Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozdrav od kocoura Mikeše… – Miroslav Müller

21. 2. 2012

Pozdrav od kocoura Mikeše:

 

mikes-kocour.jpg

 


„Také já budu kandidovat na funkci prezidenta ČR!“

Váš Mikeš
 

***
 

Je český národ, statisticky viděno, debilní? aneb Návrh volby čsl. a českého statistika na úřad prezidenta ČR

Napsat do titulku slova o debilitě národa českého, byť s otazníkem, je troufalost. Už slyším výkřiky pivních strejců a jejich drahých poloviček i jejich kuřátek – robátek: tohoto pomlouvače zažalujte a trestní oznámení sem!
A pravda, ta chudinka, jež vlaje na prezidentské standartě s dovětkem, že prý vítězí? A podle Jana Masaryka to dá ale fušku! Tož trochu fušky…
Pro výrok o vysoce pravdivé debilitě českého národa svědčí statistika, statistici a zejména dosti široce diskutovaný odborný výrok Havlova psychiatra a šéfa pražského blázince U „Kateřinek“, ctihodného profesora veškerého lékařství a psychiatra Cyrila Höschla. Tento výrok je sice obecně znám, a protože byl vyřčen v širším kontextu, zopakuji meritum, podstatu věci. Ctihodný správce Havlova absurdního duchovna, jeho psychiatr, oznámil světu a celému vesmíru – (samozřejmě: vesmír nás sleduje, že…) –, že velká část českého národa je duševně nemocná a mentálně zaostalá, tedy: debilní atd. Šťouralům jen připomenu, že mám právo na zkratku, že stupně inteligence vycházejí ze statistického pojmu inteligenčního průměru dané statistické sestavy, zde populace, hlásící se k českému národu… Tedy průměr je dost pohyblivý, neboť jestliže přiřadíme k „českému“ národu i zde žijících asi už milion Cikánů na cestě do ráje, zatím existujících u svých zde hlášených příbuzných, hojně dotovaných štědrými sociálními dávkami českého státu.
Každý má možnost vidět mentální úroveň cikánské populace jeho spolužáků ve škole či spolupracovníků v práci nebo jako sousedů. Zde nechme prostor pro osobní svědectví každého čtenáře a jeho životní zkušenosti. Na obecné téma: pověstný stavitel dvojdomků a rozbíječ Československa, chartista a osmašedesátník JUDr. Petr Pithart dne 12. 2. 2012 vyzval k zamyšlení v pořadu Václava Moravce, byť jen tímto redaktorem jako vybraný dokument, že Cikáni se mají vydat domů – do Indie. To je zajímavá myšlenka, neboť z podobných myšlenek na téma národní svébytnosti se zrodil novodobý izraelský národ a Stát Izrael. Kéž by Cikáni dosáhli podobného osvícení a moudrosti jako Židé! Chvála židovským moudrým a jejich úctě k Bibli a tradici otců!
Cikáni tradici otců moc nectí, spíše sledují finanční toky a věnují se těžbě kovů z okapů kostelů, bronzových desek a vybavení hrobů. Poslední čin Cikánů patří k událostem okolo atentátu na Heydricha: pamětní deska ze sbírky čsl. národně-socialistických žen z let 1945-1946, umístěná na paměť Zelenky Hajského a dalších, byla na Žižkově ukradena a městu i radním je to jedno jako zmrzlé chodníky, jak zmiňuji na jiném místě výtečníky okolo primátora MUDr. Svobody, které zajímají jen hezké kanceláře jako hrady a pašalíky…
A navíc jsem podal doklad o debilitě statisticky významné části českého národa, jak tvrdí, a správně, židovský aktivista a ochránce Václava Havla a jeho díla, prof. MUDr. Cyril Höschl.
Tedy: pokud se českému národu líbí podporovat krádeže ze svých hrobů, kostelů, svatyň, památek i obydlí a k tomu ještě tleská: „Na Cikány a Židy nám nesahejte!“, stejně jako přijímají volbu hlavního statistika z vedení čsl. a českého úřadu statistického, nyní opravdu velkobankéře, někdejšího premiéra pana Jana Fischera (prý s 25% preferencemi) – tak to je ten důkaz debility českého národa…!


