Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové pověsti lidí - Ing. Vladimír Veselý

24. 2. 2011

 

Toto pokračování se od předchozích liší nejen v názvu, ale i v obsahu. Je v něm už soubor mých osobních názorů a spekulací, vyplývající z předchozích studií a úvah, za jejichž pravdivost nemohu zcela ručit a které mohu i diametrálně změnit na základě nových poznání. Jsou to jen spekulace, stojící na vratkých základech, a tak je nutno je brát. S nadějí, že možná vnuknou někomu, nebo i mně, jak najít cestu k pravdě.

Vycházím ze stejných předpokladů, jako v článcích minulých. Tedy: že je téměř jisté, že tu mimozemšťané, a to vícekrát a z různých planet, byli a že jsou nejspíše stále mezi námi. Že se snaží vybudovat a udržet základnu pro svou činnost. Jak jsem se již zmínil, jsou si zřejmě vědomi, že při daném počtu lidí je jejich vyhubení bez negativních důsledků pro sebe a pro jimi plánovanou komunitu lidských sluhů i zdrojů potravy, pokud se tak živí, nemožné. Civilizaci lidí, kterou snad i „vykonstruovali“, podporovali z počátku ve vývoj, nemohou jednorázovou akcí dostat k požadovanému stavu. Mírnými „postrky“ pomocí osvícených filozofů a vynálezců (možná z jejich vlastních řad) urychlovali proto vývoj až do doby, než se jim lavinovitým nárůstem počet lidí a jejich invence vymkly z rukou (nebo nohou?). To by docela dobře korespondovalo s oním biblickým „postrčením“ jablkem hada (Enlila?), na truc jeho separatistickému bratru a pánu Země Enkimu. Ten za to vyhnal Adama a Evu z Ráje nevědomosti jejich údělu užitkových tvorů k prospěchu „Bohů“ (Eva ale nebyla zřejmě mitochondrická matka lidstva; ta žila podle vědců o několik století dříve).
Pak následují poněkud zmatečně popisované události podle potřeb autorů, takže zjistit, jak to skutečně bylo, je obtížné. Asi se těžko dovíme, proč nepovažovali mimozemšťané za nutné naučit lidi číst, psát a počítat s čísly většími, než je počet prstů, když jejich civilizace byla natolik vyspělá, že dovedla cestovat vesmírem. Musela proto mít tyto vědy plně zvládnuty. My ovšem naše koně a krávy také číst a psát neučíme. A lidumilný Enlil asi nebyl po ruce. Proto se musíme spokojit se záznamy tak primitivními, jako jsou hliněné tabulky, „poďobané“ rákosem. Musíme být ale vděční i za takové informace, protože lepší nemáme. Však se i z toho vyvinulo klínové a obrázkové písmo, takže nějaké informace přece jen jsou, i když padělatelnost takových tabulek je asi dost velká. 
 

Nedávná minulost

Příkladem zmíněného postrkování také může být podpora Německa na počátku minulého století. Podpora jeho vědců vedla k technické vyspělosti ve fyzice atomu a nastartovala náběh pro přístup k jaderné energii, kterou mimozemšťané potřebovali. Také se rozběhl vývoj letecké techniky, směřující k proudovým letadlům, a objevují se náznaky vývoje talířovitých strojů, ne nepodobným původním plavidlům mimozemšťanů. Na podporu toho všeho byla rozpoutána první světová válka, podle mého názoru  s dvojím úkolem – urychlit vývoj techniky v rukách jejich zástupců a zlikvidovat spoustu nepříjemně pro ně se rozrůstajících lidí. Pro nadějný německý imperialismus, který využíval také kopii známého ublíženeckého syndromu (tentokrát z prý nespravedlivě prohrané války), byl vypěstován potřebný razantní vůdce v osobě Adolfa Hitlera a Německo bylo vehnáno do další světové války.
 
