdým ÚTOČENÍM proti nim!

32. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když se jejich současníci smiřují s VÝRAZNÝM podílnictvím na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, a tím také na tom, že naše planeta je nadále velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech!

33. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že také ODBOROVÝM hodnostářům vyhovuje VELICE, když se jejich současníci smiřují se smrdutým UHNÍVÁNÍM svého života!

Ing. Antonín Bělohoubek