Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nekončíme... - PhDr. Rostislav Janošík

Nekončíme...

Pro toho, kdo pravidelně čte SN, nebudou následující řádky žádným překvapením. Spíše naopak. Jak známo, již před dvěma roky došlo k výraznému zhoršení finanční situace při vydávání našeho čtvrtletníku. Od té doby bylo každé další číslo SN připravováno tak, že mohlo být zároveň číslem posledním. Tento stav se dařilo prodlužovat ještě další dva roky. Déle už to však možné není.

To je tedy hlavní důvod, proč redakce SN přistoupila k zásadnímu rozhodnutí: od 1. 1. 2011 přejít na internet. Již v této chvíli máme zaregistrovánu internetovou doménu, na níž jsou k dispozici všechna letos vydaná čísla SN v tištěné podobě, jakož i poslední tištěné číslo v internetové podobě – jako ukázka toho, jak budou „nové“ SN vypadat.

Když jsem před 15 lety s několika spolupracovníky začal SN vydávat, tehdy ještě jako měsíčník, domníval jsem se, že nové periodikum se udrží maximálně pět let. Do doby, než naše polistopadová demokracie zesílí a zakoření natolik, že podobných tiskovin nebude třeba. Netušil jsem, že to bude trvat třikrát tak dlouho, a přitom ta demokracie bude stále  jako v plenkách. Někdy mám pocit, že jsme na tom před těmi 15 lety byli lépe než dnes.

Periodikum tohoto typu bohužel (nebo bohudík?) potřebujeme stále. Je to dobře, nebo špatně? Nevím. Dokud ale máme svobodu a demokracii, je naší povinností je kultivovat a ochraňovat jako oko v hlavě. Nedílnou součástí této kultivace je svoboda slova, ať už tištěného, mluveného či šířeného prostřednictvím  elektronických médií.

V době, kdy SN začaly vycházet, jsem se domníval, že naší nejdůležitější povinností je, abychom dávali prostor těm jedincům, kteří ho z nějakého důvodu nemohli najít jinde. Dnes vím, jak důležité to bylo rozhodnutí. Za oněch 15 let byly SN často jediným periodikem, kde byly názory čtenářů (bez cenzury) zveřejněny. Je to nejen potvrzení správnosti původního rozhodnutí otevřít SN těm, kdo nemají možnost své názory publikovat, ale zároveň i test stavu naší společnosti v oblasti svobody slova.

Svoboda veřejného šíření názorů, kterou vyhlásili za jedno ze základní lidských a občanských práv francouzští revolucionáři z konce 18. století,  je dnes téměř nulová. Kdo z obyčejných občanů má možnost dostat se do televize, do rozhlasu či do celostátních deníků? Na to nechť si odpoví každý sám...

„Svobodné noviny na internetu“, jak se od 1. 1. 2011 bude nazývat nové internetové periodikum, které nahradí tištěný nezávislý čtvrtletník „Svobodné noviny“, budou vycházet každý měsíc. Vedle pravidelných rubrik, jež se pokusíme zachovat, budou do každého čísla zařazeny ty příspěvky, které se v daném čase sejdou pohromadě.

Z hlediska obsahu by měly být „nové“ SN pestřejší, vyváženější a více otevřené čtenářům i přispěvatelům. Přechodem na internet by se měl vyřešit i problém, který trápil hlavně starší čtenáře, totiž velikost písma. Všechny publikované články budou mít standardní velikost písma, aby se daly bez větších obtíží přečíst.

Jsem si vědom toho, že část našich čtenářů nemá možnost připojení k internetu, nebo si s počítačem „nerozumí“. I pro ně se pokusíme najít řešení. Zvažujeme proto možnost omezeného počtu tištěných náhledů zveřejňovaných materiálů a výhledově také tištěné ročenky, v níž by byly publikovány nejzajímavější články z celého internetového ročníku.

Věřím, že ti čtenáři, kteří si na SN zvykli, si nás najdou na níže uvedené internetové adrese a zůstanou nám věrni jako doposud. SN byly a jsou i nadále  určeny především jim.

19. 12. 2010

PhDr. Rostislav Janošík,

vydavatel a šéfredaktor SN

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dotaz

(D. Kolbinger, 21. 3. 2021 10:04)

Jste prosím p. Janošík ze Zlína, co působil v Ostravě?