Jdi na obsah Jdi na menu
 


Není už na čase zrušit předpojatý tribunál v Haagu? – Prof. Dr. Rajko Doleček, DrSc

4. 12. 2012

Listopad 2012 se stal černou skvrnou v dějinách mezinárodního práva, protože v něm soudní fraška, zvaná Mezinárodní trestní tribunál pro válečné zločiny v někdejší Jugoslávii (ICTY), de facto prodloužená ruka USA, propustil po novém soudním řízení jako nevinné dva chorvatské generály, A. Gotovinu a M. Markače, před rokem odsouzené za válečné zločiny na 24 a 18 roků. A propustil již podruhé zatčeného známého kosovsko-albánského velitele UCK a nějakou dobu i premiéra Kosova, Ramushe Haradinaje, a jeho dva  spoluzabíjáky, Idrize Balaje a Lahi Brahimiho – za četné válečné zločiny, za vraždy a mučení zajatých Srbů, Romů i Srbsku loajálních Albánců. Nebyli prý po ruce svědkové jejich četných zločinů. Udávalo se, že  snad osmnáct svědků zmizelo.

Generál Gotovina velel operacím Záblesk a Bouře (květen a srpen 1995), ve kterých bylo za přispění bosensko-muslimské armády a letectva NATO vyhnáno a oloupeno na 220 000 Srbů, žijících po staletí v Chorvatsku, v Kninské Krajině, Slavonii. Mnoho jejich domovů bylo vypáleno a zničeno bombardováním. Hodně přes 1000 Srbů, kteří neuprchli, bylo zavražděno. Čeští turisté, kteří po roce 1995 projížděli Kninskou Krajinou, viděli na vlastní oči vypálené a zničené srbské osady. Operaci plánovali najatí američtí generálové-žoldnéři:  C. Vuono, C. Saint a H. Soyster. Generál Markač byl generálem policie Chorvatska, jehož armádu masivně vyzbrojilo hlavně „mírumilovné“ Německo. Německé zbraně tu zase zabíjely po 50 letech. Nikdo za tuto genocidní operaci nebyl souzen. Havlovo společenství a OSN celkem nic proti tomu nepodnikly, neprotestovaly. Množství zbraní (sklady NDR) pro chorvatskou armádu (140 000 mužů) bylo téměř veřejně pašováno z Německa přes Rakousko a Maďarsko. 

Po prvním zatčení R. Haradinaje a jeho spoluzabijáků prohlásila o nich prokurátorka ICTY Carla del Ponteová, která jinak vystupovala protisrbsky:

„Před vámi jsou lidé, obžalováni za zločiny – hrozné, kruté, násilné zločiny: zločiny vraždy, vyhánění a mučení, znásilňování, únosů, násilného věznění až nejkrutějšího týrání… Nepochybujte ani trochu, a obžaloba to i dokáže, že tito tři lidé – tento pán války (tj. Haradinaj), jeho poručík a jeho vězeňský dozorce, mají okrvavené ruce…“ (Z knihy Paní žalobkyně, Profil, Bělehrad, 2008, str. 291)

Je zcela zřejmé, že Tribunál ICTY je politická instituce, která měla po stránce právní ospravedlnit ilegální postupy, zločiny Západu (Evropská unie, NATO, USA) proti Jugoslávii – Srbům. Západ si Tribunál vynutil 25. května 1983 Rezolucí Rady Bezpečnosti č. 827, i když RB neměla k tomu mandát: mělo by ho pouze Valné shromáždění OSN. Bylo by totiž jistě divné, kdyby zakladatelé Tribunálu v Haagu dovolili, aby v něm byl odsouzen nějaký významný Albánec nebo Chorvat, protože by tím odsoudili sami sebe – jako organizátory největší etnické čistky v Evropě po II. světové válce (chorvatské operace Záblesk a Bouře) a jako organizátory odtržení Kosova: za vyhnání tamních 230 000 Srbů, Romů, Goranců, Srbsku loajálních Albánců, za četné vraždy, loupeže a ničení a také za vraždění Srbů a Romů k získání jejich orgánů k transplantacím.

