Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prezidentský dotazník – Ing. Vladimír Veselý

29. 8. 2012

Václav Klaus vyslovil souhlas se změnou způsobu volby nového prezidenta na volbu všemi občany. Tento demokratičtější způsob volby má v sobě řadu „čertových kopýtek“, z nichž to zdražení volby oproti stávajícímu způsobu je tím nejmenším. Mnohem závažnější problémy nás čekají při velkém počtu kandidátů, jimž se funkce a její finanční i jiné výhody líbí, kteří se však mohou při velmi volných omezeních právoplatně (alespoň podle svého názoru) přihlásit. S tím souvisí pochopitelně i možnost seznámit prokazatelným způsobem všechny voliče se závažnými daty všech kandidátů a jejich záměry v nově získané funkci.

Vydat to tiskem, dalo by to na telefonní seznam Prahy a žádný volič se v tom zodpovědně orientovat nemůže. Leda, že by volbu provedl bodnutím nože mezi stránky a volil tento vylosovaný tip. Nakonec to dopadne jako vždy – na Hrad nebude zvolen ten nejschopnější a nejvhodnější, ale ten, kdo se dovede lépe prodat tím, že zveličí své klady, zamlčí své zápory a bude mít vydatnější podporu. Těm na to už teď stát nabízí peníze na volební kampaň, aby bylo zajištěno, že se žádný „nevhodný“ na Hrad nedostane. Přidá-li své finance ještě pár kmotrů, úspěch je nabíledni. Zejména vezmeme-li v úvahu, kolik je ve státě lidí, o společenské dění se nezajímajících, ochotných prodat svůj hlas, a jaké možnosti skýtá tak široký a rozsáhlý způsob sčítání hlasů. Po možnostech s kroužkováním ve volbách do parlamentu se jistě najde mnohem víc možností „odklonit“ výsledky žádaným směrem.

Nahrávají tomu snad záměrně volně nastavené podmínky pro volby, kandidáty i voliče, aby se jako v Americe rozhodovalo o výsledcích voleb opakovaným sčítáním, až do dosažení požadovaného výsledku. Volební strategii budou dělat zase jen „političtí kmotři“ a ti si upraví podmínky jistě ve svůj prospěch. To už lze těžko ovlivnit. Už i proto, že se až nápadně přiklání štěstí k přátelům Bilderbergů a i takoví u nás jsou. Přesto chtěli-li bychom být spravedliví a informovat voliče o všech zájemcích o toto „výnosné zaměstnání“, navrhoval bych v době internetu jeden docela zvládnutelný způsob, jak poskytnout voličům srovnatelné informace o těch, kteří jim chtějí vládnout. Vyvolá to zajisté vlnu nevole u těch, kteří mají co tajit, s argumentací o zveřejňování osobních údajů, ale domnívám se, že u tak závažné veřejné funkce má volič plné právo znát svého kandidáta důkladněji, než je jeho jméno a to, co je ochoten o sobě sdělit.

Ač to vypadá poněkud nezdvořile, je zmíněná volba a rozhodování velmi podobné například koupi nového auta. Vejdete-li na autosalonu, kde je několik desítek různých nabízených vozů, bude jistě jejich vnější vzhled a naleštěnost první rozhodující položkou. Ale nemůže být jedinou. Rozumný zákazník se bude jistě pídit po řadě dalších parametrů a možnosti jejich srovnání. Chytré firmy proto nabízejí výběr a srovnání pomocí dotazníku s rozbalovacími menu, kde si můžete vybírat svůj objekt nejdříve podle nejdůležitějších parametrů volby, a každou ze základních informací pak rozbalit do detailnějšího popisu. Lze tak získat velmi přehledně a rychle prakticky všechny informace, které zájemce požaduje. Podmínkou je ovšem, aby do jisté úrovně byly základní údaje stejné a povinné pro všechny nabízené objekty. Při volbě prezidenta je jistě závažné, aby se tomu všichni kandidáti povinně podvolili. I když to pro mnohé bude obtížné a budou se bránit. Takoví by ale neměli vůbec kandidovat.