***

Byla III. říše „lidová“ či dokonce „demokratická“? aneb Připomínka lidové demokracie a jejího 25. 2. 1948

Dnes, 12. 2. 2012, „média“ oznámila „šokující“ smrt americké popové hvězdy Whitney Houston. Nejlepší a nejoceňovanější televizní zpravodajci, prý jedni z nejlepších na světě (!), tedy na této planetě Zemi, oznámili tuto událost asi tři minuty pohnutými hlasy strojových robotů na čtení zpráv či nekonečných seriálů a telenovel. Ti chrlili v duchu „Krásné Esmeraldy“ či podobných slátanin záplavu slov, že „nezapomeneme a že bude věčně žít“. A dále stejným robotickým hlasem sdělovali e-poštu nějaké americké občanky, že posílá „srdečnou kondolenci“… Tak vypadá dnes, 12. 2. 2012, „demokracie“ dětí a vnuků bolševiků, komunistů a jejich spřeženců v TV zprávách ČT 24. Zpráva číslo 1: několik minut vysílacího času jalovin a nesmyslů urážejících slušnost…
Cítíte to také? Nebo už ne a považujete podobné nesmysly a sprostoty v hlavním informačním kanále ČTV, veřejné a z peněz poplatníků zákonem vynucených, za normální?
Zde jsem tedy uvedl příklad, jak vypadá život v židovské diktatuře. Je to stejná židovská diktatura, jako byla diktatura III. říše!
Ty, co vyskočí a začnou hned psát trestní oznámení na mne, nikdy neodradím od základní lidské vlastnosti, od toho, co činí člověka člověkem a co odlišuje člověka myslícího, rozumného, „homo sapiens“, tj. člověka rozumného, tedy myslícího od nemyslící mrtvoly či už jen politickým větrem zmítané mršiny. Často se zachovanými fyziologickými funkcemi, vědomím, a tedy formálně žijícího, s měřitelnou funkcí mozku, srdce, svalů a orgánů – kromě schopnosti dobře a správně myslet…
Základem dobrého myšlení je paměť: dobře si pamatovat! Tedy: umět si okamžitě vše za celý život viděné, přečtené, promyšlené i pozorované nejen očima, ale i slyšené a cítěné, ale také viděné ve snech, to vše si vybavit a složit ve smysluplné celky a z toho činit: závěry. Kdo tohle dokáže, je génius!
Málokdo si dokáže vše zapamatovat. Prý je vše uloženo v podvědomí a nevědomé úrovni a pak zejména v archivech jak soukromých, tak i veřejných a i v knihovnách. Jak knih, tak nyní filmových, rozhlasových, televizních a už i datových archivů-knihoven, tedy zejména ze světa internetu. O to vše tu dnes jde. Včera, v sobotu 11. 2. 2012, demonstrovali mladí lidé proti přijetí dohody ACTA Českou republikou. Ač to takto neřekli a zkracují to „telegraficky“ na jedno z hesel demonstrace proti dohodě ACTA, mají to také na mysli!
Široké lidové vrstvy užívají internet na celém světě. Z USA a tajných kruhů za vládou USA se šíří tlaky na cenzuru internetu pod záminkou ochrany „vlastnických“ práv. Kdo má vlastnická práva na vás osobně, milá, široká veřejnosti? Kdo vlastní váš copyright, vás – jako majetek? To už tu bylo: v učebnicích dějepisu se to nazývá otrokářský řád. Nyní pod krycím názvem „demokracie“.
Budu si do smrti vážit slov pana profesora Vladimíra Veselého, který kdysi jako suplující v hodině „elektřiny“ v pohnuté době dotírající normalizace pronesl památná slova, jež opravdu změnila můj dost složitý život zavilého posluchače Svobodné Evropy (RFE) a Rádia Svoboda, z něhož jsem se učil ruštinu… Ta slova tvořila krátkou větu: „Pojem lidová demokracie je pleonasmus.“ A já dodávám: Co je to skutečně vláda lidu?
Dále na podobné téma pronesl a písemně zanesl do našich nekomunistických archivů a určitě také do tajných akt předchůdců dohody ACTA odpůrce toho všeho – prof. Dr. Libor Brom, který užíval frázi: „komunismus a nacismus“. Léta jsem přemýšlel a vnitřně protestoval proti tomuto slovnímu spojení. Drhlo mně to vždy proti srsti.
Až hluboká diskuse fyziků okolo díla prof. Alberta Einsteina, původně také z Prahy (1911), kde se naučil mlžit a lhát v nejlepší tradici komunistických podvodníků a jejich dědiců i v ČT 24, vedla k tomu, že nad fyzikou vládne priorita politiky a „veřejných“ zájmů!
