Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nenapravitelní a nepoučitelní - Bc. Jan Kopal

14. 6. 2011

Patří ke koloritu různých potlachů Sudetoněmeckého landsmanšaftu, že se na nich spílá, vyhrožuje a plive po České republice a jejich představitelích. Zvláště po těch, kteří odmítají sudetským Němcům poklonkovat a omlouvat se, tak jako činil blahé paměti Václav Havel a jeho suita. Havlova omluva sudetským Němcům bezprostředně po roce 1989 vypustila nebezpečného džina z lahve a byla bezprecedentním a neuváženým krokem majícím fatální následky.

Vrcholem trapnosti a necitlivosti sudetských štváčů je to, že si nedají pokoj ani v historický den vypálení Lidic nacistickým Německem a jeho přisluhovači, na kterém měli sudetští Němci také svůj bezprostřední podíl (známý je např. postoj K. H. Franka). Namísto uznání viny a pokorné žádosti o odpuštění jen drze provokují a urážejí odbojáře a potomky obětí německých válečných zvěrstev.

V takovýchto chvílích jsem hrdý na našeho prezidenta, který dlouhodbě svým politickým vystupováním dokazuje, že stojí na straně českého národa a historické pravdy. Plně v duchu husitských tradic a pojetí českého národa v duchu Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra. Dokud bude tento státník a politik v čele našeho státu, nemusíme se obávat o udržení národní suverenity.

Bc. Jan Kopal

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Znáte?

(ivana, 18. 3. 2013 11:49)

Aloha. Právě koluje mezi lidma ojedinělá metoda, jak vydělat peníze - vhodná pro lidi, co jsou doma.. Vydělávám si takto už od půlky ledna a fakt mě to nadchlo :) Miliony z toho sice nejsou, ale dokud to jde, tak toho využívám na maximum :-) Kdyžtak mrkněte na www.CervenaCerna.cz

chromik.wz.cz svědek M.Dolejšího

(Muller, 22. 6. 2011 13:04)

http://chromik.wz.cz/58_dolejsi.htm

VZPOMÍNKA NA MIROSLAVA DOLEJŠÍHO (20.11.1931 – 26. 6. 2001)
Motto: „Není pro nás nic nebezpečnější než osobní iniciativa. Když je vybavena silou ducha, může vykonat více než milión těch, mezi které jsme zaseli rozkol. Výchovu akumů musíme řídit tak, aby jim beznadějně klesly ruce do klína před úlohou, která vyžaduje osobní rozhodnutí."