Za povinné bych považoval odpovědi na:

1. jméno, titul;

2. rok a země narození, výčet případných dob života mimo republiku;                                                                                                                                                                                                                              

3. ukončené vzdělání;

4. státní příslušnost (od, do – úplný výčet), současný stav;

5. etnická příslušnost kandidáta, jeho rodičů a prarodičů (výčet s povinností zvolit jedno z nich);

6. náboženství (výčet s povinností zvolit jedno z nich – katolík, protestant, žid, muslim, buddhista, hinduista, taoista a další);

7. politická příslušnost (současná a výčet všech od, do);

8. stranické, státní a jiné významné funkce (výčet, od, do);

9. zkušenosti v diplomacii a mezistátních jednáních;

10. společenské zaměření podle vlastní úvahy (pravice, levice, střed);

11. co chce v případě zvolení do funkce prosazovat a podporovat, co by chtěl z naší společnosti vymýtit – stručně (max. na deset řádků, zbytek na prokliknuté stránce);

12. proč si myslím, že právě já bych byl tím nejlepším prezidentem (max na pět řádků

Tyto základní údaje pro orientační srovnání a výběr by měly být pro všechny kandidáty povinné a shodné. Jednotlivé body od třetího pak by měly být prokliknutelné na upřesnění přehledných informací pro ty, kteří by uvažovali o jejich volbě. Myslím, že by zafungoval už i u těch, kteří chtějí kandidovat jen proto, že se jim ta funkce líbí, ale nemají na ni. Na této další úrovni by pak měla být možnost rozvést jednotlivé povinné body pro vážnější zájemce s možností srovnání s ostatními uchazeči. Volič by tak měl lepší možnost poznat svého kandidáta důkladněji, než jen podle zidealizovaných informací ve volební kampani.

Dotazník by měl být volně přístupný na internetu (bez možnosti neautorských změn) a případně ve složkách jednotlivých kandidátů za symbolickou cenu (aby se nestěhovaly v balících do sběren papíru) na obecních či městských úřadech, u kandidátů, případně jejich navrhovatelů.

Domnívám se, že taková nivelizace informací by vlastní volbě prospěla, stejně jako by bylo vhodné nalézt způsob, jak omezit možnosti nakupování hlasů a jiných nešvarů, které ani u nás nejsou výjimkou a jistě se při volbě projeví. Podle posledního trendu v počtu zájemců se dokonce obávám, aby nebylo deset milionů kandidátů a zbývajících deset občanů jako voliči.

7. 8. 2012

Ing. Vladimír Veselý

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

prezidentský dotazník

(Vladimír, 1. 9. 2012 10:07)

Dík za podporu. Vycházím z předpokladu, že by-li uznán občan, že je schopen zvolit si přímo svého prezidenta, musí mu být poskytnuty srovnatelně důležité informace o uchazečích o tento úřad. V běžné praxi podniků se to řeší tak, že uchazeči vyplní dotazník se závažnými údaji a budoucí zaměstnavatel (a občané jimi jsou) provede podle nich první
výběr těch, se kterými bude o přijetí jednat (nebo je volit). Byla by tak splněna povinnost vůči občanům seznámit je dostupným a srovnatelným způsobem s uchazeči o funkci nezávisle na jejich vůli sdělit, nebo zatajit informace o sobě. A také na způsobu a možnostem jejich předkládání. Navíc je to nejlacinější a nejdemokratičtější způsob prvního výběru vůči občanům i uchazečům z hlediska srovnatelnosti i dostupnosti a vyřešil by mnoho problémů prvního kola volby i jeho příprav, které jistě nastanou. Lze sice očekávat silné protesty od uchazečú s poukazy na ochranu osobních údajů, ale ty při volbě do tak závažné funkce musí jít stranou. Stejně jako námitky proti náboženským, etnickým i politickým údajům o uchazečích, které jsou velmi důležité z hlediska občanské komunity. Volič má právo je znát a nejsou diskriminační, v některých případech spíše naopak. Uvítal bych proto diskusi, nikoli dehonestaci.