Co spojuje slova rovnosti komunismu a nacismu, tak zdánlivě protichůdných systémů? Ale jen tolik závěrem: to, že bolševismus se hlásí k Marxovi, a to jako mysliteli a publicistovi z rodiny rabína, tedy židovského vzdělance, není tajemstvím. Marxismus je židovský! To není žádné tajemství a nic proti ničemu. Je to vlastně židovské náboženství sekulárních Židů, židovské reformace, vlastně jakési židovské „husitství“, které skončilo podobně jako v Táboře. Jednoocí diktovali společensky a politicky slepým, ať složí tehdy v Táboře svůj majetek, jmění a dědictví po předcích do kádí na náměstí. Po roce 1948 ty kádě už byly větší, kolchozy či JZD pro vesnici a znárodnění prioritně pro města a samozřejmě pro celé Československo. Na 77 000 osob pak mohlo jít svobodně do výroby, třeba stavět mosty inteligence, či do dolů nebo hutí…
Komu se to nelíbilo a něco řekl v hospodě, na schůzi sportovního spolku, baráčníků nebo v Sokole či Orlu, toho bolševičtí udavači, formálně demokraté (jaká podoba s dneškem!) udali. A pak si dotyčný odvážlivec podle štěstí užíval podobných radostí, jak to popsali mnozí političtí vězni, např. Milo Komínek v knize „I pod oblohou je peklo“. A mohli dokonce svobodně chcípnout – světe, div se! – v otroctví. V SSSR, v zemi, kde zítra znamená včera či tak nějak – v GULAGU. Viz spisy A. Solženicyna, který nakonec vše přežil a stal se (světe, div se!) poradcem Vladimíra Putina, rodem a původem ze sovětské KGB!
Zde, v ČSR a později v ČSSR, kterou vyhlásil jedinečný Antonín Novotný na radu židovských poradců (Šik a další osmašedesátníci) za ústupky bolševikům a Židům: propustil převážnou část politických vězňů bolševiků a otevřel stavidlo kultury. Dodnes mnozí lkají nad zázrakem „zlatých šedesátých“. Něco za něco… Novotný totiž přivedl na šibenici bolševickou „pěst dělnické třídy“, zrůdy okolo Slánského, tehdy generálního tajemníka KSČ! Hrůzy 50. let roztočily kruhy okolo Slánského – na příkaz židovského Molocha jejich pobratimů ze SSSR a zezadu: z USA. Tam, v SSSR, toto vyvrcholilo „spiknutím židovských lékařů“ – asi trochu ještě dobarveným paranoidním, stárnoucím Stalinem. Ale nakonec židovští lékaři triumfovali a Stalin je 5. 3. 1953 mrtev a začíná rehabilitace židovství, zde vrcholící rokem 1968 a 1989. Více a podstatně lépe „Analýza 17. 11. 1989“ od Miroslava Dolejšího, vydaná ve Středočeském Expresu v září 1990!!!
Zpátky k profesoru Dr. Liboru Bromovi a jeho slovnímu spojení: „nacismus a komunismus“. Provedeme-li poctivou analýzu pootevřených archivů „spojeneckých okupačních sil“ Německa (světe, div se!) Německo je dodnes okupovanou zemí, prý se spojeneckou správou na 50 let. Je to, pokud platí matematika, 2012 minus 1945 = 67 let trvající okupace! Proč to?
Co utajují okupační archivy, tedy zabavené archivy gestapa, RSHA a dalších nacistických úřadů III. říše? Nic více než to, že Adolf Hitler byl pod ochranou USA, že vlastně realizoval rooseveltovskou politiku New Dealu, nyní jako New Age! Tedy: že Hitlerovo vedení bylo sponzorováno tajnými silami ze zákulisí USA – židovskými diktátory tohoto tajného zákulisí.
Být Židem není nic proti ničemu. Být Židem je těžké. Kdo to je, určují židovské zákony, jejich správci, rabíni, a jejich protějšek, nevěřící, „sekulární Židé“. Ti musí před názvy svých organizací dávat slova, jako „občanský“, zde Občanská demokratická strana, Občanská demokratická aliance, nebo „demokratický“ (v USA Demokratická strana se symbolem osla), či pleonasmus Lidová demokracie.
Shrnu-li to zde mnou uvedené, kde jsou důkazy kilometry spisů tajné policie v SSSR Leninem počínaje, přes Gestapo a jeho hitlerovský svět, přes FBI a svět tajných služeb USA a Izraele až po poslední návrhy „Dohody ACTA“, je zde stejný zákulisní diktátor, kterého bystře popsal Milton William Cooper ve svém spisu: Mimozemšťané za vládou USA. Tedy: vládou těch za Mojžíšem…


