Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proklínání (10. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

3. 2. 2011

 

1a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zatvrzelé popírání skutečnosti, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED jejím VÝRAZNÝM mohutněním! (Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tuto pravdu!)

1b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ dávat přednost obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED jejím VÝRAZNÝM mohutněním!
1c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED jejím VÝRAZNÝM mohutněním!
2. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuje, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost sprosté vychytralosti, sprostému přikrčenectví a sprosté prodejnosti PŘED počínáním poctivým, odvážným a statečným!
3. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITITKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost nejrůznějším podobám duševního lenošení PŘED usilování o strmý duševní růst!
4. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ se přece „MUSELI A MUSÍ smiřovat s tím, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí vyrůstají dodnes polticky i nepoliticky špinaví a hloupí PODLIDÉ, a tím také zločinci a šílenci MNOHONÁSOBNÍ!
5. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost nasládlým lžím PŘED hořkými pravdami!
6. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ se přece „MUSELI A MUSÍ“ smiřovat s UMLČOVÁNÍM zmíněných myslitelů a buřičů!
7. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost hltání kdejakého braku PŘED INTENZIVNÍM vyhledáváním a DŮKLADNÝM osvojováním si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti!
8. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí parazité se přece „MUSELI A MUSÍ smiřovat s degradací na tvory duševně nezpůsobilé spolurozhodovat o všech podstatných věcech poctivými referendy!
9. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost konzumentskému obžerství před úsilím vyrůst v SILÁKY v ohledu intelektuálním i mravním!
10. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ se přece „MUSELI A MUSÍ“ smiřovat s nezakázáním VŠECH lžidemokratických stran, i když to byly, jsou a budou organizace ZLOČINECKÉ!
11. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ dávat přednost LIBOVÁNÍ SI ve kdejakém blbství i kdejaké špíně PŘED počínáním rozumným a mravným!
12. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ se přece „MUSELI A MUSÍ“ smiřovat s bujením lžidemokratické pornografie a prostituce, lžidemokratického kuplířství!
13. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost OTROČENÍ špinavci a hlupákovi v sobě PŘED životem ušlechtilým!
14. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ se přece „MUSELI A MUSÍ“ smiřovat s ignorováním ZÁKLADNÍHO zákona demokracie, tj. poctivého respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů!
15. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost pustošivé domýšlivosti před blahodárnou nespokojeností se sebou!
16. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ se přece „MUSELI A MUSÍ“ smiřovat s ignorováním i pouhého MINIMA spravedlnosti vůči mnohonásobným zločincům (měli a mají být VYHÁNĚNI ze všech významných funkcí, měl a má jim být ZABAVOVÁN jimi nakradený i naparazitovaný majetek)!
17. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost příslušnosti ke špinavým a hloupým podlidem PŘED následováním SILÁKŮ v ohledu intelektuálním i mravním!
18. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ bažit po nezasloužené (a proto špinavé) moci, nezasloužených (a proto špinavých) penězích a nezasloužené (a proto špinavé) slávě!
19. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ ignorovat pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti!
20. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost tupé spokojenosti PŘED tvrdým útočením proti výrazným podílníkům na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických!
21. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost nijak nepodmíněné (tj. ZNEMRAVŇUJÍCÍ) shovívavosti PŘED přísnou spravedlností vůči kdečemu i kdekomu!
22. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ ignorovat politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady: „Už nikdy ne jako ovce!“
23. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ se přece „MUSELI MUSÍ“ smiřovat s životem, který je v MNOHA ohledech napůl odpornou fraškou a napůl odpornou tragédií!
24. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ se přece „MUSELI A MUSÍ“ smiřovat s ODMĚŇOVÁNÍM zločinců a šílenců mnohonásobných i funkcemi nejvyššími!
25. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI“ A MUSÍ ignorovat naší povinnost podporovat v míře CO NEJVĚTŠÍ úsilí o radikální redukci pustošivých zlotřilostí!
26. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ se přece „MUSELI A MUSÍ“ smiřovat na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků!
27. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ ignorovat to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má být dáván PŘEDEVŠÍM usilování o radikální redukci pustošivých zlotřilostí!
28. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ se přece „MUSELI A MUSÍ“ smiřovat s bujením politických i nepolitických zvráceností a zlotřilostí!
29. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ dělat to, co dělat rozhodně neměli a nemají, a také NEDĚLAT to, co dělat najisto měli a mají!
30. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ ignorovat naší povinnost odčiňovat v míře CO NEJVĚTŠÍ svá těžká provinění politická i nepolitická!
31. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost „poklidnému soužití“ i se zločinci a šílenci mnohonásobnými PŘED tvrdým útočením proti nim!
32. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ se přece „MUSELI A MUSÍ“ smiřovat se svou příslušností k VÝRAZNÝM podílníkům na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, a tím také na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech!

33. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (...) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokratičtí PROSTITUTI, lžidemokratické PROSTITUTKY a lžidemokratičtí PARAZITÉ se přece „MUSELI A MUSÍ“ smiřovat s pokračováním smrdutého UHNÍVÁNÍ svého mnohonásobně prašivého života!