V této válce již bylo přísně tajně, ale rozsáhle budováno technické zázemí výroby pokročilých zbraní, blížící se úrovní těm vesmírným. Rozvíjel se úspěšně jaderný výzkum, vedoucí k výrobě atomové bomby, letecký průmysl a vývoj raket i rotačních typů strojů, výzkum různých typů záření včetně nejtvrdších známých druhů. Byly také horečně hledány možné opuštěné základny původních vesmírných expedicí, jak na poušti, kde se taková zařízení předpokládají pod Sfingou (proto akce Německa v africké poušti), tak v Antarktidě, kde se předpokládá potopená Atlantida. Proto byla vybudována základna „Neu Schwabenland“ i jisté aktivity v Jižní Americe, která je z tohoto hlediska také podezřelá.
 
I na okupovaných územích byly budovány supertajné výzkumné a vývojové prostory. Tak tajné, že ti, kdož tam pracovali, nesměli odejít živí, kromě špičkových zasvěcenců ovšem. Takovou základnou byla například asi podzemní továrna Richard v lovosické hoře Bídnice a Radobýl, o níž bude ještě řeč. Mnoho o ní není známo, na internetu narazíte jen na hlášku, že uváděná stránka neexistuje, nebo je nedostupná. Jako dvě šachty zmíněné továrny, které nebyly a asi nebudou nikdy prozkoumány. To podezření o zmíněném účelu pochopitelně ještě prohlubuje. Je mnoho dalších, dosud neprozkoumaných míst s podivným účelem a podivnou historií. Zajímavé je například, že Německo se silně zajímalo i o Tibet (byli nalezeni mrtví Tibeťané v německých uniformách) a že Hitler silně věřil na teorii duté Země.
 
Pravdou ovšem také je, že ke konci války technická podpora Německa, možná i plánovitě a účelově zeslábla. Němci však již měli (a možná právě proto) ne zcela dokončenou atomovou bombu, rakety V1 a V2, pokročilá letadla, diskoplány, jako Vril a Haunebu, v pražských Kbelích prý zkoušeli talíř s antigravitačním pohonem, používali Foo-fighters – rudé bubliny, které se přibližovaly spojeneckým letadlům a měly vyřazovat jejich elektrické systémy, o radarech nemluvě. Pořád věřili na zázračnou zbraň, která jim pomůže vyhrát válku. To ale asi nebyl záměr i jejich vesmírných podporovatelů, a proto „zhoupli“ válečné štěstí na stranu spojenců, kde měli jednak rozhodující zastoupení ve vedení států a také asi proto, aby utnuli hřebínek německé rozpínavosti a touze po světovládě (ne nepodobné té v Bibli popsané).
 
Válku vyhráli spojenci a vypadalo to, že se dají do války s Ruskem, které podobnými snahami také oplývalo. Vyzkoušeli atomové bomby, z nichž ta první byla nejspíše dokončená ta německá (z českého uranu). Rozpoutala se ale místo horké války „studená“, která k vývoji technologií také postačila. Navíc se začaly objevovat velkou měrou neidentifikované létající talíře, ne nepodobné některým vyobrazením v historii, takže to jsou možná kopie strojů původních vesmířanů. Padlí andělé se již zřejmě dopracovali spolu s pozemšťany k potřebným technologiím a zbraním a připravovali se na možný střet s galaktickými „strážci“, pokud je najdou. „Hvězdné války“ byly spíše než proti SSSR namířeny proti útoku z vesmíru (stejně jako asi ten pozdější radar u nás).
Dokonce se traduje, že s oběma typy vesmířanů (nordičtí „strážci“ a Enkiho pohrobci, nebo možná bioroboti „šedí“) byl uskutečněn kontakt. Nabídku strážců při údajném jednání na lodi „Balboa“ v roce 1934 s prezidentem Rooseveltem, která neobsahovala příslib poskytnutí mimozemských technologií, ale požadovala jaderné odzbrojení, prý americká vláda odmítla. Měla ale přijmout při jednání na základně Area 51 v Nevadě v květnu 1954 prezidentem Eisehowerem nabídku šedých, obsahující předání technologií za tichý souhlas s únosy (Grenada Treaty). Za podmínek, které pochopitelně při jejich povaze nedodrželi. Americká vláda k tomu tvrdila, že vzhledem k technologické převaze neměla vlastně šanci smlouvu nepřijmout, což asi podpořil neúspěch Byrdovy operace v Antarktidě, kde se nejspíše  vyskytuje společná základna šedých a špiček německého výzkumu.
 