***

Panu primátorovi Prahy MUDr. Bohuslavu Svobodovi k 25. 2. 2012 – k zamyšlení, nebo za rámeček?

Napsal jsem desítky otevřených dopisů Václavu Havlovi a mnoho kopií poslal přátelům na americký kontinent. Ne „Světlé stezce“ do Jižní Ameriky, ale na drahý Sever – k čsl. exilu do USA a Kanady. Tím připomínám rozsáhlé, ale zde v poslední době i nepublikované dílo prof. Libora Broma, původem z Ostravy, kterému posílám tuto „kytičku“ cestou lékaře, porodníka MUDr. Bohuslava Svobody – nyní v roli primátora Prahy. Máme zde, na magistrátu, řadu divných událostí, kde si za všimné z projektu OPENCARD pan někdejší primátor Bém, odskočil i na Mount Everest, ale zlé jazyky tvrdí, že žádné všimné nebylo a ani dobytí Everestu, ale jen cesta tam někam k němu. K všimnému i Everestu. Obojí jako symboly doby.
Pan primátor zdědil město Prahu ke správě statků veřejných a moc se toho nemění. Listopad a prosinec 2011 byly milostivé. Jako „milostivé léto“ a bylo sucho a teplo. Mohla probíhat i údržba zeleně. Obyvatelé Kačerova marně čekají na dosázení keřů a stromů, jako protihlukových a protiprachových bariér od „dálnice“, tedy magistrály jdoucí středem města Prahy. Na Kačerově vládne „Klausova ruka trhu“: má se tam všude kácet a stavět – a vystavěné pronajímat. Prostě: Zimmer frei. Žádní slušní cizinci se sem nehrnou, jen zde bojují mafie. Ta izraelská naposledy házela po rusko-židovské granáty na Příkopech. Ne české granáty (z Kozákova a okolí), ale kvalitní ruské, tedy ze zásob Sovětské armády, vystavěné Leonem Trockým po roce 1917… VŠE KVALITNÍ, SOVĚTSKÉ. Soud proběhl i výměna izraelského darebáka. Domů. Jako kdysi ministr „spravedlnosti“ Pavel Němec, doktor prý práva obého – církevního i civilního, obecného – vydal katarského prince, prznitele malých dětí, zejména z Prahy a okolí, domů. Případ je všeobecně znám…
Prznitelé zeleně jsou pod ochranou pana primátora a jeho nové ruky.
Uvedu fakta. To já rád.
Tak pan starosta Prahy 4, jako činovník ODS, zařídil pokračování tradice ODS „kšeft nade vše“ a „občane, trhni si nohou nebo ti biřic z policie rozbije hubu“ – to cituji doslova jeho úředníky. Navštívil jsem totiž pana starostu Prahy 4 opakovaně osobně, a to v jeho kanceláři. Málem se střílelo. Ostrými. Hodně ostrými. Přináším panu starostovi opožděnou reportáž – či „Ako chutí moc“ à la Ladislav Mňačko. Ako? Ako chutí? Moc!
Tedy: šlo o planýrování zeleně v okolí bývalé komunisty postavené „ústřední“ polikliniky pro Prahu 4 na Budějovické ulici. Odporní komunisté totiž prošli normalizací roku 1968 a odporné bolševiky 50. let podrobili „svaté zpovědi“, jak to u církví bývá. Komunistická církev či sekta, tedy opravdu obří sekta, které měla asi 10 % obyvatel ČSR a ČSSR za členy z cca 14 milionů Čechoslováků, se po roce 1968 zbavila za pomoci Brežněva vlády židovské kliky v KSČ a začala v rámci komunistických dogmat něco dělat pro obyčejné lidi. Bylo to trochu upachtěné a maličko také skromné, ale v podstatě přijatelné a funkční. Na mnoha stavbách se podíleli totiž komunisty trpění odborníci jako projektanti a architekti.
