Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proklínání (12. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

6. 4. 2011

 

Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych V. Havlovi a V. Klausovi neuštědřit také následující „komplimenty“!

1a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause dávat přednost VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí! (Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tuto pravdu!)

1b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause dávat přednost VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí!

1c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause dávat přednost VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí!

2. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause HOROVAT pro dávání přednosti počínání poctivému, odvážnému a statečnému PŘED sprostou vychytralostí, sprostým přikrčenectvím a sprostou prodejností!

3. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause dávat přednost usilování o STRMÝ duševní růst PŘED nejrůznějšími podobami duševního lenošení!

4. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause znovu a znovu BURÁCET proti tomu, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí vyrůstají dodnes politicky i nepoliticky špinaví a hloupí PODLIDÉ, a tím také zločinci a šílenci MNOHONÁSOBNÍ!

5. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause dávat přednost hořkým pravdám PŘED nasládlým lhaním!

6. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause znovu a znovu BURÁCET proti umlčování zmíněných myslitelů a buřičů!

7. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause dávat přednost INTENZIVNÍMU vyhledávání a DŮKLADNÉMU osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti PŘED hltáním kdejakého braku!

8. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause znovu a znovu HOROVAT pro poctivá referenda ohledně všech podstatných věcí!

9. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause dávat přednost úsilí vyrůst v SILÁKY v ohledu intelektuálním i mravním PŘED konzumentským obžerstvím!

10. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause znovu a znovu HOROVAT pro zákaz VŠECH lžidemokratických stran, i když to byly, jsou a budou organizace ZLOČINECKÉ!

11. NEZBLOUDIL ……až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause dávat přednost počínání rozumnému a mravnému před LIBOVÁNÍM SI ve kdejakém blbství i kdejaké špíně!

12. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause znovu a znovu BURÁCET proti bujení politické i pelešnické pornografie a prostituce, politického i pelešnického kuplířství!

13. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause dávat přednost počínání ušlechtilému před OTROČENÍM špinavci a hlupákovi v sobě!

14. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause znovu a znovu HOROVAT pro dodržování ZÁKLADNÍHO zákona demokracie, tj. poctivého respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů!

15. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause dávat přednost blahodárné nespokojenosti se sebou PŘED pustošivou (ba přímo CHOROBNĚ velikou) domýšlivostí!

16. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause znovu a znovu BURÁCET proti ignorování i pouhého MINIMA spravedlnosti vůči mnohonásobným zločincům (měli a mají být VYHAZOVÁNI ze všech významných funkcí, měl a má jim být ZABAVOVÁN jimi nakradený i NAPARAZITOVANÝ majetek)!

17. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause dávat přednost NÝSLEDOVÁNÍ siláků v ohledu intelektuálním i mravním PŘED příslušností ke špinavým a hloupým PODLIDEM!

18. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause NEBAŽIT po nezasloužené (a proto ŠPINAVÉ) moci, nezasloužených (a proto ŠPINAVÝCH) penězích i nezasloužené (a proto ŠPINAVÉ) slávě!

19. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause NEIGNOROVAT pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti!

20. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause dávat přednost tvrdému ÚTOČENÍ proti výrazným podílníkům na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických PŘED tupou spokojeností při zmíněné hrůze!

21. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause dávat přednost PŘÍSNÉ spravedlnosti PŘED prokomunistickou kolaborací a lžidemokratickým kuplířstvím!

22. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause znovu a znovu HOROVAT pro respektování politické i nepolitické ZÁVAZNOSTI předraze zaplacené zásady: „Už nikdy ne jako ovce“!

23. NEZBLOUDIL ……až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause počínat si tak, aby jejich život NEBYL v mnoha ohledech napůl odpornou fraškou a napůl odpornou tragédií!

24. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause NEPRODÍRAT SE do funkce prezidenta republiky, PŘIZNAT svou příslušnost ke zločincům a šílencům MNOHONÁSOBNÝM!

25. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause podporovat v míře CO NEJVĚTŠÍ úsilí o radikální redukci pustošivých zlotřilostí!

26. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause NEPARAZITOVAT na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků!

27. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause NEIGNOROVAT to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM usilování o radikální redukci pustošivých zlotřilostí!

28. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause znovu a znovu BURÁCET proti smiřování se s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických!

29. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause DĚLAT to, co dělat rozhodně máme, a také NEDĚLAT to, co dělat najisto nemáme!

30. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause odčiňovat v míře CO NEJVĚTŠÍ svá těžká provinění politická i nepolitická!

31. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause dávat přednost tvrdému ÚTOČENÍ proti zločincům a šílencům mnohonásobným PŘED „poklidným soužitím“ i s nimi!

32. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause poctivě PŘIZNAT svou příslušnost k VÝRAZNÝM podílníkům na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických (a tím také na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech)!

33. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost V. Havla a V. Klause poctivě přiznat smrduté UHNÍVÁNÍ svého mnohonásobně prašivého života!