Současnost

Své k tomu všemu by asi mohly objasnit události kolem havárie UFO v Roswellu a další, která umožnily zkopírovat vesmírnou technologii a dostat tu svou na vyšší úroveň. Americká armáda okamžitě zabavila všechny pozůstatky havárie a dlouho tajila její původ. Celá politika dnešních vládních špiček je prolnuta snahou utajit existenci mimozemšťanů na Zemi, ale zejména svých možných styků a vyjednávání s nimi. Zdůvodňuje to nebezpečím vzniku paniky po takové zprávě, ale zřejmě se snaží pečlivě utajit jistou budoucnost, možné přírodní katastrofy, ale zejména svou roli v případné nastalé změně. Zejména její neoprávněné jednání za celou Zemi. Pár desítek nejpřednějších sionistů ovládá v tajných spolcích ze zákulisí náš svět a my si to necháme líbit.
 
O tom, co má přijít, nic pochopitelně nevíme (a možná je to skutečně dobře), ale lze spekulovat o tom, že lidstvo jako celek nic dobrého nečeká. V nejlepším případě razantní redukce obyvatelstva na 500 miliónů, jak je uvedeno na Georgijských kamenech (Původní článek je na http://www.radioliberty.com/stones.htm).Sionistům, kteří Zemi k tomu dovedou, byl asi slíben pardon a život v Ráji, jak jej slibují jehovisté. Už způsoby, jaké k tomu používají, nenapovídají nic dobrého. Vedou svět do podoby podle svého přání, které občas někdo z nich prozradí, jako nedávno Yosef Ovadia (je na internetu). Jsou to ale perspektivy pro nás, řadové občany, neradostné.
 
Stojíme proto možná před branami vesmírných jatek pro pozemšťany a já se velice obávám, že se to sionistům a jejich pánům povede. Je to velmi pesimistický a poraženecký názor, já vím, ale sami si z této šlamastyky nepomůžeme. Spíše do ní. Existence CFR, ERT (European Round Table of Industrialists - mladší evropská sestra americké CFR.),  Bildebergů a jiných tajných spolků, které ze zákulisí tahají za provázky tak, aby vznikla jednosvětová vláda s jednou měnou („Coby“, nebo „Bancor“ na počest Keynese), jedním jazykem, světovou bankou a Velkým bratrem, který bude pomocí čipů a centrálního počítače lidstva kontrolovat a ovládat každého jedince, je již naplánována a přes různé nedostatky se zřejmě s vyvolanou celosvětovou krizí uskuteční. U nás zejména díky našim pohlavárům,  počínaje od prezidenta s už zase podivně přehozenými výhybkami, přes přeambiciózního premiéra se speciální teorií reformismu, neznámo komu sloužícími ministry a jinými politiky, protežované banky, spekulanty a jiné úžerníky. Naši nejlepší přátelé, mimozemšťané, přijdou do nově připraveného světa jako do bytu, postaveného na klíč. Nejisté je jen to, kolik potom budou ještě potřebovat „mouřenínů“, kteří jej teď pro ně připravují. Ale to je jejich problém. Ten náš už nám i oni nalinkovali.
 
Jedno je však jisté: Aby mohl být tyran, musí být dost těch, kdo jsou ochotní být otroky. A my se tomu osudu moc nebráníme.
    
20. 2. 2011

Ing. Vladimír Veselý

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

šéf českého Klubu psychotroniky a UFO

(Šafařík, 25. 2. 2011 15:45)

http://www.osud.cz/informace-na-osudu-hrube-zkresluji-skutecnost-mysli-si-sef-ceskeho-klubu-psychotroniky-ufo-safarik

Nelze nevidět, že prezentované informace na OSUDU hrubě zkreslují skutečnost, balamutí Vás naprostými nesmysly, a otázky, které se zde předkládají jako bůhvíjaké záhady, nesnesou jakkoli mírný kritický pohled. Není účelem tohoto dopisu vyjmenovávat témata, která se Vám předkládají a jsou v hrubém rozporu nejen se skutečností, ale i se zdravým rozumem, ať už jde o tzv. chemtrails, tachyony, různé "neznámé" energie, domnělá UFO, to vše zalito jakousi podivnou omáčkou z těch nejdivočejších tzv. "konspiračních teorií."