Tímto vzdávám poctu svému zesnulému otci, který prošel právě podobnou cestou jednoho z posledních stavitelů – se stavitelskými zkouškami, které komunisté zrušili. Jako kluka mne vzal do práce a mohl jsem nahlédnout na prkna projekčních kanceláří a někdy naslouchat debatám moudrých architektů. A také mít možnost číst tatínkovy architektonické časopisy a knihy. Mít od dětství možnost chodit po Praze a poslouchat něco o pitomcích, kteří nevědí, kdo který kostel postavil, jak se měnily slohy a že jen blbec nerozpozná ranou gotiku od pozdní. A že tamhleto okno je románské a tohle je zase empír… Prostě tvrdá škola od poctivého otce-stavitele. Uprchl jsem pak do světa chemie a doprovodné fyziky, elektřiny, a s tím spjaté politiky a filozofie. I díky filozofujícím profesorům, technikům, ale v hloubi duše myslitelům a krásným lidem. Volů bylo mezi nimi – z mého „studentského“ pohledu, tj. až dodneška, protože jsem vlastně věčným studentem – málo…
Zůstaňme u polikliniky Budějovická a jejího osudu. A u těch volů. Volů z pohádek, kteří vodu vypili a všechno sežrali, pošlapali a pak pos…, tedy podělali, je mnoho. Viz pohádky!
Ti nepohádkoví, vládnoucí ODS v Praze, každý kousek zeleně zastavuji, památky nechávají chátrat – a pak spadnout. Jdou v duchu darebáků komunistů, kteří jen tak odstřelili technickou památku nádraží Těšnov. Jejich děti a vnuci podobných darebáků rozparcelovali i okolí Brumlovky, tu samotnou zbourali a znovu postavili… Nyní se hrnou do středu Pankráce, kde spisovatel Jiří Weiss vystavěl v románu dům o tisíci patrech. A ti na Pankráci to zkoušejí také!!! Ne jako román.
Nic nového. Už František Křižík navrhoval prodloužit Bechyňku, tedy dráhu Tábor-Bechyně až do Týna nad Vltavou a pak někdy dál. A vše elektrifikovat. Zůstaly jen Křižíkovy tramvaje. Já ještě jezdil na Kačerov číslem 3 a 14. Bolševici tramvaj „vyhnali“. Trolejbusy ustřihli v roce 1972. O elektroautech se nám mohlo za komunistů jen zdát. Nyní je to zcela jinak!
Tedy: děti lékaře a vnuci bolševiků, nyní ODS a spol., vyhnali a udělali si z polikliniky v Praze 4 na Budějovické honosnou a opravdu luxusní radnici. Jako přístavba bylo postaveno věžovité křídlo pro doktory a pacienty. V duchu šíleného projektu vládců KGB, světa Lenina a jeho mordýřů, kteří v rámci příprav na válku postavili moloch – nemocnici Motol. Jde o to, že v obřích budovách, když se stane nehoda, jako prasklá voda, vyhořelé elektřina, elektrické systémy, či vypukne-li větší požár, stojí to pak za to. Ve světě se stavějí nemocnice co nejnižší. Za I. republiky se tak v roce 1928 postavily nádherné Masarykovy domovy, nyní Thomayerova nemocnice. Tolik k dílu ODSáků…