(viz též SN 5:"Fronta na Hrad")

Re: prezidentský dotazník

(Josef Toman, 3. 9. 2012 14:46)

Připojuji se k nápadu s dotazníkem pro kandidáty a předkládám jeden vyplněný pro mou osobu:

1. jméno, titul;

Josef Toman

2. rok a země narození, výčet případných dob života mimo republiku;

1949, Československo, 1969-1993 a 1996-2003 USA

3. ukončené vzdělání;

PhD v strategické analýze4. státní příslušnost (od, do - úplný výčet), současný stav;

1949-1974 československá, 1976-nyní USA, 2003-nyní, česká5. etnická příslušnost kandidáta, jeho rodičů a prarodičů (výčet
s povinností zvolit jedno z nich);

všichni Češi6. náboženství (výčet s povinností zvolit jedno z nich - katolík,
protestant, žid, muslim, buddhista, hinduista, taoista a další);

pokřtěný katolík, nepraktikující

7. politická příslušnost (současná a výčet všech od, do);

žádná

8. stranické, státní a jiné významné funkce (výčet, od, do);

žádné

9. zkušenosti v diplomacii a mezistátních jednáních;

Ovládám angličtinu jako češtinu. V práci, podnikání a soukromém životě jsem
jednal s řadou lidí z Evropy, Asie, Austrálie, Afriky, Severní a Jižní
Ameriky, včetně s diplomaty, státními činiteli, s vrcholovým managementem
nadnárodních korporací, ale i s umělci, vědci, profesory, ale hlavně s
obyčejnými lidmi, ke kterým se počítám. Dokážu diplomaticky řešit
konflikty. Ex manželka, psychiatr, tvrdila, že jsem lepší psycholog než
ona.

10. společenské zaměření podle vlastní úvahy (pravice, levice, střed);

levicový střed

11. co chce v případě zvolení do funkce prosazovat a podporovat, co by
chtěl z naší společnosti vymýtit - stručně (max. na deset řádků, zbytek na
prokliknuté stránce);

Jsem vlastenec a celý život jsem bojoval za pravdu. Na rozdíl od toho, co
povětšinou sedí u koryta, či trůnu, záleží na tom, z čího pohledu se na to
díváme, vím, kde je hlavní problém a mám vizi, jak nás dostat
z neokoloniálního východoevropského statusu zpět do západní Evropy, kam
jsme až do pádu socialismu jako národ patřili. Sociálně, kulturně, eticky a
ekonomicky. Přestože prezident nemá exekutivní moc, má ohromnou moc do věcí
strkat nos, kritizovat, radit a chválit. Od začátku se obklopím
univerzitními profesory a mladými lidi s jiskrou v očích, kterým na našem
státě a národě záleží. Budu pracovat pro blaho naší vlasti a lidu, ne pro
blaho toho všeho, co leží na západ od nás, jak to dosud bylo a je.

12. proč si myslím, že právě já bych byl tím nejlepším prezidentem (max na
pět řádků

Přestože nejsem politik, dokážu jednat velmi diplomaticky. Vždy jsem byl
vlastenec a bojovník za pravdu. Hodlám být aktivní prezident. Plně se
zapojím do politického procesu. Budu dění komentovat a snažit se ho navést
správným směrem. Vrátím zpět čest, důstojnost, pravdu, lidskost,
pracovitost, empatii, sociální cítění a pronárodní vizi do funkce
prezidenta.


prezidentský dotazník dr. Toman a úvaha o někom lepším, než máme dosud!

(Muller, 6. 9. 2012 21:22)

Dobrý den pane Tomane,
bezva - máte už připravené sběrače podpisů - už máte oněch 50 000 podpisů či něco z toho počtu?

Nedávno bylo zaplavená Praha sběrači podpisů pro expremiéra Fišera. Ptal jsem "zuřivých studentů" - zuřivě sbírajících podpisy pro pana Fišera, zda jim nevadí, že byl v KSČ a pak s touto kvalifikací pak premiérem ČR i pak ředitel banky... Zvláštní životní cesta! Nic lépe nevysvětluje podobné "životní kotrmelce" než Analýza 17.11.1989 Miroslava Dolejšího a v pozadí za ní stojící "síla":
podařilo se totiž získat autentické čerstvé foto okruhu české EXOPOLITIKY - viz hezký obrázek ze slámy obilí - "kruhy v obilí":
http://www.exopolitika.cz/news/vyjezd-do-anglie-za-obilnymi-kruhy-cervenec-2012/
""To jsme ještě nevěděli, že v posledních dvou dnech našeho pobytu se objevily nové kruhy a mnoho dalších velmi zajímavých ještě přibylo po našem odjezdu. 25.7.,(2012 - moje poznámka!) v den odletu, se objevila v poli hlava mimozemšťana - bylo to obrázek na rozoučenou od tvůrců CC?
(a také někdo jiný dělá chyby a překlepy...)
Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/vyjezd-do-anglie-za-obilnymi-kruhy-cervenec-2012/""

se objevilo v době sbírání podpisů pro pana Fišera, a je to ten, kdo stojí uprostřed vás - jak kázal nebožtík farář Toufar v Číhošti a pak už to šlo ráz na ráz?