Totéž zde!
A tak se dál omílají staré, dávno objasněné záhady, které již dávno záhadami nejsou, otevírají se i otázky, které samotná věda již dávno vyřešila. Ovšem hlasy, které by vše uvedly na pravou míru, nebo které by poskytly odlišný pohled na prezentované otázky, zde samozřejmě prostor nedostanou.

Luboš Šafařík, šéf, Český Klub psychotroniky a UFO email: secretar@kpufo.cz

0:00 mfdnes 25. února 2011

(Martin Hollý, 25. 2. 2011 15:27)

Vidí UFO i svaté, nemoc má jméno
Titulní strana 25. února 2011 0:00 mfdnes

PRAHA Vidí létající talíře, zničehonic se roztřesou po celém těle, dokážou předpovídat budoucnost. Lidí s podobnými prožitky u nás podle odborníků přibývá a neznamená to, že by se zbláznili. Jen procházejí takzvanou psychospirituální krizí. Ta se může projevit třeba tak, že i zavilý ateista začne mít halucinace s duchovními motivy.

Nemoc v magazínu ONA DNES popsala manželka hudebníka Davida Kollera Sylva. „Jako byste měli šílený sen, vzbudíte se, ale ten sen pokračuje dál. Bylo mi zle, nedokázala jsem rozeznat, co je reálné a co ne. Končilo to tím, že na mě mluvil i kartáček na zuby,“ popsala. Skončila na psychiatrii, kde se jí snažili pomoci prostřednictvím léků.

To však podle odborníků na psychospirituální krizi není správná cesta. Potřebují spíš povídání a podporu, aby pochopili, že - lidově řečeno - nejsou blázni. A aby nevšední a někdy až strašidelné zážitky dokázali využít ve svůj prospěch. Psychiatři a psychologové se s takovými lidmi teprve učí pracovat. „Chystáme se spolupracovat s odborníky na psychospirituální krizi. Ukazuje se, že je to zapotřebí,“ říká ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích Martin Hollý.

On sám je skeptický k tomu, aby psychospirituální krize u nás byla označena za novou diagnózu, jako je tomu v Americe. Debata mezi odborníky je však teprve na začátku a je možné, že se to stane.

» Více na str. A3 Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=047&r=titulni_stranaa&idc=1538560

děkuji za těžké téma - ale chyby je nutné opravovat!

(Muller, 24. 2. 2011 19:04)

Vážený pane Veselý,

velmi děkuji za čas věnovaný studiu UFO a ET problematiky a hledání rozumných, logických závěrů... Znám to, vím jak je v záplavě n e s m y s l ů a desinformací a maličko fakt neztratit se v houšti lží a omylů.

Sám jsem učinil řadu překlepů a drobných omylů - i Vám se jeden omyl vloudil" Roosewelt(30. ledna 1882 – 12. dubna 1945) byl mrtev 12.4.1945. Mrtev nemohl jednat - ledaže jako strašidlo. Chybu prosím nějak upravte. SN jsou poctivé noviny! A překlep je maličkost...
Jinak děkuji,
Muller

"lodi „Balboa“ v roce 1947 s prezidentem Rooseveltem,"

Re: děkuji za těžké téma - ale chyby je nutné opravovat!

(Muller, 25. 2. 2011 0:54)

Vážený pane Muller,

velice děkuji za upozornění na chybu, stala se tím, že jsem ten údaj doplňoval dodatečně a hmátl jsem vedle. Na potvoru ne však ve jménu prezidenta, ale v letopočtu. Bylo to totiž v roce 1934 a to Roosevelt ještě žil a nestrašil.
Přebíral jsem to z překladu pana Rašína, kde má o dva odstavce níže ten rok 1947 U Roswellu. Tak mi to odpusťte. Veselý

Re: Re: děkuji za těžké téma - ale chyby je nutné opravovat!

(Martin Z., 25. 2. 2011 11:40)

Ahoj Vláďo, už to máš opravené ;-)
M.