Ale skončil jsem tím, že jsem šel za starostou Pavlem Horálkem. Přednesl jsem podezření, že chtějí vykácet zbytky původní zeleně v okolí radnice – jako zničili keře před bývalou hygienou, jako součásti polikliniky. Jde o stejný projev ODSáků  – jako v případě kácení alejí u silnic!
Pamatuji si na uskutečněné projekty finských lesních měst – z tatínkových časopisů. Ostatně všechny jsou v odborných veřejných knihovnách. Prý dodnes…
Jenže: Finsko vedlo válku se SSSR, a to k vítězství pod maršálem bývalé carské armády C. G. Mannerheimem.  A navíc Finové opravdu, ale opravdu nemají rádi židovské sousedy. Tedy ve svých moderních lesních městech, byť panelákových sídlištích, nechali každý strom, každou borovici, trávu nezničili stavbou. Vše existuje v dokumentaci i v realitě. Dodnes.
Bolševici (= od bolšinstvo, většina, tedy mající většinu) z ODS (= mající většinu!!!) v Praze i v Praze 4 začali vykácením keřů. Pak se objevila cedule ze Synerova, dříve Reichenberg, za „komunistů“ Liberec: „Zde staví SYNER.“ Na místo po keřích pečlivě udělaného trávníku od zahradníků přišli kopáči a zařízení staveniště. V okolí bytu mých rodičů „zahradníci“ smluvní radniční firmy à la Syner, Synerov, teď Rosy. Má ceduli jako hrom u silnice v Kunraticích a více jako vždy: internet!
Ti dobráci za řevu motorových pil a cvakotu nůžek začali s probírkou ubohého zbytku keřů. Pod záminkou, že se tam skrývají asi ufoni a kosmičtí bezdomovci. Přes díry v řadách keřů si nyní krátí cestu vandráci a zbytky zeleně zašlapují a lámou. Vyrazil jsem do řvaní pil a za stálého řvaní na úředníky až ke starostovi. Ten mně chladně poděkoval za informaci, a že prý se na to podívá… Jak se podíval?
Doprovázel jsem maminku v prosinci 2011 na polikliniku do „věže“ přístavby jako vždy od posledního patra snad desetkrát – jako těžce chodícího člověka – do ordinace. Z okna posledního patra jsem viděl kouř z motorových pil a byl na to šup dole a přeřval motorovou pilu. Zahradníci Rosy utekli… Proč asi? A byl jsem znovu na cestě do úřadu starosty. To už se volala policie. Na mě! Jak si to dovoluji obtěžovat a to, že jsem se do budovy dostal! Bude vyšetřování!!!
Později jsem si dovolil dodržovat jako zuřivý reportér a zuřivý cyklista dopravní předpisy. Dobráci z nebeské kasty (ODS) řízené ufony, nějakými bezdomovci vesmíru, kteří původně přistáli asi na hoře Oreb za řečnění pana Mojžíše: více Bible a Václav Klaus, náš největší žijící husita, rvoucí se o titul největšího husity všech dob s Jiřím Paroubkem… totiž pod pozemským krytím zde jako ODS & spol. či ČSSD & spol., dělají něco pro lidi. Za jejich daně. Tedy daňových poplatníků. Když si přestavěli dřívější polikliniku Budějovická na svou radnici Prahy 4 podle hesla „Můj dům, můj hrad“, veřejnost tam nemá co dělat, nebo zasáhne policie! Viz sdělení pana tajemníka hejna jejich pochlebníků/úředníků. To je tedy, když jsem si dovolil dodržovat dopravní předpisy jako cyklista a jezdím po nové „cyklistické“ stezce před pavilony Michelská…