Prezidentský dotazník

(Vladimír, 5. 9. 2012 13:28)

Provedl jsem aktualizaci, toto by mělo být nabídnuto uchazečům:


Vážení kandidáti na prezidenta v roce 2013

Od 1.října bude platit, že prezident bude volen přímo všemi občany. Tato skutečnost dává nejen právo občanům volit si přímo svého prezidenta, ale souvisí s ní povinnost státu informovat tyto občany prokazatelným a srovnatelným způsobem o vlastnostech a schopnostech těch, kteří se o daný úřad ucházejí. Ústavní podmínky pro toho, kdo může kandidovat na prezidenta jsou tak volné, že kandidovat může prakticky každý, kdo se před čtyřiceti lety v republice narodil (články Ústavy 18 a 19) včetně bezdomovců, nepřizpůsobivých a imigrantů, aniž by prvotně bylo přihlíženo k jeho vlastnostem, vztahu k republice a možnostem tak náročný a zodpovědný úřad zastávat. Prakticky to vede k tak dlouhé frontě uchazečů o tuto funkci, že bude velice obtížné volby zodpovědně zvládnout.
Navrhuji proto pro odstranění těchto potíží jakési předkolo pro uchazeče pomocí dotazníku, ve kterém by dobrovolně zveřejnili důležité informace o své osobě a umožnili tímto nenáročným způsobem a srovnatelným způsobem informovat své voliče o své nabídce. Už dnes je několik nezávislých a nestranných webových stránek, včetně mé a Svobodných novin, které jsou ochotny tyto informace předkládat a šířit. Navíc je možné je vydat v novinové formě za symbolickou cenu. Poskytnutí informací v dotazníku je dobrovolné, jejich odmítnutí však může být považováno za zamlčování.
Dotazník, jehož forma je připojena je možno vyplnit přímo na internetu do vyeditovaného formuláře a odeslat jako re (krátkou odpověď) zpátky tazateli. Ten jej stejnou formou vrátí uchazeči, který jej opět pomocí re zprávy autorizuje. Tento taneček zpráv může jednoduchým, ale dosti spolehlivým způsobem ochránit před podvrhy. Dotazník již bez problémů jeden uchazeč zkušebně vyplnil. Zde je tedy jeho forma:


Dotazník pro uchazeče o kandidaturu na prezidenta republiky 2013

Údaje, které musí být vyplněny:

1. jméno, titul:
2. rok a země narození: výčet případných dob života mimo republiku
3. rodinný stav:
4. ukončená vzdělání:
5. státní příslušnost: (od, do – úplný výčet), současný stav
6. Prohlášení, že se nikdy neprovinil činností, která by mohla uškodit naší republice, nebo jeho občanům:

Citlivé údaje, které by ale měly být vyplněny:

7. etnická příslušnost kandidáta, jeho rodičů a prarodičů: (doložitelná, ke které se původem hlásí, zejména u menšin).
8. náboženství: bezvěrec, budhista, muslim, katolík, protestant, Žid a další
9. politická příslušnost: (současná a výčet všech od, do)
10. stranické, státní a jiné významné funkce: (výčet, od, do)
11. zkušenosti v diplomacii a mezistátních jednáních:
12. společenské zaměření podle vlastní úvahy: (pravice, levice, střed)
13. co chce v případě zvolení do funkce prosazovat a podporovat, co by chtěl z naší společnosti vymýtit: – stručně (max na deset řádků, zbytek na prokliknuté stránce)
14. Proč si myslím, že právě já bych byl tím nejlepším prezidentem: (max na pět řádků, zbytek na prokliknuté stránce)
15. Kdo kandidáta navrhuje a podporuje:
16. Prostředky, které má na volební kampaň:

prezidentský dotazník

(RNDr. Dagmar Koutská, 30. 8. 2012 16:35)

Vyjadřuji souhlas. Údaje by měly být doloženy, jejich případná nepravdivost by již informovala o charakteru kandidáta.