„Dokud lidé nepochopí, že každý z nich, jako individualita, má být ovládán jak po stránce mravní tak i duchovní a budou stále hledat jakoukoliv oporu mimo sebe, mimo svoji duchovní a mravní mohoucnost – nemají naději se ubránit. Nabývá na významu individuální obrana, při níž zůstává člověk zcela sám. Má jenom sám sebe a Boha." Miroslav Dolejší
Miroslav Dolejší byl v roce 1949 vyloučen ze studií a za trest byl poslán do uhelných dolů, protože v místní klubovně ČSM demonstrativně vyvěsil britskou státní vlajku a ještě téhož roku navázal kontakt se skupinou národně demokratického odboje. V lednu 1951 byl na udání zatčen. Po třinácti měsících vyšetřovací vazby odsouzen Státním soudem v Praze ke 23 rokům vězení za údajnou špionáž. Od svého zatčení byl ve vyšetřovací vazbě bestiálně týrán a mučen. Prošel věznicemi v Ruzyni, na Pankráci, ve Valdicích, a lágry na Vojně, Býtízu, v Ostrově nad Ohří, na Rovnosti …
Propuštěn byl v roce 1960 na amnestii prezidenta Novotného. V roce 1964 se oženil a v roce 1968 se manželům Dolejším narodil syn. Po sovětské okupaci, na počátku normalizace v sedmdesátých letech, byl propuštěn ze zaměstnání pro svoji činnost K 231. Půl roku marně sháněl místo, pak z „protekce" začal fárat při stavbě pražského metra. Když se v páté pětiletce začali do Československa dovážet panelárny pro montáž bez skládek, bylo nutné naprogramovat výrobu a řídit ji počítačem. Pro jeho znalost počítačové problematiky se na něj obrátili známí a fiktivně ho zaměstnali v jednom družstvu. Miroslav Dolejší k sobě přibral pár bývalých spoluvězňů, které znal z „basaprojektu" (pozn. Basaprojekt na Pankráci bylo zařízení ministerstva vnitra, kde vězni s technickým vzděláním pracovali na projektech pro národní podniky). Později se stal vedoucím výpočetního střediska. V roce 1975 na požádání svého známého novináře napsal studii o počítačových systémech. Věcné informace byly kompiláty ze všeobecně přístupných materiálů a veřejných přednášek, ale přesto je 14.6.1976 zatčen a později Městským soudem odsouzen k jedenácti rokům vězení za špionáž. Před soudním jednáním držel tři měsíce protestní hladovku. Propuštěn byl v roce 1985, těžce nemocen, kdy se začaly projevovat následky práce na uranu. V bolševických lágrech a kriminálech strávil celkem 19 let.
Nedůvěry k oficiálním verzím a politickým legendám se u Miroslava Dolejšího datuje již od padesátých let, kdy se ve vězení setkával s mnoha významnými lidmi a postupně poznával skutečné pozadí oficiálního výkladu politiky …
Po listopadu 1989 se pokouší zburcovat veřejnost a vyvést ji z její naivní neznalosti. Jeho hlas však zůstal hlasem volajícího na poušti. Veřejnost prostě ještě k určitým poznatkům nevyspěla a ani o tyto poznatky neměla a zájem, který trvá dosud. A jak bývá zvykem, hněv se obrací na posly špatných zpráv.
Státní aparát zasáhl po vydání „Analýzy 17. listopadu" proti Miroslavu Dolejšímu veškerou svojí mocí. Hromadily se žaloby, ve sdělovacích prostředcích byl diskreditován, falešně obviňován ze spolupráce s StB. Tzv. „demokratický" režim se při umlčování bývalého politického vězně neštítil ničeho – od kontroly a krádeže pošty až k vyslání svalnatého pohůnka …Kromě již zmíněné Analýzy, je Miroslav Dolejší autorem několika desítek politických úvah a studií, knihy „Chodbami opuštěnými", spoluautorem zákona o třetím odboji atd. …
Miroslav Dolejší se stal symbolem dvou odbojů, třetího protikomunistického a také stávajícího, čtvrtého, vůči zvůli postbolševických a pseudohumanistických kreatur.
Čest jeho památce

Co nastrčené straší a opak

(Muller, 22. 6. 2011 12:54)

Co nastrčené straší a opak
Milý pane Kopale, šotek nechtěného mě podsunul patvar do názvu ze složeniny strašit a nastrčit. Myšleno od těch zlých Sudeťáků, ve většině německých evangelíků či husitů… Ale dost sporů o tajných zakladatelích husitství za oponou, kulisami dějin k Analýze 17.11.1989.
Vybral jsem Vám a čtenářům Svobodných novin tu s komentářem pan Hučína. Ano, Hučína postrach sameťáků…
http://www.szcpv.org/04/an1.html
Já jsem byl v r.1983-1986 ve vězení v Miňkovicích a od r.1984-85 jsem byl spolu s Miloslavem Dolejším. On byl na oddíle "B" a já na oddíle "G". Já jsem většinu trestu strávil na trestním oddělení, neboť jsem tak zvaně odmítal spolupracovat na své převýchově a navíc jsem byl již v té době 3 krát soudně trestán (2 krát pobuřování, hanobení státu svět.soc.soustavy, 2 krát nedovol.ozbrojování, výtržnictví, útok na agenta StB, krádež zbraně ze skladu Lidové milice). V průběhu trestu jsem často při střídání směn hovořil s Miloslavem Dolejším, který měl mimořádný politický přehled. Oba jsme byli několikrát kázeňsky řešeni za to, že jsme ovlivňovali spoluodsouzené k protisocialistickým názorům. Já jsem se také často s Miloslavem hádal ohledně Charty 77.Byl jsem zastáncem CH 77. Miroslav mne však varoval s tím, že jednou poznám a změním názor na CH 77. V této záležitosti jsem s ním nikdy nesouhlasil a po výkonu trestu jsem v r.1987 Chartu podepsal. Po 17 listopadu když jsem se stal předsedou Občanské komise a poté na doporučení Konfederace politických vězňů pracovník FBIS jsem poznal některé významné signatáře CH 77 blíže. Dnes mohu odpovědně prohlásit, že za mým propuštěním z BIS a následným zatčením stojí také bývalí a vlivní signatáři CH 77 jako např. Jan Princ, František Stárek, Petr Uhl, Jíra a mnoho dalších. To je také jeden z mnoha důvodů proč je můj soudní proces v podstatě tajný. Miloslav Dolejší bohužel už není mezi živými a já už nemám možnost se mu omluvit za to, že jsem nedal na jeho varování před CH 77. Tím nechci kritizovat ty obyčejné chartisty - pěšáky, kteří podepsali s vědomím, že se tím staví na stranu demokracie.