Totiž to je tak: děti komunistů, nyní prý největší antikomunistické pod sluncem (viz knihovna výroků Václava Klause), se rozhodly kromě jiného stavět cyklistické stezky, chápejme: cesty pro cyklisty. Pokud je někdo blbý, ba pitomý, stačí mu vsednout do autobusu či na vlak a dojet si na sever: Holandsko, Dánsko a okolí. Stačí už sousední Německo, kde se hodně jezdí na kole. A dívat se. A pak to okopírovat a upravit na místní poměry. Ale zde je potřeba zadat spřáteleným dětem bolševiků, komunistů, kšefty. Žijeme přece v tržním bolševismu… Tak se stavějí monstra od blbců, kteří na kole nejezdí, jen ve služebních Audi a doma od BMW výše. A pokud jezdí, tak jako exhejtman Bendl, nyní ministr zemědělství, na svých spanilých jízdách Středočeským krajem neblahé paměti, kdy se houf úředníků na kolech belhá krajinou jako houf ubožáků… Za oslav a řečnění poddaných starostů. Více náš archiv a samozřejmě i INTERNET!
Tedy: podobnou cyklostezku vrhli tito projektanti a stavitelé trhu a kapitalismu v Čechách na chodník, který nechali sice pomalovat obrázky kol, ale proč by chodci uhýbali nějakému sprostému cyklistovi, který jezdí proti rozumu a slušnosti po chodníku! Strážníka nevidět, policii to nezajímá… Vtrhnul jsem tedy do kanceláře pana starosty na Vánoce 2011 s tím, že na stezce pro cyklisty na Budějovické se prodávají stromečky (kolik pak byl úplatek prodejců stromečků radničním bossům?), nedá se projet a prodejci kaprů si na piktogram kola postavili kádě s kapry (kolik bylo kapříků pro radnici a dalších úplatků, pane primátore s poradní rukou panem starostou?)… Silným hlasem jsem sekretářkám v recepci kanceláře pana starosty na Vánoce sděloval, že voda tekoucí z kádě rybářů teče na cyklostezku a je to hezké kluziště – tak pro rychlobruslařku Sáblíkovou, ale pro cyklisty v Praze a okolí…? A že se ptám ještě na osud ZELENĚ a tu slíbenou odpověď. Znovu mi bylo vyhrožováno policií, a tak jsem tam, na Policii ČR, dojel a učinil záznam. A i tento text, pane primátore!
Budete kácet každý kousek křoví a dělat park? Příště učiníme řadu dotazů na finance, podle zákona o právu na informace, a podíváme se, kolik tyto kašpařiny, jako podobná „cyklostezka“, stojí, když např. ve městě Praze je nejrozumnější systém pro cyklisty buď široký pruh jako na Smíchově a jinde společně s autobusy MHD, či užší pruh na vozovce, jako třeba na ulici Vršovické.
Ale dá se tam nyní jezdit? Pane primátore Svobodo, nedejte se vysmát! Nedá. Jel jsem jako obyčejně 11. 2. 2012 do redakce SN. Na kole, jako vždy. Cyklostezka (to je pro vašeho poradce, pravou ruku, starostu Prahy 4 na Budějovické) byla pokryta sněhem a ledem, ušlapaná od chodců, ostatní chodník od Vietnamců před jejich obchody: uklizen. PROSTĚ jako doma u nich – ve Vietnamu. Navrhuji vám za to „trest smrti“: jet na kole po své cyklostezce, přesně podle dopravních značek. A zabít se na ledu. A ve Vršovicích? Uklízecí vozy nahrnuly břečku do cyklopruhu a tam to zmrzlo…

