Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení stoupenců přímé demokracie č. 95 - Ing. Antonín Bělohoubek

28. 12. 2010

JE to důvod k radosti až jásavé, když ses domyslel a dotrpěl také k poznání, že až vyrosteš v siláka v ohledu intelektuálním i mravním, pak ti bude zřejmé, že:

1.     ze SPOUSTY důvodů naše planeta byla, je a bude snad napořád velikým BLÁZINCEM politickým i nepolitickým;

2.     dávat přednost sprosté vychytralosti, sprostému přikrčenectví a sprosté prodejnosti před počínáním poctivým, odvážným a statečným, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

3.     dávat přednost obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse před jejím doživotním mohutněním, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

4.     smiřovat se degradací na tvory duševně nezpůsobilé spolurozhodovat o všech podstatných věcech poctivými referendy, a také s UMLČOVÁNÍM pronikavých myslitelů a poctivých buřičů, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

5.     pokračovat v otročení špinavci a hlupákovi v sobě, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

6.     smiřování se s bujením politické pornografie, politické prostituce a politického kuplířství, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

7.     dávat přednost duševnímu lenošení před usilováním o strmý duševní růst, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

8.     ignorovat předraze zaplacenou zásadu „Už nikdy ne jako ovce;“, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

9.     dávat přednost nasládlým lžím před hořkými pravdami, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

10.   smiřovat se s tím, že ze skoro všech nádherných dětí vyrůstají politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé, zločinci a šílenci mnohonásobní, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

11.   dávat přednost hltání kdejakého braku před osvojováním si tisíců pravd klíčových pro život jednotlivce i celé společnosti, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

12.   dávat přednost nijak nepodmíněné (tj. ZNEMRAVŇUJÍCÍ) shovívavosti před přísnou spravedlností vůči kdečemu i kdekomu, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

13.   libovat si ve kdejakém blbství i ve kdejaké špíně, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

14.   netrvat ani na MINIMU spravedlnosti vůči mnohonásobným zločincům (tj. na jejich VYHÁNĚNÍ ze všech významných funkcí i na ZABAVOVÁNÍ jimi nakradeného a naparazitovaného majetku), to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na pokračování zmíněné hrůzy;

15.   dávat přednost konzumentskému obžerství před úsilím vyrůst v SILÁKA v ohledu intelektuálním i mravním, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

16.   smiřovat se s nezakázáním VŠECH lžidemokratických stran, jakožto organizací ZLOČINECKÝCH, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

17.   smiřovat se s bujením pustošivých zvráceností, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

18.   smiřovat se s pokračováním silného mrzačení svého života stádníky politickými, náboženskými i jinými, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

19.   smiřovat se s příslušností ke špinavým a hloupým podlidem, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

20.   bažit po nezasloužené moci, nezasloužených penězích a nezasloužené slávě, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

21.   smiřovat se s pokračováním smrdutého uhnívání svého života, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

22.   chválit lžidemokracii i lžidemokraty, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na pokračování zmíněné hrůzy;

23.   nestát o nabytí způsobilosti HOJNÉHO přebývání v duševním světě pronikavých myslitelů a poctivých buřičů, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

24.   odměňovat mnohonásobné zločince i funkcemi nejvyššími, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

25.   počínat si tak, že život kdekoho vyúsťuje do odporné absurdity, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

26.   závidět mnohonásobným zločincům jejich nezaslouženou moc, nezasloužené peníze a nezaslouženou slávu, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

27.   koledovat si svým počínáním o svévoli i zvůli zlotřilých vládců, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

28.   parazitovat na blbství a špíně svých současníků, to byla, je a bude TAKÉ jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

29.   pokračovat v „poklidném soužití“ se zatvrzelými pomatenci a mnohonásobnými zločinci politickými i nepolitickými, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze;

 

30.   pokračovat v dělání toho, co dělat rozhodně nemáme, a také v NEDĚLÁNÍ toho, co dělat najisto máme, to byla, je a bude také jedna podoba VÝRAZNÉHO podílnictví na zmíněné hrůze!

Prozatímní republikový mluvčí stoupenců přímé demokracie

Antonín Bělohoubek