S pozdravem Vladimír Hučín.

OBSAH:
I. Východiska
I. 1. Charta 77
I. 2. Převrat 17. 11. 1989
I. 3. Občanské fórum
I. 4. Komunistická strana

II. Sjednocení Evropy
II. 1. Československo a Evropa
II. 2. Mezinárodní souvislosti sjednocení
II. 3. Stav země
II. 4. Obecné podmínky

III. Limity možností (velmi zajímavé pojednání o smyslu a působení peněz)

Váš stále s úctou i k pravdě M.Muller
(jako vzpomínka k 10. připomínce úmrtí Miroslava Dolejšího)

Smutná klišé jak chilské pero nastršili Sudeťáci

(Muller, 22. 6. 2011 11:09)

Milý kolego Kopale,

věnoval jsem se do hloubky studiu řečeného v moderních čsl. dějinách, tj. v okruhu českém (a moravském i slezském), slovenském a ruském či ukrajinském (dříve podkarpatoruském), které začaly vyhlášením neposlušnosti c.k.rakouského poslance T.G.Masaryka 6.7.1915 ve Švýcarsku c.k. Rakousku a císaři Františku Josefovi osobně! Tuto dobu a její následky výborně objasnil prof. Dr. Josef Kalvoda v rozsáhlé trilogii "Z bojů o zítřek", vydáno za spolupráce s Milo Komínkem.
Dále si dovoluji upozornit na maličkost, na dílo Miroslava Dolejšího Analýza 17.11.1989, které je dobré si přečíst a dokonce pochopit. Zkuste i Vy, kolego těch pár set dobrých stránek plných poutavého čtení si přečíst. A to jako úvod k dějinám národa českého v sepsání od Františka Palackého, kterého se tak dovoláváte a zjistíte, že jsme byli před husity a budeme i po nich.
Protože jste obdivovatel učitele VŠE pana prof. ing.V. Klause, prohlédněte si prosím československá komunistická platidla oslavující husitství a komentáře prof. Dr. Zdeňka Nejedlého, který to dotáhl ze životopisce T.G. Masaryka na komunistického ministra školství a záštitu řady husitských velkofilmů, kde se řeční přesně stejně jako zde ve Vašem ctěném textu o sudetské drzosti.
Dovolte prosím ještě doplnit super tajnou informaci z okruhu příznivců Alienda: nacističtí zločinci si přestavěli řadu jihoamerických států podle svého na ráj Sudeťáků. kteří skrze generála Pinocheta a jemu věrné narafičili vzácné umělecké psací pero na pana učitele VŠE pana prof. ing.V. Klause, hrajícího roli presidenta ČR v Chile, aby jej zesměšnili. Zlí Sudeťáci a jejich nacističtí fašisticko - američtí imperialisté (odposlechnuto z rádia Jerevan...).
Je nutné, abyste přistupoval na podobné zkratky z rádia Jerevan a ignoroval skutečné politické vězně jako Miroslav Dolejší a jeho Analýzu 17.11.1989, která mnohé vysvětluje, a dokonce 20 či 50 let dopředu? A pochopil kdo živí podobné nesmysly a podíval jak na typické Germány 150 cm vysokého černého nordického "světlovlasého obra" dr.J.Goebelse tak na A.Hitlera židovského původu, původce obří bitky v táboře judaistů a sionistů? Či řadu židovských reformátorů lidového středověkého katolictví na biblické "Jen bible! - rozumějme s prioritou Starého zákona...

Váš s úctou podepsaný M.Muller
(zabývající se i ve SN syntézou Analýzy 17.11.1989 s dílem M.W.Coopera, Ericha von Dänikena - zlého Švýcara n ě m e c k é h o původu! a dalších ufologů)