12. 2. 2012
Miroslav Müller

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

odkaz na Motla

(Milan, 22. 2. 2012 19:44)

http://www.cestyksobe.cz/novinky/novinky/1013.html

Re: odkaz na Motla

(Macicek pro Mikese, 26. 2. 2012 14:11)

22.02.2012 19:00

Prezident Eisenhower měl tři tajné schůzky s mimozemšťany, tvrdí to bývalý konzultant Pentagonu

Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/prezident-eisenhower-mel-tri-tajne-schuzky-s-mimozemstany-tvrdi-to-byvaly-konzultant-pentagonu/

Bývalý prezident se sešel s mimozemšťany při třech různých příležitostech, na letecké základně v Novém Mexiku

Eisenhower a důstojníci FBI zorganizovali schůzky tím, že vyslali „telepatické zprávy“

Bývalý americký prezident Dwight D. Eisenhower měl tři tajné schůzky s mimozemšťany, to tvrdí bývalý poradce vlády Spojených států. Třicátýčtvrtý prezident Spojených států se sešel s mimozemšťany na odlehlé letecké základně v Novém Mexiku v roce 1954 - podle odborného asistenta a autora knih Timothyho Gooda. Eisenhower a další úředníci FBI měli zorganizovat otevřenou konfrontaci s vesmírnými bytostmi tím, že vyslali „telepatické zprávy.“

Obě strany se nakonec sešly při třech různých příležitostech na Hollomanově letecké základně a bylo tam „mnoho svědků“. Konspirační teoretici rozšířili v nedávných měsících zvěsti o tom, že se mezi nejvyšším velitelem a lidmi z jiné planety odehrálo setkání. Avšak toto tvrzení Timothyho Gooda, bývalého poradce amerického kongresu a Pentagonu, je první, které bylo učiněno veřejně prominentním akademikem. Když mluvil v rozhlasovém pořadu Franka Skinnera na BBC2 o současných záležitostech, ukázal své pevné mínění, řekl, že vlády po celém světě byly v pravidelném kontaktu s mimozemšťany po mnoho desetiletí:

„Mimozemšťané učinili jak „úřední“ kontakt, tak i informační kontakt s tisíci lidmi po celém světě ze všech vrstev společenského života,“ dodal. Když byl dotázán, proč mimozemšťané nejdou za někým „důležitým“ jako je Barak Obama, řekl: „No jistě, mohu říci, že v roce 1954 prezident Eisenhower měl tři setkání, zorganizované schůzky s mimozemšťany, které se odehrály vždy na jisté letecké základně včetně Hollomanovy letecké základny v Novém Mexiku.“ Dodal, že tam bylo „mnoho svědků“.

Eisenhower, který byl prezidentem mezi lety 1953 až 1961, je znám tím, že měl pevné přesvědčení o životě na jiných planetách. Bývalý pětihvězdičkový generál armády spojených států, který velel spojeneckým silám v Evropě během druhé světové války, také horlivě tlačil na americký vesmírný program. Jeho setkání s kosmickými formami života se prý odehrála zatímco důstojníkům bylo řečeno, že byl na dovolené v Palm Springs v Kalifornii, v únoru 1954. Původní schůzka se měla odehrát s mimozemšťany takzvaného „nordického“ typu vzezření, ale dohoda byla nakonec „podepsána“ s jinou rasou, nazývanou „Šedí“. Good dodává: „Víme, že až 90% všech UFO je možné vysvětlit konvenčním způsobem. Avšak, řekl bych, že milióny lidí po celém světě vidělo skutečnou reálnou věc.“ Podle tajných dokumentů uvolněných ministerstvem obrany v roce 2010 Winston Churchill zřejmě nařídil držet pozorování UFO v utajení. UFO bylo pozorováno nad východním pobřežím Anglie průzkumným letadlem RAF vracejícím se z mise ve Francii nebo Německu na konci války.

Churchill prý diskutoval s Eisenhowerem o tom, jak se pozorováním UFO zabývat.


Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/prezident-eisenhower-mel-tri-tajne-schuzky-s-mimozemstany-tvrdi-to-byvaly-konzultant-pentagonu/