V kontextu s tím ztrácí cenu i Nobelova cena míru pro rok 2012, udělená Evropské unii, když se tato v roce 1999 účastnila zločinu agrese proti zbytku Jugoslávie, bez povolení RB OSN, za 78 dnů bombardování, vandalského ničení a zabíjení, bez omluvy, bez kompenzace, za lži proti srbské propagandy.

Události v Kosovu se trapně dotýkají i nás, protože náš ministr zahraničí Karel Schwarzenberg svým nesmyslným uznáním suverenity Kosova (21. května 2008) nejen přerušil tradiční  bratrské vztahy se Srbskem, za  pohrdání českým parlamentem, ale uznal i kriminálními postupy zatíženou vládu Kosova. Jak může takový člověk kandidovat na prezidenta České republiky?   Nemá být zrušen tak jednostranný Tribunál a nahrazen jiným, spravedlivým, nepředpojatým?

Ostrava, 30. 11. 2012

Prof. Dr. Rajko Doleček, DrSc

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

sOUHLASIM

(bRAZDA, 14. 12. 2012 12:44)

vŽDY MI BYLY vAŠE NÁZORY BLÍZKÉ.Vážím si Vás a souhlasím s Vašimi názory.Používám této příležitosti k výzvě pro český národ.
vARUJIPŘED VLÁDOU ZLOČINCŮ STRANY TOP 09 ZAPRODALI ČESKÝ NÁROD ŽIDOVSKÝM ZÁJMŮM.vYVARUJTE SE JAKÉKOLI SPOLUPRÁCE A V PŘÍŠTÍCH VOLBÁCH TUTO ZLOČINECKOU SGRANU NEVOLTE !!!

K souhlasím... jen názor národa a pravda: jak věci jsou?

(MULLER, 20. 12. 2012 1:08)


K souhlasím... jen názor národa a pravda: jak věci jsou?
Dobrý den či večer, značko BRÁZDA... Kdysi Miroslav Dolejší jako mladík věrný rétorice tehdejší doby chvály na Beneše,
a ideálům nějak odporovat diktatuře proletariátu, jak si tehdy říkali soudruzi, (co jsou nyní ti praví, tržní a zastánci
neviditelné ruky trhu, arcidemokraté - jen když jim zase sype) - si naběhl. Kdo všechno jej udal, nevím, něco je obecně
známo a maličko v archivu "Bendova" úřadu, později Žáčkova ústavu, který přebral někdejší mluvčí biskupské konference,
páter a tehdy katolický farář Daniel Herman - více Wikipedie a http://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_Herman a vůbec intenet.
Zde jen, že vše je ještě maličko složitější např zde:
Autor: Reuters - Hertfordshire - Britští astronomové hlásí další nadějný objev. Kolem Tau Ceti, po Alfě Centauri A Zemi
nejbližší hvězdy podobné Slunci, obíhá pět planet. Jedna z nich je navíc v takzvané obyvatelné zóně, což znamená, že by
na ní mohla být voda v kapalném skupenství, a tím pádem i život.
Tau Ceti se nachází 11,9 světelného roku od Země a vzhledem ke své relativní blízkosti je středem zájmu astronomů už dlouho.

Zaměřili se na ni mimo jiné experti programu SETI, který pátrá po radiových signálech inteligentních civilizací.
Až dosud ale chyběl důkaz, že kolem Tau Ceti obíhají nějaké planety, jež by mohly být potenciálními hostitelkami živých
tvorů. Chybějící důkaz přinesli astronomové až teď. Na základě analýzy dat z přístrojů HARPS, AAT a HIRES...

A co když, TOP o9 je právě řízena z bažin ne Izraele ale od někud za rohem?